Hvorfor virtuel generalforsamling i stedet for at vente på en fysisk?

Et medlem har reageret til bestyrelsen for at stille spørgsmål om afholdelse af årets generalforsamling, der jo bliver virtuelt i stedet for med fysisk fremmøde.

Det er Lars T. Larsen, der undrer sig over, at bestyrelsen ikke kan vente med at afholde generalforsamlingen, og han stiller samtidig spørgsmålstegn ved, om afholdelse af generalforsamlingen virtuelt er i strid med vedtægterne.

”Vedtægterne giver ikke bestyrelsen bemyndigelse til at afholde generalforsamling virtuelt og at tilsidesætte medlemsrettigheder og vedtægter i væsentligt og i afgørende omfang,” siger Lars T. Larsen.

Han synes, det er problematisk, at medlemmer i samme husstand med fælles mailadresse kun kan stemme én gang, at man som kandidat til bestyrelsen skal melde sig en uge i forvejen og at det ikke er muligt at bruge fuldmagter.

Lars T. Larsen påpeger også, at Dansk Golf Union (DGU) netop har anbefalet klubberne at vente med afholdelse af generalforsamlinger.

”DGU anbefaler, at man ikke afholder virtuel generalforsamling i tilfælde, hvor der ikke er tvingende omstændigheder, som kan retfærdigøre en afvigelse i forhold til vedtægterne. Og jeg savner de meget væsentlige begrundelser for, hvorfor bestyrelsen har valgt at tilsidesætte medlemsrettigheder og vedtægter. Jeg vil også gerne have svar på, om beslutninger truffet på den virtuelle generalforsamling vil være juridisk gyldige, når generalforsamlingen nu afholdes med nogle afvigelser i forhold til vedtægterne,” siger Lars T. Larsen.

Medlemmerne kan komme til orde

Formand Kim Møller Behrend er helt klar over, at det har været nødvendigt at indgå nogle kompromiser i forbindelse med den ændrede måde at holde generalforsamlingen på.

”Vi har sammen med vores dirigent og advokat afdækket mulighederne for en virtuel afholdelse af generalforsamlingen og som Lars T. Larsen så rigtigt påpeger, så giver den virtuelle afholdelse en række tekniske/praktiske udfordringer – såsom valg af dirigent, stemmeafgivelse ved flere medlemmer i samme husstand samt spontan opstilling af kandidatur til bestyrelsesposter. Men det er vores og dirigentens vurdering, at den virtuelle generalforsamling vil kunne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger og at de beslutninger der træffes på generalforsamlingen, vil være gyldige.”

”Jeg mener, vi hylder medlemsdemokratiet ved at afholde vores generalforsamling som planlagt og lader medlemmerne komme til orde i stedet for at udsætte og bare lade stå til og håbe på det bedste indtil efteråret, hvor vi så måske kan afholde en fysisk generalforsamling. Jeg regner med og forventer en god og rolig generalforsamling, hvor bestyrelsen fremlægger beretning for sine planer og budgetter, samt at medlemmerne får god mulighed for at stille spørgsmål og dialog. Men skulle det udvikle sig anderledes, så er jeg sikker på at vores dirigent vil lede mødet på bedste vis og i yderst konsekvens forslå indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling for at få truffet endelig beslutning omkring et specifikt emne,” siger Kim Møller Behrend og tilføjer:

”Vi har selvfølgelig vurderet DGU’s anbefalinger og vurderet dem i forhold til vores aktuelle situation. Netop usikkerhed omkring hvornår vi kommer tilbage til bare en tilnærmelsesvis normal hverdag, hvor det er sikkert og forsvarligt at samles omkring +100 medlemmer i +60 års segmentet, har været en af de vigtigste argumenter for beslutningen om at afholde generalforsamlingen virtuelt.”

”Samtidig står vi i en situation, hvor vi har optaget nogle af de største lån i klubbens historie og løbende igangsætter store investeringsprojekter, som i min verden kræver stor transparenthed og medlemsindflydelse. Om det forhold kan betegnes som ”presserende sager” eller ”nødlidende drift” kan jeg ikke vurdere, men vi mener, vi er ”handlingslammet”, hvis ikke vi får generalforsamlingens opbakning og godkendelse af vores planer og ikke mindst vores budget. Hvis budgettet ikke bliver godkendt, så kan vi reelt ikke igangsætte baneprojektet, da der i budgettet er afsat ekstra midler på ca. 90.000 kr. til projektledelse og styring. Og kontrakten med entreprenøren er underskrevet, så han er klar til at gå i gang.”

Billedet er fra den fysiske generalforsamling i 2018.