Hole in one

Her får du et overblik over de spillere, der har scoret “hole in one” på vores bane:

På en væg i klubhuset hænger en tavle med alle “hole in one” noteret på Roskilde Golf Klubs bane lavet af medlemmer. Medlemmer fra andre klubber, der har lavet “hole in one”, er altså ikke med på listen. På denne side er enkelte fra andre klubber med – men der er sikkert flere, end vi har opgjort, da sådan en opgørelse ikke er lavet kontinuerligt.

Listen er startet i 1981 – og siden da har banen undergået flere forandringer med hensyn til flere huller og ændret hulforløb. Så hulnumre er altså ikke de samme henover alle årene.

 

Når du laver en “hole in one”, så skal gøre følgende:

Medlemmer

 • Tage flasken i skabet i klubhuset – del ud til de tilstedeværende i klubhuset
 • Indberette slaget til Dansk Golf Union via dette link – https://www.golf.dk/registrer-din-hole-in-one
 • Aflevere scorekortet i sekretariatet, så sekretariatet kan sørge for, at dit navn kommer på “hole in one” tavlen og på hjemmesiden. Du modtager en badge til at hænge på golfbag’en
 • Hente en ny flaske til skabet hos klubbens sponsor, vinbutikken Otto Suenson i Ringstedgade 2 – du får en seddel med fra sekretariatet
 • Du modtager også et badge fra Dansk Golf Union

Gæster

 • Tage flasken i skabet i klubhuset – del ud til de tilstedeværende i klubhuset
 • Indberette slaget til Dansk Golf Union via dette link – https://www.golf.dk/registrer-din-hole-in-one
 • Hente en ny flaske til skabet hos klubbens sponsor, vinbutikken Otto Suenson i Ringstedgade 2 – du skal have en seddel med fra Roskilde Golf Klubs sekretariat
 • Du modtager også et badge fra Dansk Golf Union

På “hole in one”-tavlen i klubhuset noterer vi alene “hole in ones” lavet af klubmedlemmer på Roskildes baner. Listen bliver ajourført en gang om året.

Der bliver ikke registreret “hole in ones” på vinterbanen.

 

Dansk Golf Union registrerer alle “hole in ones”. Det er din hjemmeklub, der sørger for denne registrering, men du har ansvar for at give hjemmeklubben besked. Det betyder, at hvis du som medlem af Roskilde Golf Klub laver en “hole in one” i en anden klub, så skal du give vores sekretariat besked.

Læs mere:

18-hullers banen, Store Skjold

 • 8/4, hul 7: Oliver Engelbrecht Hansen
 • 14/5, hul 5: Annette Carlsson
 • 18/6, hul 13: John Elnegaard (foto)
 • 18/7, hul 5: Philip Evans (foto)
 • 15/8, hul 17: Flemming M.  Jakobsen (foto)
 • 15/8, hul 17: Oliver Laursen (foto)
 • 5/9, hul 7: Mette Korsgaard Jensen (foto)

 

 

 

 

 

9-hullers banen, Skjoldungen

 • 30/8, hul 3: Jørgen Wrang (foto)
 • 16/9, hul 3: Hans-Jørgen Vastring (foto)
 • 28/9, hul 1: Klaus Bønløkke (foto)

 

 

 

18-hullers banen:

 • 28/4, hul 13: Andreas Frandsen
 • 8/6, hul 7: Anders Hauch Hansen Djurhuus
 • 15/10, hul 7: Asbjørn Jørgensen
 • 30/10, hul 5: Phillip Engelbrecht Hansen

9-hullers banen – Skjoldungen, åbnet juli 2022

Par 3 banen – lukket i juni 2022:

 • 3/5, hul 1: Steen Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

18 hullers banen:

 • 10/6, hul 7: Benny Blak
 • 18/7, hul 17: Gordon Christensen
 • 15/8, hul 13: Claus Meisner Pedersen
 • 14/10, hul 5: Birgitte Skov

Par 3 banen:

 • 29/5, hul 5: Lotte Thing
 • 28/6, hul 5: Birgit Pøhler
 • 17/7, hul 3: Mads Hohlmann
 • 9/10, hul 3: Kaja Clausen
 • 2/9, hul 3: Steen Hansen

2020

18 hullers banen:

 • 20/4-2020, hul 17: Henning Staffeldt
 • 15/5-2020, hul 5: Jan Grønneskov Kvist
 • 15/5-2020, hul 13: Anders Teilgaard
 • 25/7-2020, hul 7: Gitte Juul Olsen
 • 14/8-2020, hul 17: Finn Bredager Jørgensen

2019

18 hullers banen:

 • 10/7-2019, hul 5: Knud Rasmussen
 • 22/9-2019, hul 5 : Mathias Harbison-Hansen
 • 9/10-2019, hul 5 : Claus Hansen
 • 2/11-2019, hul 7 : Henning Hansen

Par 3 banen:

 • 08/08-2019, hul 4 : Torben Jessen
 • 19/9-2019, hul 8 : Ole Clemmensen
 • 28/9-2019, hul 9 : Jan Falk Schollert
 • 29/9-2019, hul 5: Julie Bentsen
Remi Pauly

2018

18 hullers banen:

 • 27/6-2018 hul 17: Remi Pauly
 • 15/8-2018 hul 5 : Kenneth L. Petersen
 • 20/8-2018 hul 7 : Per Hors

Par 3 banen:

 • 12/6-2018 hul 5 : John Højgaard
 • 18/6-2018 hul 5 : Ragnhild Falk Rasmussen
 • 26/7-2018 hul 9 : Michael Jensen

2017

18 hullers banen:

 • 3/5-2017, hul 17: Sten Hansen
 • 10/5-2017, hul 7: Frederik Hammerich
 • 28/5-2017, hul 7: Kirsten Vastring
 • 8/9-2017: Peter Lindeblad, Hedeland Golfklub

Par 3 banen:

 • 10/6-2017, hul 5: Steen Taageby Petersen
 • 12/6-2017, hul 3: Kirsten Gustafsson
 • 15/7-2017, hul 9: Michael Brandt
 • 10/8-2017, hul 5: Henning Honoré

 

 

Steen Taageby Petersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

18 hullers banen:

 • 10/5-2016, hul 13: Claus Krogh Hansen – Sydsjællands Golfklub
 • 15/5-2016, hul 7: Ole Haslund
 • 12/6-2016, hul 7: Dorthe Finderup
 • 17/6-2016, hul 5: Hanne Hoborg
 • 7/7-2016, hul 7: Denny Christensen – Hedeland Golfklub
 • 13/8-2016, hul 7: Rasmus Olskær Hansen
 • 18/9-2016, hul 17: Hans Volmer Nielsen

Par 3 banen:

 • 25/4-2016, hul 5: Erik Boe
 • 5/5-2016, hul 5: Hanne Riis
 • 15/7-2016, hul 9: Kai Søby
 • 25/7-2016, hul 9: Bente Mørch
 • 25/8-2016, hul 1: Michael Mogensen
 • 25/8-2016, hul 3: Vibeke Hansen

2015

18 hullers banen:

Henrik Ahrens og Rune Tarnø fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.
 • 8/4-2015, hul 5: Frederik Hammerich
 • 11/6-2015, hul 5: Ole Bech
 • 1/7-2015, hul 5: Leif Hansen
 • 2/9-2015, hul 17: Henrik Ahrens
 • 9/11-2015, hul 5: Hans-Bertil Thelin

 

 

 

Frederik Hammerich

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

18 hullers banen:

 • 24/5-2014, hul 7: Sanne Jensen – Holbæk Golfklub
 • 28/5-2014, hul 7: Danny Olsen
 • 28/7-2014, hul 7: Kurt Mortensen
 • 29/8-2014, hul 17: Birthe Grøndal

2013

18 hullers banen:

 • 27/6-2013, hul 7: Lisbeth Jonstrup
 • 24/7-2013, hul 7: Henning Jensen
 • 9/9-2013, hul 5: Claus Borum
 • 24/9-2013, hul 7: Cäte Kloster Hansen
 • 23/11-2013, hul 13: Jens Krøis

2012

18 hullers banen:

 • 29/4-2012, hul 7: Gustav Klaschka
 • 6/5-2012, hul 5: Bent Nielsen
 • 13/6-2012, hul 17: Frank Tarp Hansen
 • 10/7-2012, hul 7: Tina Donstrup
 • 23/8-2012, hul 17: Ole Bech

2011

18 hullers banen:

 • 16/4-2011, hul 13: Hans Jørgen Vastring
 • 23/4-2011, hul 7: Frank Cummings
 • 2/5-2011, hul 17: Peter Ravn
 • 5/7-2011, hul 17: Cäte Kloster Hansen

2010

18 hullers banen:

 • 24/4-2010, hul 13: Kristoffer Holte Lindegaard
 • 2/6-2010, hul 7: Carsten “Multi” Pedersen

2009

18 hullers banen:

 • 23/6-2009, hul 5: Mathias Bo
 • 19/7-2009, hul 5: Per Hansen
 • 17/10-2009, hul 13: Bo Christensen
 • 9/12-2009, hul 17: Tage Sørensen

2008

18 hullers banen:

 • 24/5-2008, hul 13: Jesper Asbirk
 • 27/6-2008, hul 5: Anne Planch Madsen
 • 25/7-2008, hul 7: Brian Harder

2007

18 hullers banen:

 • 23/6-2007, hul 5: Arne Kristensen
 • 17/10-2007, hul 17: Jesper Månsson
 • 6/11-2007, hul 7 Leif Nielsen

2006

18 hullers banen:

 • 4/6, 2006, hul 5: Viggo Clausen
 • 17/6-2006, hul 5: Rikke Paarup Hansen
 • 31/7-2006, hul 17: Preben Haar
 • 6/9-2006, hul 17: Bjørn Lyngsøe

2005

18 hullers banen:

 • 11/4-2005, hul 7: Morten Lund Solgaard
 • 30/4-2005, hul 5: Anette Frøslev Larsen
 • 26/6-2005, hul 5: Birgitte Høyer
 • 29/6-2005, hul 13: Per Dal

2004

18 hullers banen:

 • 25/4-2004, hul 13: Hans Bertil Thelin
 • 5/6-2004, hul 17: Ole Filtenborg
 • 1/7-2004, hul 7: Henning Jensen
 • 25/8-2004, hul 13: Peter Frimann
 • 18/9-2004, hul 17: Per Jensen

2003

18 hullers banen:

 • 3/5-2003, hul 7: Jan Grønbech
 • 4/6-2003, hul 7: Per Olivarius Olsen
 • 6/6-2003, hul 5: Finn Normann
 • 11/8-2003, hul 5: Gejr Larsen
 • 13/8-2003, hul 13: Rune Damsgaard
 • 27/8-2003, hul 7: Michael Bastholm
 • 6/9-2003, hul 7: Jesper Platz
 • 3/10-2003, hul 5: Ole Daugaard
 • 22/10-2003, hul 5: Bent Henning Hansen

 

2002

18 hullers banen:

 • 10/4-2002, hul 11: Erling Bo Pedersen
 • 12/5-2002, hul 17: Ole Filtenborg
 • 7/6-2002, hul 11: Elsebeth Braagaard
 • 11/8-2002, hul 7: John Fromsgaard
 • 9/9-2002, hul 7: Freddy Brix

2001

18 hullers banen:

 • 6/6-2001, hul 11: Ludvig Berg
 • 13/7-2001, hul 1: Bent Høvring
 • 17/7-2001, hul 17: Mads Søndergaard
 • 21/7-2001, hul 17: Sanni Petersen
 • 3/10-2001, hul 17: Arne Kristensen

 

2000

18 hullers banen:

 • 23/4-2000, hul 17: Jesper Hennings

1999

18 hullers banen:

 • 20/6-1999, hul 7: Anni Crawshaw
 • 30/7-1999, hul 1: Niels Erik Rønne
 • 8/10-1999, hul 1: Leif Klarskov

1998

18 hullers banen:

 • 30/5-1998, hul 11: Anne Sørine Larsen
 • 23/8-1998, hul 7: Flemming Pristed

 

1997

18 hullers banen:

 • 4/6-1997, hul 17: Thomas Kristensen
 • 30/8-1997, hul 1: Dorte Hansen
 • 20/9-1997, hul 11: Kai Guldbæk

1996

18 hullers banen:

 • 26/7-1996, hul 7: Frode Slipsager
 • 30/7-1996, hul 11: Dan Heidebo
 • 3/10-1996, hul 17: Leo Skive
 • 3/10-1996, hul 1: Lars Skotte

1995

 • 25/4-1995: Alice Lystrup
 • 17/5-1995, hul 11: Olaf Irgens
 • 30/7-1995, hul 1: Aksel Kindall

1994

 • 11/5-1994, hul 17: Karsten Jensen
 • 12/7-1994, hul 7: Niels Hansen
 • 2/8-1994, hul 11: Lise Nielsen
 • 3/8-1994, hul 11: Hans O. Hansen
 • 6/11-1994, hul 11: Jette Kristensen

1993

 • 11/7-1993, hul 7: Søren Müller

1992

 • 10/5-1992, hul 8: Lise Ellegaard
 • 9/10-1992, hul 17: Anne Sørine Larsen

1991

 • 19/5-1991, hul 11: Christina Petersen
 • 30/5-1991, hul 13: Lise Gade
 • 13/6-1991, hul 8: Flemming Pristed
 • 19/6-1991, 13: Lars Pedersen
 • 13/7-1991, hul 8: Kaj Møller
 • 17/7-1991, hul 13: Erik Müller
 • 20/7-1991, hul 1: Isi Larsen
 • 24/7-1991, hul 13: Bent Amled

1990

 • 20/6-1990, hul 8: Bo Østergaard
 • 25/6-1990, hul 8: Birte Pedersen
 • 4/8-1990, hul 1: Anker Jensen
 • 24/10-1990, hul 8: Ole Filtenborg
 • 22/11-1990, hul 8: Leo Skive

1989

 • 10/5-1989, hul 13: Per Dal
 • 1/10-1989, hul 13: Arne Kristensen

1988

 • 15/6-1988, hul 11: Mogens Larsen
 • 17/8-1988, hul 8: Tim Card

 

1987

Ingen “hole in one” i 1987.

 

1986

 • 16/7-1986, hul 8: Svend Aage Rasmussen
 • 4/10, 1986, hul 8: Lise Ellegaard
 • 4/11-1986, hul 8: Anker Jespersen

1985

 • 21/7-1985, hul 13: Troels Østergaard
 • 31/8-1985, hul 1: Hanne Møller
 • 13/10-1985, hul 8: Per Ellegaard

1984

 • 2/9-1984, hul 8: Gunner Schmidt
 • 17/9-1984, hul 8: Børge Ellebæk

1983

 • 14/5-1983, hul 8: Ove Geilager
 • 24/9-1983, hul 1: Lise Gade

1982

 • 23/7-1982, hul 8: Preben Eklund

1981

 • 24/6-1981, hul 1: Gunner Schmidt
 • 13/8-1981, hul 11: Gitte Birketoft