Udvalg for matcher

Klaus Bønløkke
Formand for matchudvalget
b.klaus@jubii.dk
23 23 50 30
Jan Hoffmeyer

hoffmeyers@mail.tele.dk
21 64 79 46 / 46 35 63 35
Mogens Meisner

mogensmeisner@hotmail.com
60 22 08 19
Erik T. Andersen

eta@post.tele.dk
40 20 51 20
Hans-Jørgen Vastring

kva@mail.dk
40 24 64 60
Inger-Lise Jørgensen

iljms@dadlnet.dk
29 66 33 28
Per Vransø

per.vranso@gmail.com
20 23 04 92
Niels Yde
Mulig hjælper ved akut behov
niels.yde@hotmail.com
20 43 02 45
Jens Krøis
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
jenskroeis@hotmail.com
20 80 16 68
Preben Andersen
Mulig hjælper ved akut behov
aogpandersen@gmail.com
40 25 12 45 / 46 35 12 45
John Elnegaard
Mulig hjælper ved akut behov
john.elnegaard@foodservicedanmark.dk
40 86 58 73