Lokalregler for Store Skjold (18 huller) og Skjoldungen (9 huller)

Disse regler er lokale regler gældende i Roskilde Golf Klub for både Store Skjold (18 hullers banen) og Skjoldungen (9 hullers banen).

Lokalreglerne er opdateret i 2023.

Bemærk, at det ikke er tilladt at hente bolde på tilstødende marker.

På Skjoldungen er det ikke tilladt at hente bolde bag det indhegnede område langs hul 3, 4 og bag teestedet på hul 5.

 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Røde/gule markeringer: Strafområder
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Grøn top: Område med spilleforbud
 • 200/150/100/50 meters markering: Målt til forkant af green

Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.

Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med to strafslag efter standard lokalregel E-5 (se nedenfor) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet.

(“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder).

Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Herunder kan du se den fulde ordlyd af lokalreglen E5 taget fra DGU’s hjemmeside:

Standard lokalregel E-5

Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje)

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Når det af klubbens hjemmeside og/eller ved opslag er anført, at der må lægges op i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, gælder følgende:

Standard lokalregel E-3

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

På Store Skjolds hul 15 er der bag green et areal med jord/slamrester, der er kørt væk fra en nærliggende sø. Der er derfor blå pæle i området. Det vil ikke være muligt at droppe uden at komme nærmere flaget. Derfor er der etableret en dropzone til højre for green og nedenstående lokalregel gælder:

Standard lokalregel E-1.2

Hvis en spillers bold er i areal under reparation med spilleforbud i forlængelse af 15. huls green, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, er i areal under reparation med spilleforbud, har spilleren disse lempelsesmuligheder:

 • Spilleren skal tage lempelse efter Regel 16.1, jf. Regel 16.1f eller
 • Som en ekstra mulighed, tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, der udgøres af feltet markeret med DZ til højre for greenen på hul 15. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.