Store Skjold – 18 huller: Info, konverteringstabel og scorekort

18 hullers banen Store Skjold er en deer-parkbane og nogle steder krydret med lidt mere vildskab i form af uklippet rough. Banen ligger i et kuperet terræn med en del mindre vandløb, ofte tværgående og flere søer. Mange huller indrammes af trægrupper, vilde hegn og skov.

Baneanlægget er omgivet af et smukt, bakket landskab med udsigt til Boserup Skov, marker og Roskilde Domkirke.

Golfspilleren skal arbejde med sin strategi. Der er en del skrå lejer og nogle steder aflange smalle greens omgivet af bunkers. Træer, hegn og tværgående vandløb er ofte i spil, men fairways er relativt brede, omkranset  af tætklippet semirough.

 

Banen, som er tegnet af den svenske arkitekt Jan Sederholm, blev indviet som 9  hullers bane i 1975 og er siden udvidet i 1993 til det nuværende 18 hullers anlæg. Et stort klubhus med restaurant og proshop kom til i 2003. Klubben ligger tæt på byen og har mange aktiviteter for alle medlemskategorier.

Baneanlægget drives efter meget miljøvenlige principper.  Det kan ses i  klubbens grønne regnskab med en flot historik. Drift af banen, udviklingsplan og grønne principper går hånd i hånd.  Dyrelivet i og omkring banen er meget varieret, bl.a. er der optalt ca. 130 fuglearter, hvoraf nogle bidrager til banens pleje (stære).

Velkommen til en pragtfuld golfoplevelse.

Læs mere:

 

 

Her kan du downloade hele vores baneguide i 2021-versionen:

  1. Meget komprimeret baneguide – nem og hurtig at åbne, lidt uskarp
  2. Mindre komprimeret baneguide – lidt langsommere at åbne, lidt mere skarp

I sekretariatet har vi et begrænset antal trykte eksemplarer af baneguiden til salg. Den koster 25 kr.

Du kan desuden downloade app’en GLFR på din telefon. Baneguiden for de enkelte huller ligger via app’en og her kan du via gps-funktionen på din telefon altid se, hvor langt du har til green.

Her kan du se konverteringstabellerne, så du ved, hvor mange ekstra slag, du har på banen.

Konverteringstabellerne er senest opdateret i januar 2022:

 

Her kan du læse om vores tre banetyper, 50’er banen, 53’er banen og 58’er banen.