18 huller: Info, baneguide og konverteringstabel

18 hullers banen er en deer-parkbane og nogle steder krydret med lidt mere vildskab i form af uklippet rough. Banen ligger i et kuperet terræn med en del mindre vandløb, ofte tværgående og flere søer. Mange huller indrammes af trægrupper, vilde hegn og skov. Der er herudover en mindre par-3 bane, en stor driving range og kortspils træningsfaciliteter.  Baneanlægget er omgivet af et smukt, bakket landskab med udsigt til Boserup Skov, marker og Roskilde Domkirke.

Golfspilleren skal arbejde med sin strategi. Der er en del skrå lejer og nogle steder aflange smalle greens omgivet af bunkers. Træer, hegn og tværgående vandløb er ofte i spil, men fairways er relativt brede, omkranset  af tætklippet semirough.

 

Banen, som er tegnet af den svenske arkitekt Jan Sederholm, blev indviet som 9  hullers bane i 1975 og er siden udvidet i 1993 til det nuværende 18 hullers anlæg og par 3 bane. Et stort klubhus med restaurant og proshop kom til i 2003. Klubben ligger tæt på byen og har mange aktiviteter for alle medlemskategorier.

Baneanlægget drives efter meget miljøvenlige principper.  Det kan ses i  klubbens grønne regnskab med en flot historik. Drift af banen, udviklingsplan og grønne principper går hånd i hånd.  Dyrelivet i og omkring banen er meget varieret, bl.a. er der optalt ca. 130 fuglearter, hvoraf nogle bidrager til banens pleje (stære).

Velkommen til en pragtfuld golfoplevelse

 

 

Vi udgiver ikke længere en trykt baneguide, men via fanerne her på siden kan du se tegninger af vores huller.

Her kan du downloade hele vores baneguide. Det et tungt dokument, der kan tage noget tid at åbne. Under fanerne kan du imidlertid noget nemmere se de enkelte huller hver for sig.

Her fremgår også de små særregler og sikkerhedsanvisninger.

2008 RGK baneguide hul 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis der er spillere på green – eller lige på vej hen mod green – på hul 3, så skal de putte færdigt, før du må slå ud fra hul 2.

2008 RGK baneguide hul 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017: Bemærk, at hullet midlertidigt har byttet handicapplads med hul 11, så hul 3 nu har handicapnøgle 13 i stedet for handicapnøgle 6, som der står på kortet herunder.

2008 RGK baneguide hul 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring på klokken inde under træerne til højre før søen, så de næste kan slå ud med sikkerhed for, at I er væk.

2008 RGK baneguide hul 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide hul 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spillere på gult teested må ikke slå ud, hvis der er spillere på green på hul 10 (gå lidt frem og kig til venstre). Er der nogen foran, så vent med at slå ud, indtil de forangående har slået på klokken, der sidder til venstre før green. Husk også selv at slå til denne klokke – før I går ind på green.

2008 RGK baneguide hul 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide hul 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide hul 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der spillere ved gult teested på hul 10, så skal du vente med at gå ind på greenområdet på hul 9.

2008 RGK baneguide hul 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du må ikke slå ud, hvis der går folk på stien foran – hold specielt øje med, om der kommer nogen op ad stien til venstre. Gå lidt frem for at se, om der kommer nogen.

2008 RGK baneguide hul 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet herunder passer ikke helt, da der er etableret et nyt 58 teested for på stien mellem søerne, der går fra 10. green. Det betyder, at spillere på 58 teestedet slår over søen. Lander du i vandet, så er der dropzone på den anden side af søen. 53 og 50 teestedet er placeret, hvor det gamle gule og blå teested var – altså foran søen.

2017: Bemærk, at hullet midlertidigt har byttet handicapplads med hul 3, så hul 11 nu har handicapnøgle 6 i stedet for handicapnøgle 13, som der står på kortet herunder.

2008 RGK baneguide hul 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide hul 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide hul 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide hul 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide hul 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide hul 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spillere på hul 17 må gerne slå ud, selv om der er spillere på teestedet på hul 18. Det er spillere på hul 18, der skal vente på spillerne på hul 17.

Bemærk, at kortet herunder ikke passer helt. Teestedet er flyttet, så spillerne nu slår på green mellem de to bunkere. Vi har endnu ikke et nyt kort over hul 17 med den ændrede teestedsplacering. Længden på hullet er blevet ca. 10 meter kortere.

2008 RGK baneguide hul 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal vente med at slå ud fra teestedet på hul 18, hvis der er spillere klar til at slå ud på teestedet på hul 17,

2008 RGK baneguide hul 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 RGK baneguide signaturforklaring