2021 generalforsamling

Generalforsamlingen 2021 finder sted torsdag den 25. marts kl. 19.

Her finder du indkaldelsen til generalforsamling 2021.

På grund af corona og forsamlingsforbud kan vi ikke mødes fysisk. 2021-generalforsamlingen foregår derfor som et virtuelt møde online.

Der gælder følgende for online generalforsamlingen:

  • Der er tilmelding på forhånd – senest dagen i forvejen
  • Alle tilmelder sig med navn, medlemsnummer og mail
  • Hvis der er flere fra samme husstand, der hver vil kunne afgive deres stemme, hvis der bliver brug for det, så skal alle tilmelde sig enkeltvis med sin egen mail og bruge egen computer, tablet eller telefon (pas dog på rumklang, hvis I sidder i samme lokale, så nøjes med at have én højttaler tændt) – 18/3: Det kan også lade sig gøre for par med samme mailadresse at være tilkoblet begge to på to forskellige computere, tablets eller telefoner. I skal bare skrive jeres navn, når I hver især klikker på det link, der bliver sendt til jer
  • Ifølge vedtægterne er det kun senior- og ungsenior fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret, men alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen.
  • Ønsker du at stille op til bestyrelsen, så skal du melde dit kandidatur en uge i forvejen, senest torsdag den 18. marts 2021. Tilmelding skal ske til formand Kim Møller Behrend. Se Kims kontaktoplysninger på bestyrelsens side.
  • Det er ikke muligt at deltage på generalforsamlingen med fuldmagt.
  • Det bliver muligt at “række hånden op” og som normalt komme til at sige noget. Det bliver også muligt at gennemføre afstemning, hvis det bliver nødvendigt
  • Generalforsamlingen gennemføres i programmet Teams – det er dog også muligt at deltage uden at have programmet installeret. I så fald åbner linket i en browser
  • Der bliver en test for de medlemmer, der ikke har prøvet online-møder før – denne test skal man også tilmelde sig (se fanen “Test af online generalforsamling)
  • Der bliver lavet en lille vejledning, som bliver lagt på hjemmesiden inden selve generalforsamlingen

Læs mere:

 

Her er der tilmelding til generalforsamling 2021, som foregår online. Det betyder, at du tilmelder dig med dit navn, medlemsnummer og mailadresse. På dagen for generalforsamlingen får du så på mail tilsendt et link til selve generalforsamlingen. Bemærk, at hvis I er flere deltagere fra samme husstand, så skal I tilmelde jer hver for sig og I skal deltage på hver jeres enhed, hvis I alle vil kunne stemme.

Tilmelding er overstået og generalforsamlingen er afholdt.

 

Der bliver lavet en test af, hvordan du deltager i et online møde. Denne test kommer til at foregå onsdag den 24. marts 2021 kl. 15-16 – altså dagen inden generalforsamlingen.

Testen er for medlemmer, der er i tvivl om, hvordan de deltager i et online-møde. Det kan også være en test for jer, der vil bruge en tablet eller en mobiltelefon i stedet for en computer, men er usikker på, hvordan det virker.

Herunder kan du se en video, der forklarer, hvordan du bruger Teams. Du behøver ikke at have programmet Teams installeret – har du ikke programmet, så vil Teams åbne i en almindelig browser.

Videoen er lavet med visning af, hvordan tingene foregår, hvis du sidder ved en computer.

Hvis du bruger en mobil eller en tablet, så kan du på dagen stille spørgsmål, hvis du er i tvivl. Der er så mange forskellige tablet og telefoner, at vi ikke har kunnet lave en video, der dækker alle – men på test-dagen bliver der også mulighed for at ringe og få hjælp.

Du får tilsendt et telefonnummer i samme mail som selve indkaldelsen til testen – kommer om formiddagen den 24. marts 2021.

 

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du deltager i en online generalforsamling, så du herunder tilmelde dig en test, der foregår dagen inden generalforsamlingen

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 15-16.

Du skal tilmelde dig med dit navn, medlemsnummer og din mailadresse. Hvis I er flere i samme husstand, der vil teste på hver jeres enhed, så skal I tilmelde jer hver for sig.

Om formiddagen onsdag den 24. marts får du tilsendt et link, som du skal klikke på, når du skal deltage i testen, der starter kl. 15.

Tilmelding er slut og testen overstået.

Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer med bestyrelsens begrundelse.

Bilag 2: Anmodning fra bestyrelsen angående mageskifte og i den forbindelse salg af klubbens jord til kommunen.

 

Ekstra info om forslag 1

Bestyrelsens tanke med forslaget om nye medlemstyper er, at den nye 9-huls bane fremover bliver en “rated” bane, hvor man kan spille sig ned i handicap. Det betyder, at banen ikke længere vil være en “pay-and-play”-bane. Man skal have et DGU-kort for at spille på den – dog undtaget prøvemedlemmer og rehab-golfere.

Senior flex medlemmer med DGU F kort får adgang til at spille på 9-hullers banen samt bruge drivingrange og klubbens øvrige træningsfaciliteter. De kan desuden deltage i alle klubaktiviteter på 9-huls banen. Den nuværende ordning med, at der er fem runder på 18-hullers banen med i flexmedlemskabet bortfalder. Til gengæld kan Senior flex medlemmer købe greenfee til 18-hullers banen til en reduceret pris.

Greenfee flex medlemmer med DGU F kort får adgang til at bruge drivingrange og øvrige træningsfaciliteter. De kan desuden deltage i klubbens sociale aktiviteter og kan købe greenfee til klubbens baner til reduceret pris.

Bestyrelsen stiller samtidig forslag om, at Senior flex medlemmer får stemmeret på generalforsamlingen på lige fod med senior og ungsenior fuldtidsmedlemmer.

Her er det officielle referat fra generalforsamlingen.

Herunder kan du se det journalistiske referat:

93 deltagere med til virtuel og positiv generalforsamling

Med mange store projekter både i gang og i støbeskeen var det en glad bestyrelse, der om aftenen den 25. marts 2021 kunne se tilbage på en vellykket generalforsamling. Vellykket, fordi bestyrelsens forskellige fremlæggelser om året der var gået, økonomien og planerne for fremtiden blev godt modtaget. Men i høj grad også vellykket, fordi det lykkedes at gennemføre generalforsamlingen online.

Med en stor medlemsskare var det med en smule nervøsitet, at bestyrelsen i samråd med dirigent og advokat Rune Tarnø besluttede at fastholde datoen for generalforsamlingen og holde den online, nu da det på grund af corona- restriktionerne ikke var muligt at mødes fysisk.

Og da roserne og de virtuelle klapsalver strømmede ind ved mødets slutning var Kim Møller Behrend da heller ikke bange for at dele sin forhånds-nervøsitet og efterfølgende glæde over, at det var gået godt.

“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har arbejdet for, at det skulle lykkes, men også at vi selvfølgelig har været spændte på, hvordan det ville gå. Lige nu er jeg stolt over, at vi klarede det. Jeg vil helst mødes fysisk med alle vores medlemmer, men skulle det blive nødvendigt en anden gang, så ved vi nu, hvordan vi skal gøre – og så kan vi måske også være lidt mindre forsigtige med hensyn til frister og lignende, som vi denne gang syntes var nødvendige for at være sikker på en god gennemførelse af generalforsamlingen,” sagde formand Kim Møller Behrend som det sidste, inden der blev sagt virtuelt farvel til alle.

Der var 105 tilmeldte til generalforsamlingen – og 93 dukkede op. Det er nogenlunde det samme niveau som normalt. Der blev ikke gennemført afstemning, men var det blevet nødvendigt, så var teknikken også klar til det.

På grund af forsamlingsforbuddet havde bestyrelsen valgt, at formand Kim Møller Behrend og kasserer Stig Nelkop i ét lokale var sammen med dirigent Rune Tarnø, Henrik Overgaard Pedersen fra sekretariatet og klubbens it-konsulent Michael Willumsen, der holdt øje med teknikken. Den øvrige bestyrelse sad hjemme ligesom alle de deltagende medlemmer.

Billederne viser, hvordan set-up’et var i “kommandocentralen”.

Hvad blev der så fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen?

 

To nye medlemskaber udfaser semiflex og par 3

Først og fremmest blev der sagt ja til en udfasning af de to nuværende medlemskaber, Semi-flex og par 3.  Disse medlemskaber bliver omlagt i forbindelse med etableringen af den nye 9 huls bane. I stedet kommer der et senior flex medlemskab og et greenfee medlemskab. Over en periode på 2-3 år bliver de to nuværende medlemskaber udfaset – så når den nye bane står klar, vil det kun være muligt at vælge de to nye medlemskaber + naturligvis fuldtidsmedlemskab.

Læs mere:

De nye medlemskaber betød en ændring af vedtægterne. Disse fik bestyrelsen bemyndigelse til at sætte i kraft, så snart der er klarhed over, hvornår den nye bane åbner.

 

Nye kontingenter – stigning på vej for par 3 og semiflex, men også en bedre bane

Der blev også vedtaget nye kontingentsatser. Generelt stiger kontingenterne med 0,9 procent fra næste år. Par 3 og semiflex stiger dog lidt mere, da disse langsomt skal op på det niveau, som de nye medlemskaber kommer.

“I 2021 bliver par 3 og flexmedlemmerne ramt af, at par 3 banen nogle gange vil have huller, der er lukket, fordi der samtidig bliver bygget en ny bane. Men når den nye bane kommer, så vil vi kunne tilbyde et væsentligt bedre bane og samtidig en bane, hvor det er muligt at spille sig ned i handicap, og derfor synes vi både, at det er rimeligt med en prisstigning, men også at vi lader stigningen komme langsomt,” lød det fra formand Kim Møller Behrend, der også oplyste, at de nye flexmedlemskaber ikke kommer til at indeholde fem “gratis” runder på 18 huls banen. I stedet kan man som senior flex medlem købe greenfee til 18 huls banen til en reduceret pris.

Læs mere:

 

Corona gav ekstra stort overskud

Et lidt teknisk og juridisk lidt kompliceret forslag om mageskifte af jord som opfølgning på sidste års generalforsamling bortfaldt, fordi det havde vist sig ikke at være nødvendigt at vedtage. Det handlede om nogle myndighedsgodkendelser i forbindelse med noget af klubbens bytteri, salg og køb af jord i forbindelse med klubbens optagelse af lån.

Ellers blev generalforsamlingen brugt til at fortælle lidt om de mange projekter, der er i gang – og dem, der også er på vej de kommende år. Kasserer Stig Nelkop gennemgik budget og regnskab – og kunne fremlægge et meget imponerende overskud på 819.000 kr., og så er der oven i købet hensat ekstra mange penge til afskrivninger i år.

“Men inden I begynder at snakke om kontingentnedsættelser, så bliver jeg nødt til at sige, at det gode overskud er fremkommet via store besparelser på grund af corona, som jo ikke bliver ved, og så har vi jo i høj grad også noget, der kommer medlemmerne til gode, at bruge pengene til – herunder ikke mindst den nye 9 huls bane,” lød det fra kassereren.

Han forklarede, at en stor del af besparelsen er blevet hentet hjem, fordi klubben nu ikke længere køber maskiner til pasning af banen, men er gået over til leasing. En anden stor besparelse har været bortfald af sportslige aktiviteter på grund af corona, og disse udgifter vender forhåbentlig tilbage.

“Vores regnskab og budgetter viser, at klubben har en god økonomi og styr på tingene. Og det skal vi også have med alle de aktiviteter, vi har.”

 

Samme gode golfoplevelse – to baner, én klub

I sin mundtlige formandsberetning fortalte Kim Møller Behrend om ombygningen af køkkenet, der er ved at være afsluttet, og om arbejdet med den nye 9 huls bane, som snart går i gang.

“Vi har gennem de sidste 4-5 år skabt grundlaget for nogle store forandringer i klubben. Vores vision er at skabe en bedre golfoplevelse for os alle uanset på hvilket niveau, vi spiller på, eller hvilket ambitionsniveau eller tilgang, vi har til vores sport. Det er vores vision at skabe et ligeværdigt golfanlæg, hvor vi bliver sportsligt udfordret uanset om vi som herrer vælger at spille en runde fra tee 58, 53 eller 50 på 18 huls banen eller spiller en runde på 9 hullers banen. Eller vi som damespiller gerne vil udfordres og måske spiller en runde fra tee 58 på 18 hullers banen. Eller som elitespiller, der måske ikke har så meget tid en dag, og derfor vælger at tage en runde på 9 hullers banen. Samme gode golfoplevelse – to baner, én klub.”

“Jeg håber, at I alle fortsat vil bakke op omkring de forandringer, der er på vej både på vores anlæg, i klubhuset og de forandringer, vi arbejder med i vores udvalg og klubber i klubben for at integrere den nye bane. Målet er at styrke sammenhængskraften på tværs af hele klubben.”

“Jeg håber, at alle vil være vores ambassadører, uanset om vi er nye i klubben, har spillet golf i mange år, er ansatte eller forpagtere – og at vi som ambassadører sammen med resten af klubben bakker op og italesætter vores vision om et fælles og ligeværdigt golfanlæg. Ét fælles anlæg – én fælles klub – som er vores og som vi værner om,” sagde Kim Møller Behrend.

Læs mere:

 

Teilgaard og Doktor blev årets ildsjæle

Der blev holdt en enkelt pause på 10 minutter midtvejs. Her kunne deltagerne så sidde og kigge på billeder fra 2020 – og bagefter blev det tid til en lille film. Også i år havde bestyrelsen nemlig fundet en værdig modtager af prisen “Årets ildsjæl”. Denne gang blev det oven i købet to personer, Anders Teilgaard og Henning Doktor, der i fællesskab fik prisen for deres store arbejde i henholdsvis kaninudvalget og ad hoc udvalget.

Anders og Henning blev et par dage forinden overrasket med blomster og indgraveret statuette, da de intetanende var indkaldt til møde om den nye kaninsæson.

Læs mere

 

Genvalg til formand og tre bestyrelsesmedlemmer

Formand Kim Møller Behrend var på valg – og det samme var bestyrelsesmedlemmerne Jens Krøis, Annette Carlsson og Jan B. Kristiansen. Der havde ikke meldt sig andre kandidater, så alle tre blev genvalgt. Torben Madsen blev desuden valgt som suppleant.

 

Spørgsmål om baneåbning, hul 11, kontingent for ungseniorer og SGO

Under eventuelt blev der stillet flere forskellige spørgsmål om forskellige ting, ikke mindst om banen.

Menno Maat undrede sig over, at Roskilde Golf Klub ifølge ham er senere end andre til at lukke op for spil på sommergreens.

“Hvis man sammenligner med Ledreborg, så har de et dyrere kontingent, men til gengæld har de flere måneder med sommergreens, så omregnet koster det 750 kr. pr. måned med åbne greens i Ledreborg, mens prisen hos os er 875 kroner. Den forskel synes jeg ikke er rimelig,” sagde Menno.

Svaret fra formand Kim Møller Behrend og baneansvarlig i bestyrelsen, Mette Jessen, var, at Ledreborgs bane er langt mindre belastet end Roskildes bane.

“Greenkeeperne foretager løbende en afvejning af slid på banen, og de holder nøje øje med temperaturen for at sikre, at græsset kan gro, når vi begynder at spille til sommergreens. Og så må vi bare sige, at rigtig mange spillere på en slidt bane er en dårlig cocktail. Tal på spillede runder på de danske golfbaner i 2020 viser, at Roskilde ligger på 10. pladsen over baner, hvor der er spillet flest runder i 2020 – og vi er den eneste bane blandt de 17 højeste på listen, der kun har 18 huller. Alle de andre 16 klubber i top 17 har 27 huller eller flere. Det siger noget om, hvor populær vores bane er blandt medlemmerne.”

Tutter Blume efterlyste en bedre måtte at slå ud fra på tee 58 på hul 11 og meget gerne robotter til at samle bolde op på drivingrange, så udslagstræningen kan komme tidligere i gang. I dag er boldopsamling umulig om vinteren på grund af blød jord på drivingrangen.

“Jeg har set, at andre klubber har robotkørende maskiner til at samle bolde op. Det ville vi såmænd også gerne have hos os, men forudsætningen for det er desværre, at vi får drænet drivingrange, og derfor er det et af de projekter, vi arbejder med for fremtiden og som vi forhåbentlig på grund af gode lån og en sund økonomi nu kan fremskynde,” lød svaret fra formand Kim Møller Behrend.

Omkring hul 11 så er det langt fra alle, der er tilfredse med, at tee 58 er fra en måtte. Af hensyn til sikkerheden i forhold forbipasserende på stien har baneudvalget imidlertid fastholdt udslagsstedet, men det er samtidig besluttet at sætte en banearkitekt på opgaven med at finde alternative løsninger til hulforløbene omkring hul 11. Samtidig sker der her i foråret også det, at afvandingsåen til søen på hul 11 bliver flyttet lidt til venstre set fra bakken og ned mod teestederne. Det betyder, at landingsområdet i udslag bliver meget større.

Tutter Blume efterlyste også et billigere kontingent for ungseniorer og foreslog, at bestyrelsen tog det med til næste års generalforsamling.

Til det svarede formanden, at ungseniorer under uddannelse allerede i dag har mulighed for at henvende sig i sekretariatet og på den måde få nedsat kontingent i en periode.

Hanne Tvede stillede spørgsmål til SGO-ordningen – et samarbejde med en række klubber om frit spil mod en fast pris (pt. 900 kr.).

“Jeg kan se, at der hvert år bliver taget stilling til, om SGO-ordningen skal fortsætte eller ej. Det betyder, at man aldrig er helt sikker på, om ordningen fortsætter,” sagde Hanne – og Søren Lejbach tilføjede: “Kan SGO komme til at omfatte andre klubber?”

Kim Møller Behrend svarede: “Som udgangspunkt kommer der ikke flere klubber med i ordningen. Det er en balancegang for alle tilknyttede klubber, om det kan betale sig at være med eller ej. Jeg har ikke hørt andet, end at ordningen fortsætter år for år, men det er også sådan, at hvis der er en klub, der ønsker det, så tager vi selvfølgelig en fælles evaluering af ordningen. Derfor er der heller ingen garanti for, at SGO ordningen fortsætter uforandret al tid. Men lige nu er der ikke ændringer på vej. SGO gælder også i 2021 – og den gælder for fuldtidsmedlemmer, ikke flexmedlemmer.”

Læs mere:

Det var så 2021-generalforsamlingen – en historisk en af slagsen, på grund af corona, på grund af den virtuelle mødeform og på grund af de mange store projekter, som klubben nu har gang i.

Herunder kan du se flere billeder fra generalforsamlingen – inklusiv billedet af bestyrelsen taget fra generalforsamlingen i 2020: