Natur og miljø

2016-05 Nattergaletur 7Roskilde Golf Klub disponerer over et knapt 60 ha stort areal i den vestlige del af Roskilde. Klubben ejer Gedvadgård, det resterende areal ejes af Roskilde Kommune og Roskilde Domsogn. Klubben betaler forpagtningsafgift til de to ejere.

Banen grænser op til dyrkede marker og ligger tæt ved Boserup Skov. Der er kun knapt en km til klubhuset fra busstoppesteder, såvel på Margrethehåbsvej som ved Boserup Skov.

Området er let kuperet og den lille å, Gedevadrenden, går tværs igennem golfbanen. Vandet ledes via nogle tidligere tørve- og rensningsbassiner ud i Roskilde Fjord. Den nordøstlige del af banen grænser op til et stykke fredskov, der rummer et rigt dyreliv. Om sommeren høres nattergalefløjt og hver morgen året rundt, er der dyrespor i de fleste bunkere.

Der bliver af og til arrangeret naturvandringer, hvor man kan høre og se mere til det spændende område.

Her kan du se siden med vedligeholdelse af banen – herunder brug af sprøjtemidler.

2016-05 Nattergaletur 4

 

 

 

 

 

Her kan du se listen over fugle, der er observeret på Roskilde Golf Klubs bane.

 

2016-07 Kanal RoskildeKanal Roskilde har produceret en hel udsendelse om fuglelivet omkring Roskilde Golf Klub. Her fortæller Jan Eriksen og Henning Nordstrøm, vores to golfspillende amatørornitologer om fuglelivet på golfbanen. Og der har også været to golfspillere med til at producere udsendelsen, nemlig Erik Magtengaard og Annette Westphal Thuesen.

Herunder kan du se udsendelsen på YouTube.

 

Roskilde Golf Klub er beliggende i området ”Roskilde Grønne Ring”, som er kommunens ambitiøse plan om et rekreativt område rundt om selve bykernen.

Desuden er den del af ”Roskilde Grønne Ring”, som Roskilde Golf Klub ligger i, et gammelt kulturhistorisk område (Skjoldungernes land), som har stor offentlig bevågenhed.

Klubben har derfor valgt at arbejde indenfor samme struktur som de overordnede planer for området, og klubbens natur- og miljøpolitik er derfor defineret i nedenstående tre elementer:

Natur

  • Vi ønsker at bidrage aktivt til udvikling af biodiversitet og mangfoldighed på golfbanens område
  • Vi ønsker at formidle mangfoldigheden til glæde for byens borgere, institutioner og andre brugere af området
  • Vi ønsker at markere os og blive anerkendt for indsatsen

Miljø

  • Vi skal vælge grønne løsninger på alle områder, hvor det er muligt, og aktivt bidrage til årlige forbedringer af miljøet ved reduktion af kemikaliebrug, reduktion af energiforbrug samt reduktion af ressourceforbrug generelt
  • Vi skal bidrage til bevidsthed om miljø udviklingen i Roskilde Golf Klub blandt vores medlemmer

Samspil med samfundet

  • Indsatsen på ovennævnte områder skal være i overensstemmelse med andre interessenter. Vi supporterer kommunens, regionens og nationalmuseets planer for udvikling af området som aktiv medspiller
  • Vi initierer muligheder med lokale klubber, institutioner, naboer og andre grupper som kan få glæde af vores område. Lystfiskere, ryttere, skiløbere, børne institutioner, naboer, etc.

Det er vores ambition:

  • At fremme ”mind-settet” Nytænkning = Grøn tænkning
  • At vi betragtes som grøn spydspids blandt golfklubberne i Danmark – og i offentligheden i almindelighed

RoGK har nedsat et natur- og miljøudvalg, som står for implementeringen af ovenstående politik i henhold til ”Formål, retningslinier og ansvar for Natur- & miljøudvalg”.

Oktober 2016

Herunder kan du se en artikel fra september 2017:

 

Henning Nordstrøm Pedersen
Formand for natur- og miljøudvalget
henning.nordstroem@gmail.com
Jan Eriksen

jejaneriksen@gmail.com
40 33 21 22
Kim Møller Behrend
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
kmb@get2behrend.dk
Lars Carlsen

LC@AwarenessCoach.dk
20 48 02 13
Nick Bosholdt
Repræsentant for greenkeeperne

46 37 03 90
Anders Schnack
Sekretariatets repræsentant
anders@roskildegolfklub.dk
46 37 01 81