Ændring af medlemskab

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab i Roskilde Golf Klub, så kan du gøre det her på siden.

Du kan løbende skifte til en højere kategori, fx gå fra senior flex medlem til fuldtidsmedlem.

Men hvis du ønsker at gå ned i kategori, altså fx fra fuldtidsmedlem til senior flex eller greenfee flex, så kan det ifølge klubbens vedtægter kun ske med udgangen af et kalenderår og skal meddeles til klubben enten via mail eller via nedenstående formular. Skriver du en mail, så bed om at få en bekræftelse på, at den er modtaget.

Ønsker du at gå ned i niveau, skal det ske inden den 30. november, hvor ændringen træder i kraft det efterfølgende år.

Har du været medlem i så mange år, at du betalte indskud, da du blev indmeldt, så får du ikke dette indskud tilbage.

 

Jeg ønsker følgende ændring i mit medlemskab:

  • DD skråstreg MM skråstreg ÅÅÅÅ