2021 generalforsamling ekstraordinær

Her kan du se indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 23. september 2021 kl. 19 i klubhuset, Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde.

Der holdes en ekstraordinær generalforsamling for at ændre et punkt i vedtægterne, så det fremgår, at overskuddet i tilfælde af foreningens opløsning går til velgørende formål. Denne formulering i vedtægterne er et krav for, at Roskilde Golf Klub på linje med mange andre foreninger i Danmark kan få del i en central pulje penge, der går til velgørende foreninger.

Her kan du se indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i 2021.

Her kan du se det konkrete forslag til ændring af vedtægterne inklusiv en begrundelse.

Her er link til det officielle referat fra generalforsamlingen.

Herunder kan du læse det journalistiske referat:

Ja til ny modtager af klubbens overskud ved opløsning

18 minutter. Så lang tid tog Roskilde Golf Klubs ekstraordinære generalforsamling torsdag den 23. september 2021.

Og med otte fremmødte stemmeberettigede, der alle stemte for, gik det helt udramatisk til, at klubben fik ændret de sidste sætninger i vedtægterne. Nu står der, at hvis klubben bliver opløst, så skal overskuddet gå til velgørende formål. Tidligere stod der, at overskuddet skulle tilfalde Dansk Golf Union.

”Vi er her i dag, fordi vi i bestyrelsen har besluttet at gøre brug af den fordel, som mange andre foreninger i Danmark benytter sig af, nemlig muligheden for at søge momstilskud ifølge ligningslovens paragraf 8. Samtidig støtter vi så et godt formål, i vores tilfælde har 137 medlemmer givet 31.251 kr., som nu går til Kræftens Bekæmpelse,” sagde formand Kim Møller Behrend og tilføjede:

”Undervejs i processen blev vi så opmærksomme på, at der i vores vedtægter skal stå, at overskuddet ved opløsning skal gå til velgørende formål, og det er baggrunden for vores forslag om at ændre vedtægterne. Jeg kan dog ikke forestille mig, at sætningen kommer i anvendelse. Det kan ske ved to scenarier, enten at vi går konkurs, og så er der ikke nogen penge i overskud eller også, hvis Roskilde Kommune skulle komme og sige, at vi ikke må være her mere, og ingen af delene er særlig realistiske.”

Dirigent Rune Tarnø havde en nem aften i forhold til at tælle stemmer op. Alle otte stemte for ændring af vedtægterne, og så slap han for at skulle have regnemaskinen frem for at finde ud af, hvor meget 2/3 af otte er. En ændring af vedtægterne kræver nemlig 2/3 flertal.

 

Debat om ikke-fremmødte greenfeespillere og medlemmers ”no show”

Under eventuelt startede Ellen Johnsrud en lille debat, da hun spurgte, om det kunne være en god idé at få greenfee-spillere til at betale på forhånd, da der havde været eksempler på udeblivelser, hvor 1. tee så havde stået tom et stykke tid.

Jan B. Kristiansen sagde samtidig, at man i flere klubber bliver bedt om at betale med det samme – og det kunne man jo også gøre i Roskilde.

Daglig leder, Anders Schnack, sagde, at det selvfølgelig er irriterende, hvis greenfee-spillere ikke dukker op til deres tider, men at problemet først og fremmest handler om klubbens egne medlemmer.

”Vi har jo i år haft fokus på ”no shows”, som både er spillere, der ikke bekræfter deres tider, og spillere, der ikke kommer. Og her kan vi se, at op mod 95 procent af ”no shows” er vores egne medlemmer. Desuden kan vi i sekretariatet komme til at bruge meget tid på at kommunikere med greenfee-gæster, hvis de har betalt på forhånd, men må melde afbud på grund af sygdom, dårligt vejr eller lignende, så jeg vil anbefale, at vi fortsætter som vi gør i dag. Det vil også gavne vores egne medlemmer, når de spiller i andre klubber.”

Sekretariatet arbejder videre med problemstillingen hen over vinteren med henblik på at gøre endnu mere for at sikre bedre plads og bedre flow på banen.

På billedet er det formand Kim Møller Behrend og dirigent Rune Tarnø.

Læs mere: