Ordensregler og etikette

Roskilde Golf Klub har “Ordens- og etiketteregler”, som er vedtaget i bestyrelsen i september 2016.

Det er en gennemgang af, hvordan vi som medlemmer ønsker, at vores klub skal være i forhold til at passe på hinanden og faciliteterne.

2015-09 mennesker voksne 06”Ordens- og etikettereglerne” handler meget om klubånd og væremåder frem for regler og forbud, så alle kan føle sig velkomne og samtidig få vist en fælles retning.

”Ordens- og etikettereglerne” går også ud på, at vi ét sted har beskrevet, hvordan vi opfører os over for hinanden, hvad vi må og hvordan spillet på banen skal foregå, så vi både får spillet til at glide og er med til at holde den pæn og vedligeholdt.

Under de øvrige faner her på siden kan du læse lidt om regler og sikkerhed – og hvordan vi får spillet til at glide. Nogle af disse oplysninger står også at læse i “Ordens- og etikettereglerne”.

Her kan du læse “Ordens- og etikettereglerne” – opdateret pr. 27. september 2016.

God runde til alle.

2016-07 Par 3 match 2Vi er ofte mange på banen, og alle kan få en runde i en god hastighed uden unødig meget ventetid, hvis vi:

 • Undgår for mange prøvesving
 • Gør os klar, mens medspillere slår
 • Hjælper hinanden med at se, hvor boldene lander
 • Placerer golfvogn/bag, så vi hurtigt kan komme videre til næste slag og/eller næste teested
 • Venter med at skrive på scorekort, til vi står på næste teested
 • ”Vinker igennem”, så snart det er klart, at efterfølgende spillere går hurtigere og der er plads foran

Vi skal spille hullerne i den normale rækkefølge – altså ikke noget med at springe huller over undervejs med mindre det er efter aftale med spillerne på hullerne foran.

Ved at følge ovenstående kan vi alle spare halve og hele minutter pr. hul og dermed gøre spillet hurtigere for alle, uden at vi stresser afsted.

Et par andre huskeregler:

 • Der må maksimalt være fire spillere i en ”bold”
 • Spil så vidt muligt tre eller fire sammen, så vi kan være flere på banen og så tempoet er nogenlunde ens

Rigtig god tur på banen.

Lokalregler på 18-huls banen

2016-08 juniorer spil 23 AndreasDisse regler er lokale regler gældende i Roskilde Golf Klub:

Lokalregler, opdateret i 2019.
 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Røde/gule markeringer: Strafområder
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Grøn top: Område med spilleforbud
 • 200/150/100/50 meters markering:  Målt til forkant af green
1)  Veje/stier
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.
2) Sprinklere
Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.
3) Træer med støttepæle
Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.
Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

 

 

 

Det er nu tilladt at starte på hul 10 under bestemte forudsætninger.
Det er nu tilladt at starte på hul 10 under bestemte forudsætninger.

Start på hul 10

Bestyrelsen har besluttet at tillade, at der startes på hul 10 på hverdage efter kl. 12.

Følgende krav skal overholdes:

 • Der må ikke være spillere på hul 8 og 9
 • Kommer der spillere bagfra, der er startet på hul 1, skal disse lukkes igennem
 • Ønsker man ved hul 18 at fortsætte på hul 1, skal tidsbestilling respekteres

 

 

Vi vil gerne holde banen i så god stand som overhovedet muligt. Det hjælper vi alle til med via at:

 • Lægge turf på plads
 • Undgå at tage turf ved prøvesving på teesteder
 • Reparere nedslagsmærker på greens
 • Rive omhyggeligt efter os i sandbunkers og efterlade hele riven i bunkeren, så greenkeeperne kan klippe græsset uden at skulle af maskinen og fjerne river ved alle bunkers, de kommer forbi. Riverne skal ligge med tænderne i spilleretningen
 • Passe på ikke at ramme kanten af hullet med flagstangen, når den bliver taget op og sat i
 • Holde bag og vogne væk fra teesteder, forgreens, greens og bunkers. Du må heller ikke gå med vogn på græsset mellem green og en bunker
 • Vi må derudover ikke gå ud og øve på greens og i bunkers ude på banen

 

Se, hvordan du retter et nedslagsmærke op på green

Hvis du opdager et nedslagsmærke på green, så kan du på filmen se, hvordan du retter det op. Jo hurtigere og mere rigtigt, det bliver gjort, jo bedre resultat.

 

Sikkerheden på banen går fremfor alt andet.

Det er derfor vigtigt, at vi alle følger de samme sikkerhedsråd:

 • Hul 2: Spillere på eller ved 3. green har fortrinsret i forhold til udspil fra 2. teested
 • Hul 4: Der må ikke drives ved 4. teested, før man har sikret sig, at holdet foran har ringet på klokken og er uden for rækkevidde
 • Hul 6: Spillere på 10. green har fortrinsret i forhold til udslag fra 6. teested. Gå frem og se, om der står nogen på greenen bag træerne inde til venstre. Der må ikke drives, før man har sikret sig, at holdet foran har ringet på klokken og er uden for rækkevidde
 • Hul 10: Afbrydes spillet ved hul 10 (udover toiletbesøg), mistes rettighederne på banen, og man skal lade efterfølgende spillere passere
 • Hul 18: Der må ikke spilles fra teestedet på hul 18, før holdet bagved har forladt 17. teested. Dette forbud gælder dog ikke, hvis holdet bagved tydeligt markerer, at der kan spilles

Lynnedslag

Spil og færdsel på banen er på egen risiko og helt uden ansvar for klubben. Dette gælder også under tordenvejr.

Lynhytter

Lynhytter ved tilfælde af torden findes:

 • ved green på hul 10
 • ved fairway på hul 16
 • ved hul 4 (keepergårdens carport)

Hjertestarter

Hjertestarter findes ved indgangen til toiletter, bade- og omklædningsrum i klubhuset – ring på tlf. 46 37 01 81 eller 46 32 22 19.

Afbrydelse på grund af torden ved matcher

Der henvises til golfreglerne.

Ved klubmatcher under matchkomitéens ledelse gælder supplerende forholdsregler:

 1. Matchledelsen beslutter, at matchen midlertidigt afbrydes.
  1. Fra klubhuset afgives et lydsignal i form af en række korte toner. Matchflag nedhales. Når matchen skal genoptages, afgives fra samne sted en lang tone og matchflaget gensættes.
 2. Matchledelsen beslutter, at matchen skal annulleres.
  1. Fra klubhuset afgives et lydsignal i form af en række korte toner. Matchflag og tillige Dannebrog nedhales.

Ved midlertidig afbrydelse af en match markerer spillerne boldpositionen med en tee, suppleret med et eller andet iøjnefaldende, f.eks. en gren. Det vil lette arbejdet med at genfinde stedet.

Roskilde Golf Klub har et amatør- og ordensudvalg, der træder til, hvis der sker ”tilsidesættelse af etiketteregler”, overtrædelse af klubbens ordensregler, dårlig opførsel, eller lignende.

Her kan du læse retningslinjerne for udvalget.

Her kan du læse processen omkring indberetninger og behandling af klager.

Her finder du en oversigt over udvalgets medlemmer.