Kontingenter og medlemstyper

Her finder du kontingenterne for 2022.

I Roskilde Golf Klub skal du som nyt medlem ikke betale indskud - og kontingent til Dansk Golf Union er inkluderet.

 

 

Senior fra 25 år

Pris pr. år: 7.300 kr.

Du har fri afgang til 18 hullers banen, par 3 banen og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber. Kort sagt: Et fuldt medlemskab.

 

Ungsenior, 19-24 år

Pris pr. år: 3650 kr.

Du har fri afgang til 18 hullers banen, par 3 banen og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber. Også et fuldt medlemskab.

 

Senior flex, fra 19 år (9-huls bane medlemskab)

Pris pr. år: 2.900 kr.

Du kan spille så meget du vil på par 3 banen, indtil den nedlægges, og derefter frit på den nye 9-hullers bane.

Du kan også benytte træningsfaciliteterne og har gratis bolde på drivingrange.

Du kan tilkøbe runder på 18-huls banen til halv pris. Flexmedlemmer kan ikke invitere gæster med til reduceret greenfee pris.

Med dette medlemskab kan du deltage i alle aktiviteter på 9-huls banen - men ikke matcher og andre aktiviteter på 18-huls banen.

Du har mulighed for at spille på andre baner, der modtager flex-medlemmer, men du kan ikke spille på baner, der siger nej til flex-medlemmer.

Kontingentet opkræves pr. halve år. Prisen i 2022 er lavere end normalt, da den nye bane først åbner i midten af sommeren. I 2023 bliver prisen for medlemskabet formentlig 3940 kr.

Har du greenfee-billetter opsparet fra tidligere år, så kan du bruge dem som betaling både på 9-hullers og 18-huls banen, indtil disse er opbrugt. Der bliver fra 2022 ikke udstedt nye flex-billetter som en del af medlemskabet.

Greenfee flex, fra 19 år

Pris pr. år: 1.900 kr.

Med dette medlemskab betaler du halv pris for spil på klubbens baner, hver gang du er ude at spille.

Du kan frit benytte drivingrange, indspilsområdet og puttinggreen og har gratis bolde på drivingrange.

Det er et medlemskab til dig, der ikke spiller så meget, men gerne vil bevare tilknytningen til Roskilde Golf Klub og gerne vil komme i klubben og træne.

Du har mulighed for at spille på andre baner, der modtager flex-medlemmer, men du kan ikke spille på baner, der siger nej til flex-medlemmer.

SemiFlex, fra 19 år (Udgår)

Dette medlemskab udgår pr. 1/1 2022 og bliver erstattet af Senior flex (9-huls bane medlemskab).

Har du været Semi flex medlem bliver du overflyttet til Senior flex - du kan dog selv vælge at overgå til et andet medlemskab. Ønsker du at melde dig ud eller overgå til Greenfee flex, så er fristen 31/12 2021 - normalt er fristen 30/11, hvis man vil nedgradere sit medlemskab eller melde sig ud. Du kan altid opgradere dit medlemskab, fx til fuldtid.

Har du flex-billetter i overskud fra 2021 eller tidligere, så kan du bruge dem som betaling for runder på 18-hullers banen, indtil disse er brugt.

Par 3, alle aldre (Udgår 31/12 2023)

Pris pr. år: 2400 kr.

Dette medlemskab udgår pr. 31/12 2023 og der optages fra efteråret 2021 ikke flere medlemmer i denne kategori.

Medlemskabet ophører, da par 3 banen nedlægges og erstattes af en ny og bedre 9-huls bane, der tages i brug midt i 2022 - den konkrete dato kendes ikke endnu.

Der er lavet en overgangsordning for par 3 bane medlemmerne, så de gradvist skifter til den nye "senior flex" (9-huls bane medlemskab).

Prisen bliver derfor i 2022 og 2023 justeret gradvist op,, så overgangen til senior flex prisen ikke bliver for brat. I 2022 er prisen 2.400 kr., i 2023 bliver prisen formentlig 3.100 kr.

Par 3 medlemmerne kan spille frit på par 3 banen, indtil den nedlægges, og derefter er der frit spil på 9-huls banen.

Der er krav om et Dansk Golf Union kort som senior flex medlem - og derfor skal par 3 medlemmerne inden 2024 bestå den normale DGU-prøve for at opnå et DGU-kort. Roskilde Golf Klub tilbyder i 2022 fællestræninger med henblik på at kunne bestå slagprøven, som er gratis for par 3 medlemmer.

Du kan spille så meget du vil på par 3 banen og kan også træne både på driving range (inklusiv gratis bolde) samt på vores indspils- og træningsbane samt store putting green.

Junior, fra ca. 10-18 år

Pris pr. år: 1600 kr.

Du har fri adgang til 18 hullers banen og 9-huls banen (hvis du har DGU-kort), par 3 banen, og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber.

Mikro, fra ca. 5-9 år

Pris pr. år: 525 kr.

Mikromedlemmer kan bruge alle træningsfaciliteter, men skal være i selskab med en voksen.

Aktivitetsniveauet for mikroerne afhænger af, hvor mange frivillige forældre og ledere der hjælper til.

Kan jeg skifte klub, hvis jeg er Super Greenfee spiller?

Spillere, der har betalt for at være med i den særlig "Super Greenfee Ordning" (SGO), som gør det muligt at spille på andre SGO-baner, kan godt kan skifte til en anden klub, der er med i ordningen, men der kan være en karensperiode på to år, hvis man skifter klub og fortsat ønsker at være med i SGO ordningen.

Hvornår skal jeg betale?

Par 3 og mikroer betaler kontingent en gang om året i januar. Alle andre betaler halvårligt.

Hvis jeg er under uddannelse?

Er du under uddannelse, så kan du få nedsat kontingent til halv pris i en periode. Du skal fremvise studiekort. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere