2019 generalforsamling

Generalforsamlingen 2019 er torsdag den 28. marts kl. 19 i klubhuset.

Ifølge vedtægterne er det kun fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret, men alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Indkaldelsen kommer her, når den er klar.

Her kommer der eventuelle forslag.

Her kan du læse bestyrelsens og udvalgenes beretning, så snart de er klar.

 

Her kommer årsregnskabet for 2018.

 

Her kommer referatet, når generalforsamlingen er overstået.

 

Ja, jeg kommer til generalforsamlingen 28. marts 2019 kl. 19 i klubhuset:

Bemærk, at hvis du har et 2- eller 3-cifret medlemsnummer, så skal du sætte et eller to nuller foran, så der kommer til at stå fire cifre:

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Her kan du se antallet af tilmeldte, efterhånden som de melder sig. Kan du ikke se din egen tilmelding, lige efter du har tilmeldt dig, gå ind på siden igen eller tryk F5 på dit tastatur.

Navn
Poul-Erik Andreasen
Irene Jensen
Mona Jensen
Ole dahl
Søren Hansen
Ingrid Hansen
Grethe Risegaard
Ejvind N. Jensen
Frank Bjørup
Betty Bjørup
Ole Bjørn Jørgensen
Inge-Lise Jørgensen
Ole Dahl
Alt udsolgt med 100 deltagere - det er ikke længere muligt at tilmelde sig infomødet
Ulla Djursner Dal
Kuno Kragh
Karsten Jensen
Ole Schmidt
Ole Andersen
Jens Nørskov
Helle Nørskov
Henrik Ahrens
Helmer Jensen
Hanne Jensen
Henrik Ahrens
Peter Bornæs
Christa H.. Jørgensen
Ulla Andersen
Solveig kaas
Ejvind N. Jensen
Gitte Teilgaard
Anders Teilgaard
Anette Spottag
Ulla Ayotte
Ellen Skarsholm
Asger v. H. Olsen
Niels Hvas Olsen
Ulla Højbøge
Eli Christensen
Birthe Gjelstrup
Finn Ruben Dam
Ole Clemmensen
Lisbeth Lyngsøe
Svend Aage helbæk
Henrik Nielsen
Knud Rasmussen
Solveig Esmann
Henrik Overgaard Pedersen
Mogens Braagaard
Elsebeth Braagaard
knud knudsen
Steen Taageby Petersen
Kim Morton
Lisbeth Møller
Lars Søndergaard
Poul-Erik Andreasen
Ulrik Wesselhoff
Jørn kristiansen
Jannie Brandt
Jørgen Brandt
Henning Nordstrøm
Jørgen Møller
Bente Møller
Michael Thorsø
Tina Janne Thorsø
Per Holstein
Hanne Henckel
Jonna Koefod Petersen
John Reynolds
Finn Jul Poulsen
Annette Lundgreen
Susanne Jensen
Birte Pedersen
Henning Jensen
Lisbeth Hansen
Flemming T
Hanne Tvede
Jette Mose
Klavs Koefoed
Ole Dahl
Susanne Borup
Charlotte Nimand Hansen
Per Ougaard
Karl Erik Lück
Marianne lück
Lotte Mortensen
Henning Doktor
Ole Bjørn Jørgensen
Inge-Lise Jørgensen
Trine Svarre Møller
Ole Møller
Ellen Johnsrud
Niels Yde
Dorte Qvist
Lars T Larsen
Klaus truesen
Dorte Pyll
Jesper Bluhme
Brian Wayert
Laust M. Ladefoged
Torben Svendsen
Alice Wind
Frank Bjørup
Lars Carlsen
Bente Pristed
Jens Lerke-Møller
Irene Sommer
Flemming Sommer
Marianne Hoffmeyer
Jan Hoffmeyer
Arne Beyer
Kim Møller Behrend
Hans Kristian Olesen