Banepleje: Greenkeepervideoer

Her på siden kan du se en række videoer inden for to kategorier:

  1. Pleje af golfbaner generelt i Danmark/verden
  2. Pleje af Roskilde Golf Klubs to baner

Vi vil løbende lægge forskellige videoer op, som kan øget kendskabet til greenkeepernes arbejde og som samtidig fortæller, hvorfor det er vigtigt, at spillerne selv retter nedslagsmærker op, lægger turf på plads og i det hele taget passer godt på banen, når de spiller.

Læs mere:

 

Herunder kan du se en video, produceret af greenkeeper Josefine Andersen Kold, der sammen med sine kolleger viser, hvor greens i Roskilde bliver plejet:

 

Filmen er med dansk tale, oversat af Dansk Golf Union.

Filmen er med dansk tale, oversat af Dansk Golf Union.

Her viser greenkeeperne, hvordan de skærer bunkerkanter til på klubbens i alt 77 bunkers inden sæsonstart. Videoen er produceret af Josefine Andersen Kold.

 

Videoen herunder viser, hvordan greenkeeperne dybdelufter greens for at skabe sundere jordbundsforhold. Videoen er produceret af Josefine Andersen Kold.

 

I videoen herunder fra efteråret 2020 kan du se, hvordan greenkeeperne i Roskilde rettede teested 58 op på hul 15. Det hældte den forkerte vej og det skulle ændres. Videoen er produceret af Josefine Andersen Kold.

Topdresse betyder, at der bliver lagt en blanding af sand og muld oven på fairways og denne blanding bliver så “fræset” ned i græsset. Målet er, at græsset bliver endnu bedre at spille golf på.

Mens arbejdet står på og de følgende dage er banen naturligvis meget jordet at spille på, men der går ikke lang tid, før alt igen ser normalt ud.

Herunder kan du se billeder og to film fra topdressing i 2020.

 

 

 

Rigtig mange golfbaner bliver i perioder, nogle gange fulde sæsoner, ramt af svampesygdommen Dollarspot. Den laver huller på greens og forgreens. Sygdommen er svær at bekæmpe, så derfor er der risiko for greens med bare pletter.

Herunder kan du se en film om dollarspots fra Dansk Golf Unions hjemmeside:

I Roskilde har greenkeeperne prøvet på forskellige måder at løse problemerne med dollarspot.  Fx har de et år flyttet 75 dollarspot-huller fra greenen på Store Skjolds hul 10 og erstattet dem med græs fra forgreen. Det er et meget omstændeligt arbejde og der er ingen garanti for, at dollarspot ikke kommer tilbage på greenen.

Herunder kan du se en video, hvor 1. greenkeeperassistent, Morten Andersen, flytter dollarspotområder væk fra midten på green 8 på Store Skjold:

 

 

Herunder kan du se en video, der viser tromling af fairways på Skjoldungen – vores 9 huls bane, der blev åbnet i 2022, men i starten var meget knoldet på efter dyrespor og en efterfølgende tørkeperiode.

Inden banen blev tromlet, blev jorden kørt igennem med en maskine, der laver huller i jorden (en verti-dræner) og bagefter, da det var blevet mere vådt, blev der kørt med tromle.

Her kan du se en film, hvor verti-dræneren kører på banen:

Og bagefter kommer tromlen:

Her kan du se en film om beskyttelse af greenkeeperne – også i Roskilde Golf Klub. Filmen er med dansk tale, oversat af Dansk Golf Union.