Herredag

2015-09 spil voksne 26

Oplysningerne på siden her er nu opdateret for 2018.

Alle fuldtids herremedlemmer i Roskilde Golf Klub, som er fyldt 18 år og har et handicap på 36 eller derunder, er velkomne til at deltage i herredagsarrangementerne. Du skal dog være medlem af Herredagen.

Her kan du printe en A4-version af informationerne om tilmeldinger, rækker og point.

Bemærk, at for at spille med i Herredagen, skal du gøre følgende:

 • Betale indskud på 300 kr. for hele sæsonen på konto 9304 6500768299. Husk at skrive medlemsnummer og navn. Tilmelding og betaling bør du gennemføre senest ugen før du deltager, da registreret tilmelding sikrer, at du kan reservere tid på Herreklubbens tildelte tider

Turneringen og tilmelding

 • Hver onsdag spiller Herredagen en særskilt turnering, der er handicapregulerende
 • Første spilledag i forårsturneringen af onsdag den 11. april
 • Matchkalender er vist under fanen “Matchkalender”
 • Bemærk, at Herredagen har fortrinsret til en række tider indtil 48 timer før spilledagen. Derefter bliver tiderne åbne for alle. Tiderne er vist nedenfor
 • Det er vigtigt, at du går ind i GolfBox (fx her fra forsiden af hjemmesiden) under Tidsbestilling og reserverer den tid, hvor du gerne vil spille. Det er afgørende for, at vi kan registrere dit scorekort. Inden du går ud og spiller, printer du dit scorekort, og efter den spillede runde udfyldes scorekortet korrekt og afleveres i Herredagens postkasse
 • Resultaterne kan som regel ses om fredagen. Se under fanen “Resultater og handicapregulering”

Vi spiller hver onsdag i sommerhalvåret. Klubben har på forhånd reserveret en række tider til Herredagen – både tider morgen, middag og eftermiddag. Disse tider kan alene bookes af Herredagens medlemmer. To døgn før spilledagen bliver tiderne også frigivet til booking blandt klubbens øvrige medlemmer.

Der er reserveret følgende tider til Herredagen:

 • 07.30 – 08.30
 • 10.00 – 10.30
 • 12.00 – 13.30
 • 14.30 – 15.30
 • 16.00 – 17.30

Disse tider er reserveret Herredagens medlemmer fra 14 dage før og indtil 48 timer før starttid. Det betyder, at tiderne frigives for alle golfspillere søndag aften 00:00.

Vi spiller i tre rækker efter følgende opdeling:

 • Eliterække: hcp. op til 15,4
 • A-række: hcp. 15,5-21,4
 • B-række: hcp. 21,5-36,0

En spillers rækkeplacering opgøres efter hans handicap på selve matchdagen.

Se matchplan under den grønne fane, “Matchkalender”.

Spillere i B-gruppen (handicap fra 21,5 til max. 36) kan vælge at spille fra teested 50 (rød tee), hvis de ønsker det. Spil fra teested 50 er bindende for hele sæsonen.

Én spiller kan reservere for op til fire spillere i en tidsbestilling, men kan kun udskrive eget scorekort. Hvis en spiller konstaterer, at en reserveret tid ikke kan benyttes, bør den slettes, og en ny starttid kan reserveres.

Morgenherrerne: Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og løbende konkurrencer. Se regler og kontaktpersoner under den grønne fane, “Morgenherrerne”.

Scorekort

Efter runden på Herredagen underskrives scorekortet korrekt af både spiller og markør, og scorekortet lægges i Herredagens postkasse på spilledagen.

Der spilles om 100 point i hver række på hver spilledag.

Point fordeles efter nedenstående tabel:

Placering – Point
1 = 12
2 = 10
3 = 8
4-6 = 7
7-9 = 6
10-12 = 5
13-14 = 4
15-16 = 2
17-20 = 1

Hver spiller kan max. få overført for 8 onsdagsmatcher (de 8 bedste) i hver sæson.

Eclecticturneringen er spillerens bedste score på de enkelte huller over hele sæsonen. Der overføres KUN score fra runder, der er spillet uden lempelser. Ved efterårsafslutningen uddeles præmier til vinderne af årets Eclectic turnering.

Bemærk, at der efter afslutningen af de tre turneringer reguleres for spillere, der har skiftet række.

Her kan du printe en A4-Matchkalender for 2018.

Spilledage i 2018

 • 11-04 Stableford
 • 18-04 Svensk slagspil
 • 25-04 Stableford
 • 02-05 Svensk slagspil
 • 09-05 Stableford
 • 16-05 Svensk slagspil
 • 23-05 Stableford
 • 30-05 Svensk slagspil
 • 06-06 Stableford
 • 13-06 Svensk slagspil
 • 20-06 Stableford
 • 27-06 Forårsafslutning kl. 15.30 med gunstart
 • 04-07Stableford – ikke tællende i det samlede regnskab (Morgenherrernes fødselsdag)
 • 11-07 Stableford
 • 18-07 Svensk slagspil
 • 25-07 Stableford
 • 01-08 Svensk slagspil
 • 08-08 Stableford
 • 15-08 Svensk slagspil
 • 22-08 Stableford
 • 29-08 Svensk slagspil
 • 05-09 Stableford
 • 12-09 Svensk slagspil
 • 19-09 Stableford
 • 26-09 Årsafslutning kl. 13.30 med gunstart

Svensk slagspil:

Denne matchform minder meget om almindelig slagspil, men toppen tages af “katastrofehuller”. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + fire slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.

 • På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
 • På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
 • På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag

Her kan du se Herredagens resultater forår 2018.

Her kan du se Herredagens resultater efterår 2018.

Bemærk:

De viste resultater er vejledende, idet der efter endt turnering reguleres for spillere, der har spillet i flere rækker i løbet af turneringen. En spillers resultat opgøres ud fra det handicap, han havde på selve matchdagen.

Spillerens samlede resultat for forårs- eller efterårsturneringen bliver ved afslutningen registreret i den række, hvor han har spillet flest matcher.

Ved lige mange matcher i to rækker placeres spilleren ved sæsonafslutningen i den højest rangerede række.

For Eclectic overføres bedre spillede huller til den gældende række ved årsafslutningen.

Endvidere reguleres det endelige resultat således, at der anvendes halvdelen af sidst spillede handicap.

Regulering af handicap

Handicap ved runder i Herredagen reguleres som ved alle øvrige runder. Her kan du se en oversigt over, hvornår du bliver reguleret ned eller op.

Der spilles i tre rækker, og turneringen er opdelt i to sæsoner, forår, der afsluttes med forårsafslutning, og efterår, der afsluttes med årsafslutning. Præmierne er nedenstående (med ret til ændringer).

Eclectic

 • Præmier til vinderne i de tre rækker
 • Præmier til nr. 2 i de tre rækker
 • Gavekort til nr. 3 i de tre rækker

Forårs og efterårsturneringen

 • Præmier til vinderne i de tre rækker
 • Præmier til nr. 2 i de tre rækker
 • Præmier til dagens vindere i de tre rækker

Tættest på hul 17: 1 fl. god rødvin til vinderne af de enkelte turneringsdage

Tættest på hul 5, 7 og 13: Tre bolde til vinderne af de enkelte dage

Såfremt en præmiemodtager ikke er tilstede og ikke har meldt lovligt afbud til matchudvalget, uddeles præmien ikke.

STØT vores sponsorer

Bekker Larsen Auto A/S

Behrentz-Media

 

 

 


 

 

 

Holtes_vinlager

 

 

 

 

Roskilde_Vinduescenter

 

 

 

 

Brian_Harder_med_fuldt_logo

 

 

 

Froelich_Golf

 

 

 

 

Roskilde Gulv Entreprise 2

 

 

 

 

 

 

 

I Herreklubben er der en klub, Morgenherrerne, der som navnet siger, spiller fra morgenstunden. Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og de deltager i Herreklubbens løbende konkurrencer.

Morgenherrerne opkræver et separat kontingent, som bl.a. anvendes til Morgenherrernes udflugter og mange andre arrangementer.

Se kontaktpersoner for Morgenherrerne under fanen “Kontakt”.

Som ny er du velkommen enhver onsdagsmorgen som ”gæst”, hvis du normalt spiller herredag på et andet tidsrum, eller hvis du har lyst til at spille permanent onsdag morgen. Kom blot ved 7.30-tiden, så kan du opleve vores gode samvær.

Her kan du se Morgenherrernes ”ordensregler”.

2015-09 spil voksne 20

Nye medlemmer i Herredagen er meget velkomne.

Tag en kontakt til et medlem af herredagsudvalget for at få hjælp til, hvordan du bedst kommer med i en gruppe. Nogle grupperinger spiller altid med de samme og på samme tid, andre veksler både mellem tid og medspillere.

Kan du spille om morgenen, så se også under fanen “Morgenherrerne”, hvor der står information til nye.

Læs mere under fanen “Info”.

2016-09 Sponsormatch 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Pedersen
Herredagen - info og tilmelding
mail@havannahuset.dk
Ole K. Sørensen
Herredagen - info og tilmelding
oks@post4.tele.dk
Finn C. Nielsen
Herredagen - løbende matcher
fcn@svogerslevmusik.dk
Peter Frimann
Kontaktperson for morgenherrerne
frimann@mail.dk
46 32 43 29
Henning Jensen
Kontaktperson for morgenherrerne
sussehen@outlook.dk
46 38 38 62