Udvalg for Optimisterne

Lisbeth Møller
Formand for Optimisterne
modesign.lm@gmail.com
29 92 14 47
Lotte Mortensen
Kasserer for Optimisterne
doktor@privat.dk
21 28 46 80

Optimisternes kontonummer er:

Regnr. 2290 kontonr. 8978229892

Lisbeth Lyder Jacobsen
Info-ansvarlig og medlem af Optimisternes aktivitetsudvalg
lisbeth_ja@hotmail.com
31 49 29 19
Jannie Brandt
Medlem af Optimisternes aktivitetsudvalg
jannie.brandt@hotmail.com
40 93 90 17