Weekendgolf

Weekendgolf er en social tradition, der har eksisteret, siden vi fik vores egen bane i 1978.

Alle klubbens fuldtidsmedlemmer (damer og herrer) er velkomne til at være med. Er du interesseret, så tag fat i kontaktpersonerne.

Der er mulighed for at spille alle lørdage – undtagen, hvis der er turneringer på banen.

Weekendgolf har fortrinsret på udslagstider kl. 8.07-9.07.

Når du er blevet medlem af Weekendgolf, så tilmelder du dig den enkelte spilledag via GolfBox. Der er mødetid senest 8.25, og den første start er kl. 8.30. Herrer og damer spiller i grupper hver for sig.

Du udskriver dit scorekort og afleverer det til dagens matchleder, der herefter trækker lod om holdsammensætningen. Det gør, at alle har mulighed for at spille med alle efter tilfældighedernes princip.

Vi spiller stableford.

Når spillet er slut, indbetaler hver spiller 10 kr. til en pulje (gælder kun hos herrerne), hvor gevinsten går til dagens vinder. I tilfælde af lighed i point, deles puljen mellem vinderne.

Weekendgolf kører også om vinteren, stadig med det forbehold at vi ikke spiller, når der er turneringer/matcher på banen. Om vinteren  har vi fortrinsret på tiderne lørdag kl. 8.30-9.37.

For damer

Det koster 100 kr. at være med for hele vintersæsonen.

  • Store Skjold sommerbanen: Vi spiller stableford med handicap og efter gældende regler.
  • Store Skjold vinterbanen: Vi spiller stableford med handicap og efter gældende vinterregler (Jf. konverteringstabellen tildeles damer + 3 slag )

Vi har en løbende turnering sæsonen igennem.

Dagens vinder får 3 point, nr. 2 får 2 point, nr. 3 får 1 point.

Sæson afslutning sidst i marts med frokost og præmier.

For herrer

Det koster 200 kr. at være med for hele vintersæsonen plus 10 kr. pr. gang.

Dagens vinder bliver skrevet på en pointtavle i klubhuset. Her fremgår spillereglerne også.

Herrerne holder typisk en julefrokost og en afslutningsmatch med efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse. Det er også ved denne lejlighed, at “vandreputteren” for årets tåbeligste slag bliver overrakt.

Alle fuldtidsmedlemmer er velkomne.

Vil du være med, så tag fat i kontaktpersonerne for Weekendgolf – se under fanen “Kontakt”.

Bent Henning Hansen
Konktaktperson weekendgolf herrer
benthenninghansen@gmail.com
23 36 96 58
Anne Planch Madsen
Kontaktperson weekendgolf damer
atplanch@gmail.com
21 64 36 57
Niels Træden
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
traeden@gmail.com
40 37 62 64