Bestyrelsen

Flemming B. Nielsen
Formand
fbnielsen59@gmail.com
61 62 87 11

Er forretningsansvarlig og er derudover bestyrelsens kontaktperson i sponsorudvalget, herredag, byggeudvalg, caféudvalg og flow (bane-/starterservice).

Jens Krøis
Næstformand
jenskroeis@hotmail.com
20 80 16 68

Er bestyrelsens kontaktperson for eliteudvalg, regionsgolf og aktivitetsudvalget.

Kenneth Daugaard
Kasserer
Kenneth.daugaard@hotmail.com
61 22 57 49

Har særligt ansvar for økonomi og desuden bestyrelsens kontaktperson i begynderudvalg, rehabudvalg og klubber i klubben på Skjoldungen.

Mette Jessen

mettejessen1@gmail.com
51 44 11 10

Er bestyrelsens kontaktperson i natur- og miljøudvalget og baneudvalget - og desuden formand for vandudvalget.

Jan B. Kristiansen

janbehrenskristiansen@gmail.com
29 85 44 52

Er bestyrelsens kontaktperson i "Klubhusets venner" (ad hoc udvalget), amatør- og ordensudvalget og regel- og handicapudvalget.

Niels Træden

traeden@gmail.com
40 37 62 64

Er bestyrelsens kontaktperson for alle klubber i klubben på Store Skjold - dog ikke Herredagen, hvor Niels selv sidder i styregruppen.

Bente Buhl Rasmussen

benfra@os.dk
40 32 61 83

Er bestyrelsens kontaktperson i matchudvalg, ungdomsudvalg og informationsudvalg.

 

Her kan du se siden med klubbens organisation og frivillige.