Regionsgolf kontakter

Erik Christiansen
Koordinator for regionsgolf og holdkaptajn for Veteran B pulje 10 - sommer 2021
eriktaget@gmail.com
22 61 34 80
Henrik Lyngkjær
Holdkaptajn - regionsgolf - B-rækken pulje 8 - sommer 2021
hly@mth.dk
22 70 35 09
Birte Helbæk
Holdkaptajn - regionsgolf - C-rækken pulje 8 - sommer 2021
birtehelbaek@webspeed.dk
30 28 40 54
Dan Holmer Andersen
Holdkaptajn - regionsgolf - D-rækken pulje 4 - sommer 2021
danholmer.andersen@gmail.com
29 99 36 50
Karsten Jensen
Holdkaptajn - regionsgolf - Senior A pulje 5 - sommer 2021
676karsten@gmail.com
23 61 52 46
Peter Nissen
Holdkaptajn - regionsgolf - Senior B pulje 6 - sommer 2021
peternissen_dk@hotmail.com
23 73 16 99
Solveig Kaas
Holdkaptajn - regionsgolf - Senior B pulje 7 - sommer 2021
kaas42@gmail.com
60 62 19 38
Per Olivarius Olsen
Holdkaptajn - regionsgolf - Superveteran A pulje 4 - sommer 2021
per.olivarius@mail.tele.dk
20 75 35 31
Henning Doktor
Holdkaptajn - regionsgolf - Veteran B pulje 8 - sommer 2021
doktor@privat.dk
20 30 73 31
Erik Schwartz
Holdkaptajn - regionsgolf - Veteran C pulje 5 - sommer 2021
rie.erik@yahoo.dk
50 17 36 82
Viggo Clausen
Holdkaptajn - regionsgolf - Veteran C pulje 7 - sommer 2021
viag@mail.dk
40 13 73 48
Peter Frimann
Holdkaptajn - regionsgolf - Superveteran B pulje 6 - sommer 2021
frimann@mail.dk
22 51 92 92
Mogens Meisner
Holdkaptajn - regionsgolf - Superveteran C pulje 7 - sommer 2021
mogensmeisner@hotmail.com
60 22 08 19