Natur- og miljøudvalg

Her kan du se formål, ansvar og retningslinjer for natur- og miljøudvalget.

Lars Carlsen
Formand for natur- og miljøudvalget
LC@AwarenessCoach.dk
20 48 02 13
Henning Nordstrøm Pedersen

henning.nordstroem@gmail.com

Tovholder for insekthotel-udvalget

Jan Eriksen

jejaneriksen@gmail.com
40 33 21 22

Tovholder for fuglekasse-udvalget

Ove Jensen
Le-lauget
oveogjette@hotmail.com
22 33 59 25

Tovholder for le-lauget

Mogens Ellebæk
Le-lauget og vandhuls-udvalget
mogensellebaek.1@gmail.com
21 41 55 37

Tovholder for vandhuls-udvalget

Erik Magtengaard
Insekthotel-udvalget, le-lauget og fuglekasse-udvalget
magtengaard@privat.dk
21 20 19 90
Finn Tvede
Le-lauget
finntvede@gmail.com
22 84 80 70
Jesper Bluhme
Le-lauget og fuglekasse-udvalget
jesperbluhme@gmail.com
21 68 11 33
Jan Folsberg
Le-lauget og fuglekasse-udvalget
jan@folsberg.dk
26 34 19 54
Per Korsgaard
Fuglekasse-udvalget
perkorsgaard.pk@gmail.com
24 86 62 05
Ole Bjørnstrup
Insekthotel-udvalget
lbjoernstrup@gmail.com
40 11 71 38
Jørgen Brandt
Insekthotel-udvalget
jb@brandt.mail.dk
21 62 17 81
Marianne Hoffmeyer
Insekthotel-udvalget
hoffmeyers@mail.tele.dk
40 46 95 27
Eli Vibeke Olsen
Vandhuls-udvalget
elivibeke@gmail.com
81 75 33 52
Nick Bosholdt
Repræsentant for greenkeeperne

46 37 03 90
Jesper Wedersøe
Sekretariatets repræsentant
jesper@roskildegolfklub.dk
22 44 21 42
Mette Jessen
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
mettejessen1@gmail.com
51 44 11 10