2023 generalforsamling

Generalforsamlingen 2023 er torsdag den 23. marts kl. 19 i klubhuset.

Her kan du se indkaldelsen.

 

Bestyrelseskandidater

Der er tre, der stiller op til bestyrelsen. Her kan du læse en beskrivelse af de tre:

Bente Buhl Rasmussen er kommet med på listen, indstillet af bestyrelsen i stedet for Martin Skovgaard Hansen, der oprindelig stillede op men som har fortrudt sit kandidatur.

 

Fuldmagt

Vil du afgive fuldmagt, så en anden kan stemme på dine vegne, så finder du dokumentet her. til print og underskrift.

Her er der tilmelding til generalforsamlingen i Roskilde Golf Klub torsdag den 23. marts 2023 kl. 19 i Rokilde Golf Klubs klubhus på Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde.

Tilmelding er overstået – generalforsamlingen har været afviklet.

 

 

 

Der er ikke indkommet forslag.

Her er det officielle referat fra generalforsamlingen.

Herunder kan du læse det journalistiske referat:

Ny bestyrelse og ekstra stigning i kontingentet i år

Der kunne være blevet kampvalg.

Det kunne have været nødvendigt med en ny generalforsamling.

Det var ikke sikkert, at bestyrelsens forslag til budget og kontingentstigning blev vedtaget.

Men det blev ved ”truslerne” og 2023-generalforsamlingen endte i bedste demokratisk vis med god ro og orden og store flertal for de trufne beslutninger. Og med valg – uden kampvalg – af en ny bestyrelse med en ny formand i spidsen. Efter otte år i spidsen gik Kim Møller Behrend af og overlod stafetten til Flemming B. Nielsen, der det sidste år har været kasserer.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Niels Træden og Bente Buhl Rasmussen, mens Kim blev valgt som menigt medlem. Jens Krøis og Jan B. Kristiansen blev genvalgt, mens Annette Carlsson og Claus Hede Barrett ikke genopstillede.

Men som sagt – aftenen kunne være endt helt anderledes.

Første ”hurdle” var, at årsregnskabet var blevet lagt på hjemmesiden en dag senere end de 14 dage, det står i vedtægterne. Det var der imidlertid ingen af de 124 deltagere på generalforsamlingen, der protesterede imod.

Næste diskussionspunkt var kritik af, at bestyrelsen fremlagde et forslag om stigning i kontingentet allerede fra efteråret – på trods af, at generalforsamlingen via vedtægterne normalt fastsætter kontingentet for det kommende regnskabsår, altså kalenderåret efter selve generalforsamlingen. 2023-kontingentet blev derfor allerede vedtaget i marts sidste år. På grund af de stigende priser, som hele samfundet oplever i øjeblikket, følte bestyrelsen sig imidlertid nødsaget til ekstraordinært at stille forslag om stigning i kontingentet fra opkrævningen for 2. halvår i år, og det var der flere i salen, der principielt var imod, herunder tidligere bestyrelsesmedlem Torben Madsen og Lars T. Larsen.

 

150.000 kr. i overskud er for risikabelt at budgettere med

Flemming B. Nielsen, der på dette tidspunkt af generalforsamlingen var kasserer, argumenterede imidlertid for stigningen – på trods af et meget flot regnskab for 2022, der viste et overskud på 812.000 kr. (mod budgetteret 380.000 kr.).

”Vi har udarbejdet et budget for 2023 med et forventet overskud på 459.000 kr., men det er forudsat, at kontingentstigningen bliver vedtaget. Forslaget om ekstraordinær stigning i kontingentet allerede i år giver 315.000 kr. i kassen, så uden disse penge vil budgettet kun vise et overskud på 150.000 kr. – svarende til ca. én procent af vores omsætning og det er efter min mening alt for lidt og for risikabelt. Vi skylder både medlemmer og vores samarbejdspartnere at komme med et budget, hvor vi ikke risikerer underskud,” sagde Flemming.

”Men hvad er grunden til, at I ikke allerede sidste år begyndte at rette op på budgettet, så det ikke blev nødvendigt med en ekstraordinær stigning nu?” lød det fra Lars T. Larsen.

”Det er rigtigt, at det kunne vi godt have gjort. Men vi valgte at prioritere færdiggørelsen af de store projekter, som der er blevet arbejdet med i mange år og var sat i gang, nemlig anlæggelsen af vores nye 9-huls bane, ombygningen af klubhuset og dræning af drivingrange. Det er noget, medlemmerne har ventet på længe. Så valgte vi til gengæld at udskyde ansættelsen af en ekstra greenkeeper, ligesom der blev sparet på topdressing af fairways,” svarede Flemming.

”I kunne jo også have valgt at spare på klubbens tilskud til medlemmernes betaling til jubilæumsfesten,” sagde Lars T. Larsen.

”Ja, det kunne vi godt, men så er jeg bange for, at vi slet ikke ville have fået en fest, for med en pris på næsten 500 kr., som medlemmerne nu har betalt, er vi tæt på smertegrænsen for, hvad jeg tror, medlemmerne ville betale,” lød svaret fra Flemming B. Nielsen.

”Det skal være lovligt, det vi gør og det undrer mig, at det er tilladt at vedtage en kontingentstigning midt i et år,” sagde Torben Madsen og både han og Lars T. Larsen spurgte til, hvordan bestyrelsen vil håndtere, hvis der er medlemmer, der ikke vil/kan betale for kontingentstigningen, for ifølge vedtægterne kan man kun melde sig ud til årsskiftet.

”Sender I så folk til inkasso? lød spørgsmålet.

”Nej, det gør vi ikke. Vi har reglen om, at man kun kan melde sig ud til nytår, men er der medlemmer, der kommer i klemme, så taget vi en konkret vurdering i hver sag,” sagde Flemming.

Det endte med, at budget og kontingentstigning både for 2. halvår 2023 og hele 2024 blev vedtaget. De konkrete nye priser for alle medlemsgrupper fremgår af billedkavalkaden nederst i denne nyhed.

 

Kampvalg blev ikke til noget

Sidste ”hurdle” på generalforsamlingen var valg til bestyrelsen, for her havde Lars T. Larsen valgt at stille op som modkandidat til dem, som bestyrelsen indstillede. Med seks kandidater til fem poster var derfor udsigt til kampvalg. Derfor havde alle 124 fremmødte stemmeberettigede medlemmer (+ 21 fuldmagter) modtaget en stemmeseddel med alle navnene på – men det endte med, at stemmesedlen slet ikke kom i brug.

Det skyldes, at Lars T. Larsen trak sig igen.

”Jeg stillede ikke op for at blive valgt, men for at komme til orde,” sagde Lars og henviste til den præsentation af sit kandidatur, som på forhånd var blevet lagt op på hjemmesiden under generalforsamling 2023. I det dokument protesterer han mod, at Optimisterne – en klub i klubben for kvinder – har fået deres fortrinsretter flyttet fra tirsdag til mandag og han foreslår i dokumentet konkret, at mandage og fredage friholdes for fortrinsretter.

”Jeg går ud fra, at I har læst, hvad jeg har skrevet, og på den måde er jeg så kommet til orde,” sagde Lars.

Dermed blev der fredsvalg blandt de øvrige, da der så var fem ledige pladser til fem kandidater.

 

Tre flasker vin og rosende ord efter otte år som formand

Formand Kim Møller Behrend gik som nævnt af efter otte år på posten og fik klapsalver fra salen. Næstformand Jens Krøis sagde stor tak til Kim for hans indsats og fremhævede specielt tre områder, som Kim for alvor har sat sine fingeraftryk på.

”For otte år siden blev du blandt andet valgt på at gøre noget ved frivilligheden i klubben og siden er antallet af frivillige vokset fra ca. 70 til op imod 200. Det er virkelig godt gået. Samtidig har du ved din store indsats sørget for, at vi både er kommet i mål med det nye klubhus og vores nye, dejlige 9-huls bane, som vi har ventet på i mange år. Vi to har ikke altid været enige, men vi er altid kommet frem til nogen langtidsholdbare og gode løsninger. Det skylder vi dig stor tak for,” sagde Jens Krøis.

Bestyrelsens mundtlige beretning blev som sædvanlig gennemført ved, at hvert bestyrelsesmedlem fortalte lidt om de områder, de hver især har haft ansvaret for. Det blev en kort gennemgang, mens den lange, lidt mere uddybende kan læses i bestyrelsens skriftlige beretning, som ligger her på hjemmesiden under ”Generalforsamling 2023

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort konstituerende møde, hvor de skulle beslutte, hvem der skal være næstformand og kasserer. Der kom til at stå Jens Krøis på begge de to poster.

”Det er ikke helt ideelt, da vi helst vil have, at det er to forskellige, der har disse kasketter på, men sådan bliver det altså lige nu,” sagde Jens Krøis efter det korte konstitueringsmøde.

 

Valgflæsk inden generalforsamlingen

Generalforsamlingen fandt sted i det nyrenoverede klubhus, som endnu mangler den sidste indretning for at være helt færdigt. Men der faldt mange roser fra medlemmerne – og måske derfor var der ekstra stor tilslutning til årets generalforsamling. Ca. 60 havde på forhånd valgt at tage imod Restaurant Birdies tilbud om at få serveret stegt flæsk og persillesovs inden selve generalforsamlingen.

Under eventuelt kom der et par spørgsmål omkring kaninmatcher, men også et om aktiviteter generelt på Skjoldungen, 9-huls banen.

”Er det rigtigt, at der ikke findes nogen ”klub-i-klubben”, som flexmedlemmerne kan være medlem af,” spurgte Annette Jarlskov.

Hun fik i første omgang svaret ”Ja, det er rigtigt”, men så var der en repræsentant fra Formiddagsgolferne, Jørgen Kaa Johansen, der rejste sig op og fortalte om deres ”klub-i-klubben”, som spiller hver mandag og tirsdag formiddag på Skjoldungen og efterfølgende supplerede en tidligere formiddagsgolfer, Henning Staffeldt:

”Det undrer mig, at vi ikke bliver husket. Er der overhovedet nogen i bestyrelsen, der har kontakt til Formiddagsgolferne?”

”Det har jeg”, erkendte den nu afgåede formand, Kim Møller Behrend og tilføjede:

”Men Formiddagsgolferne har som andre klubber i klubben levet deres eget stille liv og gjort det godt for en stor gruppe spillere. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne ser flere aktiviteter for flexmedlemmerne på Skjoldungen. Det kan både være aktiviteter, som flexmedlemmerne selv tager initiativ til, men det kan også være aktiviteter på Store Skjold banen, som også foregår på Skjoldungen.”

På generalforsamlingen blev prisen som “Årets ildsjæl” også uddelt. Den tilfaldt Erik Christiansen, koordinator for regionsgolf.

Læs mere: