Nye medlemstyper og kontingenter, når ny bane er klar

Flex- og par 3 medlemskaber vil gradvist blive udfaset over de næste tre år. Til gengæld kommer der nogle nye medlemstyper, så klubbens forskellige kontingenter bliver tilpasset den nye 9-hullers bane og den ændrede brug af 18-hullers banen.

Bestyrelsen har gennem længere tid drøftet, hvad 9-hullers banen fra færdiggørelsen i 2022 får af betydning for de nuværende medlemstyper, og nu er et forslag på vej til drøftelse på årets generalforsamling.

I stedet for et par 3 (passiv) og flex medlemskab kommer der et nyt 9-hullers medlemskab og et såkaldt greenfee medlemskab. Det bliver slut med ”pay and play”, som vi kender det nu fra par 3 banen, hvor alle uden medlemskab og uden golf-handicap kan komme og spille. Fremover skal alle have et DGU-kort for at spille på banen – naturligvis undtagen prøvemedlemmer.

Der bliver lavet en overgangsordning, så de nuværende par 3 og flex-medlemmer kan fortsætte deres nuværende medlemskab i op til tre år, inden de skifter over til de nye medlemstyper.

Ideen er, at man i fremtiden enten er 9-hullers eller 18-hullers medlem. Er du 9-hullers medlem, vil du primært spille på 9-huls banen, men kan også købe greenfee til 18-huls banen til en reduceret pris.

 

9-hullers banen skal skaffe luft på 18-hullers banen

”Prisen for et 9-hullers medlemskab bliver højere, end både par 3 og flexmedlemskab er i dag, men spillerne får med den nye bane også et langt mere attraktivt tilbud. 9-hullers banen bliver både sjov og udfordrende at spille på – og med både greens og teesteder, der er sammenlignelig med 18-hullers banen,” fortæller formand Kim Møller Behrend, der oplyser, at bestyrelsen også er i gang med at drøfte brugen af både 9-hullers og 18-hullers banen i fremtiden, blandt andet er det meningen, at der skal være ”klub-i-klubben”-aktiviteter både på 9- og 18-hullers banen.

Det er tanken, at de medlemmer, der i dag nøjes med at spille ni huller på den store bane, i fremtiden skal spille på 9-hullers banen. Ideen er at skaffe flere udslagstider på 18-hullers banen – og det kan opfyldes på to måder:

  1. 9-hullers spil flyttes over på 9-hullers banen
  2. Tilpasning af tider med fortrinsret til klubber i klubben

”Målet er, at vi kommer ned på, at 15-20 procent af starttiderne er reserveret til vores uundværlige klubber i klubben, der sørger for aktivitet og glæde til en stor gruppe af klubbens medlemmer. På den måde sikrer vi et godt tilbud til de ”klubber i klubben”, der tilbyder runder på den store bane, men vi frigiver også plads til alle andre, som bare booker fra gang til gang,” siger Kim Møller Behrend og tilføjer:

”Det er dog vigtigt for mig at sige, at vi har så mange medlemmer og en bane, der er så populær, at det aldrig bliver sådan, at du fredag aften kan sætte dig til at booke en tid lørdag formiddag. Vi er ikke en klub, hvor man kan booke fra dag til dag på de bedste tider – det er belægningen alt for stor til. Men vi har en udfordring med at skaffe tider nok – og det kan flytning af nogle medlemmer, nogle aktiviteter og ”klubber i klubben” være med til.”

Bestyrelsen er i gang med at drøfte de præcise ændringer i forhold til udslagstider.

De nye medlemstyper skal vedtages på generalforsamlingen, der er programsat til den 25. marts 2021. Bestyrelsen indstiller i øvrigt også til, at 9-hullers medlemmer får stemmeret på generalforsamlingerne. I dag er det kun fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret.

Til sidst et overblik over de foreslåede priser gældende for 2022:

  • 18-hullers medlem = 7300 kr.
  • 9-hullers medlem = 3900 kr.
  • Greenfee medlemskab = Endnu ikke fastsat

Greenfee-medlemskabet giver ret til at bruge drivingrange, puttinggreen og indspilsområdet – og så kan disse medlemmer købe greenfee til begge baner til nedsat pris. De kan også deltage i klubbens sociale aktiviteter.

Hertil kommer:

  • Ungsenior = 3650 kr.
  • Junior = 1600 kr.
  • Mikro = 500 kr.

Par 3 medlemskab er planlagt til at koste 2400 kr. og flex 3300 kr. i 2022. Disse to medlemskaber udfases så over tre år. I dag er der fem runder på den store bane med i flex-medlemskabet. Den ordning udfases også.

Læs mere: