2016 generalforsamling

Klik her for at se det officielle referat fra den ordinære generalforsamling marts 2016.

Herunder kan du læse det journalistiske referat fra generalforsamlingen 2016:

2016-03 RGK Generalforsamling 4Rolig generalforsamling – den gode stemning er tilbage

Der er godt styr på økonomien, banen bliver bedre og bedre og den gode stemning er langsomt men sikkert ved at vende tilbage i klubben.

Det er måske store ord, men alligevel en af konklusionerne fra årets generalforsamling, som blev afviklet torsdag aften den 31. marts på Lynghøjskolen i Svogerslev med 132 fremmødte.

Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet med dønningerne fra de seneste år, hvor stemningen i klubben til tider har været meget lav. Formand Kim Møller Behrend, der blev valgt sidste år, tog tyren ved hornene og fortalte direkte om de udfordringer, der har været.

– Vi havde en speciel situation sidste år, hvor vores klubber i klubben isolerede sig, og hvor fraktioner i form af underbestyrelser skabte løse rygter, der var ren gift for vores dejlige klub. Det var derfor med en vis bæven i kroppen, at jeg efter sidste års generalforsamling bevægede mig ud i klubben som nyvalgt formand, men jeg må sige, at den frygt var ubegrundet. Overalt er jeg blevet modtaget med smil, og det skal I have tak for, sagde Kim Møller Behrend i sin mundtlige beretning.

2016-03 RGK Generalforsamling 3Lav tilfredshed stiger forhåbentlig
Bestyrelsen har på baggrund af udfordringerne haft rigtig meget at se til i det forløbne år, men der er sat mange skibe i søen for at skabe et fornyet, godt liv i klubben, både for medlemmer og for gæster.

Håbet er, at årets medlemsundersøgelser giver et noget andet billede af klubben, end det de tilsvarende undersøgelser viste sidste år. Ud af 130 undersøgte klubber lå Roskilde Golf Klub meget lavt i tilfredshed. Gennemsnittet for alle klubber var en tilfredshed på 52 ud af 100. I Roskilde lå vi på 24. Senere i år bliver medlemmerne spurgt endnu en gang, og håbet er en klar forbedring.

Det skal en ny leder blandt andet være med til at sikre, og netop på generalforsamlingen blev det offentliggjort, at bestyrelsen har ansat 60-årige Anders Schnack som daglig leder. Anders starter 1. maj.

Læs nyheden om den nye daglige leder.

Driving range og ny par 3 bane tager tid
Bestyrelsens øvrige fem medlemmer fortalte på skift lidt om deres ansvarsområder. Generelt går det godt, men der var også en enkelt møgsag, nemlig et overdækket område på driving range. Her har klubben fået afslag fra Roskilde Kommune, så bestyrelsen må nu forfra med en fornyet ansøgning i håb om at få ja til et revideret projekt.

En anden ting, der tager tid, er udviklingen af klubbens par 3 bane. Her er der ellers fortsat store planer om en stor udvidelse i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole Vilvorde og deres greenkeeperuddannelse. Der er mange papirer, lokalplan og samarbejdsaftaler, der skal skrives, men målet er, at der i 2018 kommer første version af en ny par 3 bane på et større areal, der støder op til den nuværende par 3 bane. Planen er at fremlægge et projekt med økonomi på ved næste års generalforsamling.

Betaling ved venskabsmatcher
Henning Mikkelsen fra Seniorgolf stillede spørgsmål omkring bestyrelsens beslutning om fremover at bede om betaling fra spillere i forbindelse med venskabsmatcher – en beslutning han og seniorgolferne ikke var enige i og som har betydet, at disse matcher nu er forsvundet. Tidligere har det været gratis for andre at spille på banen i forbindelse med disse matcher.

Formanden svarede, at en gennemgang havde vist, at nogle grupperinger i klubben opkrævede fuld betaling, mens andre fik tilskud og i nogle tilfælde også maden betalt.

– Det koster at spille en runde på banen, og hvis ikke turneringen er åben for alle, så er det bestyrelsens holdning, at alle andre medlemmer ikke skal være med til at betale for, at nogen kan spille gratis, sagde Kim Møller Behrend.

Genvalg
Et medlem havde stillet forslag om nedsat kontingent for medlemmer over 75 år. Forslagsstilleren var ikke selv til stede, og forslaget blev nedstemt, da kun 14 stemte for.

Vedtægterne blev moderniseret en smule, og der var genvalg over hele linjen til både bestyrelsesmedlemmerne Torben Madsen, Michael Donstrup og Brian Harder og til suppleanterne Freddy Falk og Ole Filtenborg.

2016-03 RGK Generalforsamling 6Årets ildsjæl blev Hans Møllegaard for hans store arbejde for handicapgolf i Roskilde Golf Klub.

Her kan du læse motivationen for at vælge Hans som årets ildsjæl.