Herredag

2015-09 spil voksne 26Herredagens side er endnu ikke opdateret til 2018.

Alle fuldtids herremedlemmer i Roskilde Golf Klub, som er fyldt 18 år og har et handicap på 36 eller derunder, er velkomne til at deltage i herredagsarrangementerne. Du skal dog være medlem af Herredagen.

Her kan du printe en A4-version af informationerne om tilmeldinger, rækker og kontaktpersoner.

Bemærk, at for at spille med i herredagen, skal du gøre følgende:

 • Betale indskud på 300 kr. for hele sæsonen på konto 9304 6500768299. Husk at skrive medlemsnummer og navn. Tilmelding og betaling bør du gennemføre senest ugen før du deltager, da registreret tilmelding sikrer, at du kan reservere tid på Herreklubbens tildelte tider

Turneringen og tilmelding

 • I GolfBox under “Klubturneringer” tilmelder du dig den eller de onsdage, hvor du gerne vil spille. På spilledagen kan du også tilmelde dig dagens turnering, når du skal udskrive scorekort
 • Hver onsdag spilles som en særskilt turnering, der er handicapregulerende
 • Det er vigtigt, at du er tilmeldt dagens turnering i GolfBox, da det er forudsætningen for, at vi kan registrere dit scorekort, og at du deltager i turneringen
 • Bestille tid: Når du har meldt dig til en bestemt herredag, så skal du også bestille en udslagstid. Det gør du også i GolfBox under tidsbestilling. Bemærk, at Herredagen har fortrinsret til en række tider indtil 48 timer før spilledagen. Derefter bliver tiderne åbne for alle.

Vi spiller hver onsdag i sommerhalvåret. Klubben har på forhånd reserveret en række tider til Herredagen – både tider morgen, middag og eftermiddag. Disse tider kan alene bookes af Herredagens medlemmer. To døgn før spilledagen bliver tiderne også frigivet til booking blandt klubbens øvrige medlemmer.

Der er reserveret følgende tider til Herredagen:

 • 07.30 – 08.30
 • 10.00 – 10.30
 • 12.00 – 14.00
 • 15.00 – 17.52

Disse tider er reserveret Herredagens medlemmer fra 14 dage før og indtil 48 timer før starttid. Det betyder, at tiderne frigives for alle golfspillere søndag aften 00:00.

Vi spiller i tre rækker efter følgende opdeling:

 • Eliterække: hcp. op til 15,4
 • A-række: hcp. 15,5-21,4
 • B-række: hcp. 21,5-36,0

En spillers rækkeplacering opgøres efter hans handicap på selve matchdagen.

Se matchplan under den grønne fane, “Matchplan, point og hcp”.

Tilmelding kan ske indtil kl. 21 på spilledagen.

Spillere i B-gruppen (handicap fra 21,5 til max. 36) kan vælge at spille fra teested 50 (rød tee), hvis de ønsker det. Spil fra teested 50 er bindende for hele sæsonen.

Én spiller kan reservere for op til fire spillere i en tidsbestilling, men kan kun udskrive eget scorekort. Hvis en spiller konstaterer, at en reserveret tid ikke kan benyttes, bør den slettes, og en ny starttid kan reserveres.

Morgenherrerne: Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og løbende konkurrencer. Se regler og kontaktpersoner under den grønne fane, “Morgenherrerne”.

 

Sådan spiller Herredagen i 2017

Herredagen holdt infomøde den 22. marts 2017. Her deltog 53 medlemmer, og dagen startede med en 9-hullers match på for-ni. Derefter møde og spisning.

Bjørn Pedersen bød velkommen og ridsede kort den kommende sæson op.

Der spilles som sædvanlig 11 runder i forårsturneringen, og heraf er otte runder tællende. Foråret slutter med den store Forårsafslutning m/uddeling af præmier og efterfølgende spisning.

På samme måde gennemføres sommerturneringen. I år er der den forskel, at Morgenherrerne holder fødselsdag den 28. juni. De af Herredagens medlemmer, der ikke spiller med hos Morgenherrerne, spiller som sædvanlig en runde stable-ford, men den er ikke tællende. Den tællende sommersæson starter den 05. juli og 11 uger frem med årsafslutning onsdag, den 20. september.

Tastning af scorekort

Det er vigtigt, at scorekortet er korrekt udfyldt, og at man har tilmeldt sig dagens turnering. HUSK at spidse blyanten, så tallene kan læses.

Finn Nielsen redegjorde for løsningen af det problem, der opstår, når en spiller f.eks. spiller sig ned i hcp, så han går fra B-rækken til A-rækken.

Placeringen af spilleren bliver opgjort efter flg. princip:

 • Hvis en spiller har spillet i flere rækker, medregnes han i den række, hvor han har spillet flest runder
 • Hvis han har spillet lige mange runder i begge rækker, regnes han i den bedste af de to
 • Optjente points overføres fra den række, han ikke er regnet med i
 • Overførte points nulstilles i den række, de er overført fra

Det skal også pointeres, at det er få spillere, der bliver berørt.

Finn redegjorde endvidere for, at vi nu kan tilmelde os til dagens turnering, når vi er ved touchskærmen for at udskrive scorekort. Der blev uddelt instruktioner, og instruktionen er opsat på vor tavle. Alle kan stadig tilmelde sig alle sæsonens matcher via PC, iPad o.a.

Her kan du se en instruktion i, hvordan du tilmelder dig dagens turnering ved touchskærmen i klubhuset.

Vi spurgte til interessen for udflugter til andre baner. Vi fik ingen afklaring, men vi vil overveje at tilbyde en tur til andre baner, og så må vi vurdere interessen.

Herredagens sæson slutter med årsafslutningen den 20. september. Men der er stadig mange gode golfdage tilbage i året. Herredagsudvalget vil derfor undersøge mulighederne for en ekstra turneringdag – evt. med efterfølgende spisning.

Kampagne for opretning af nedslagsmærker

Herredagen indleder en kampagne for opretning af nedslagsmærker. Den går kort fortalt ud på, at deltagerne hver onsdag kan skrive sig på en liste i klubhuset, hvor det fremgår hvilket hul, de på den pågældende spilledag vil være særligt opmærksomme på nedslagsmærker.

Her kan du læse mere om opretning af nedslagsmærker.

Her kan du se Herredagens side med mere information.

Ole K. Sørensen

Her kan du printe en A4-Matchkalender for 2017.

Forårsturnering

 • 05-04 Stableford
 • 12-04 Svensk slagspil
 • 19-04 Stableford
 • 26-04 Svensk slagspil
 • 03-05 Stableford
 • 10-05 Svensk slagspil
 • 17-05 Stableford
 • 24-05 Svensk slagspil
 • 31-05 Stableford
 • 07-06 Svensk slagspil
 • 14-06 Stableford
 • 21-06 Forårsafslutning med gunstart

Efterårsturnering

 • 28-06 Stableford – ikke tællende i det samlede regnskab
 • 05-07 Stableford
 • 12-07 Svensk slagspil
 • 19-07 Stableford
 • 26-07 Svensk slagspil
 • 02-08 Stableford
 • 09-08 Svensk slagspil
 • 16-08 Stableford
 • 23-08 Svensk slagspil
 • 30-08 Stableford
 • 06-09 Svensk slagspil
 • 13-09 Stableford
 • 20-09 Årsafslutning med gunstart

Svensk slagspil:

Denne matchform minder meget om almindelig slagspil, men toppen tages af “katastrofehuller”. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + fire slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.

 • På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
 • På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
 • På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag

Scorekort

Efter runden på Herredagen underskrives scorekortet korrekt af både spiller og markør, og scorekortet lægges i Herredagens postkasse på spilledagen. Alle scorekort tastes i GolfBox og resultaterne kan ses under fanebladet “Resultater og hcp regulering”. Ikke korrekt udfyldte scorekort vil blive diskvalificeret.

Der spilles om 100 point i hver række på ovennævnte spilledage.

Placering i dagens match og vundne point, der akkumuleres til afslutningen af henholdsvis forår- og efterårsturneringen.

Point fordeles iht. nedenstående tabel:

Placering – Point
1 = 12
2 = 10
3 = 8
4-6 = 7
7-9 = 6
10-12 = 5
13-14 = 4
15-16 = 2
17-20 = 1

Hver spiller kan max. få overført for 8 onsdagsmatcher (de 8 bedste) i hver sæson.

Eclecticturneringen er spillerens bedste score på de enkelte huller over hele sæsonen. Der overføres KUN score fra runder, der er spillet uden lempelser. Ved efterårsafslutningen uddeles præmier til vinderne af årets Eclectic turnering.

Bemærk, at der efter afslutningen af de tre turneringer reguleres for spillere, der har skiftet række. Se under fanen “Resultater”.

Her kan du se Herredagens resultater forår 2018.

Her kan du se Herredagens resultater efterår 2018.

Bemærk:

De viste resultater er vejledende, idet der efter endt turnering reguleres for spillere, der har spillet i flere rækker i løbet af turneringen. En spillers resultat opgøres ud fra det handicap, han havde på selve matchdagen.
Spillerens samlede resultat for forårs- eller efterårsturneringen bliver ved afslutningen registreret i den række, hvor han har spillet flest matcher.

Ved lige mange matcher i to rækker placeres spilleren ved sæsonafslutningen i den højest rangerede række.

For Eclectic overføres bedre spillede huller til den gældende række ved årsafslutningen.
Endvidere reguleres det endelige resultat således, at der anvendes halvdelen af sidst spillede handicap.

Regulering af handicap

Handicap ved runder i Herredagen reguleres som ved alle øvrige runder. Her kan du se en oversigt over, hvornår du bliver reguleret ned eller op.

Der spilles i tre rækker, og turneringen er opdelt i to sæsoner, forår, der afsluttes med forårsafslutning, og efterår, der afsluttes med årsafslutning. Præmierne er nedenstående (med ret til ændringer).

Eclectic

 • Præmier til vinderne i de tre rækker
 • Præmier til nr. 2 i de tre rækker
 • Gavekort til nr. 3 i de tre rækker

Forårs og efterårsturneringen

 • Præmier til vinderne i de tre rækker
 • Præmier til nr. 2 i de tre rækker
 • Præmier til dagens vindere i de tre rækker

Tættest på hul 17: 1 fl. god rødvin til vinderne af de enkelte turneringsdage

Tættest på hul 5, 7 og 13: Tre bolde til vinderne af de enkelte dage

Såfremt en præmiemodtager ikke er tilstede og ikke har meldt lovligt afbud til matchudvalget, uddeles præmien ikke.

STØT vores sponsorer

Behrentz-Media

 

 

 

Restauarant kontoret sort

 

 

 

Holtes_vinlager

 

 

 

 

Roskilde_Vinduescenter

 

 

 

 

Brian_Harder_med_fuldt_logo

 

 

 

Froelich_Golf

 

 

 

 

Roskilde Gulv Entreprise 2

 

 

 

 

I Herreklubben er der en klub, Morgenherrerne, der som navnet siger, spiller fra morgenstunden. Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og de deltager i Herreklubbens løbende konkurrencer.

Morgenherrerne opkræver et separat kontingent, som bl.a. anvendes til Morgenherrernes udflugter og mange andre arrangementer.

Se kontaktpersoner for Morgenherrerne under fanen “Kontakt”

2015-09 spil voksne 20

Nye medlemmer i Herredagen er meget velkomne.

Tag en kontakt til et medlem af herredagsudvalget for at få hjælp til, hvordan du bedst kommer med i en gruppe. Nogle grupperinger spiller altid med de samme og på samme tid, andre veksler både mellem tid og medspillere.

Læs mere under fanen “Info”.

2016-09 Sponsormatch 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Pedersen
Herredagen - info og tilmelding
mail@havannahuset.dk
Ole K. Sørensen
Herredagen - info og tilmelding
oks@post4.tele.dk
Finn C. Nielsen
Herredagen - løbende matcher
fcn@svogerslevmusik.dk
Peter Frimann
Kontaktperson for morgenherrerne

46 32 43 29
Henning Jensen
Kontaktperson for morgenherrerne

46 38 38 62