Boldsamlerudvalg

Udvalgets medlemmer hjælper på skift greenkeeperne med at indsamle bolde på drivingrange – dog ikke hvis der ligger sne, eller der er for vådt at køre med boldsamlermaskinen.

Frank B. Gravesen
Formand for boldsamlerudvalget
benfra@os.dk
21 78 47 94
Erland Pedersen


20 91 89 40
Jan Bernt Jensen


42 30 17 49
Jens Ole Jensen


29 66 33 29
Kåre Ulrich Madsen


50 72 45 62
Mogens Spiegelhauer


26 14 50 72
Ove Jensen


22 33 59 25
Peter Koefod


24 60 59 19
Poul Nielsen


30 74 59 80
Stig Dilling


29 31 70 48
Susanne Romme


29 46 07 28
Svend Aage Helbæk


29 88 40 55
Søren Klok


23 64 33 64
Michael Larsen


40 11 42 28