Herredag

2015-09 spil voksne 26

Alle fuldtids herremedlemmer i Roskilde Golf Klub, som er fyldt 18 år og har et handicap på 36 eller derunder, er velkomne til at deltage i herredagsarrangementerne. Du skal dog være medlem af Herredagen.

Her kan du printe en A4-version af informationerne om tilmeldinger, rækker og point.

Bemærk, at for at spille med i Herredagen, skal du gøre følgende:

 • Betale indskud på 200 kr. for hele sæsonen på konto 9304 6500768299. Husk at skrive medlemsnummer og navn. Tilmelding og betaling bør du gennemføre senest ugen før du deltager, da registreret tilmelding sikrer, at du kan reservere tid på Herreklubbens tildelte tider

Turneringen og tilmelding

 • Hver onsdag spiller Herredagen en særskilt turnering, der er handicapregulerende
 • Første spilledag i forårsturneringen af onsdag den 10. april 2019
 • Matchkalender er vist under fanen “Matchkalender”
 • Bemærk, at Herredagen har fortrinsret til en række tider indtil 48 timer før spilledagen. Derefter bliver tiderne åbne for alle. Tiderne er vist nedenfor
 • Det er vigtigt, at du går ind i GolfBox (fx her fra forsiden af hjemmesiden) under Tidsbestilling og reserverer den tid, hvor du gerne vil spille. Det er afgørende for, at vi kan registrere dit scorekort. Inden du går ud og spiller, printer du dit scorekort, og efter den spillede runde udfyldes scorekortet korrekt og afleveres i Herredagens postkasse
 • Resultaterne kan som regel ses om fredagen. Se under fanen “Resultater og handicapregulering”

Vi spiller hver onsdag i sommerhalvåret. Klubben har på forhånd reserveret en række tider til Herredagen – både tider morgen, middag og eftermiddag. Disse tider kan alene bookes af Herredagens medlemmer. To døgn før spilledagen bliver tiderne også frigivet til booking blandt klubbens øvrige medlemmer.

Der er reserveret følgende tider til Herredagen:

 • 7.30 – 8.30 – Morgenherrerne
 • 10.00 – 11.00
 • 12.30 – 13.30
 • 14.45 – 17.15

Disse tider er reserveret Herredagens medlemmer fra 14 dage før og indtil 48 timer før starttid. Det betyder, at tiderne frigives for alle golfspillere søndag aften 00.00.

Reservationerne gælder fra 4. april til og med 2. oktober – forudsat der kan spilles på sommerbanen.

Der er reserveret følgende tider til Morgenherrerne:

 • Kl. 7.30 til 8.30 i perioden med sommertid
 • Kl. 8.30 til 9.30 i perioden med vintertid

Vi spiller i tre rækker efter følgende opdeling:

 • Eliterække: hcp. op til 15,4
 • A-række: hcp. 15,5-21,4
 • B-række: hcp. 21,5-36,0

En spillers rækkeplacering opgøres efter hans handicap på selve matchdagen.

Se matchplan under den grønne fane, “Matchkalender”.

Spillere i B-gruppen (handicap fra 21,5 til max. 36) kan vælge at spille fra teested 50 (rød tee), hvis de ønsker det. Spillerne kan vælge fra gang til gang, så de den ene onsdag spiller fra tee 50 og den næste fra tee 58. Spillerne skal bare tydeligt notere på scorekortet, hvilken tee de spiller fra, så den efterfølgende indtastning bliver korrekt.

Én spiller kan reservere for op til fire spillere i en tidsbestilling, men kan kun udskrive eget scorekort. Hvis en spiller konstaterer, at en reserveret tid ikke kan benyttes, bør den slettes, og en ny starttid kan reserveres.

Morgenherrerne: Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og løbende konkurrencer. Se regler og kontaktpersoner under den grønne fane, “Morgenherrerne”.

Scorekort

Efter runden på Herredagen underskrives scorekortet korrekt af både spiller og markør, og scorekortet lægges i Herredagens postkasse på spilledagen. Markør skal være medlem af Herredagen.

Der spilles om 100 point i hver række på hver spilledag.

Point fordeles efter nedenstående tabel:

Placering – Point
1 = 12
2 = 10
3 = 8
4-6 = 7
7-9 = 6
10-12 = 5
13-14 = 4
15-16 = 2
17-20 = 1

Hver spiller kan max. få overført for 8 onsdagsmatcher (de 8 bedste) i hver sæson.

Eclecticturneringen er spillerens bedste score på de enkelte huller over hele sæsonen. Der overføres KUN score fra runder, der er spillet uden lempelser. Ved efterårsafslutningen uddeles præmier til vinderne af årets Eclectic turnering.

Bemærk, at der efter afslutningen af de tre turneringer reguleres for spillere, der har skiftet række.

Her kan du printe en A4-Matchkalender for 2019.

Spilledage i 2019

 • 10-04 Stableford
 • 17-04 Svensk slagspil
 • 25-04 Stableford
 • 01-05 Svensk slagspil
 • 08-05 Stableford
 • 15-05 Svensk slagspil
 • 22-05 Stableford
 • 29-05 Svensk slagspil
 • 05-06 Stableford
 • 12-06 Svensk slagspil
 • 19-06 Stableford
 • 26-06 Forårsafslutning kl. 15.30 med gunstart
 • 03-07 Turneringsform ikke fastlagt endnu
 • 10-07 Stableford
 • 17-07 Svensk slagspil
 • 24-07 Stableford
 • 31-07 Svensk slagspil
 • 07-08 Stableford
 • 14-08 Svensk slagspil
 • 21-08 Stableford
 • 28-08 Svensk slagspil
 • 04-09 Stableford
 • 11-09 Svensk slagspil
 • 18-09 Stableford
 • 25-09 Årsafslutning kl. 14.00 med gunstart kl. 14:30

Svensk slagspil:

Denne matchform minder meget om almindelig slagspil, men toppen tages af “katastrofehuller”. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + fire slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.

 • På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
 • På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
 • På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag

Her kan du se Herredagens resultater forår 2019.

Her kan du se Herredagens resultater efterår 2019.

Bemærk – læs disse vigtige ting omkring resultatopgørelserne, herunder skift af række i løbet af året:

De viste resultater er vejledende, idet der efter endt turnering reguleres for spillere, der har spillet i flere rækker i løbet af turneringen. En spillers resultat opgøres ud fra det handicap, han havde på selve matchdagen.

Spillerens samlede resultat for forårs- eller efterårsturneringen bliver ved afslutningen registreret i den række, hvor han har spillet flest matcher.

Ved lige mange matcher i to rækker placeres spilleren ved sæsonafslutningen i den højest rangerede række.

For Eclectic overføres bedre spillede huller til den gældende række ved årsafslutningen.

Endvidere reguleres det endelige resultat således, at der anvendes halvdelen af sidst spillede handicap.

Regulering af handicap

Handicap ved runder i Herredagen reguleres som ved alle øvrige runder. Her er oversigten over, hvornår du bliver reguleret ned eller op.

Gruppe Handicap Buffer Zone

(Neutral zone)

Stableford point

under buffer zone

tillæg til hcp.

Flere end 36 stableford point.

Fradrag for hvert stableford point over 36

18-hullers

score

9-hullers

score

1 Op til 4,4 35 – 36 0,1 0,1
2 4,5 – 11,4 34 – 36 35 – 36 0,1 0,2
3 11,5 – 18,4 33 – 36 35 – 36 0,1 0,3
4 18,5 – 26,4 32 – 36 34 – 36 0,1 0,4
5 26,5 – 36 31 – 36 33 – 36 0,1 0,5

Her kan du finde skemaet i et pdf-dokument, som du kan evt. kan printe.

Regulering ved unormale baneforhold

COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA)
CBA er en yderligere justeringsfaktor, som tager højde for andre end normale spilleforhold og som modregnes spillerens bufferzone efter enhver 18-hullers runde i en tællende turnering. CBA udregnes som beskrevet i CBA Appendixet

3.7 COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA)
Nogle gange afvikles en golfrunde under forhold, som er “unormale” i forhold til hvordan banen er rated, for eksempel ved ekstreme vejrforhold og specielt svære baneopsætninger. Selv under disse forhold kan en runde være tællende forudsat at handicapbetingelserne er til stede. Når spilleforholdene er “unormale” i en sådan grad at det opleves som uretfærdigt at påvirke handicappet kan en beregning kompensere for disse spilleforhold og denne udregning kaldes CBA.

I beregningen sammenlignes feltets præstation i forhold til bufferzonen med en forventet præstation baseret på feltets sammensætning og størrelse. Hvis præstationen falder uden for grænseværdierne, kan det føre til en justering af spillernes bufferzoner.

CBA skal udregnes for alle 18 hullers turneringer som håndteres elektronisk

Kun handicapgruppe 1-4 indgår i beregningen mens gruppe 5 påvirkes.

De mulige udfald af CBA er: +1, 0, -1, -2 og -2/RO

CBA’en bruges til at justere spillerens bufferzone inden en regulering af handicappet udregnes.

Der skal være minimum 10 spillere i feltet for at udregne en CBA

CBA’en udregnes i Danmark pr. runde.

Hvis en runde aflyses, bliver CBA=0 og Reduction Only.

For yderligere information – se dette link med beskrivelse på Dansk Golf Unions hjemmeside.

 

 

11. februar 2019: Denne side er endnu ikke opdateret for 2019 og 2020 – nedenstående oplysninger er derfor for 2018.

Der spilles i tre rækker, og turneringen er opdelt i to sæsoner, forår, der afsluttes med forårsafslutning, og efterår, der afsluttes med årsafslutning. Præmierne er nedenstående (med ret til ændringer).

Eclectic

 • Præmier til vinderne i de tre rækker
 • Præmier til nr. 2 i de tre rækker
 • Gavekort til nr. 3 i de tre rækker

Forårs og efterårsturneringen

 • Præmier til vinderne i de tre rækker
 • Præmier til nr. 2 i de tre rækker
 • Præmier til dagens vindere i de tre rækker

Tættest på hul 17: 1 fl. god rødvin til vinderne af de enkelte turneringsdage

Tættest på hul 5, 7 og 13: Tre bolde til vinderne af de enkelte dage

Såfremt en præmiemodtager ikke er tilstede og ikke har meldt lovligt afbud til matchudvalget, uddeles præmien ikke.

STØT vores sponsorer

Bekker Larsen Auto A/S

 


 

 

 

Holtes_vinlager

 

 

 

 

Roskilde_Vinduescenter

 

 

 

 

Brian_Harder_med_fuldt_logo

 

 

 

Froelich_Golf

 

 

 

 

 

 

 

I Herreklubben er der en klub, Morgenherrerne, der som navnet siger, spiller fra morgenstunden. Morgenherrerne er en del af Herredagen, så husk at indbetale Herredagens kontingent på 200 kr. til bankkonto 9304 6500768299 med jeres medlemsnummer i besked til modtager.

Morgenherrerne deltager i alle Herreklubbens arrangementer, og de deltager i Herreklubbens løbende konkurrencer og turneringer, ligesom du som medlem kan udnytte alle reserverede tider om onsdagen.

Der betales ikke kontingent til Morgenherrerne, men hver spilledag lægger matchdeltagere 30 kr.  i kassen eller – som det anbefales – 200 kr. hvert kvartal, der indbetales på nedenstående konto. Hvis der er indbetalt 200 kr., vil der på startlisterne stå et B for alle, der har indbetalt beløbet.

Beløbene bruges til præmier og tilskud til Morgenherrernes forskellige arrangementer, der bl.a. omfatter

 • Nytårskur første onsdag i det nye år
 • Gule ærter første onsdag i februar
 • Vinterafslutning 27. marts
 • Morgenherrernes fødselsdag 3. juli
 • Sommerafslutning 2. oktober
 • Julefrokost 4. december

Vi har nedenstående to konti i Jyske Bank:

 • 7417 1022085 til de kvartalsvise indbetalinger på 200 kr.
 • 7417 1022093 til vores ture

Der er reserveret følgende tider til Morgenherrerne:

 • Kl. 7.30 til 8.30 i perioden med sommertid
 • Kl. 8.30 til 9.30 i perioden med vintertid

 

Se kontaktpersoner for Morgenherrerne under fanen “Kontakt”.

Som ny er du velkommen enhver onsdagsmorgen som ”gæst”, hvis du normalt spiller herredag på et andet tidsrum, eller hvis du har lyst til at spille permanent onsdag morgen. Kom blot ved 7.30-tiden, så kan du opleve vores gode samvær.

Her kan du se Morgenherrernes ”ordensregler”.

2015-09 spil voksne 20

Nye medlemmer i Herredagen er meget velkomne.

Tag en kontakt til et medlem af herredagsudvalget for at få hjælp til, hvordan du bedst kommer med i en gruppe. Nogle grupperinger spiller altid med de samme og på samme tid, andre veksler både mellem tid og medspillere.

Kan du spille om morgenen, så se også under fanen “Morgenherrerne”, hvor der står information til nye.

Læs mere under fanen “Info”.

2016-09 Sponsormatch 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Pedersen
Herredagen - info og tilmelding
mail@havannahuset.dk
Ole K. Sørensen
Herredagen - info og tilmelding
oks@post4.tele.dk
Finn C. Nielsen
Herredagen - løbende matcher
fcn@svogerslevmusik.dk
Peter Frimann
Kontaktperson for morgenherrerne
frimann@mail.dk
46 32 43 29
Henning Jensen
Kontaktperson for morgenherrerne
sussehen@outlook.dk
46 38 38 62