Banepleje: Udvikling og pasning

Her får du et overblik over, hvordan greenkeeperne arbejder på banen henover året. De har både en fast årsplan plus en langsigtet og kortsigtet udviklingsplan. Den langsigtede gælder typisk for fem år ad gangen, mens den kortsigtede gælder for et år. For begge planer gælder, at der kan komme ændringer i prioriteringerne undervejs – dels på grund af økonomi men også i forhold til vejr og vind, ikke mindst på grund af klimaforandringer.

På billedet ved siden af det greenkeeperstaben samlet efteråret 2023. Det er bagerst chefgreenkeeper Nick Bosholdt, greenkeeper Josefine Andersen Kold, og greenkeeperlærning Martin Jægerskou. Forrest er det mekaniker Peter Lundberg, greenkeeperhjælper Johnny Andersen, greenkeeper Hans-Henrik Hagelund og greenkeeper 1. assistent Morten Andersen.

Der bliver desuden ofte ansat sæsonarbejdere hen over sommeren, ligesom der er frivillige, der hjælper med forskellige opgaver, fx rulning af greens.

Læs mere:

Herunder kan du se fotos fra greenkeepernes arbejde:

 

 

 

 

Før sæsonstart

2015-10 banepleje 3Datoen for opstart af sommerbanen er en vurderingssag på baggrund af temperatur og sne eller vandforhold.

Når dette er i orden, kan maskinerne komme på banen, så vi kan komme gang med klipningen af banen. For ikke at stresse græsset i opstarten, er klippehøjden på denne årstid højere end i normal spillesæson.

Er vind og vejr med os, vil den første vertikalskæring og eftersåning være foretaget inden sæsonstart.

Et stort og vigtigt arbejde er at klargøre bunkerne (65 stk.), med kantskæring og efterfyldning med sand.

 

Sommersæsonen

Hovedopgaverne er klipning af arealerne i forskellig højde:

 • Greens 4,5 mm
 • Forgreens og teesteder 10-12 mm
 • Fairways 16-18 mm
 • Semirough 42 mm
 • Rough 60-80 mm

2015 RGK - topdressingDer vertikalskæres og topdresses på greens hver 2.-3. uge.

Vi gøder efter en tilrettelagt plan. Vi holder øje med nedbørsmængderne og supplerer efter behov med vanding.

De ændringer, vi ikke når vinterens løb, laver vi løbende, når der er tid.

Hvert andet år topdresser vi fairways.

Løbende i sæsonen skal bunkers hele tiden vedligeholdes, fyldes op med sand og kanterne bliver klippet. Vi river bunkers minimum fire gange om ugen.

 

Efterårssæsonen

2015 - RGK - hul 17 teestedHer går vi i gang med dybdeluftning (vertidræning), prikling og eftersåning af greens, teesteder, forgreens, greenområder og fairways.

Desuden har vi diverse dræningsarbejder, nyplantning af træer og buske efter baneudviklingsplanen.

Vi sikrer også oprydning af udgåede træer og buske.

Et godt efterårsarbejde er en vigtig forberedelse til starten på næste sæson.

 

Vinteren

Vinterarbejde starter med at sætte banerne op med vinterteesteder og vintergreens. Overgangen fra sommer- til vintergreens er en vurderingssag for chefgreenkeeperen, men faktorerne er permanent nattefrost. Herudover spiller nedbørsmængderne også en rolle. Hvis der kommer betydeligt svamp på greens, så kan det også være en årsag til lukning, da vi ellers med vores sko flytter svamp fra den ene green til den næste.

2015-10 banepleje 2Herudover sker der træbeskæring og de anlægsarbejder, vi kan udføre i forhold til vejret.

Det er om vinteren, vi forbereder næste års arbejdsplaner og sørger for vedligeholdelse af maskiner. Vi gennemgår alle maskiner omhyggeligt. Klippeled bliver slebet, alle lejer ses efter og vi sørger for smøring, filter og olie. Dette vil minimere driftstop i sæsonen.

I løbet af sæsonen klarer vi almindelig vedligeholdelse og justering, så alt fungerer optimalt.

Det er også i vintersæsonen, vi laver større projekter – både på banerne og i og omkring klubhuset. Det er fx mindre byggeopgaver i området ved klubhuset, renovering af stier, drænarbejde og lignende.

Alle faste opgaver er samlet i en plejeplan for alle områder på klubbens baner.

Hvert år laver greenkeeperne en plan for årets særlige projekter, der skal udføres ved siden af de almindelige pasnings- og vedligeholdelsesopgaver.

Planen kan ligesom den langsigtede plan, bliver ændret i løbet af sæsonen, hvis der opstår andre akutte behov eller hvis vejret ændrer sig markant, så nogle opgaver skal udskydes og andre i stedet kan lade sig gøre.

Her på hjemmesiden fortæller greenkeeperne løbende om deres arbejde via interviews, fotos og videoer. Læs derfor artiklerne herunder, hvor årsplaner og ad hoc opgaver bliver beskrevet.

Læs mere:

 

Læs meget mere – nyheder om tidligere års baneprojekter og andre greenkeeperopgaver:

2024

2023

2022:

2021:

 

Chefgreenkeeperen og klubben (bestyrelsen og baneudvalget) har en langsigtet plan for udvikling af banen.

Planen går flere år frem i tiden, og den sikrer, at der er styr på prioriteringerne af de enkelte ændringer/forbedringer.

Planen bliver løbende justeret efter ønsker/behov og økonomisk formåen, ligesom planen ofte bliver ændret, hvis der opstår andre akutte behov.

2025

 • Hul 7 på Store Skjold: Greenbunker flyttes mod højre
 • Nye mål til at skyde efter på drivingrange
 • Topdressing af fairways
 • Renovering af fem bunkers

2026

 • Hul 2 på Store Skjold: Udvidelse af teested 58
 • Hul 3 på Store Skjold: Evt. ny green
 • Hul 13 på Store Skjold: Venstre greenbunker opdeles i to
 • Renovering af to bunkers

2027

 • Hul 5 på Store Skjold: Nedgravning af dræn ved green
 • Topdressing af fairways
 • Renovering af otte bunkers

 

Torben Svendsen
Formand for baneudvalget

Jan Birger Nielsen


28 30 75 07
Uve Jessen


29 29 81 21
Nick Bosholdt
Repræsentant for greenkeeperne

46 37 03 90
Mette Jessen
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
mettejessen1@gmail.com
51 44 11 10
Nick Bosholdt
Chefgreenkeeper

Morten Andersen
Greenkeeper, 1. assistent

Hans-Henrik Hagelund
Greenkeeper

Peter Lundberg
Mekaniker

Josefine Andersen Kold
Greenkeeper

Martin Jægerskou
Greenkeeper-elev

Johnny Andersen
Greenkeeper hjælper

Rene Clemmensen
Greenkeeper hjælper

Ulrik Wesselhoff
Vicevært