Udvalg for Damedagen

Her kan du se formål, ansvar og retningslinjer for Damedagen.

Damedagens fælles mail: .

Birte Helbæk
GolfBox og turneringer

30 28 40 54
Anne-Marie Vinther Larsen
Kasserer og kontakt til Restaurant Birdie

28 72 74 39
Dorthe Larsen
Kommunikation og hjemmesiden

28 78 43 02
Helle Birk Jensen
GolfBox og kommunikation

23 74 27 29
Flemming B. Nielsen
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
fbnielsen59@gmail.com
61 62 87 11