Præsidenterne

Præsidenterne er en uformel “klub i klubben”, hvis medlemmer som hovedregel helt eller delvis har lagt arbejdsmarkedet bag sig.

Torsdag er fast spilledag for os hele året. Vi spiller ni huller. Mødetid er senest kl. 9.15, med første start kl. 9.30.
Vi bestiller selv tid fra kl. 9.30 til 10.07.

Vi tilstræber, at alle har gennemført runden senest kl. 12.30, og herefter deltager alle i en fælles frokost i klubhuset (for egen regning).

Under frokosten bliver resultater af dagens match offentliggjort.

I sommerhalvåret afvikler vi en gennemgående turnering for såvel damer som herrer. Vi spiller om en vandrepokal i hver række.

Vandrepokalerne overrækkes under julefrokosten, som finder sted den første torsdag i december.

I vinterhalvåret spiller vi kun for motionens skyld.

Kontingent

Årligt kontingent er 300 kr.

Årsmøde

Hvert år i marts måned holder vi årsmøde.

Med de udslagstider vi har, kan vi kun være 24 i gruppen. Af samme årsag er vi – som den eneste “klub i klubben” i Roskilde Golf Klub – selvsupplerende med medlemmer.

Det betyder, at du ikke automatisk kan melde dig ind hos os, men du er meget velkommen til at tage kontakt til vores formand for at høre om mulighederne.

Frank Bjørup
Formand for Præsidenterne
frank.bjorup@mail.dk
29 43 88 55