18 huller: Vinterbanen

I Roskilde Golf Klub har vi en særlig vinterbane, som er bygget op, så den både er interessant at spille på i sig selv, men så den også sørger for at skåne den normale sommerbane mest muligt. Målet er, at få en bedre bane om sommeren, fordi den ikke bliver slidt så meget om vinteren.

Derfor er placering af teesteder, vintergreens og gangarealer så vidt muligt forskellige fra sommerbanen. Samtidig bliver de mest våde områder friholdt fra vinterbanen.

Herunder kan du se kortet over vinterbanen samt en nøje beskrivelse af hvert hul. Vinterbanen er en sammenlægning af par 3 og 18 hullers banen, så om vinteren kan par 3 medlemmer også spille på vinterbanen.

Herunder kan du se, hvordan vinterbanen forløber. Beskrivelsen giver mest mening for klubbens egne medlemmer, der kender den normale bane ud og ind. Der vil være tydelige markeringer og afspærringer hele vejen rundt på banen, så det bliver nemt at se, hvor man skal hen fra hul til hul. Vi spiller på særlige vintergreens hele vejen rundt – dog med undtagelse af de to første huller, der spilles på par 3 banen.

Her er et link til scorekortet til Roskilde Golf Klubs vinterbane.

Her kan du se, hvor mange slag du har på vinterbanen – i forhold til dit handicap.

Her er en link til vinterbanekortet i pdf-format, så du kan udskrive det på din egen printer, hvis du ønsker det.

Beskrivelse af hullerne på vinterbanen:

 • Hul 1: Det er hul 1 på par 3 banen
 • Hul 2: Teestedet er hul 2 på par 3 banen, og man slår så ned mod en vintergreen i nærheden af par 3 banens hul 3. Man skal derfor over åen.
 • Hul 3: Du slår fra et teested i hjørnet ved åen, hvor grænsen går mellem par 3 og 18 hullers banen og så slår du op ad bakken til en vintergreen ved siden af det teestedet på det normale hul 3
 • Hul 4: Gå bag om greenen på det normale hul 2 til et teested ved hul 1 på par 3 banen. Herfra slår du over til det normale hul 9’s vintergreen
 • Hul 5: Det er det normale hul 8, men kortere (her spærres broen over mod det normale hul 7 af, da gå-arealerne er meget våde og slidte)
 • Hul 6: Det normale hul 4 ved siden af greenkeepergården – op til det sædvanlige vinterteested på toppen af bakken efter bunkeren til højre
 • Hul 7: Fra et teested nede ved søen op på toppen af bakken (her skal du slå på klokken, så dine efterfølgere ved, hvornår de kan slå ud)
 • Hul 8: Det normale hul 6 til en vintergreen, der ligger ude til højre
 • Hul 9: Udslag tæt på green på det forrige hul ned mod en vintergreen, der ligger på fairway ved siden af søen på det normale hul 10
 • Hul 10: Udslag ved åen tæt på green på det forrige hul op ad bakken til vintergreen på hul 11
 • Hul 11: Det normale hul 12, blot noget kortere. Green er midt på fairway i venstre side
 • Hul 12: Her kommer der udslag over mod fairway på det normale hul 15, hvor vintergreen er placeret. Her bliver der mulighed for enten at slå blindt over buskrækken, der ligger i højre side på det normale hul 15. Du kan også spille venstre om
 • Hul 13: I buskrækken mellem fairway på det normale hul 14 og 15 er det et hul, hvor udslagsstedet er placeret. Herfra slår man op mod vintergreenen på det normale hul 12
 • Hul 14: Du slår nu tilbage hen mod søen, der ligger i lige linje over mod greenen på det normale hul 15. Vintergreenen ligger mellem søen og det normale store udslagssted for hul 14 og 16
 • Hul 15: Det normale hul 16, blot kortere – fra denne vintergreen skal du gå venstre om den normale green på hul 16
 • Hul 16: Det normale hul 17, blot lidt længere end normalt
 • Hul 17: Det normale hul 18 – kort
 • Hul 18: Udslag ved siden af starterhuset til den nye indspilsgreen ved træerne ind mod den normale 18 hullers bane