Kontingenter og medlemstyper

Her finder du kontingenterne for 2023. Bemærk, at der på generalforsamlingen i marts blev vedtaget stigning i kontingentet allerede med virkning fra 2. halvår 2023. Det betyder, at de medlemmer, der betaler kontingenter i to rater (senior, senior flex, ungsenior og junior) skal betale ca. fire procent mere for 2. halvår end for første halvår 2023.

I Roskilde Golf Klub skal du som nyt medlem ikke betale indskud - og kontingent til Dansk Golf Union er inkluderet.

Senior fra 25 år

Pris pr. år: 7.750 kr.

I 2023: + 100 kr. i ekstra jubilæumskontingent

I 2024: 8050 kr.

Du har fri afgang til 18 hullers banen (Store Skjold), 9-hullers banen (Skjoldungen) og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber. Kort sagt: Et fuldt medlemskab.

Ungsenior, 19-24 år

Pris pr. år: 3875 kr.

I 2023: + 100 kr. i ekstra jubilæumskontingent

I 2024: 4025 kr.

Du har fri afgang til 18 hullers banen (Store Skjold), 9-hullers banen (Skjoldungen) og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber. Også et fuldt medlemskab.

Senior flex, fra 19 år (9-huls bane medlemskab)

Pris pr. år: 4.140 kr.

I 2023: + 100 kr. i ekstra jubilæumskontingent

I 2024: 4300 kr.

Du kan spille så meget du vil 9-huls banen (Skjoldungen).

Du kan også benytte træningsfaciliteterne og har gratis bolde på drivingrange.

Du kan tilkøbe runder på 18-huls banen til halv pris. Fleksmedlemmer kan ikke invitere gæster med til reduceret greenfee pris.

Med dette medlemskab kan du deltage i alle aktiviteter på 9-huls banen - men ikke matcher og andre aktiviteter på 18-huls banen.

Du har mulighed for at spille på andre baner, der modtager fleks-medlemmer, men du kan ikke spille på baner, der siger nej til fleks-medlemmer.

Kontingentet opkræves pr. halve år.

Har du greenfee-billetter opsparet fra tidligere år, så kan du bruge dem som betaling både på 9-hullers og 18-huls banen, indtil disse er opbrugt. Der bliver fra 2022 ikke udstedt nye fleks-billetter som en del af medlemskabet.

Greenfee flex, fra 19 år

Pris pr. år: 1.940 kr.

I 2023: + 100 kr. i ekstra jubilæumskontingent

I 2024: 2095 kr.

Med dette medlemskab betaler du halv pris for spil på klubbens baner, hver gang du er ude at spille.

Du kan frit benytte drivingrange, indspilsområdet og puttinggreen og har gratis bolde på drivingrange.

Det er et medlemskab til dig, der ikke spiller så meget, men gerne vil bevare tilknytningen til Roskilde Golf Klub og gerne vil komme i klubben og træne.

Du har mulighed for at spille på andre baner, der modtager fleks-medlemmer, men du kan ikke spille på baner, der siger nej til fleks-medlemmer.

Par 3, alle aldre (Udgår 31/12 2023)

Pris pr. år: 3200 kr.

I 2023: + 100 kr. i ekstra jubilæumskontingent

I 2024: Udgår

Dette medlemskab udgår pr. 31/12 2023 og der optages fra efteråret 2021 ikke flere medlemmer i denne kategori.

Medlemskabet ophører, da par 3 banen er nedlagt og erstattet af en ny og bedre 9-huls bane, der er taget i brug i juli 2022.

Der er lavet en overgangsordning for par 3 bane medlemmerne, så de gradvist skifter til den nye "senior fleks" (9-huls bane medlemskab).

Prisen bliver derfor i 2022 og 2023 justeret gradvist op,, så overgangen til senior flex prisen ikke bliver for brat.

Par 3 medlemmerne kan spille frit på 9-huls banen (Skjoldungen), deltage i aktiviteter på 9-huls banen, træne på drivingrange (inklusive gratis bolde) samt på indspil-, trænings- og putteområderne.

Der er krav om et Dansk Golf Union kort som senior fleks medlem - og derfor skal par 3 medlemmerne inden 2024 bestå den normale DGU-prøve for at opnå et DGU-kort. Roskilde Golf Klub har i 2022 tilbudt fællestræninger med henblik på at kunne bestå slagprøven, som er gratis for par 3 medlemmer.

Junior, fra ca. 10-18 år

(du bliver ungsenior i det kalenderår, hvor du fylder 19)

Pris pr. år: 1695 kr.

I 2024: 1760 kr.

Du har fri adgang til 18 hullers banen og 9-huls banen (hvis du har fået et DGU-kort og dermed banetilladelse), og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber.

Mikro, fra ca. 5-9 år

Pris pr. år: 535 kr.

I 2024: 580 kr.

Mikromedlemmer kan bruge alle træningsfaciliteter, men skal være i selskab med en voksen.

Aktivitetsniveauet for mikroerne afhænger af, hvor mange frivillige forældre og ledere der hjælper til.

Kan jeg skifte klub, hvis jeg er Super Greenfee spiller?

Spillere, der har betalt for at være med i den særlig "Super Greenfee Ordning" (SGO), som gør det muligt at spille på andre SGO-baner, kan godt kan skifte til en anden klub, der er med i ordningen, men der kan være en karensperiode på to år, hvis man skifter klub og fortsat ønsker at være med i SGO ordningen.

Hvornår skal jeg betale?

Par 3 og mikroer betaler kontingent en gang om året i januar. Alle andre betaler halvårligt.

Hvis jeg er under uddannelse?

Er du under uddannelse, så kan du få nedsat kontingent til halv pris i en periode. Du skal fremvise studiekort. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere