Natur og miljø

Marts 2020: 2016-05 Nattergaletur 7Indholdet i denne fane opdaterer Jan.

Her skal blandt noget meget generelt og kort om naturen på banen, herunder om naturfolderen, som vi linker til.

Der kunne også stå lidt om at være gående gæst på banen – hvad man skal kigge efter at natur og at man skal holde øje med golfbolde og -spillere.

Her lægger vi også videoen fra Kanal Roskilde, som lige nu ligger under en af de andre faner.

 

Roskilde Golf Klub disponerer over et knapt 60 ha stort areal i den vestlige del af Roskilde. Klubben ejer Gedvadgård, det resterende areal ejes af Roskilde Kommune og Roskilde Domsogn. Klubben betaler forpagtningsafgift til de to ejere.

Banen grænser op til dyrkede marker og ligger tæt ved Boserup Skov. Der er kun knapt en km til klubhuset fra busstoppesteder, såvel på Margrethehåbsvej som ved Boserup Skov.

Området er let kuperet og den lille å, Gedevadrenden, går tværs igennem golfbanen. Vandet ledes via nogle tidligere tørve- og rensningsbassiner ud i Roskilde Fjord. Den nordøstlige del af banen grænser op til et stykke fredskov, der rummer et rigt dyreliv. Om sommeren høres nattergalefløjt og hver morgen året rundt, er der dyrespor i de fleste bunkere.

Der bliver af og til arrangeret naturvandringer, hvor man kan høre og se mere til det spændende område.

 

2016-05 Nattergaletur 4

 

 

 

 

 

Marts 2020: Denne fane opdaterer Jan. Den skal indeholde info om:

 • Dyr
 • Fugle
 • Planter
 • Krybdyr og padder

Videoen fra Kanal Roskilde kan evt. flyttes over til “Info-fanen”?

Her kan du se listen over fugle, der er observeret på Roskilde Golf Klubs bane.

 

2016-07 Kanal RoskildeKanal Roskilde har produceret en hel udsendelse om fuglelivet omkring Roskilde Golf Klub. Her fortæller Jan Eriksen og Henning Nordstrøm, vores to golfspillende amatørornitologer om fuglelivet på golfbanen. Og der har også været to golfspillere med til at producere udsendelsen, nemlig Erik Magtengaard og Annette Westphal Thuesen.

Herunder kan du se udsendelsen på YouTube.

 

Teksten her skal måske ind under en af de andre faner i omformuleret version – eller helt udgå?

Roskilde Golf Klub er beliggende i området ”Roskilde Grønne Ring”, som er kommunens ambitiøse plan om et rekreativt område rundt om selve bykernen.

Desuden er den del af ”Roskilde Grønne Ring”, som Roskilde Golf Klub ligger i, et gammelt kulturhistorisk område (Skjoldungernes land), som har stor offentlig bevågenhed.

Klubben har derfor valgt at arbejde indenfor samme struktur som de overordnede planer for området, og klubbens natur- og miljøpolitik er derfor defineret i nedenstående tre elementer:

Natur

 • Vi ønsker at bidrage aktivt til udvikling af biodiversitet og mangfoldighed på golfbanens område
 • Vi ønsker at formidle mangfoldigheden til glæde for byens borgere, institutioner og andre brugere af området
 • Vi ønsker at markere os og blive anerkendt for indsatsen

Miljø

 • Vi skal vælge grønne løsninger på alle områder, hvor det er muligt, og aktivt bidrage til årlige forbedringer af miljøet ved reduktion af kemikaliebrug, reduktion af energiforbrug samt reduktion af ressourceforbrug generelt
 • Vi skal bidrage til bevidsthed om miljø udviklingen i Roskilde Golf Klub blandt vores medlemmer

Samspil med samfundet

 • Indsatsen på ovennævnte områder skal være i overensstemmelse med andre interessenter. Vi supporterer kommunens, regionens og nationalmuseets planer for udvikling af området som aktiv medspiller
 • Vi initierer muligheder med lokale klubber, institutioner, naboer og andre grupper som kan få glæde af vores område. Lystfiskere, ryttere, skiløbere, børne institutioner, naboer, etc.

Det er vores ambition:

 • At fremme ”mind-settet” Nytænkning = Grøn tænkning
 • At vi betragtes som grøn spydspids blandt golfklubberne i Danmark – og i offentligheden i almindelighed

RoGK har nedsat et natur- og miljøudvalg, som står for implementeringen af ovenstående politik i henhold til ”Formål, retningslinier og ansvar for Natur- & miljøudvalg”.

Oktober 2016

Marts 2020: Denne faner opdaterer Henning. Henning laver både en generel information om fuglekasserne og en specifik nyhed om rengøring og opsætning her i foråret 2020.

Den generelle information skal bl.a. indeholde:

Hvorfor sætter vi fuglekasser op, hvor mange, hvilke arter, hvornår og hvor meget bliver de brugt.

Marts 2020: Denne faner opdaterer Henning.

Marts 2020: Denne fane opdaterer Lars. Lars laver en generel information om Roskilde Golf Klubs arbejde med 12 ud af de 17 verdensmål og så linker vi til handlingsplanerne for hvert af de 12 mål.

Natur- og miljøudvalget arbejder med 12 ud af 17 verdensmål. Her kan du se dokumentet – senest opdateret i maj 2019.

På denne sider gemmer vi nyheder fra natur- og miljøudvalgets område. Nyhederne bliver altid placeret på forsiden af hjemmesiden i kronologisk orden sammen med klubbens øvrige nyheder. Herunder lægger vi link til de nyheder, der handler om natur- og miljø på banen.

Natur-nyheder fra 2020

Natur-nyheder fra 2019

 

Natur-nyheder fra 2018

 

Natur-nyheder fra 2017

 

Natur-nyheder fra 2016:

Marts 2020: Denne faner opdaterer Lars.

Her skal der stå noget om natur- og miljøudvalgets indsatsområder. Der må også gerne stå noget om, at I ofte er ude og fortælle om, hvad I gør her i klubben – og hvorfor I gør det.

Her kunne der måske også stå lidt om jeres miljøberegner?

Her kan du se, hvem der sidder i natur- og miljøudvalget.

Henning Nordstrøm Pedersen
Formand for natur- og miljøudvalget
henning.nordstroem@gmail.com
Jan Eriksen

jejaneriksen@gmail.com
40 33 21 22
Lars Carlsen

LC@AwarenessCoach.dk
20 48 02 13
Nick Bosholdt
Repræsentant for greenkeeperne

46 37 03 90
Kim Møller Behrend
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
kmb@get2behrend.dk
Anders Schnack
Sekretariatets repræsentant
anders@roskildegolfklub.dk
46 37 01 81