Kontingenter og medlemstyper

Her finder du kontingenterne for 2024.

I Roskilde Golf Klub skal du som nyt medlem ikke betale indskud - og kontingent til Dansk Golf Union er inkluderet.

Senior fra 25 år

Fra 2025 er senior fra 28 år

Pris pr. år: 8.050 kr.

I 2025: 8.135 kr.

Du har fri afgang til 18 hullers banen (Store Skjold), 9-hullers banen (Skjoldungen) og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber. Kort sagt: Et fuldt medlemskab. Bemærk, at du skal have handicap 42 eller derunder for at kunne blive fuldtidsmedlem. Nuværende fuldtidsmedlemmer, der er kommet over handicap 42, kan fortsætte som fuldtidsmedlemmer.

Ungsenior, 19-24 år

Fra 2025 er ungsenior 19-27 år

Pris pr. år: 4025 kr.

I 2025: 4.065 kr.

 

Du har fri afgang til 18 hullers banen (Store Skjold), 9-hullers banen (Skjoldungen) og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber. Også et fuldt medlemskab.

Senior flex, fra 19 år (9-huls bane medlemskab)

Pris pr. år: 4.300 kr.

I 2025: 4.345 kr.

Du kan spille så meget du vil 9-huls banen (Skjoldungen).

Du kan også benytte træningsfaciliteterne og har gratis bolde på drivingrange.

Du kan tilkøbe runder på 18-huls banen til halv pris. Fleksmedlemmer kan ikke invitere gæster med til reduceret greenfee pris.

Med dette medlemskab kan du deltage i alle aktiviteter på 9-huls banen - men ikke matcher og andre aktiviteter på 18-huls banen.

Du har mulighed for at spille på andre baner, der modtager fleks-medlemmer, men du kan ikke spille på baner, der siger nej til fleks-medlemmer.

Har du greenfee-billetter opsparet fra tidligere år, så kan du bruge dem som betaling både på 9-hullers og 18-huls banen, indtil disse er opbrugt. Der bliver fra 2022 ikke udstedt nye fleks-billetter som en del af medlemskabet.

Greenfee flex, fra 19 år

Pris pr. år: 2.095 kr.

I 2025: 2.120 kr.

Med dette medlemskab betaler du halv pris for spil på klubbens baner, hver gang du er ude at spille.

Du kan frit benytte drivingrange, indspilsområdet og puttinggreen og har gratis bolde på drivingrange.

Det er et medlemskab til dig, der ikke spiller så meget, men gerne vil bevare tilknytningen til Roskilde Golf Klub og gerne vil komme i klubben og træne.

Du har mulighed for at spille på andre baner, der modtager fleks-medlemmer, men du kan ikke spille på baner, der siger nej til fleks-medlemmer.

Junior, fra ca. 10-18 år

(du bliver ungsenior i det kalenderår, hvor du fylder 19)

Pris pr. år: 1760 kr.

I 2025: 1.780 kr.

Du har fri adgang til 18 hullers banen og 9-huls banen (hvis du har fået et DGU-kort og dermed banetilladelse), og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber.

Mikro, fra ca. 5-9 år

Pris pr. år: 580 kr.

I 2025: 590 kr.

Mikromedlemmer kan bruge alle træningsfaciliteter, men skal være i selskab med en voksen.

Aktivitetsniveauet for mikroerne afhænger af, hvor mange frivillige forældre og ledere der hjælper til.

Rehabgolfere

Pris pr. år: 865 kr.

I 2025: 875 kr.

Rehab-golferne spiller primært om fredagen på Skjoldungen men kan også spille øvrige dage på Skjoldungen. Enkelte rehab'ere har erhvervet DGU-kort og kan derfor også spille på Store Skjold.

Kan jeg skifte klub, hvis jeg er Super Greenfee spiller?

Spillere, der har betalt for at være med i den særlig "Super Greenfee Ordning" (SGO), som gør det muligt at spille på andre SGO-baner, kan godt kan skifte til en anden klub, der er med i ordningen, men der kan være en karensperiode på to år, hvis man skifter klub og fortsat ønsker at være med i SGO ordningen.

Hvornår skal jeg betale?

Greenfee flex-, rehabgolfspillere og mikroer betaler kontingent en gang om året i januar. Alle andre betaler halvårligt.

Hvis jeg er under uddannelse?

Er du under uddannelse, så kan du få nedsat kontingent til halv pris i en periode. Du skal fremvise studiekort. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere