Præsidenterne

Torsdagsseniorerne (Præsidenterne) er en uformel ”klub i klubben”, hvis medlemmer som hovedregel helt eller delvis har lagt arbejdsmarkedet bag sig.

1) Formål:

Det er klubbens formål at fremme et godt fællesskab på golfbanen med et heraf følgende socialt samvær.

2) Medlemskab:

Antallet af medlemmer er begrænset til (max) 24. Medlemmerne skal være fuldtidsmedlemmer eller senior flex medlemmer i Roskilde Golf Klub.

3) Spillet:

Torsdag er fast spilledag hele året. Vi spiller ni huller på “Skjoldungebanen”.

Om sommeren er mødetid senest kl. 9.45 med start kl. 10.00 (Vi har fortrinsret på 1. teested (30) fra kl. 10.00 til kl. 10.50). Det tilstræbes, at alle har gennemført runden senest kl. 12.30, hvor det forventes, at alle deltager i fælles frokost i klubhuset (for egen regning). Under frokosten bliver resultatet af dagens match offentliggjort.

I sommerhalvåret afvikles en gennemgående turnering for såvel damer som herrer. Der spilles om en vandrepokal i hver række.

Vandrepokalerne overrækkes under julefrokosten, som finder sted den første torsdag i december.

I vinterhalvåret spilles der kun for motionens skyld. Mødetid senest kl. 9.45, med start kl. 10 (Vi har fortrinsret på 1. teested fra kl. 10.00 til kl. 10.50). Det tilstræbes, at alle har gennemført runden senest kl. 12.30, hvor det forventes at alle deltager i fælles frokost i klubhuset (for egen regning). Under frokosten bliver resultatet af dagens match offentliggjort.

4) Kontingent:

Årligt kontingent er 300 kr. – beløbet fastsættes på årsmødet.

5) Juleafslutning

Den første torsdag i december.

6) Udvalg

Der er et tur-, fest- og kulturudvalg.

7) Årsmøde:

Hvert år i februar holder vi årsmøde.

Med de udslagstider vi har, kan vi kun være 24 i gruppen. Af samme årsag er vi – som den eneste “klub i klubben” i Roskilde Golf Klub – selvsupplerende med medlemmer.

Det betyder, at du ikke automatisk kan melde dig ind hos os, men du er meget velkommen til at tage kontakt til vores formand for at høre om mulighederne.

Frank Bjørup
Formand for Præsidenterne
bjorup@mail.dk
29 43 88 55
Jan B Kristiansen
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
janbehrenskristiansen@gmail.com
29 85 44 52