2020 generalforsamling

Generalforsamlingen 2020 skulle have været afholdt torsdag den 26. marts, men blev aflyst på grund af frygt for Coronasmitte i Danmark.  Generalforsamlingen bliver i stedet af holdt tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19 i Roskilde Kongrescenter på Møllehusvej.

Ifølge vedtægterne er det kun fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret, men alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Bemærk, at der er tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til Corona. Hvert medlem kan have to fuldmagter. Se fanen “Tilmelding til generalforsamling”.

Her kan du se indkaldelsen til generalforsamling 30. juni 2020.

Præsentation af Claus Hede Barrett, der stiller op til bestyrelsen.

Præsentation af Mette Jessen, der stiller op til bestyrelsen.

Ja, jeg deltager i Roskilde Golf Klubs generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19 i Roskilde Kongrescenter:

Bemærk, at hvis du har et 2- eller 3-cifret medlemsnummer, så skal du sætte et eller to nuller foran, så der kommer til at stå fire cifre:

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

 

Her kan du se antallet af tilmeldte, efterhånden som de melder sig. Kan du ikke se din egen tilmelding, lige efter du har tilmeldt dig, gå ind på siden igen eller tryk F5 på dit tastatur.

 

Navn
Erik G. Andersen
Niklas Fischer
Klaus Sørensen
Henrik Jakobsen
Ellen Jakobsen
Torben Madsen
Stig Nelkop
Lars T Larsen
Ulrik Wesselhoff
Jan Eriksen
Karsten jensen
Ole haslund
Irene Jensen
Mona Karin Jensen
Jens
DORTHE LARSEN
Niels Træden
Jan Birger Nielsen
Ole Rye Jensen
Jens Krøis
Steen Taageby Petersen
Søren Frøsig Rasmussen
Lene Vindeløv
Erik Vindeløv
Lars Gotfredsen
Erik Magtengaard
Torben Svendsen
Jesper Bluhme
Alice Wind
Solveig A. Kaas
Lotte Mortensen
Lola Bahl
Niels Iversen
Eva Iversen
Erik
Jørgen Lundgreen
Annette Lundgreen
Klavs koefoed
Merete koefoed
per holstein
Hans Bomholt-Jacobsen
Lars Søndergaard
Kaj Møller
Dorte Pyll truesen
Annette Carlsson
Jan Behrens Kristiansen
Henning sørensen
Karin Terp Sørensen
Ghita Aagaard
Jesper Gottlieb
Anette Gottlieb
Ole Bech
Britta Andersen
Søren Klok
Mogens Ellebæk
Per Schneider
Tove Schneider
Irene Matthiesen
Inger-Lise Jørgensen
Jette Mose
Bente Pristed
Mogens Braagaard
Guri Ternstrøm
Per Ougaard
Bente B. Rasmussen
Frank B. Gravesen
Christian Buch-Hansen
Kim Møller Behrend
Kim Møller Behrend
Menno Maat
René Hungerbühler
Trine Møller
Ole Møller
Jonna Lindenskov
Jørn Kristiansen
Kim Morton
jørgen møller
Bente Møller
Kirsten Nielsen
Jens Aaholm
Svend Erik Skarsholm
Hanne Tvede
Claus Borum
Kim Morton
Jens Oksen
Yvonne Pihl Larsen
Frank Bjørup
Erling Høyer
Birgitte Høyer
Flemming Sommer
Irene sommer
Hans Kristian Olesen
Signe roed Højberg
Mette Jessen
Anne Planch
Frank Cummings
Henning Nordstrøm
Grethe kjølby
Lisbeth Møller
Thomas Korsgaard Jensen
Klaus truesen
Henrik Ahrens
Søren Handler
Aksel Nissen
Uve Jessen
Ole Dahl
Jan Kvist
Kurt Christensen
Birthe Grøndal
Betty Bjørup
Ellen Skarsholm
Peter Frimann
Peter kallesøe
Henning Doktor
John Rasmussen
Marianne Hoffmeyer
Jan Hoffmeyer
Ole bjørnstrup
Lars Højsgaard
Anders Teilgaard
Claus Hede Barrett
Henrik Larsen
SusanneJensen
Henning Jensen
Anders Schnack
Henrik Overgaard

 

Økonomisk ja fra medlemmerne til ny ni-hullers bane

Efter mange års forberedelser har Roskilde Golf Klubs nu officielt godkendt økonomien i en ny ni-hullers bane.

Over 100 deltagere på generalforsamlingen 30. juni 2020 i Roskilde Kongrescenter sagde ja til bestyrelsens forslag om de nødvendige økonomiske dispositioner, der gør det muligt at få sat detailplanlægning, finansiering og senere byggeriet i gang.

Der var op til generalforsamlingen lavet en hel del forarbejde i form af aftaler og forespørgsler med kommune, banker og kreditforening og andre mulige samarbejdspartnere – men under forudsætning af godkendelse på klubbens generalforsamling, så smilene overalt i salen var brede, da vedtagelsen var i hus.

Nu går arbejdet i gang med at få alle forberedelserne lavet om til endelige aftaler – og forude venter også en lang række nye beslutninger og dilemmaer, inden vi om et par år står med en fuldt færdig og ny ni-hullers bane.

“Vi er endnu ikke klar til at svare på, præcist hvornår og hvordan arbejdet kommer til at foregå. Vi skal nu i gang med at detailplanlægge projektet, herunder se på priser og på, om banen skal bygges i ét hug eller deles op i etaper. Det vil være billigere og hurtigere at bygge det hele på én gang, men så vil det være umuligt at spille på banen samtidig. Man kan komme til at spille på nogle huller, hvis vi deler arbejdsprocessen op, men så tager projektet længere tid, så det er nogle af de spørgsmål, bestyrelsen skal drøfte i den kommende tid,” lød det fra daglig leder Anders Schnack.

Målet er at komme i gang med byggeriet i starten af 2021 og at banen – i bedste fald – står klar til spil i 2022.

Læs mere:

 

To nye i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse. Torben Madsen og Brian Harder stoppede begge – nye i bestyrelsen blev Claus Hede Barrett og Mette Jessen. Desuden blev Stig Nelkop genvalgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er først på valg til næste år.

Som suppleanter blev Lars T. Larsen og Torben Madsen valgt.

Den nye bestyrelse konstituerer sig med ansvarsområder efter sommerferien.

 

Prioritering af store projekter

Der var meget få spørgsmål og kommentarer – flest indlæg handlede om tee 58 på hul 11, som Henrik Larsen tog op, da han er ærgerlig over, at teestedet er placeret på en måtte ude mellem de to søer. Han vil langt hellere have teestedet placeret på den anden side af søen og bad om, at beslutningen om placeringen bliver genovervejet.

Henrik Larsen så også gerne et bedre indspilsområde og også gerne en trackmann (en maskine, der kan måle længde og retning på en golfspillers slag), og han efterlyste en opprioritering af disse ting.

Formand Kim Møller Behrend sagde, at bestyrelsen gerne vil bakke op om et forbedret indspilsområde og for den sags skyld og en trackman.

“Det har stået højt på ønskelisten og gør det sådan set stadig. Men øverst står ni-hullers banen og en udvidelse af klubhuset, blandt andet med nødvendige forbedringer af køkkenfaciliteterne – og derefter kommer indspilsområdet og også gerne forbedring af drivingrange, som trænger til dræn,” sagde Kim Møller Behrend.

Udvidelsen af klubhuset handler om en bedre indretning, så der bliver skabt en ny indgang tættere på stien fra parkeringspladsen, men også så der kommer mulighed for opdeling af klublokalet, så der kan være flere grupperinger i huset. Det er en fordel både for klubben og for restauranten. Samtidig kan proshoppen og sekretariatet komme tættere på hinanden. Går det som det skal, så starter ombygningen til januar-februar med ændringer i køkkenet, der er nedslidt.

 

Overskud og god medlemsudvikling

Det økonomiske resultat for 2019 viste et overskud på 480.000 kr. mod budgetteret 398.000 kr. – et godt resultat, der samtidig er i tråd med medlemsudviklingen, der også er positiv. Vi startede året med 15 medlemmer flere end på samme tid i 2019 og udviklingen har været stille og roligt stigende de seneste år. Lige nu er der 1473 medlemmer.

Der var 101 medlemmer til stede + fuldmagter for i alt 35 andre medlemmer, men der blev ikke brug for hverken stemmesedler eller fuldmagter, da forslag og valg blev foretaget uden afstemning. Faktisk nåede dirigent Rune Tarnø stort set ikke at tage stilling til evt. afstemning før salen klappede, og det var helt tydeligt, at alle bakkede op om alle forslag, ikke mindst projektet med ni-hullers banen.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem gav en lille orientering om det område, de har ansvar for – og derudover gav formanden en lidt mere generel orientering, fx om håndtering af Corona-situationen.

“Det har været en stor udfordring for hele samfundet, men som golfklub blev vi i bestyrelsen hurtigt enige om at følge anbefalingerne fra Dansk Golf Union. Det gav naturligvis nogle kommentarer. Nogle syntes, vi gjorde for lidt, andre at vi gjorde for meget. Men heldigvis foregik al debat i en god tone.

Bestyrelsen havde på forhånd lavet en skriftlig beretning for året. Den kan du se på siden med generalforsamling 2020.

Der blev vedtaget en stigning i kontingenterne gældende fra 2021 på ca. 0,9 procent. Det betyder følgende takster i 2021 – kontingentet for 2020 står i parenteserne.

  • Senior kr. 7.220 (kr. 7.150)
  • Ungsenior kr. 3.610 (kr. 3.575)
  • Junior kr. 1.580 (kr. 1.560)
  • Mikro kr. 520 (kr. 515)
  • Par 3 kr. 2.090 (kr. 2.070)
  • SemiFlex kr. 3.130 (kr. 3.100)

På generalforsamlingen blev æresprisen “Årets ildsjæl” overrakt til Bent Henning Hansen.

Læs mere:

Herunder kan du se billeder fra 2020-generalforsamlingen, der fandt sted i Roskilde Kongrescenter – med en opstilling af stole, så Corona-retningslinjerne blev overholdt: