Herredag

2015-09 spil voksne 26

Alle fuldtids herremedlemmer i Roskilde Golf Klub, som er fyldt 18 år, er velkomne til at deltage i herredagsarrangementerne. Du skal dog være medlem af Herredagen, og NYE medlemmer skal have et handicap på 36 eller mindre.

 

Bemærk, at for at spille med i Herredagen 2024, skal du gøre følgende:

 • Tilmelde dig “Herredagen 2024” under “Klubturneringer”, når du er logget på GolfBox. Det koster 200 kr. Tilmelding og betaling bør du gennemføre tidligst muligt, da registreret tilmelding sikrer, at du kan reservere tid på Herreklubbens tildelte tider.

Turneringen og tilmelding

 • Hver onsdag spiller Herredagen en særskilt turnering, der er handicapregulerende
 • Matchkalender er vist under fanen “Matchkalender”
 • Bemærk, at Herredagen har fortrinsret til en række tider fra 21 dage før indtil 96 timer før spilledagen. Derefter bliver tiderne åbne for alle
 • Husk at reservere tid i GolfBox
 • Husk at tilmelde dig den række, du spiller i (Elite, A, B eller C-rækken) under “Klubturnering” i “GolfBox
 • Senest tirsdag aften får du på mail og sms din 7-cifrede talkode, der er forudsætningen for, at du kan registrere din score på spilledagen
 • HUSK udskrivning af scorekort på spilledagen
 • Anfør turneringsform og angiv på scorekortet den række, du spiller i: E, A, B eller C
 • Efter matchen skal scorekort underskrives af spiller og markør, der skal være medlem af Herredagen
 • Aktivér den 7-cifrede talkode og indtast dagens score
 • Du kan indtaste dagens score på din telefon, eller computer
 • Dagens score skal indtastes på spilledagen, efter runden er afsluttet, og underskrevne scorekort lægges i postkassen mærket “Herredag”
 • Resultaterne kan ses i GolfBox, dog vil “tættest på hul” kun kunne ses her på Herredagens side

Der er reserveret følgende tider til Herredagen:

 • 7.30 – 8.30 i perioden med sommertid
 • 8.30 – 9.30 i perioden med vintertid
 • 10.00 – 11.00 – hele året, hvor der kan spilles på sommerbanen
 • 12.30 – 13.00 – 1. april – 1. oktober
 • 14.00 – 17.15 – 1. april – 1. oktober

Vi spiller i fire rækker efter følgende opdeling:

 • Eliterækken: hcp. -8 – 13
 • A-rækken: hcp. 13,1 – 19,5
 • B-rækken: hcp. 19,6 – 24,7
 • C-rækken: hcp 24,8 – 100

Rækker er inddelt efter handicap pr. 1. april 2024
Inddelingen ved sæsonstart ændres ikke i løbet af sæsonen.

 

Morgenherrerne: Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og løbende konkurrencer. Se regler og kontaktpersoner under den grønne fane, “Morgenherrerne”.

 

 

Spilledage i 2024

Der spilles tre turneringer: En forårs-, en sommer- og en efterårsturnering.

I forår og efterår er der 10 spillerunder, hvoraf otte er tællende. I sommerturneringen er der tre spillerunder. Eclectic løber over ALLE spilledage i forårs- og efterårsturneringen.

Datoer:

 • 10-04 Stableford
 • 17-04 Svensk slagspil
 • 24-04 Stableford
 • 01-05 Svensk slagspil
 • 08-05 Stableford
 • 15-05 Svensk slagspil
 • 22-05 Stableford
 • 29-05 Svensk slagspil
 • 05-06 Stableford
 • 12-06 Svensk slagspil
 • 19-06 Forårsafslutning med gunstart
 • 26-06 Sommerturnering
 • 03-07 Sommerturnering
 • 10-07 Sommerturnering
 • 17-07 Stableford
 • 24-07 Svensk slagspil
 • 31-07 Stableford
 • 07-08 Svensk slagspil
 • 14-08 Stableford
 • 21-08 Svensk slagspil
 • 28-08 Stableford
 • 04-09 Svensk slagspil
 • 11-09 Stableford
 • 18-09 Svensk slagspil
 • 25-09 Efterårsafslutning med gunstart

Sommerturnering:

Sommerturneringen er en løbende eclectic, dog med den forskel at den spilles som stableford. Altså bedste stabelford-score på hvert hul.

Alle spiller i samme række og man skal tilmelde sig de enkelte dage som vanligt.

Svensk slagspil:

Denne matchform minder meget om almindelig slagspil, men toppen tages af “katastrofehuller”. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + fire slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.

 • På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
 • På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
 • På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag

I GolfBox kan du efter hver spillerunde se resultaterne i alle Herredagens rækker inklusive stillingen i eclectic.

Herunder kan du se, hvem der har været tættest på hullet på de enkelte spilledage:

2024

10-04

 • Hul 5: Ingen
 • Hul 7: Jens Krøis, 205 cm.
 • Hul 13: Kim Birch Pedersen, 329 cm.
 • Hul 17: Jesper Schrøder Hansen, 20 cm.

17-04

 • Hul 5: Claus Andersen, 1915 cm
 • Hul 7: Søren Lejbach, 224 cm.
 • Hul 13: Ingen
 • Hul 17: John Rasmussen, 123 cm.

24-04

 • Hul 5: Ingen
 • Hul 7: Klavs Koefoed, 360 cm.
 • Hul 13: Kim Sonne, 370 cm.
 • Hul 17: Kim Sonne,, 280 cm.

01-05

 • Hul 5: Jesper W. Gottlieb, 242 cm
 • Hul 7: Kenneth Lundberg Petersen, 368 cm
 • Hul 13: Rene Hungerbühler, 710 cm
 • Hul 17: Jan Eriksen, 273 cm

08-05

 • Hul 5: Kim Birch Pedersen, 183 cm
 • Hul 7: Peter Helle, 216 cm
 • Hul 13: ingen
 • Hul 17: John Rasmussen, 792 cm

15-05

 • Hul 5: Per Holt Carlsen, 975 cm
 • Hul 7: Peter Helle, 216 cm
 • Hul 13: Klaus Werner Rasmussen, 200 cm
 • Hul 17: Kurt Hjortsø Kristensen, 426 cm

22-05

 • Hul 5: Henning Bent Sørensen, 147 cm
 • Hul 7: ingen
 • Hul 13: Henrik Søndergaard, 298 cm
 • Hul 17: Anders Teilgaard, 468 cm

29-05

 • Hul 5: Ole Bjørnstrup, 58 cm
 • Hul 7: Kurt Hjortsø Kristensen, 392 cm
 • Hul 13: Erling Carlsen, 387 cm
 • Hul 17: Per Danner Nielsen, 285 cm

05-06

 • Hul 5: Henrik Søndergaard, 329 cm
 • Hul 7: ingen
 • Hul 13: ingen
 • Hul 17: Lars Andersen, 993 cm

12-06

 • Hul 5: Torben Clausen, 216 cm
 • Hul 7: Lars Søndergaard, 369 cm
 • Hul 13: Menno Maat, 421 cm
 • Hul 17: Thomas Korsgaard Jensen, 420 cm

26-06

 • Hul 5: Per Holt Carlsen, 749 cm
 • Hul 7: Jens Krøis, 143 cm
 • Hul 13: ingen
 • Hul 17: Lars Andersen, 289 cm

03-07

 • Hul 5: Kristian Guld, 121 cm.
 • Hul 7: Thomas Korsgaard Jensen, 240 cm.
 • Hul 13: Kim Birch Pedersen, 365 cm.
 • Hul 17: Jesper Damsgaard, 299 cm

10-07

 • Hul 5:  Kim Birch Pedersen, 380 cm
 • Hul 7: Morten Sørensen, 867 cm
 • Hul 13: ingen
 • Hul 17: ingen

17-07

 • Hul 5: Peter Helle, 280 cm
 • Hul 7: Kim Birch Pedersen, 250 cm
 • Hul 13: René Hungerbühler, 256 cm
 • Hul 17: Karsten Eriksen, 410 cm

24-07

Når du har spillet, skal du indtaste din score i GolfBox. Senest tirsdag aften får du på mail og sms en 7-cifret talkode, der er forudsætningen for, at du kan registrere din score på spilledagen.

Når du har indtastet scorekortet i GolfBox, skal du aflevere scorekortet i Herredagens postkasse i klubhuset.

Det er meget vigtigt, at scorekortet er udfyldt korrekt med alle oplysninger- inklusiv markørens underskrift.

Herunder kan du se alle de punkter på scorekortet, der skal være udfyldt korrekt.

Der har været så mange fejl, at Herredagens styregruppe har bestemt, at kun korrekt udfyldte scorekort bliver accepteret – og ikke-korrekte scorekort kommer derfor ikke til at tælle med blandt spillerens resultater.

 1. Dato (fortrykt)
 2. Nummer/navn (fortrykt)
 3. Turnering – Skriv “Herredag”
 4. Score – skriv antal point ved stableford ELLER antal slag ved slagspil (du skal skrive dit totale antal slag fratrukket dine tildelte slag – sph) 
 5. Tid (fortrykt)
 6. Medlemsnummer (fortrykt)
 7. Turneringsform – skriv “Stablef.” for stableford eller “Sv. slag.” for svensk slagspil
 8. Point – udelades
 9. Tee (fortrykt – husk evt. at vælge det teested, du spiller ved i dag, ved udskrift af scorekort – systemet foreslår som standard enten 50 eller 58 afhængig af dit handicap)
 10. Klub (Fortrykt)
 11. Række – E, A, B eller C
 12. Handicap (fortrykt)
 13. SPH (Fortrykt)
 14. EDS (Anvendes ikke)
 15. Underskrift spiller – Underskriv
 16. Underskrift Markør + medlemsnummer – Markørens underskrift og medlemsnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herredagens styregruppe har gennemgået alle resultater og scorekort fra matchen 17. april 2024 og kan se en række fejl, som de ikke håber gentager sig.

Matchen den 17/4 var svensk slagspil og for at kunne afslutte sin score skulle alle notere 9 slag på de fire lukkede huller på Store Skjold banen.

Herredagen kunne bagefter konstatere, at 22 tilmeldte spillere mødte ikke frem og havde ikke meldt fra, 6 spillere deltog, men var ikke tilmeldt matchen og 12 spillere var tilmeldt i forkert række. Desuden var der en række fejl i udfyldelsen af scorekort.

Herredagen har derfor besluttet at præcisere følgende:

 • Tilmelding i en forkert række vil fremover betyde diskvalifikation til dagens match
 • Manglende oplysninger eller forkert udfyldelse af scorekort kan muligvis også betyde diskvalifikation. Det er endnu ikke endeligt afklaret

Her kommer en uddybning:

Hver onsdag skal du bestille udslagstid, men også tilmelde dig dagens match i GolfBox. Du skal tilmelde dig den række, der svarer til dit handicap i starten af sæsonen. Når du først er tilmeldt i en række, så bliver du i den række i resten af sæsonen – også hvis du senere går op eller ned i handicap.

Handicapgrænserne finder du under fanen ”Info” – men de bliver også lige gentaget her:

 • Eliterækken: hcp. -8 – 13
 • A-rækken: hcp. 13,1 – 19,5
 • B-rækken: hcp. 19,6 – 24,7
 • C-rækken: hcp 24,8 – 100

Har du tilmeldt dig i en forkert række, så fjern din tilmelding og tilmeld dig bagefter i den rigtige række.

Under fanen ”Udfyldelse af scorekort” er der en udførlig forklaring på, hvordan et scorekort skal udfyldes.

”Vi håber på godt spil og korrekt udfyldte scorekort fremover og vi håber, at alle banens huller er spilbare til næste slagspilsmatch den 1. maj,” lyder det fra Herredagens styregruppe.

Eclectic

 • Præmier til vinderne i de fire rækker
 • Præmier til nr. 2 i de fire rækker
 • Præmier til nr. 3 i de fire rækker

Forårs- og efterårsturneringen

 • Præmier til vinderne i de fire rækker
 • Præmier til nr. 2 i de firerækker
 • Præmier til dagens vindere i de fire rækker

Sommerturneringen

 • Præmie til vinderen

 

Vores præmier sponsoreres delvis af:

 • Henrik Ahrens, Alteq A/S
 • Restaurant Birdie
 • Jesper Schrøder, Schrøders Metal
 • Sparekassen Kronjylland
 • Hansen Golf

Til dagens vindere:

 • Sponsor Otto Suenson Vine: Gavekort til dagens vinder i de fire rækker

Til tættest på hul 5, 7, 13 og 17

 • Sponsor på hul 7 og 13: Anlægsgartner Finn J. Poulsen
 • Sponsor på hul 5: Sallie’s Restaurant & Snack Bar
 • Sponsor på Hul 17: Herredagen

STØT vores sponsorer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To ekstra konkurrencer på Herredagen 2024

Med en helt ny hole-in-one konkurrence og en særlig onsdags-vinderpræmie sætter Herredagen i denne sæson nogle nye initiativer i søen.

 

Hole-in-one konkurrence

Den første konkurrence handler om, at alle herredagsmedlemmer kan betale 50 kr. og på den måde sætte penge ind på en konto, der er reserveret til den spiller, der laver hole-in-one.

Konkurrencen løber på alle onsdags-herredage samt de onsdage, hvor der er forårs- og sæsonafslutningsmatcher.

Hvis man vil deltage i præmieræset om en hole-in-one gevinst, indsætter man 50 kr. på herredagens klubbens Mobile Pay hole-in-one konto nr. 375017, husk medlemsnummer og navn.

”Første hole-in-one vil udløse den indbetalte sum på kontoen, dog reserveres der en beskeden sum, så der også er en rimelig sum penge, hvis der er to hole-in-ones kort tid efter. Efter en hole-in-one kan der indsættes en ny betaling, så man fortsat deltager i konkurrencen. Er der ved sæsonafslutningen penge på kontoen, overføres beløbet til næste sæson,” lyder det fra herredagsudvalget, der består af Bjørn Pedersen, Ulf Carlsen, Finn C. Nielsen og Niels Træden.

På billedet er det Anders Teilgaard i forbindelse med en hole-in-one, han var heldig/dygtig at lave.

 

Ekstra sponsorpræmie – fra Sparekassen Kronjylland

Den anden konkurrence handler om mulighed for at vinde særlige VIP-billetter til Danish Golf Championship på Lübker Golf Resort til den afsluttende runde søndag den 25. august 2024. Det er den tidligere ”Made in Denmark”, der nu har fået navneforandring.

Præmien er sponseret af Sparekassen Kronjylland og det er direktør Johnny Kristiansen, der onsdag den 19. juni 2024 ved Herredagens forårsafslutning trækker vinderen blandt de 40 ”dagens vindere”, der har været gennem forårsturnering, og som er til stede ved afslutningen.

Læs mere

 

Matcherne: Hver onsdag er en selvstændig match. Ud over denne spiller vi løbende en forårs-, en sommer-, en efterårs- og en eclecticturnering.

Ugens vindere

Herredagen har 10 spillerunder forår og efterår, og hver runde har en vinder i hver af de fire rækker.

Sommerturneringen har tre runder.

Hvis to eller flere spillere har opnået det samme antal point, så afgøres placeringen efter følgende regler:

 • Først: Hvem har lavet flest point på de sidste ni huller
 • Derefter: Flest point på de sidste seks huller
 • Derefter: Flest point på de sidste tre huller
 • Derefter: Flest point på det sidste hul
 • Derefter: Laveste handicap

Vinderne får deres præmier ved forårsafslutningen og efterårsafslutningen.

Sæsonvindere

Opnåede point fra foråret akkumuleres og spillerne i de fire rækker med højeste pointtal får præmier ved forårsafslutningen. Tilsvarende for sommer og efterår.

Placeringen i dagens match udløser point som følgende:

Point for Elite

Placering 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10-12
Point 10 8 7 6 5 4 3 2 1

 

Point for række A, B og C.

Placering 1 2 3 4–6 7-9 10-12 13–14 15-16 17-20
Point 12 10 8 7 6 5 4 2 1

Hver spiller kan max. få overført for otte matcher (de otte bedste) i hver sæson.

 

Eclectic

Meget kort fortalt så er det en match, hvor den bedste score på hvert hul gennem hele sæsonen tæller. Eclectic beregnes i E-rækken som bruttoscore, mens de øvrige rækker beregnes som nettoscore.

 

Tættest på hul

Denne konkurrence gælder banens fire par 3 huller (Hul 5, 7, 13 og 17).

Første udslag med bold på green kan deltage i konkurrencen.

Reglen er, at nedslaget markeres og bolden spilles færdig. Derefter måles afstanden til hulkant.

Resultatet skrives på scorekortet og umiddelbart efter matchen sendes resultatet som mail til herreklubbens mail, .

Resultaterne bliver offentliggjort her på siden under fanen “Resultater og tættest på hul”.

 

I herredagen er der en gruppe, ”Morgenherrerne” , der som navnet siger spiller fra morgenstunden. Gruppen spiller efter matchregler, der gælder for Herredagen, dvs. at de deltager i Herredagens løbende matcher og øvrige arrangementer. Gruppen har fortrinsret i tidsrummet 7.30 til 8.30 fra første onsdag i april til sidste onsdag i september. Fra første onsdag i oktober er fortrinsretten fra kl. 8.30 til 9.30.

Gruppens medlemmer noterer deltagelse i match og resultat på en mødeliste, som lægges frem i det lille mødelokale hver onsdag morgen. Gruppen har sin egen løbende konkurrence med præmieuddeling ved hvert kvartalsarrangement.

Scorekort afleveres i Herredagskassen i klubhuset, og matchresultatet indtastes i GolfBox.

Morgenherrerne betaler kontingent til Herredagen som alle andre på Herredagen (se fanen ”Info”). Derudover betaler medlemmer af Morgenherrerne et beløb, som vi bruger til vinpræmier og frokoster i forbindelse med vores arrangementer. Du kan vælge at betale pr. kvartal eller pr. år. Se det kontonummer, du skal bruge, længere nede på siden.

Ønske om deltagelse i gruppen sker ved henvendelse til gruppens kontaktpersoner (Peter Frimann/ Henning Jensen) eller blot ved at møde en onsdags morgen og tage kontakt til gruppen.

Faste arrangementer:

 • Nytårsmøde: Første onsdag i januar
 • Gule ærter: Første onsdag i februar
 • Vinterafslutning: Sidste onsdag i marts
 • Fødselsdagsfest: Første onsdag i juli
 • Sommerafslutning: Første onsdag i oktober
 • Julefrokost: Første onsdag i december

Vi har nedenstående to konti i Jyske Bank:

 • 7417 1022085 til de kvartalsvise indbetalinger
 • 7417 1022093 til vores ture

Se kontaktpersoner for Morgenherrerne under fanen “Kontakt”.

Som ny er du velkommen enhver onsdagsmorgen som ”gæst”, hvis du normalt spiller herredag på et andet tidsrum, eller hvis du har lyst til at spille permanent onsdag morgen. Kom blot ved 7.30-tiden, så kan du opleve vores gode samvær.

Her kan du se Morgenherrernes ”ordensregler”  senest opdateret i november 2021.

Her kan du se lidt om Morgenherrernes historie og om 25 års jubilæet i 2021.

2015-09 spil voksne 20

Nye medlemmer i Herredagen er meget velkomne.

Hvis du som ny mangler nogen at spille med, er det en god idé at tage kontakt til et medlem af herredagsudvalget for at få hjælp til, hvordan du bedst kommer med i en “bold”. Nogle medlemmer spiller altid med de samme og på samme tid, og andre veksler både mellem tid og medspillere.

 

Herredag formiddage

Om formiddagen er der to grupperinger, som du kan have glæde af at spille med.

 1. Herredag kl. 7.30-8.30, hvor Morgenherrerne spiller. Her lægges scorekort i den rækkefølge man ankommer, og man går ud, når der er en 4-bold. Morgenherrerne har sine egne konkurrencer ved siden af Herredagens og man betaler et ekstra gebyr for at spille i Morgenherrerne. Beløbene går til præmier og socialt samvær. Hvis du ikke vil være med i konkurrencerne, kan du stadig spille sammen med medlemmer af Morgenherrerne. Læs mere om Morgenherrerne på fanen “Morgenherrerne”
 2. Herredag kl. 10-11. Hvis du ønsker at spille kl. 10-11 har du mulighed for at deltage i lodtrækning med holddannelse indenfor nedennævnte tider. Lodtrækningen har som formål, at gøre det let for medlemmerne at komme til at spille med forskellige, samt deltage i socialt samvær efter runden, hvor ”lodtrækningsgruppen” mødes i klubhuset

Lodtrækningen foregår på følgende tider:

 • Kl. 9.52 for tiderne 10.00-10.15
 • Kl. 10.15 for tiderne 10.22-10.37
 • Kl. 10.37 for tiderne 10.45-11.00

Læs mere under fanen “Info”.

2016-09 Sponsormatch 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herredagens fælles mail er: .

Bjørn Pedersen


Finn C. Nielsen


Niels Træden


40 37 62 64
Ulf Carlsen


40 20 46 48
Peter Frimann
Kontaktperson for morgenherrerne
frimann@mail.dk
22 51 92 92
Henning Jensen
Kontaktperson for morgenherrerne
sussehen@outlook.dk
22 42 38 62
Flemming B. Nielsen
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
fbnielsen59@gmail.com
61 62 87 11