2017 generalforsamling

Generalforsamlingen 2017 er torsdag den 30. marts 2017 kl. 19 på Lynghøjskolen i Svogerslev.

Ifølge vedtægterne er det kun fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret, men alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Her kan du se indkaldelsen.

Klik her for at se det officielle referat fra den ordinære generalforsamling marts 2017.

Herunder er det journalistiske referat fra generalforsamlingen:

Generalforsamling med turbo og ro på

2017-03 RGK Generalforsamling 13Uden en eneste bemærkning fra salen hverken under beretninger eller eventuelt blev golfklubbens generalforsamling afviklet i turbo hastighed torsdag den 30. marts. En time og et kvarter tog beretning fra formand og de enkelte bestyrelsesmedlemmer, regnskab, budget og genvalg over hele linjen… næsten da, se sidst i referatet.

Alt sammen et bevis på, at der er ro og fordragelighed i klubben. Med 63 deltagere kunne generalforsamlingen denne gang godt have været afviklet i klubhuset, men efter to års generalforsamlinger med rigtig mange deltagere turde bestyrelsen ikke tage chancen, og teatersalen i Lynghøjskolen var igen stedet. Næste år bliver det måske anderledes.

De største klapsalver på generalforsamlingen kom, da Jan Eriksen fik årets ildsjælepris. Her kan du læse mere om den udnævnelse.

Vil gerne have flere par 3 medlemmer

Der blev vedtaget ganske små stigninger i kontingentet for 2018, og i det hele taget blev der gennemgået et regnskab og budget, der viste balance. Der er en positiv udvikling omkring antallet af fuldtidsmedlemmer, hvorimod antallet af par 3 medlemmer har været faldende gennem nogle år, fra 313 i 2012 til 128 her i slutningen af marts. Det tal vil bestyrelsen gerne have op på 160, inden året er omme.

2017-03 RGK Generalforsamling 03Formand Kim Møller Behrend roste de mange frivillige i klubben – der er en målsætning om at nå op på hele 150.

”Vi ser det hele sæsonen igennem, hvor mange frivillige der gør et stort arbejde i klubben. I 2016 er der endda blevet etableret flere nye udvalg, og alle udvalg har fået beskrevet deres opgaver og fået noteret kontaktpersoner. Alt sammen for at skabe åbenhed, men også for at det for de næste skal være nemmere at overtage. Der har været enkelte svipsere, men alle har arbejdet ihærdigt med at gøre det bedre næste gang,” lød det fra formanden, der også tog emnet fremkommelighed og flow med i sin beretning.

Det handler om, at det fortsat er et emne i Roskilde Golf Klub at sikre, at flere kan komme til på banen og at en runde ikke tager alt for lang tid.

Baneservice for vores skyld

”Det skal baneservice bl.a. hjælpe med, så derfor arbejder vi på at markedsføre baneservice endnu bedre. De skal sikre et godt flow og god service, men de har også til opgave at sørge for, at vi alle har ret til at være på banen. Det kan godt være, at nogle, der har været medlemmer i 30-40 år, synes det er mærkeligt, at de også skal vise scorekort med ID, når baneservice kommer forbi. Men baneservice er der jo også nye, der ikke nødvendigvis kender alle – og husk, at de er der for vores skyld.”

Formanden fortalte, at sponsorudvalget godt kunne bruge lidt medlemmer, det samme kan et nydannet aktivitetsudvalg, der lige nu har Jens Krøis som eneste medlem.

2017-03 RGK Generalforsamling 01De enkelte bestyrelsesmedlemmer fortalte lidt fra deres område. Torben Madsen gennemgik de sportslige resultater for holdene, hvor 2016 blev et rigtig godt år. Jens Krøis fortalte om klubbens forbedrede kommunikation herunder, at udvalg og klubber i klubben nu har udnævnt særlige kommunikationsansvarlige for at sikre god videndeling, Brian Harder fortalte om forbedringer på banen og en kommende omrating. Flemming Hvid omtalte årets matcher og det nye matchudvalg, som er næste nyetableret og som derfor har mange ting at lære, og endelig fortalte Michael Donstrup, at 2017 forhåbentlig bliver året, hvor der kommer overdækning på driving range. Godkendelsen er dog ikke i hus endnu.

Så var der det med genvalg. Formand Kim Møller Behrend samt Jens Krøis og Flemming Hvid fra bestyrelsen blev klappet til en ny periode. Det samme gjaldt 2. suppleant Freddy Falk, hvorimod 1. suppleant gennem mange år, Ole Filtenborg, denne gang ikke stillede til valg. Så 1. suppleant er nu Tage Jørgensen.

Her finder du siden med alle oplysninger om generalforsamlingen – inklusive den skriftlige beretning.