2018 generalforsamling

Generalforsamlingen 2018 er torsdag den 22. marts 2017 kl. 19 i klubhuset.

Ifølge vedtægterne er det kun fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret, men alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Her kommer indkaldelsen, når den er klar.

Her kan du læse bestyrelsens og udvalgenes beretning, så snart de er klar.

 

Damedagen

 

Her kommer regnskab for 2017, når det er klar.

 

Her kommer referatet af generalforsamlingen 2018, når det er klar.