2019 generalforsamling

Generalforsamlingen 2019 er torsdag den 28. marts kl. 19 i klubhuset.

Ifølge vedtægterne er det kun fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret, men alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Her kan du se indkaldelsen.

I indkaldelsen står, at der kommer indstilling om en ekstra suppleant lidt senere. Det er der kommet 25. marts. Det er Asger Olesen, der stiller op.

Her kan du se det officielle referat fra generalforsamling 2019.

Herunder kan du se det journalistiske referat:

Igen en kvinde i bestyrelsen

Det er ingen sensation, ej heller første gang men alligevel blev det modtaget med klapsalver og forventningens glæde, at Roskilde Golf Klub nu igen har en kvinde i bestyrelsen.

På sidste års generalforsamling spurgte flere, hvorfor der ikke var nogen kvinder i bestyrelsen, men ingen tilbød sig. Det blev så ændret i 2019, hvor Annette Carlsson på generalforsamlingen torsdag den 28. marts blev valgt.

Hun erstatter Flemming Hvid, der takkede af efter i alt 12 år i bestyrelsen.

Annette er tidligere skoleleder for Trekronerskolen og har i det hele taget et liv i folkeskolen bag sig. Golfmæssigt startede hun på par par 3 banen i 2006 og i 2010 blev hun fuldtidsmedlem. Annette er gift med klubbens tidligere formand, Jan Eriksen, der i dag sidder i natur- og miljøudvalget.

Annette siger selv, at ”fællesskab” er noget, der har været omdrejningspunktet i hendes liv og som hun vil arbejde for i Roskilde Golf Klub. Det gælder fællesskab for alle, ikke mindst de nye i klubben, men også greenfee-spillere, som godt må opleve, hvor dejligt det er at komme i Roskilde Golf Klub.

Og så sluttede Annette Carlsson af med en bemærkning, som udløste klapsalver – ikke bare fra de fremmødte hunkøn:

”Jeg har selv i mange år tænkt, at bestyrelsen godt kunne trænge til en kvinde.”

 

Genvalg – og fokus på store projekter de næste år

Annette blev nyvalgt, men der var også tre genvalg. Jens Krøis og Jan B. Kristiansen blev genvalgt. Det samme blev Kim Møller Behrend, der dermed har sagt ja til endnu to år i spidsen for Danmarks 13. største klub. Og det bliver spændende to år, hvor der bl.a. bliver fokus på flere store projekter. Det gælder fx et langsigtet projekt med at sikre en udvidelse af klubhuset:

”Vi vil gerne lave en masterplan for udvidelse af klubhuset, så vi i takt med, vi har råd, kan sætte gang i forbedringstiltag enkeltvis men som en del af en større plan. Og så kunne det jo være dejligt, hvis vi står med et nyt, renoveret og stærkt forbedret klubhus i forbindelse med vores 50-års jubilæum i 2023.”

Det største projekt i Roskilde Golf Klub de kommende år er imidlertid udvidelsen af par 3 banen til en ni hullers intermediate bane, som formanden også omtalte i sin beretning.

”Vi har fået sat gang i lokalplanarbejdet, og i dag siger vi også ja til at leje den ekstra jord, der skal bruges til ni hullers banen. Der er lang vej endnu, men banen bliver en stor gevinst for hele klubben, ikke mindst i bestræbelserne på at få flere medlemmer i de alderskategorier, der i dag ikke har tid til så mange runder på den store bane. Mange vil få glæde af en runde på en bane, man måske kan gennemføre på halvanden time og som også er rated, så man kan gå op og ned i handicap.”

 

Lidt nyt om mange områder

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fortalte lidt om hvert af de områder, de repræsenterer i bestyrelsen, så der blev fortalt lidt om så forskellige områder som sponsorarbejde med guld-, sølv- og bronzepakker til nye initiativer for højhandicappere, plan om en digital baneguide, et ny-bemandet baneserviceudvalg med i alt 13 medlemmer og rehabgolf, som godt kunne bruge hjælpere til afvikling af golf for klubbens handicappede spillere fredag formiddag.

 

Overskud og mindre kontingentstigninger

Årets overskud blev 295.000 kr. Det er 76.000 kr. mere end budgetteret, og så var der endda ekstraordinært sat 207.000 kr. af til afskrivninger. Budgettet for 2019 lyder på et overskud på 398.000 kr.

Der blev vedtaget nogle mindre kontingentstigninger på ca. 1,1 procent. Det betyder, at et fuldtidsmedlemskab fremover koster 7150 kr. om året (mod 7070 kr. i dag). Semiflex stiger fra 3070 kr. til 3100 kr., og de øvrige stigninger er i samme størrelsesorden.

Generalforsamlingen sagde ok til, at klubben nu lejer den jord, der skal bruges til den nye ni-hullers bane. Klubben forpligter sig til at vedligeholde jorden, fx ved at så græs, men betaler først, når der foreligger en godkendt lokalplan og klubben kan komme ud af aftalen igen, hvis en lokalplan mod forventning ikke bliver vedtaget.

Generalforsamlingen blev ledet af Rune Tarnø, der havde en stille dag. Det var meget beskedent med tale-lyst fra de fremmødte ca. 90 medlemmer, så meget tyder på, at medlemmerne er tilfredse.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde, der finder sted den 6. maj.

Lars T. Larsen  og Asger Olesen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev ungdomsformand Søren Frøsig Rasmussen tildelt årets ildsjælspris.

Herunder kan du se billeder fra generalforsamlingen: