Regionsgolf kontakter

Erik Christiansen
Koordinator for regionsgolf - Holdkaptajn - række A3 - sommer 2017
eriktaget@gmail.com
22 61 34 80
Henrik Lyngkjær
Holdkaptajn - regionsgolf - række B5 - sommer 2017
hly@mth.dk
22 70 35 09
Klaus Bønløkke
Holdkaptajn - regionsgolf - række C6 - sommer 2017
b.klaus@jubii.dk
23 23 50 30
Dan Holmer Andersen
Holdkaptajn - regionsgolf - række D5 - sommer 2017
danholmer.andersen@gmail.com
29 99 36 50
Peter Nissen
Holdkaptajn - regionsgolf - Senior B1 - sommer 2017
peternissen_dk@hotmail.com
23 73 16 99
Bent Henning Hansen
Holdkaptajn - regionsgolf - Senior B9 - sommer 2017
benthenninghansen@gmail.com
23 36 96 58
Henning Mikkelsen
Holdkaptajn - regionsgolf - Superveteran 5 - sommer 2017
hmdk4000@msn.com
46 35 86 22
Per Olivarius Olsen
Holdkaptajn - regionsgolf - Veteran A2 - sommer 2017
per.olivarius@mail.tele.dk
20 75 35 31
Peter Frimann
Holdkaptajn - regionsgolf - Veteran A3 - sommer 2017
frimann@mail.dk
22 51 92 92
Henning Doktor
Holdkaptajn - regionsgolf - Veteran B3 - sommer 2017
doktor@privat.dk
20 30 73 31
Viggo Clausen
Holdkaptajn - regionsgolf - Veteran C4 - sommer 2017
viag@mail.dk
40 13 73 48