Boldsamlerudvalg

Udvalgets medlemmer hjælper på skift greenkeeperne med at indsamle bolde på drivingrange – dog ikke hvis der ligger sne, eller der er for vådt at køre med boldsamlermaskinen.

Frank B. Gravesen
Formand for boldsamlerudvalget
benfra@os.dk
21 78 47 94
Erland Pedersen

erpe@dadlnet.dk
20 91 89 40
Jan Bernt Jensen

janbjensen@email.dk
42 30 17 49
Jens Ole Jensen

ole@strandengen.dk
29 66 33 29
Kåre Ulrich Madsen

ulrickmadsen@gmail.com
50 72 45 62
Mogens Spiegelhauer

mm.spiegelhauer@gmail.com
26 14 50 72
Ove Jensen

oveogjette@hotmail.com
22 33 59 25
Peter Koefod

Peter.koefod@hotmail.com
24 60 59 19
Poul Nielsen

pun@godmail.dk
30 74 59 80
Stig Dilling

Stig.dilling@gmail.com
29 31 70 48
Susanne Romme

romme61@gmail.com
29 46 07 28
Svend Aage Helbæk

svendaagehelbaek@gmail.com
29 88 40 55
Søren Klok

swklok@gmail.com
23 64 33 64
Michael Larsen

michael@krotoften.dk
40 11 42 28