Spilleformer

Man kan spille golf på mange måder. Det gælder altid om at få bolden i hul, men du kan spille par mod par eller med andre specielle regler. Herunder kan du se en oversigt over en masse mulige spilleformer. Listen er taget fra golf.dk.

Ved hver turnering her i Roskilde Golf Klub vil det fremgå, hvilken spilleform der bliver brugt. Du kan også bruge spilleformerne, når du går en almindelig runde. Det kan være en god adspredelse.

Her er listen i alfabetisk rækkefølge:

 • Amerikaner

Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul.

 • Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0.
 • Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0.
 • Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 9,1,1,1.
 • Er to spillere bedst og lige, gives 6,6,0,0.
 • Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0
 • Er alle lige, gives 3,3,3,3.

Bermuda

Hulspilmatch, som gives et islæt af slagspil. Vindes et hul med 1 slag, bliver spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 up. Fuld handicap­tildeling. Straffeslag tildeles efter slagspilregler.

Best-ball

Hulspil, hvor en spiller er oppe mod de to eller tre andre spilleres bedste bold på hvert hul. Fuld handicaptildeling som i three-ball. Må ikke forveksles med four-ball.

Bisque

Hulspilmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter handicapnøglen, men kan tages, når spilleren ønsker det – inden green forlades. Han kan tage flere slag på samme hul.

Cross country

Slagspilturnering, hvor hullerne ikke spilles i normalt forløb, men ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 9 eller 18 huller “udlægges” af turneringsledelsen f.eks. således: 1. hul: fra 1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 13. green etc. Kaldes også “Kryds og tværs”.

Eclectic parturnering

Turneringen spilles over 2-3 runder som slagspil eller stableford.

Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18‑hullers eclectic resultat. Handicap tildeles med 3/4 af antal tildelte slag. Der rundes op/ned eller regnes med kvarte slag i slag­spil. Kan også spilles over mange runder over en tidsperiode. I så fald tildeles 1/2 antal tildelte slag, i slagspil med afslutningsdagens handicap.

Flagspil

Spilles som slagspil. Regn ud, hvor mange slag du har på banen (spillehandicap) og træk en fra, hver gang du slår et slag. Når du når nul, er din runde færdig og du planter dit flag der hvor din bold ligger. Vinderen er den spiller, som kommer længst med sit flag. Har du ikke brugt alle dine slag efter de første 18 huller, begynder du på en ny runde.

Four-ball

For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil.

Alle fire spiller deres egen bold. Den bedste score på hver side tæller som holdets score. Kan også spilles som en Four-ball aggregate. Her tæller begge spilleres score på hvert hul.

Kaldes ofte fejlagtigt Best-ball.

Four-ball and Aggregate

Denne match er en udvidelse af four-ball, idet både siden med den bedste bold vinder et point, og det bedste sammenlagte (aggregate) score vinder et point.

Foursome

For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil.

Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Greensome

Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med.

Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.

Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14

Hallington

Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet.

Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point.

Eks.:

Spilles et par 5‑hul i 7 slag, opnår man 10 – 7 = 3 point.

Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 – 3 = 5 point.

Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

Hidden hole

Efter en slagspilsrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En for­holdsmæssig del af handicappet fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering.

High and low

Spilles som four-ball med den tilføjelse, at også de to dårligste bolde sættes op mod hinanden. Der er således mulighed for at vinde et hul 2 up, hvis der spilles hulspil.

Hulspil

Hvert hul repræsenterer et point som der spilles om. Laveste score på hullet vinder hullet.

Er scores ens, deles hullet. En match vindes af den spiller, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille. Ender matchen uafgjort, kan der spilles sudden death for at finde en vinder.

Københavner

Hulspilmatch mellem Tre spillere om 6 point.

 • Bedste nettoscore får 4 point, næste 2 og dårligste 0.
 • Er en spiller bedst og de to andre lige gives 4,1,1.
 • Er to spillere bedst og lige gives 3,3,0.
 • Er alle lige gives 2,2,2.

Undertiden aftales fra starten den regel, at hvis den bedste nettoscore er 2 eller flere slag bedre end den næst­bedste, får den bedste score alle 6 point. Handicaptildeling som i almindelig three-ball.

Kicker

I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et hvilket som helst slag om, indtil han har brugt sine tildelte slag. Omslag skal slås, inden spilleren går frem til bolden.

Længste drive

Indlagt konkurrence, hvor det længste drive på et på forhånd udpeget hul, præmieres.

Mexican Scramble

Spilles ligesom en (Texas) Scramble, med den forskel at spilleren hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at slå det næste.

Nassau

Turnering mellem 2, 3 eller 4 spillere om 3 point. Vinderen af de første 9 huller får 1 point, vinderen af de sidste får 1 point, og vinderen af hele turneringen får 1 point.

Nærmest hullet

Indlagt konkurrence, hvor det slag fra tee, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, præmieres.

Par-turnering

Benævntes tidligere “Bogey-turnering”. Der konkurreres mod hullets par.

Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnås en nettoscore bedre end hullets par, får man et +. Opnås en nettoscore dårligere end hullets par får man et ‑. Sum af + og ‑ giver resultatet.

Round Robin

Pulje-turneringsform, hvor alle spiller mod alle i hulspilsmatcher. Den, der vinder flest matcher, er vinder.

Walk-over tæller som sejr. Hvis kampen afvikles som three-balls, spares tid. Ved et større antal deltagere kan der spilles i flere puljer, idet puljevinderne mødes i en finalekamp eller finalepulje. Round Robin sikrer i modsætning til det sædvanlige cupsystem, at alle spillere får flere kampe, og at en enkelt dår­lig runde ikke bliver altafgørende.

Scotch el. Irish Twosome

Variant af Greensome.

Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par 5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul. (Handicap som i Greensome).

Kan spilles både som slagspil og hulspil. Kaldes undertiden “Chapman” eller “Pinehurst” – især hvis den spilles som mixed.

Scramble

Kaldes også “Texas Scramble”. Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere.

Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv. Det anbefales at tilføje den proposition, at samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).

Skins game

Hulspil om pengepulje, hul for hul.

Hver spiller indskyder et identisk beløb i en pulje på hvert hul. Vinderen af hullet får puljen, men der må kun være én vinder på hullet. Vindes hullet ikke af én og kun én spiller, går puljen videre til næste hul, hvor den øges med de nye indskud. Alle spillerne er med igen på næste hul om den samlede pulje, også de, der ikke var blandt de bedste på det foregående hul. Handicaptildeling som i three-ball.

Slagspil

Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden.

Spilleren der har brugt færrest slag vinder. Kan spilles uden handicap (“scratch”) eller med handicap, hvor spillehandicappet trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren.

Snore turnering

Spilles uden handicap. I stedet får hver spiller en halv meter snor for hvert slag, som spillehandicappet giver.

Under turneringen må spilleren flytte sin bold ‑ inden for banens grænser ‑ uden at tælle et slag, hvis et tilsvarende stykke af snoren afklippes. Når snoren er brugt, har spilleren anvendt sit handicap. Man kan “snore” sin bold i hul. Turneringen spilles efter slagspilregler.

Stableford

Den mest udbredte spilform. Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point, Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til hans handicap.

Sunningdale

Hulspilmatch. Spilles uden handicap. En spiller skal, når han bliver 2 up, afgive slag på de følgende huller, så længe han er 2 (eller flere) up.

Three-ball

Hulspil mellem tre personer, hvor hver af spillerne spiller mod de to andre samtidigt. Spilleren med det færreste antal tildelte slag nulstilles, og de to andre spilleres slag udregnes herefter.

Threesome

To spillere spiller sammen mod én modstander. De tildeles gennemsnittet af deres tildelte slag og skiftes til at slå til bolden. Kan spilles både som slagspil og hulspil.

Tre-jerns turnering

Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3.

Ulvematch

Partnermatch med vekslende partnere, som spilles af fire spillere med hver sin bold.

Handicaptildeling som i four-ball hulspil. Slag fordeles efter handicapnøglen. På 1. hul trækkes der lod om honnøren og rollen som “ulv”. På de følgende huller er det spilleren med laveste nettoscore på det foregående hul, der er ulv.

Efter selv at have drivet, iagttager ulven de øvriges tee-shots. Efter hvert slag, må ulven vælge den person, som lige har drivet, til sin partner på hullet. Forlader ulven tee­stedet uden at have valgt partner, er han “ensom ulv”. Vælger ulven en partner, spiller de to par om et point. Parret med den laveste sammenlagte nettoscore på hullet får hver +1 point mens modstanderne får -1 point hver.

Hvis der er en ensom ulv, er pointregnskabet anderledes, idet den ensomme ulv så spiller om +/-2 point mod hver af de tre andre spillere. Eks: Vinder den ensomme ulv over to af spillerne, men deler med den tredje, får ulven +4, hver af de to får 2, og den sidste får 0.

En netop udnævnt partner kan – inden næste spiller slår ud – afslå at blive partner. Han overtager så rollen som ensom ulv på hullet. Spilleren med færrest point efter 16. hul er ulv på 17. hul og spilleren med færrest point efter 17. hul er ulv på 18. hul. I tilfælde af lighed er spilleren, som har højest handicap – men ikke slag på hullet – ulv.

For de rutinerede: De point, der som følge af et delt hul ikke uddeles, falder normalt bort; men øvede ulvespillere kan spille med følgende regel:

Deles et hul, bæres de ikke uddelte point videre til næste ikke-ensom-ulv-hul, hvor indsatsen dermed øges. Delte ensom-ulv-point bæres også med over til næste ikke-ensom-ulv-hul, hvor alle fire spillere så spiller om dem. Der bliver aldrig overført ekstra point til ensom-ulv-huller.