18 huller: Vinterbanen

I Roskilde Golf Klub har vi en særlig vinterbane, som er bygget op, så den både er interessant at spille på i sig selv, men så den også sørger for at skåne den normale sommerbane mest muligt. Målet er, at få en bedre bane om sommeren, fordi den ikke bliver slidt så meget om vinteren.

Derfor er placering af teesteder, vintergreens og gangarealer så vidt muligt forskellige fra sommerbanen. Samtidig bliver de mest våde områder friholdt fra vinterbanen.

Herunder kan du se kortet over vinterbanen samt en nøje beskrivelse af hvert hul. Vinterbanen er en sammenlægning af Skjoldungen og Store Skjold banerne, så om vinteren kan senior fleksmedlemmer også spille frit på vinterbanen.

Herunder kan du se, hvordan vinterbanen forløber. Beskrivelsen giver mest mening for klubbens egne medlemmer, der kender den normale bane ud og ind. Der vil være tydelige markeringer og afspærringer hele vejen rundt på banen, så det bliver nemt at se, hvor man skal hen fra hul til hul. Vi spiller på særlige vintergreens hele vejen rundt – dog med undtagelse af det sidste hul, hvor vi bruger greenen på indspilsområdet.

Her er et link til scorekortet til Roskilde Golf Klubs vinterbane – opdateret pr. 14/12 2022.

Her kan du se, hvor mange slag du har på vinterbanen – i forhold til dit handicap.

Beskrivelse af hullerne på vinterbanen:

 • Hul 1: Teestedet er ved klubhuset ved siden af Skjoldungen – greenen er på fairway på hul 1 på Store Skjold på den anden side af første å (dette første hul var tidligere hul 1 på par 3 banen, men det er det ikke længere)
 • Hul 2: Teestedet ligger ved hul 2 på Skjoldungebanen, og green ligger neden for bakken
 • Hul 3: Du slår fra et teested i hjørnet ved åen, hvor grænsen går mellem Skjoldungen og Store Skjold banerne og så slår du op ad bakken til en vintergreen ved siden af det teestedet på det normale hul 3 på Store Skjold
 • Hul 4: Gå bag om greenen på det normale hul 2. Herfra slår du over til en green på fairway på den normale hul 9 på Store Skjold
 • Hul 5: Et kort hul, hvor teestedet ligger ved den normale semirough på Store Skjolds hul 9 til en green på fairway på hul 8
 • Hul 6: Det normale hul 4 ved siden af greenkeepergården – op til en vintergreen på toppen af bakken efter bunkeren til højre
 • Hul 7: Fra et teested nede ved søen på det normale hul 4 op på toppen af bakken (her skal du slå på klokken, så dine efterfølgere ved, hvornår de kan slå ud)
 • Hul 8: Det normale hul 6 til en vintergreen, der ligger ude til højre – du skal derfor slå til højre for de store træer på fairway, hvor vi normalt slår til venstre
 • Hul 9: Udslag tæt på green på det forrige hul ned mod en vintergreen, der ligger på fairway ved siden af søen på det normale hul 10. Der er sat et sigtepind op på toppen af bakken
 • Hul 10: Udslag ved åen på det normale hul 10. Slå op på bakken på det normale hul 10 og 11. Green er placeret på den anden side af stien bag buskene – foran den normale green på hul 11
 • Hul 11: Det normale hul 12, blot noget kortere. Green er midt på fairway i venstre side
 • Hul 12: Her kommer der udslag over mod fairway på det normale hul 15, hvor vintergreen er placeret. Her bliver der mulighed for enten at slå blindt over buskrækken, der ligger i højre side på det normale hul 15, hvis du satser. Du kan også spille venstre om. Det vil være den naturlige og sikre vej
 • Hul 13: I buskrækken mellem fairway på det normale hul 14 og 15 er det et hul, hvor udslagsstedet er placeret. Herfra slår man op mod vintergreenen på det normale hul 12
 • Hul 14: Du slår nu tilbage hen mod søen, der ligger i lige linje over mod greenen på det normale hul 15. Vintergreenen ligger mellem søen og det normale store udslagssted for hul 14 og 16
 • Hul 15: Det normale hul 16, blot kortere. Når du har spillet dette hul skal du gå venstre om den normale green på hul 16
 • Hul 16: Det normale hul 17, blot med teestedet længere mod venstre og greenen placeret på den skrånende fairway før bunkeren på den normale green
 • Hul 17: Det normale hul 18 – kort
 • Hul 18: Hullet er placeret på det normale træningsområde med indspilsgreenen. Her er hullet normal størrelse, mens hullerne på den øvrige del af banen er større, fordi hullerne er placeret på normal fairway, hvor det er sværere at putte