Ændring af medlemskab

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab i Roskilde Golf Klub, så kan du gøre det her på siden.

Du kan løbende skifte til en højere kategori, fx gå fra senior flex medlem til fuldtidsmedlem.

Men hvis du ønsker at gå ned i kategori, altså fx fra fuldtidsmedlem til senior flex eller greenfee flex, så kan det ifølge klubbens vedtægter kun ske med udgangen af et kalenderår og skal meddeles til klubben enten via mail eller via nedenstående formular. Skriver du en mail, så bed om at få en bekræftelse på, at den er modtaget.

Ønsker du at gå ned i niveau, skal det ske inden den 30. november, hvor ændringen træder i kraft det efterfølgende år.

Bemærk, at semi flex udgår pr. 31. december 2021 og at alle medlemmer i denne kategori overføres til senior flex. Ønsker du på den baggrund af melde dig ud eller overgå til greenfee flex, så kan semi flex medlemmerne gøre dette inden for en forlænget frist, nemlig 31/12 2021.

31/12 2021 er også sat som frist for par 3 medlemmer, der ønsker at melde sig ud eller overgå til greenfee flex. Par 3 medlemskabet udgår pr. 31/12 2023 og erstattes af det nye “senior flex” medlemskab – indtil da er der en overgangsordning.

Her kan du læse en beskrivelse af de nye medlemstyper og kontingenter.

Har du været medlem i så mange år, at du betalte indskud, da du blev indmeldt, så får du ikke dette indskud tilbage.

 

Jeg ønsker følgende ændring i mit medlemskab:

  • DD slash MM slash YYYY