Rehab-golf

Hver fredag afholder styregrupen for rehab-golf vejledning/træning og efterfølgende spil på 9 huls banen (Skjoldungen).

Her kan du se en film om rehab-golf i Roskilde Golf Klub.

Golf for handicappede består af

  1. “SO-golf” (SO=Special Olympics) for udviklingshæmmede
  2. “Paragolf” er golf for blinde personer og personer med mindre fysiske handicap, og som har et registreret golfhandicap på max 24,6
  3. “Rehab-golf” er golf brugt som led i genoptræningen af personer med svære funktionelle handicaps, ofte neurologiske handicap

Medlemskab for rehab-spillere koster 825 kr. i 2023. Medlemskabet giver ret til deltagelse i fredags vejledning/træning og spil.

Der er mulighed for en prøveperiode inden endelig tilmelding. Dette aftales ved et af de første fremmøder.

Ønsker man mulighed for at spille andre dage kræver det almindeligt medlemskab. Læs mere om de forskellige medlemskabtyper.

Vejledning/træning og spil

Mødetid er hver fredag kl. 9.30 i sommerhalvåret (1. april – 1. november) så længe vejrforholdene tillader det. De spillere, der bruger el-scooter eller golfvogn (buggy), møder ved den grønne hal – resten går på drivingrange til opvarmning.

Skjoldunge-banen er lukket for alle andre end rehab-golfere kl. 10- 12.30.

Kl. 9.45 bevæger spillere og hjælpere sig ud  på deres i forvejen meddelte starthuller – og starten går så kl. 10. Vi prøver at nå at spille ni huller.

Efter spil mødes vi alle på terrassen eller i klubhuset alt efter vejret.

 

Til hjælp – såvel ved selvtræning som spil – er der en gruppe frivillige hjælpere, som tager sig af praktiske opgaver og vejledning.

Der er mulighed for at låne golf køller/jern og scooter.

Udvalgets arbejde blev startet i 2010 på initiativ af Hans Møllegaard med henblik på at anvende golf som et element i genoptræningen af handicappede.

Udvalget disponerer over el-scootere, der gør det muligt for svært handicappede at gennemføre træning og spil på par 3 banen.

Disse scootere og andet udstyr er tilført rehab-spillerne gennem donationer fra bl.a. Nordea, Tryg-fonden, Roskilde Kommune, private m.fl. Brugere af scooterne betaler 500 kr. pr. år, som går til vedligeholdelse.

For tilmelding eller yderligere information, kontakt et af medlemmerne af styregruppen for Rehab-golf – se under fanen ”Kontakt”.

Læs mere:

 

 

 

Lempelsesregler for rehab-golf i Roskilde Golf Klub

Senest opdateret: Februar 2023

Formålet med disse regler er ikke at gøre rehab-golf 100% retfærdigt; men alene give ens betingelser for deltagerne og i særdeleshed at gøre det muligt for personer med meget svære fysiske handicap at få fornøjelse af spillet uden for mange nederlag, hvilket absolut ikke støttes af R&A’s regler for golf og paragolf.

Definition:

1. Lempelse: der må droppes eller lægges op uden straf overalt på fairway dog ikke nærmere mod greenen. Det behøver ikke at være i lige linje bagud som i R&A golfreglerne, men må gerne være til siden, så forhindringen ikke længere er i spillelinjen. Bolden må ikke droppes nærmere hullet.

Regler:

§1: Det er væsentligt, at rehab-golferen må ”lægge op”, anvende ”forbedret leje” og således bruge bedst muligt boldleje overalt på banen. Begyndere og fysisk meget svage spillere (efter matchledelsens bedømmelse) må også tee bolden op overalt på banen.

§2: Hvis bolden lander i rough, som er højere end 10 cm, gælder lempelsen.

§3: Hvis bolden ligger et sted, hvor spilleren og hjælperen bedømmer, at det er for farligt eller besværligt for spilleren at tage sin stance ved bolden, gælder lempelsen, fx ved meget ujævne eller skrånende overfladeforhold eller ved buske og træer.

§4: Er bolden i en bunker, kan det være for svært for spilleren at gå ned i eller ud af eller blot at stå i bunkeren. Derfor gælder lempelsen. Der må droppes til siden, så næste bold ikke skal over bunkeren.

§5: Hvis bolden lander i et strafområde eller out of bounds og/eller ikke kan findes, gælder lempelsen ligeledes.

§6: Såkaldte ”luftslag” (”air strike”), hvor bolden ikke rammes i svinget, eller ”en duffer” (”turf strike”), hvor jorden rammes før bolden, så bolden ikke flyttes mere end 1-3 meter frem, tæller ikke for slag. Denne lempelse må bruges én gang på hvert hul.

§7: Bortset fra §1-6 gælder de generelle definitioner og regler i R&A for paragolf.

 

 

Hans Møllegaard
Styregruppemedlem
hmol131399@gmail.com
30 42 36 72
Hans Kristian Olesen
Styregruppemedlem
hkho@outlook.dk
40 31 05 82
Kim Jakobsen
Styregruppemedlem - spillerrepræsentant
kim@jasmindata.dk
40 36 46 50
Kenneth Daugaard
Styregruppemedlem - spillerrepræsentant
Kenneth.daugaard@hotmail.com
61 22 57 49
Annemarie Friis

annemarie_friis@hotmail.com
22 49 29 56
Dorte Jepsen

dorte_jepsen@yahoo.dk
21 69 73 46
Bente Helbo

bentehelbo@yahoo.dk
24 20 32 81
Ellen Skarsholm

skarholm@youmail.dk
29 91 35 70
Finn Tvede

hftvede@gmail.dk
22 84 80 70
Gert Dejbjerg

gdejbjerg@yahoo.dk
23 11 92 40
Hans Bomholt-Jacobsen

hej.bj@mail.dk
Inger Margrethe Nissen


26 65 98 44
Jens Ole Jensen
Teknik og scootere
ole@strandengen.dk
29 66 33 29
Jette Ludvigsen

jetteludvigsen@yahoo.dk
20 12 11 76
Lisbeth Jonstrup Jensen

lijojensen@gmail.com
52 30 31 78
Lise Rosted Retbøll

liseretbollrosted@gmail.com
31 56 06 13
Per Schneider

ps@ggp.dk
51 51 77 46
Svend Erik Skarsholm

skarsholm@youmail.dk
40 10 37 57
Tove Schneider

ts@ggp.dk
40 48 03 60
Erik B

erik21173@gmail.com
50 72 98 48
Jens Krøis
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
jenskroeis@hotmail.com
20 80 16 68