Ordensregler og etikette

Roskilde Golf Klub har “Ordens- og etiketteregler”. Det er en gennemgang af, hvordan vi som medlemmer ønsker, at vores klub skal være i forhold til at passe på hinanden og faciliteterne.

2015-09 mennesker voksne 06”Ordens- og etikettereglerne” handler meget om klubånd og væremåder frem for regler og forbud, så alle kan føle sig velkomne og samtidig få vist en fælles retning.

”Ordens- og etikettereglerne” går også ud på, at vi ét sted har beskrevet, hvordan vi opfører os over for hinanden, hvad vi må og hvordan spillet på banen skal foregå, så vi både får spillet til at glide og er med til at holde den pæn og vedligeholdt.

Under de øvrige faner her på siden kan du læse lidt om regler og sikkerhed – og hvordan vi får spillet til at glide. Nogle af disse oplysninger står også at læse i “Ordens- og etikettereglerne”.

Her kan du læse “Ordens- og etikettereglerne” – opdateret i juni 2024

God runde til alle.

2016-07 Par 3 match 2Vi er ofte mange på banen, og alle kan få en runde i en god hastighed uden unødig meget ventetid, hvis vi:

 • Undgår for mange prøvesving
 • Gør os klar, mens medspillere slår
 • Hjælper hinanden med at se, hvor boldene lander
 • Placerer golfvogn/bag, så vi hurtigt kan komme videre til næste slag og/eller næste teested
 • Venter med at skrive på scorekort, til vi står på næste teested
 • ”Vinker igennem”, så snart det er klart, at efterfølgende spillere går hurtigere og der er plads foran

Vi skal spille hullerne i den normale rækkefølge – altså ikke noget med at springe huller over undervejs med mindre det er efter aftale med spillerne på hullerne foran.

Ved at følge ovenstående kan vi alle spare halve og hele minutter pr. hul og dermed gøre spillet hurtigere for alle, uden at vi stresser afsted.

Et par andre huskeregler:

 • Der må maksimalt være fire spillere i en ”bold”
 • Spil så vidt muligt tre eller fire sammen, så vi kan være flere på banen og så tempoet er nogenlunde ens

Rigtig god tur på banen.

Lokalregler for Store Skjold (18 huller) og Skjoldungen (9 huller)

Disse regler er lokale regler gældende i Roskilde Golf Klub for både Store Skjold (18 hullers banen) og Skjoldungen (9 hullers banen).

Lokalreglerne er opdateret i 2023.

Bemærk, at det ikke er tilladt at hente bolde på tilstødende marker.

På Skjoldungen er det ikke tilladt at hente bolde bag det indhegnede område langs hul 3, 4 og bag teestedet på hul 5.

 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Røde/gule markeringer: Strafområder
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Grøn top: Område med spilleforbud
 • 200/150/100/50 meters markering: Målt til forkant af green

Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.

Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med to strafslag efter standard lokalregel E-5 (se nedenfor) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet.

(“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder).

Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Herunder kan du se den fulde ordlyd af lokalreglen E5 taget fra DGU’s hjemmeside:

Standard lokalregel E-5

Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje)

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Når det af klubbens hjemmeside og/eller ved opslag er anført, at der må lægges op i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, gælder følgende:

Standard lokalregel E-3

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

På Store Skjolds hul 15 er der bag green et areal med jord/slamrester, der er kørt væk fra en nærliggende sø. Der er derfor blå pæle i området. Det vil ikke være muligt at droppe uden at komme nærmere flaget. Derfor er der etableret en dropzone til højre for green og nedenstående lokalregel gælder:

Standard lokalregel E-1.2

Hvis en spillers bold er i areal under reparation med spilleforbud i forlængelse af 15. huls green, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, er i areal under reparation med spilleforbud, har spilleren disse lempelsesmuligheder:

 • Spilleren skal tage lempelse efter Regel 16.1, jf. Regel 16.1f eller
 • Som en ekstra mulighed, tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, der udgøres af feltet markeret med DZ til højre for greenen på hul 15. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

 

Vi vil gerne holde banen i så god stand som overhovedet muligt. Det hjælper vi alle til med via at:

 • Lægge turf på plads
 • Undgå at tage turf ved prøvesving på teesteder
 • Reparere nedslagsmærker på greens
 • Rive omhyggeligt efter os i sandbunkers og efterlade hele riven i bunkeren, så greenkeeperne kan klippe græsset uden at skulle af maskinen og fjerne river ved alle bunkers, de kommer forbi. Riverne skal ligge med tænderne i spilleretningen
 • Passe på ikke at ramme kanten af hullet med flagstangen, når den bliver taget op og sat i
 • Holde bag og vogne væk fra teesteder, forgreens, greens og bunkers. Du må heller ikke gå med vogn på græsset mellem green og en bunker
 • Vi må derudover ikke gå ud og øve på greens og i bunkers ude på banen

 

Videoer: Pas på banen

Her på siden kan du se en række videoer om, hvordan du som spiller selv kan være med til at holde banen god ved at rette nedslagsmærker, rive i bunkers og lignende.

Der er også tips til, hvordan man bedst lukker igennem, hvis der er en hurtigere bold bagved.

Det er dels videoer, vi selv har optaget i Roskilde Golf Klub samt film fra Dansk Golf Union og evt. andre steder fra.

Her kan du se, hvordan du retter nedslagsmærker på greens. Den øverste video er en video fra USA, som Dansk Golf Union har fået oversat – den nederste er produceret af Roskildes egne greenkeepere.

Video 1

 

Video 2

“Hvorfor er der ikke mere sand i bunkers?”

Det er et spørgsmål, greenkeeperne og baneudvalget hører temmelig tit. Det er store mængder sand, der bliver kørt ud på banen hvert år, men baneudvalget har et lille tip til, hvordan vi alle kan rive mere smart og på den måde sikre, at den næste, der ryger i bunkeren, har mere sand at slå op fra.

Se videoen længere nede.

“Det handler om, at vi ikke skal rive sandet væk fra midten af bunkeren, hvor boldene ofte lander. Så i stedet for kun at rive hen mod dig selv, skal du i stedet skubbe riven fremad og så rive til siderne, når du går ud af bunkeren,” fortæller formanden for baneudvalget, Torben Svendsen.

Herunder kan du se videoen, hvor Torben viser teknikken – der er lidt støj på, men ikke værre, end at Torben godt kan høres:

Filmen er med dansk tale, oversat af Dansk Golf Union.

Her kan du se en film om beskyttelse af greenkeeperne – også i Roskilde Golf Klub. Filmen er med dansk tale, oversat af Dansk Golf Union.

Sikkerheden på banen går fremfor alt andet.

Det er derfor vigtigt, at vi alle følger de samme sikkerhedsråd:

 • Hul 2: Spillere på eller ved 3. green har fortrinsret i forhold til udspil fra 2. teested
 • Hul 4: Der må ikke drives ved 4. teested, før man har sikret sig, at holdet foran har ringet på klokken og er uden for rækkevidde
 • Hul 6: Der må ikke drives, før man har sikret sig, at holdet foran har ringet på klokken og er uden for rækkevidde
 • Hul 10: Afbrydes spillet ved hul 10 (udover toiletbesøg), mistes rettighederne på banen, og man skal lade efterfølgende spillere passere

Lynnedslag

Spil og færdsel på banen er på egen risiko og helt uden ansvar for klubben. Dette gælder også under tordenvejr.

Lynhytter

Lynhytter ved tilfælde af torden findes:

 • ved green på hul 10
 • ved fairway på hul 16
 • ved hul 4 (keepergårdens carport)

Hjertestarter

Hjertestarter findes ved indgangen til toiletter, bade- og omklædningsrum i klubhuset – ring på tlf. 46 37 01 81 eller 46 32 22 19.

Afbrydelse på grund af torden ved matcher

Der henvises til golfreglerne.

Ved klubmatcher under matchkomitéens ledelse gælder supplerende forholdsregler:

 1. Matchledelsen beslutter, at matchen midlertidigt afbrydes.
  1. Fra klubhuset afgives et lydsignal i form af en række korte toner. Matchflag nedhales. Når matchen skal genoptages, afgives fra samne sted en lang tone og matchflaget gensættes.
 2. Matchledelsen beslutter, at matchen skal annulleres.
  1. Fra klubhuset afgives et lydsignal i form af en række korte toner. Matchflag og tillige Dannebrog nedhales.

Ved midlertidig afbrydelse af en match markerer spillerne boldpositionen med en tee, suppleret med et eller andet iøjnefaldende, f.eks. en gren. Det vil lette arbejdet med at genfinde stedet.

Roskilde Golf Klub har et amatør- og ordensudvalg, der træder til, hvis der sker ”tilsidesættelse af etiketteregler”, overtrædelse af klubbens ordensregler, dårlig opførsel, eller lignende.

Her kan du læse retningslinjerne for udvalget.

Her kan du læse processen omkring indberetninger og behandling af klager.

Her finder du en oversigt over udvalgets medlemmer.