Klubbens historie

2015-09 genrefotos 23Roskilde Golf Klub blev stiftet i 1973. Der blev kort tid herefter etableret nogle primitive træningsfaciliteter på Dyrskuepladsen ved Darupvej. Medlemmerne spillede i begyndelsen som gæster i Holbæk og Køge.

I 1978 åbnede klubbens første ni huller på Kongemarken, og yderligere tre korte huller kom til i 1982. Disse 12 huller gjorde fyldest i mange år, hvor der samtidig blev arbejdet på at få en hel golfbane. Klubhuset var oprindelig en skurvogn, som blev ombygget/udvidet ad flere omgange.

18 hullers banen blev åbnet den 5. juni 1993, men blev først reelt spilleklar efter at greens var blevet omlagt. Banen blev genåbnet i foråret 1995.

I 2002 blev der mulighed for at anlægge en ni hullers par 3 bane på et areal syd for hul 3 på 18-hullers banen.

I 2003 åbnede et nyt klubhus med tilkørsel fra Margrethehåbsvej. Det gamle klubhus ved Gedevadgård blev revet ned.

I dag er Roskilde Golf Klub en aktiv klub med et godt, socialt og hyggeligt klubliv.

På de efterfølgende sider kan du læse et rids af klubbens historie år for år fra starten i 1973 til nu.

Hvert år skriver Henning Jensen lidt om året. På denne og de efterfølgende faner kan du få et rids af historien helt fra klubbens start. De sidste år er forrest, så hvis du vil læse historien i kronologisk orden, så skal du starte nederst på den sidste fane.

2023 – 50-års jubilæumsår

Året startede med en varmerekord. Den 1. januar blev der målt 12,6 gr. på Lolland. Det er højeste januar-temperatur nogensinde Og så kom der regn. Allerede den 11. januar blev det oplyst, at vi nu havde fået, hvad der svarer til normalen for hele januar. Det medførte da også, at banen blev lukket fra 13. januar til og med 22. januar. Omkring månedsskiftet var der en rimeligt spilbar vinterbane.

I januar/februar var der stor aktivitet hos håndværkerne i klubhuset, der var i gang med en ombygning med nyt indgangsparti, flytning af sekretariat og proshop og indretning af et nyt selskabslokale og et nyt mødelokale. Desuden blev toiletterne renoverede, gulvet i det store klublokale blev afslebet og olieret, så der var meget begrænsede opholdssteder i klubhuset i en periode, og kun adgang til et toilet i herrernes omklædningsrum via døren i øst gavlen. Sekretariatet var i flere måneder henlagt til en skurvogn.

Februar blev lun, våd og med en del sol. Orkanen Otto i midten af måneden forårsagede ingen skader i golfområdet, men der var mange nedfaldne, brækkede grene efter stormen. Med udgangen af måneden var klubhusombygningen næsten slut. Det sidste som kom på plads, var sekretariatet.

Efter nogle lune dage i slutningen af februar kom Kong vinter med en våd og kold periode i marts. Banen var lukket tre dage i uge 10, og tre dage i uge 11 grundet sne og regn.

Generalforsamlingen den 23. marts bød på et formandsskifte, en debat om kontingentforhøjelse for andet halvår 2023, som måske ikke var lovligt jf. vedtægterne. Man undgik et kampvalg til bestyrelsen, da en kandidat trak sig under selve generalforsamlingen, som varede godt to timer i det nyrenoverede og udbyggede klubhus. Kim Møller Behrend blev efter otte år på formandsposten afløst af den hidtidige kasserer, Flemming B. Nielsen. Erik Christiansen fik årets ildsjælspris for sin store indsats med at koordinere alt omkring regionsgolf.

Marts sluttede kølig og fugtig. Alligevel kunne greenkeeperne meddele, at der kunne spilles til sommergreens fra mandag den 3. april. Der var stadig begrænsninger vedr. hul 10 og 11, kørsel med golfbiler og anvendelsen af teesteder.

Mandag den 3. april var klubbens 50-års fødselsdag. Det blev fejret med en stor reception. Mellem 300 og 400 gæster besøgte klubhuset fra kl. 13 til kl. 17. Den tidligere formand, Jan Eriksen, introducerede de officielle talere. Disse var afgående formand Kim Møller Behrend, en af klubbens stiftere Hans-Christian Eisen, formanden for kultur- og idrætsudvalget i Roskilde, Mogens Hallager, samt DGU’s formand, Lars Broch Christensen.  Et mangelfuldt højtalersystem betød desværre, at mange ikke kunne høre talerne. Under receptionen blev der budt på vin fra Suenson, øl/vand fra Carlsberg og lækre pindemadder fra Restaurant Birdie. Multi Pavillon havde sørget for overdækning af øst-terrassen, så alle gæster kunne være inden døre. Vejret var dog pragtfuldt. Også til ophold udendørs. Klubbens husorkester, Royal Jazz band, underholdt fra kl. 15 til receptionens afslutning.

Der var godt 400 deltagere i jubilæumsfesten lørdag den 15. april i Roskilde Hallerne. Gæsterne mødtes ved 17-tiden til en velkomstdrink og efterfølgende bordsætning, som tog nogen tid. Henrik Overgaard bød velkommen og introducerede aftenens konferencier, journalist Zak Egholm. Han gjorde det godt. Der var en kort velkomsttale af vores nye formand, Flemming B. Nielsen, inden maden blev serveret. Under spisningen blev der vist en elektronisk hilsen fra Leif Nyholm, der var udtrækning af ca. 100 præmier doneret af Roskildes forretninger, underholdning af komiker Connie Svendsen, samt introduktion af seniorgolfernes ”gave” til klubben, en sang skrevet af Poul-Erik Edsen-Johansen. Den blev afsunget akkompagneret af aftenens orkester -5aLive-, som fra ca. 21.30 spillede op til dans resten af aftenen.

Golfens Dag søndag den 23. april gav 15 ekstra prøvemedlemmer, så der nu var godt 80 prøvemedlemmer i forårssæsonen.

Den første maj startede Malene Krølbøll som hjælper i proshoppen. Malene har tidligere spillet pro, bl.a. i USA, mens hun studerede marketing.

TØRKE var det mest anvendte ord i golfkredse i maj. Hele måneden var praktisk taget uden nedbør, og ved udgangen af måneden lå tørkeindexet lige under max. på 10. Trods det manglende vand fra oven var greenkeeperne i stand til at præsentere to spilbare baner. Det tørre vejr fortsatte langt ind i juni. Fuld sol hver dag og næsten ingen vind.

I starten af juni blev det meddelt, at klubbens mangeårige pro, Lasse Frølich Kristensen, fratræder med årets udgang. I forbindelse med forhandlingerne om kontaktfornyelse ønskede klubbens bestyrelse nogle ændrede aktiviteter omkring ungdom, elite og træning, som Lasse ikke kunne se sig selv i. Derfor ønskede Lasse ikke at forlænge sit samarbejde med klubben efter årets udgang. Meddelelsen medførte mange undrende reaktioner fra klubbens medlemmer.

Der kom lidt spredte byger i weekenden 17.-18. juni, men det ændrede ikke på tørkeproblemet. Mandag den 26. juni lød vejrudsigten på kraftig regn, og der var ”lovet” styrtregn på udsatte steder. Resultatet blev ca. 5 mm. på vores bane!  Det var en meget skuffet chefgreenkeeper, som mødte på arbejde tirsdag morgen.

Det tørre vejr fortsatte ind i juli, dog kom der spredt over nogle dage i starten af måneden ca. 20 mm. på banen. Senere kom mere regn og varme. Juli blev en af de varmeste og den hidtil mest regnfyldte måned, som nogensinde er målt. Nedbøren pyntede meget, og vores greenkeepere kunne fra medio juli præsentere en meget flot bane, vejret taget i betragtning.

Klubben fik leveret det første el-drevne greenkeeper udstyr – en greenklipper – i slutningen af juli. Der var stor tilfredshed hos brugerne med den nye maskine.

En kraftige storm 7.- 8. august var heldigvis nådig mod vores bane. Kun en enkelt gammel stamme på et af træerne sydøst for hul 7’s green måtte lade livet. Slutningen af august og starten af september blev en vejrmæssig oplevelse. Mange dage med stille og skyfrit vejr samt varmegrader omkring de 25. Og så en superflot bane med saftigt græs.

Den 7. sept. blev der indbudt til medlemsmøde. Ca. 100 medlemmer hørte om bestyrelsens planer. Størst interesse var omkring trænersagen. Bestyrelsen nævnte, at der både var tale om økonomi og om ændrede krav til klubbens træningstilbud, specielt til ungdomsmedlemmer, i forbindelse med trænerskiftet. Klubben havde i de seneste år oplevet, at lovende ungdomsspillere søgte til nærliggende klubber, som bedre kunne opfylde deres ambitioner.  Man forventede at kunne præsentere en ny pro i løbet af efteråret.

Der blev orienteret om andre nye aktiviteter, bl.a. et vandudvalg og et caféudvalg samt ændrede krav til affaldssortering. Mødet varede ca. 2 timer. Der ville komme et nyt medlemsmøde i slutningen af året.

September måned gav endnu en rekord. Den varmeste september, som nogensinde er målt. Banen stod flot. Der blev gravet nyt vandløb fra Kattinge sø til Roskilde fjord på marken nord for hul 5. Der var flot udsyn til arbejdet fra det nye fugletårn ved teestedet på hul 6.

Det fine efterårsvejr fortsatte ind i oktober, men pludselig slog vejret om, og banen måtte lukkes et par timer om morgenen den 17. okt. grundet rimfrost. Sidst på måneden blev banen lukket grundet vand, Det skete i forbindelse med afviklingen af den populære andematch den 29. okt. Det væltede ned med vand allerede tidligt på dagen. Alligevel startede de godt 100 tilmeldte med spillet, men efter 6-8 huller blev matchen afblæst og alle kaldt ind til klubhuset. De mange ænder og vinflasker blev fordelt ved lodtrækning. Banen var lukket i fem dage.

Med udgangen af oktober var der kommet den mængde nedbør, som normalt kommer på et helt år.

Informationsmøde nr. 2 blev afholdt den 2. nov. med ca. 70 deltagere. Formanden (Flemming B. Nielsen) bød velkommen og præsenterede aftenens program. Som allerede omtalt på hjemmesiden var der indgået aftale med Martin Hansen om trænerjobbet. Martin havde tidligere været i klubben som assistent til Lasse. Det var aftalt med Martin, at der skulle være øget fokus på trænerhjælp til ungdomsspillere og til eliten. Jesper fra sekretariatet omtalte de fokusområder, som bestyrelsen og sekretariat arbejdede med. Det var restauranten, bestyrelsens synlighed, træningsfaciliteter, flow på banen og integration af nye medlemmer i klubben. Både det nye caféudvalg og vandudvalg arbejdede med disse ting.  Mødet varede ca. 1½ time.

Der var godt 100 deltagere i klubbens jubilæumstur til Porto Santo. Vores webmaster, Henrik Overgaard Pedersen, stod for arrangementet i samarbejde med Folkeferie.dk. Det blev en super oplevelse for deltagerne.

Den 14. nov. var der igen kommet så meget regn, at begge baner måtte lukkes. Der blev først åbnet for spil den 25. nov. Det var til to vinterbaner. En nydesignet på Skjoldungen og en lettere tilpasset vinterbane på Store skjold. En meget våd og kedelig december bevirkede dog, at det ikke blev til mange golfrunder på de to vinterbaner.

November bød desværre på to dødsfald. Klubbens forhenværende forretningsfører, Anders Schnack, og klubbens første æresmedlem, Arne (Matas) Kristensen, døde med få dages mellemrum i midten af november. Mange klubmedlemmer deltog i de to bisættelser.

Mandag den 27. november blev der åbnet for den nye ”vandvej” mellem Kattinge Sø og Roskilde Fjord.  Der var taler af miljøminister Magnus Heunicke samt borgmester Tomas Breddam og entreprenøren. Miljøministeren iført behørig beskyttelseshjelm besteg en stor gravko, og under kyndig vejledning blev den spærrende jordbræmme fjernet, så der var frit vandløb. Godt 200 nysgerrige overværede seancen.’

Årets første rekord var temperatur, årets sidste blev nedbør. Med 970 mm regn blev den tidligere rekord på 905 mm nedbør på et år i Danmark slået eftertrykkeligt.

Medlemstal pr. 1. januar 2024 var:

 • 848 seniorer
 • 410 seniorflex
 • 100 greenfeeflex
 • 0 Par 3 medlemmer (udgået)
 • 19 rehabmedlemmer
 • 54 ungseniorer
 • 43 juniorer
 • 14 mikroer

I alt 1474 medlemmer.

 

2022

Januar var rimelig mild. Kun nogle få frostnætter og næsten ingen sne. Vinterbanen fungerede fint og var godt besøgt. En kraftig storm (MALIK) voldte ingen skader på banen. Sekretariatet meldte ud, at ombygningen af klubhus først ville starte til efteråret. Papirarbejdet i kommunen var blevet forsinket.

Trygfonden tildelte rehab-golferne 55.000 kr. til indkøb af tre scootere.

Fra 1. februar var det slut med at vise corona-pas og bruge mundbind i klubhuset. Det blev den endelige afslutning på ca. 2 års kamp mod denne skrækkelige pandemi i Danmark. Måneden gav så meget regn, at banen måtte lukkes først i tre dage og så i godt en uge i slutningen af måneden. Det blev den vådeste februar i mange år.

I starten af marts blev der afholdt et ”forberedelsesmøde” i klubhuset. Temaet var ”Festskrift til klubbens 50-års jubilæum i 2023” samt specielle arrangementer i samme anledning.

Marts blev en rekordmåned på andre måder. Der var rekord i antal soltimer, og det laveste antal mm-regn nogensinde målt i en marts-måned. Greenkeeperne fik rimelige betingelser for arbejdet på de nye huller på opgraderingen af 9-huls banen. Dog kom der på den næstsidste dag i marts et ca. 10 cm. snelag, som dækkede hele golfområdet.

Generalforsamlingen blev afholdt 31. marts i klubhuset. (Der var ryddet for sne). For første gang i klubbens historie rundede indtægterne 10 mio. kr. Medlemstilgangen var så stor, at man nærmede sig 1000 personer grænsen i vores vedtægter. Regnskabet var tilfredsstillende og der blev udnævnt to nye æresmedlemmer, Hans Møllegaard og Jan Eriksen. Desuden blev det vedtaget at opkræve et særbidrag på 100 kr. til at finansiere klubbens 50-års jubilæum i 2023.

I marts hilste vi også for første gang på vores nye træner Cille Lund. Hun blev hurtigt populær i klubben. Desværre måtte Cille stoppe nogle måneder senere grundet sygdom.

Der blev spillet til sommergreens fra 25. marts med nogle mindre afbrydelser grundet bl.a. ovennævnte snefald samt nogle frost-dage.

På hjemmesiden var der blevet opslået en navnekonkurrence. Hvad skulle vores baner hedde i fremtiden? Det valgte forslag blev ”Store Skjold” til 18-hullers banen og ”Skjoldungen” til den nye 9-hullers bane.

Snefaldet ultimo marts medførte udsættelse af en planlagt stensamlingsdag på Skjoldungen. Den blev afhold i slutningen af april med ca. 40 meget flittige stensamlere og greenkeeperstaben. Få dage herefter kunne det meddeles, at banen forventedes åbnet i starten af juli.

Der blev opsat nye, flotte affaldsstativer ved de fleste teesteder. De var leveret af Schrøders-metal A/S.

Den ”gamle” par3-bane blev lukket fra 20. juni, så de sidste forberedelser af Skjoldungen kunne gennemføres og være klar til den officielle åbningsdag tirsdag den 5. juli. Klubben havde inviteret honoratiores og pressen til en kort sammenkomst i klubhuset kl. 9 med efterfølgende rundvisning i golfbiler på den nye bane. Klokken 10 var der ”rigtig” åbning af Skjoldungen ved hul 2. Ca. 120 fremmødte hørte taler af formand Kim Møller Behrend og banekonsulent Thomas Jepsen fra DGU. Sidstnævnte klippede den røde snor sammen med chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Formanden nævnte i sin tale, at det var næsten 10 år siden klubben iværksatte de første tiltag med henblik på at få flere huller. Der havde været utallige bump undervejs og den endelige godkendelse af baneudvidelsen var kommet igennem byrådet med en stemmes flertal. Formanden rettede en tak til de mange som havde deltaget aktivt i arbejdet med den nye bane.

Thomas Jepsen nævnte, at man i DGU så Roskilde Golf Klub som en god og aktiv samarbejdspartner. Klubben arbejdede aktivt med mange af FN´s verdensmål, havde selv udviklet en CO2 beregner, og var i front med Rehab-Golf. Han ønskede tillykke med den nye, ratede bane.

Efter at den røde snor var klippet, blev spillet på Skjoldungen startet. Der var sammensat fire hold med fire spillere på hvert hold. De udvalgte spillerne repræsenterede alle grupperinger i klubben, juniorer, Rehab`er, seniorer, flex-golfere, m.fl. Første slag blev slået af den 13-årige Vega Gamst. De fremmødte klubmedlemmer delte sig i fire grupper, som hver fulgte et af de fire hold.

Turen rundt på banen blev dog afbrudt af en kraftig regnbyge, som fik mange til at søge tilbage til klubhuset, hvor der hele dagen blev serveret pølser og drikkevarer til alle fremmødte. Peter i restauranten fortalte efterfølgende, at der var blevet spist ca. 550 pølser.

Juli og august blev ”rigtige” sommermåneder. Rekorder i varme og tørke. Minimalt nedbør i begge måneder bevirkede to afsvedede baner, hvor der kun var grønt græs i vandingsområderne. Det var ikke muligt at forbedre de lidt ujævne fairways på Skjoldungen. Jorden var alt for hård.

Men så kom regnen natten om formiddagen op til klubmesterskaberne den 27. – 28. august. Der var skybrud, dvs. 40-50 mm regn på ½ time. Spil lørdag måtte aflyses. Greenkeeperne gik i gang med at tømme bunkers for vand og reetablere så meget som muligt. Klubmesterskaberne blev afviklet om søndagen under rimelige forhold. Hulspilsmesterskaberne blev afviklet et par uger senere under normale forhold.

I september kom der gang i byggeriet af en udvidelse af klubhuset. Sekretariatet flyttede til en skurvogn. Der var kun adgang til klubhuset via døren ved terrassen mod øst. Der var håndværkere overalt.

Dræningsarbejdet på drivingrange blev noget generet af uventede store sten i jorden. Det var afsluttet i starten af oktober. En del af den opgravede jord blev anvendt til at ændre på nogle bunkers, bl.a. både den højre fairway bunker og den højre greenbunker på hul 14.

Vores daglige leder, Anders Schnack, måtte drosle ned på grund af sygdom. Der blev søgt en ny forretningsfører.

Kommunen gennemførte i oktober en oprensning af søen ved hul 14. Der blev fjernet bevoksning og bundslam, så forholdene for de forventede padder kunne forbedres.

Ultimo oktober blev det meddelt, at Jesper Wedersøe fra Køge efterfølger Anders som forretningsfører.

De sidste uger i oktober var meget milde. Den 28. okt. blev der målt 19,5 gr. Den højeste temperatur nogensinde på denne dato. Årets andematch den 30. okt. blev afholdt i et fantastisk flot vejr.

Ultimo november kom der sne og frost. Begge baner var lukket i fire dage. Fra 25. nov. var kun vinterbanen åben. Samme dag afholdtes reception i klubhuset. Der var afsked med Anders og velkomst til Jesper. Ca. 80 personer nåede omkring klubhuset, hvor der efter receptionen var fredagsbar med musik til ved 17-tiden.

Medio december var der ca. 1 uge med døgnfrost og en smule sne på banen. Men banen var spilbar og blev brugt. Da tøvejret kom, måtte banen lukkes i ca. en uge. Jule- og nytårsdagene var lune og lidt våde.

Medlemstallet per 1. jan. 2023 var 902 seniorer, 357 senior flex, 60 greenfee flex, 53 par 3 medlemmer, 20 rehab-golf medlemmer, 65 ungseniorer og 39 juniorer og 20 mikroer.

Dette gav i alt 1516 medlemmer i klubben.

 

 

 

 

 

 

2021

Landet var underlagt hårde corona-restriktioner fra årets start. Bl.a. max. fem personer samlet, to meters afstand, lukket klubhus og maske på i bagrummet. Alligevel blev der spillet golf hver eneste dag på klubbens bane, og Anton fra Restaurant Birdie meddelte via Facebook, hvornår der var åbent for ”nødservering” i huset ved hul 12.

Arbejdet med renovering af køkkenet i klubhuset blev påbegyndt i januar. Det var afsluttet efter påske, men der var stadig ikke åbnet for modtagelse af gæster på grund af corona-restriktionerne.

Februar gav rigtigt vintervejr med døgnfrost i et par uger, og let snefald. Banen var velbesøgt, også af skiløbere i et par dage. I midten af februar skiftede vejret til tø, lidt senere blev det sol og godt 10 gr. om dagen. Der var meget vand på banen, så den måtte lukkes fra onsdag den 17. februar til torsdag den 25. februar. Marts var næsten uden regn indtil dagene før påske i slutningen af marts, så der var var håb om en åbning af sommerbanen i starten af april.

Årets generalforsamling den 25. marts blev for første gang i klubbens historie afviklet virtuelt ved brug af ”Teams”. Der var ca. 90 som havde tilmeldt sig, og som loggede på det tilsendte link umiddelbart før kl. 19 om torsdagen.

Formand Kim Møller Behrend nævnte, at lokalplanen for det nye baneanlæg var vedtaget, at klubben havde optaget de fornødne lån på et gunstigt tidspunkt, og at man regnede med, at entreprenøren ville starte anlægsarbejdet efter påske.

Formanden afsluttede beretningen med at uddele årets ildsjælspris, som for første gang blev delt mellem to personer. Disse var Henning Doktor og Anders Teilgaard, som havde udført et stort arbejde dels i kaninudvalget og dels i ad-hoc udvalget som bl.a. tog sig af service omkring klubhuset. Der blev vist et kort videofilm fra overrækkelsen af blomster og trofæ nogle dage tidligere.

Grundet den kommende baneudvidelse havde bestyrelsen fremsat ændringsforslag til klubbens vedtægter. Disse måtte tilpasses med to nye medlemstyper (senior flex og greenfee flex).

Formand Kim Møller Behrend var på valg – og det samme var bestyrelsesmedlemmerne Jens Krøis, Annette Carlsson og Jan B. Kristiansen. Der havde ikke meldt sig andre kandidater, så alle tre blev genvalgt. Torben Madsen blev desuden valgt som suppleant.

Generalforsamlingen sluttede ved 21-tiden efter en række spørgsmål fra deltagerne under eventuelt.

Sommergreens blev åbnet fra og med skærtorsdag den 1. april. Hul 10 og 11 var lukket. Fra midten af april var hele 18-hullers banen klar. Omkring dette tidspunkt kunne man også se det igangværende arbejde med den nye 9-hullers bane. Fra midten af april var Restaurant Birdie igen åben for udeservering. Der skulle stadig bæres mundbind i restaurationslokalet. En siddeplads inde krævede bordbestilling mindst ½ time forud samt coronapas.

Jyske Banks åbningsmatch havde fuld tilmelding og der var ca. 50 gæster på Golfens Dag søndag den 25. april og forårssæsonen startede med godt 100 prøvemedlemmer.

April måned var præget af kold luft fra nord med mange frostnætter, en hel del sol og næsten ingen nedbør. Ved månedens slutning trængte banen virkelig til regn og varme.

Maj gav noget tiltrængt regn, som banen virkelig behøvede. En tør og varm juni gav arbejdet med baneudvidelsen gode betingelser. Et besøgsarrangement på de nye huller gav hurtigt 120 tilmeldte, så der måtte lukkes for yderligere deltagere.

Fra starten af juni blev der lempet lidt på corona-restriktionerne og fra den 16. juni var der ikke behov for mundbind i klubhus og baghal. Det lettede på normaliteten i klubhuset, og specielt for Restaurant Birdie, som nu kørte med fuldt mandskab og nyt menukort.

Bestyrelsen besluttede at der skulle gøres noget ved presset på banen specielt i weekends. Der blev indført regler om sammensætning af bookinger til 4-bolde om morgenen på lørdage og søndage. I en kort periode var der også starterkontrol ved hul 1 i weekenden. Desuden blev der forsøgsvis givet mulighed for at booke start på hul 10 i tidsrummet syv til otte lørdag og søndag morgen.

Klubbens natur- og miljøudvalg gjorde en god reklame for klubben under miljøminister Lea Wermelins besøg i Roskilde mandag den 21. juni. På et møde ved Kvickly Hyrdehøj viste udvalget arbejdet med at opsætte billeboer og fuglekasser, og informerede om de øvrige miljøaktiviteter på klubbens område.

En af klubbens bedste yngre spillere, Nicklas Smith Mølholm, blev nr. to ved DM for drenge til og med 18 år. Nicklas havde gennem hele forsommeren opnået gode resultater i flere matcher.

Afløbet fra søen på hul 11 blev flyttet mod vest, så landingsområdet for et drive på hul 11 blev større. En skoleklasse hjalp med at lægge sten i afløbet i september for at forbedre mulighederne for at få fisk til at gyde i vandløbet.

Den store fairwaybunker på hul 15 blev opdelt i tre mindre, nogenlunde som det skete på hul 12 for et år siden.
Såning af græs på den nye bane var begunstiget af perfekt efterårsvejr. Allerede primo oktober var hele det nye område grønt.

Der skulle et alvorligt uheld til for at få forbedret udsynet omkring hul 11 og den krydsende sti. En greenfee spiller på vej op ad hul 11 ramte en løber, der kom fra klubhus-retningen i ansigtet. Hendes kindben blev brækket og næsen beskadiget. Så fik klubben tilladelse til at fjerne hjørnet af bevoksningen ind til fredsskoven. Dette skete i slutningen af oktober.

I november blev kom der igen påbud om at vise coronapas og bære mundbind i Birdie. En ny corona-variant havde øget smittefaren.

Den 23. november blev der holdt informationsmøde med ca. 100 deltagere. Formand Kim Møller Behrend og greenkeeperchef Nick Bosholdt informerede om bl.a. baneudvidelse (forventet åbning 1. juli 2022), klubhusudvidelse, nye medlemsformer og dræning af drivingrange.

Vinterbanen blev åbnet 2. december, men hele banen måtte lukkes et par dage herefter grundet store mængder regn og sne. Efter en periode med plusgrader kom der sne lige før jul. Sneen forsvandt mellem jul og nytår.

Medlemstallet per 1. jan. 2022 var 893 seniorer, 363 senior flex, 43 greenfee flex, 95 par 3 medlemmer, 17 rehab-golf medlemmer, 64 ungseniorer og 68 junior/mikro.

Dette gav i alt 1543 medlemmer i klubben.

Reelt er der flere rehab-spillere (ca. 30), men nogle af dem er enten par 3 eller seniormedlemmer.
I januar 2022 er tidligere semiflex medlemmer overført som senior flex – det nye flexmedlemskab sammen med medlemskabet greenfee flex. Desuden bliver der ikke længere optaget nye par 3 medlemmer, da fremtidige spillere på den nye 9-huls bane skal være senior flex eller greenfee flex. De nuværende par 3 medlemmer kan fortsætte i en overgangsordning til og med 2023.

 

2020

Januar blev den varmeste januar (5,4 gr.), der hidtil er målt i Danmark. Måske en enkelt morgen med rimfrost, ingen sne, men stadig en masse regn. Det blev efterhånden en rimelig pløret vinterbane, som vintergolferne kunne benytte. Måneden sluttede med et borgermøde i klubhuset, hvor primært de, som var berørt af baneudvidelsen mod vest, deltog sammen med repræsentanter for kommunen og klubben.

Februar startede med et informationsmøde med knapt 100 deltagere i klubhuset. Der blev orienteret om baneforhold, økonomi, baneudvidelse, vedligehold, behov for nyt køkken, m.m. Klubben havde et behov for at låne 5-7 mio. kroner.

Regn, regn, regn og blæst må være de ord, som bedst beskriver årets første to måneder. Og dermed praktisk taget ingen sne og minusgrader. Banen blev lukket i nogle uger – men 5. marts åbnede vinterbanen igen. Men så gik det galt den onsdag 11. marts, da statsminister Mette Frederiksen praktisk taget lukkede hele Danmark grundet faren for Corona-virus.

Al aktivitet i Roskilde Golf Klub lukkede også. Banen og klubhuset med restaurant, sekretariat og proshop blev lukket straks, og generalforsamlingen samt alle øvrige arrangementer blev udsat. I slutningen af marts ville situationen blive taget op til ny overvejelse. En situation, som ingen tidligere havde oplevet i Danmark.

Torsdag den 12. marts blev det gule starterhus på vej mod hul 1 nedlagt af en kraftig storm (Laura), men det er heller aldrig blev benyttet efter hensigten. De sidste uger i marts bød på super flot vejr, sol og kun lidt blæst. Så greenkeeperne havde fine forhold til at forberede sommerbanen, som stod klar 1. april, men stadig uden spillere.

I starten af april blev der lempet lidt på restriktionerne, så det blev muligt med udendørs idræt – i golf dog kun spil i to-bolde og stadig ingen adgang til klubhuset. Hulflag måtte ikke røres og boldvaskere og affaldskurve måtte ikke benyttes. Det gjaldt om at spillerne ikke måtte røre de samme ting på grund af smittefare.

I GolfBox blev der fra 3. april oprettet en særlige ”corona-bane” uden de sædvanlige fortrinsretter, med mulighed for to-bolde og med 10 minutters interval. Det blev en kæmpe succes. Medlemmerne hungrede efter at komme ud og spille, så de første fem dage var der praktisk talt fuldt booket.

Fra Langfredag den 10. april var par 3 banen også åben, men kun med tidsbestilling og med samme restriktioner som på den store bane.

Restaurant Birdie meldte ud, at de i alle påskedagene ville levere mad (take away) via bagdøren til restaurantens køkken. Det blev en succes. Senere kom der servering midt på dagen fra huset ved hul 12.

Den 16. april – dronningens fødselsdag – blev spillereglerne ændret, nu kunne der spilles i 4 -bolde, men stadig med uændrede restriktioner, og fortsat et lukket klubhus.

I midten af maj blev 18-hullers banen åbnet, så der kunne afvikles de normale klubber i klubben turneringer, men med krav om afstand, m.m. Klubhuset var stadig ikke åbent.

Nattergaleturen blev udsat en måned.

Restauranten åbnede den 18. maj med en del restriktioner vedr. afstand mellem borde, antal personer i lokalet, m.m. Sekretariat var stadig lukket. Fra midten af juni var der næsten normale tilstande. Forsamlingsforbuddet blev ophævet, så der nu kunne afholdes arrangementer i restauranten.

På et byrådsmøde medio juni blev der vedtaget en ny lokalplan, som gav mulighed for udvidelse af vores bane med ni nye huller. Dette var et af hovedemnerne på den udsatte generalforsamling, som blev afholdt den 30. juni i Roskilde Kongrescenter. Der var 101 deltagere, som havde medbragt 35 fuldmagter. Generalforsamlingen sagde OK for, at klubben køber det gule hus, bagrumsladen og jorden omkring klubhuset for 1 mio. kr. Desuden var der tilslutning til, at der optages de nødvendige lån til at finansiere en ny 9 hullers bane samt en renovering af det nuværende klubhus, hvor specielt køkkenet trænger til en fornyelse. Bent Henning Hansen fik tildelt årets ildsjælspris.

På generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse. Torben Madsen og Brian Harder stoppede begge – nye i bestyrelsen blev Claus Hede Barrett og Mette Jessen. Desuden blev Stig Nelkop genvalgt. Han blev efterfølgende kasserer. Formand er Kim Møller Behrend og de øvrige i bestyrelsen er Jens Krøis (næstformand), Jan B. Kristiansen og Annette Carlsson.

Efter en lidt vejrmæssigt kedelig og tør juli kom varmen i starten af august. Med 25 grader eller mere i næsten tre uger og ingen nedbør fik vi en afsvedet golfbane. Det flotte, tørre vejr varede til 18. august, hvor der kom skybrud over golfbanen. Der kom mere end 50 mm vand i løbet af et par timer. Alle bunkers blev fyldt med vand og på nogle af grusvejene blev gruset skyllet ind over græsset. Det gav travlhed hos greenkeeperne de følgende dage.

I efteråret kom der igen skrappere corona-restriktioner, fx et forsamlingsforbud på 10 og senere ned til 5 personer og lukning af alle indendørs idrætsaktiviteter – og sidst på året lukkede klubhus og restaurant igen helt. Vi kunne dog stadig spille golf – men kun i mindre grupper. Restaurant Birdie kunne dog servere take away både til julefrokoster, juleaften og nytårsaften – og der var også salg af dagens retter ved bagdøren + salg af hotdogs og bøfsandwich fra kiosken ved toiletbygningen på hul 12.

Vinterbanen åbnede i starten af december.

I december blev der indgået en 5-årig aftale med forpagter Peter Lassen om driften af Restaurant Birdie, og der blev også igangsat en større renovering af køkkenet i klubhuset, så et helt nyt køkken skal stå færdigt omkring 1. marts.

Klubben indgik også en kontrakt med Lars Thygesen fra firmaet Hovholm, der laver golfbaner. Han skal stå for anlæggelsen af den nye 9 hullers bane i 2021/22 – et projekt, som klubben og medlemmerne ser meget frem til.

Den nye 9 hullers bane giver både et stort løft til dem, der i dag spiller på par 3 banen, ligesom 9 hullers banen vil kunne aflaste 18 hullers banen, der er en af de mest spillede baner i Danmark.

Den nye 9 hullers bane bliver med tre par 4 huller og seks par 3 huller. Banen bliver anlagt på den nuværende par 3 bane plus et ekstra areal vest for par 3 banen. Der bliver noget mere plads mellem hullerne end hidtil og betydeligt større greens.

2020 blev et meget usædvanligt år på grund af corona – restriktionerne fortsætter ind i 2021, men i modsætning til mange andre idrætsgrene kan vi stadig spille golf – men ikke mødes mere end fem og klubhus, restaurant og proshop er lukket.

2019

Starten af året var meget mild. Ingen frost før sidste halvdel af januar. Spillet gik fint på vinterbanen. Månedens nyhed var Dagbladets artikler om mageskifte mellem Vilvorde og en landmand, så planerne om en udbygning af par 3 banen på arealet vest for vores bane og syd for vinmarken kunne realiseres.

I slutningen af måneden blev det afholdt et velbesøgt informationsmøde, hvor bestyrelsen informerede om igangværende aktivitet og langsigtede planer. Der blev specielt fokuseret på ovennævnte nyhed om en mulig etablering af en ratet par3-bane. I løbet af året arbejdede sekretariat og et særligt nedsat udvalg i klubben sammen med Roskilde Kommune om etablering af forslag til en lokalplan. Det tog lidt længere end forventet.

I årets to første måneder blev der afholdt fem informationsmøder om de nye golfregler. Hver gang var der ca. 50 deltagere.

Restaurant Birdie holdt 1-års fødselsdag i slutningen af januar med kaffe og kage til de fremmødte.

Februar startede med en velbesøgt jubilæumsreception for vores chefgreenkeeper Nick Bosholdt. Han havde været ansat i klubben i 10 år.

Vintergolferne nødt godt af en rekordlun februar måned. Der var dagtemperaturer på op til 15 grader sidst på måneden, og der var praktisk tagen ingen frost. Fairways var finere end de var i den tørre 2018 sommer. I marts kom der vand. Den gamle månedsrekord på 100 mm i marts blev slået allerede den 20. marts. Der var meget vådt overalt. Det tørrede dog så meget, at sommergreens blev åbnet torsdag den 28. marts. Efter en våd marts kom en knastør april. Først i slutningen af måneden kom en smule meget tiltrængt vand. April måned satte rekord i antal solskinstimer.

Generalforsamlingen i slutningen af marts forløb roligt. Vigtigste emne var planerne om udbygning af par 3 banen. Allerede nu skulle der bevilges penge til betaling af leje for jorden. Det blev vedtaget.

Flemming Hviid gik ud af bestyrelsen efter 12 år og blev erstattet af Annette Carlsson, gift med klubbens tidligere formand, Jan Eriksen. Dermed kom der en kvinde i bestyrelsen. Bestyrelsen bestod derudover af Kim Møller Behrend, formand, Jens Krøis, kasserer, Torben Madsen, næstformand, Brian Harder, Jan B. Kristiansen og Stig Nelkop.

Årets hverveaktiviteter for prøvemedlemmer startede primo april og endte med aktiviteterne på golfens dag den 28. april. Resultatet blev, at der startede 93 prøvemedlemmer i foråret. Af disse meldte 63 sig ind i klubben. I efteråret medførte hverveaktiviteterne en interesse fra 50 prøvemedlemmer. Dette medførte 34 nye klubmedlemmer. I årets løb kom der mange rosende bemærkninger fra prøvemedlemmerne. Andre golfklubber har lagt mærke til og vist interesse for vores måde at gøre tingene på.

I sæsonens åbningsmatch samme dag som golfens dag deltog 134 spillere. Matchen var sponseret af Jyske Bank.

Maj startede med blæst og kulde og nattemperaturer omkring frysepunktet. En planlagt nattegaletur onsdag den 8. maj måtte udsættes i 14 dage. Nattergalene havde klogelig holdt sig nede sydpå i varmen.

Juni begyndte lidt kølig, men endte med over 33-35 grader i skyggen søndag den 30. juni. Desværre kom der ikke meget regn, men banen stod flot hele måneden. Vores to svaner fik syv unger, og alle var i live ved udgangen af måneden. Greenkeeperne havde travlt med at etablere fliseunderlag, så de nye bænke med halvt ryglæn kunne opsættes på næsten alle huller.

Juli/august havde normalt dansk sommervejr, dog med underskud af regn, men græsset klarede det fint de fleste steder, og banen stod meget flot da klubmesterskaberne blev afviklet. Der blev lagt nye elkabler og opsat LED-lys på parkeringspladsen. Desuden blev der forberedt for etablering af stik til el-biler. På drivingrange blev der placeret nye udslagsmåtter.

Klubbens turneringsspillere klarede sig flot. Både damerne og herrerne kom i 1. division og flere herrehold deltog i kvalifikationsspil til oprykning.

I oktober blev de to lange bunkere på hullerne 12 og 18 opdelt i tre mindre bunkere. Dette skete for at tilstræbe et mere ensartet banelayout over alle 18 huller. Efteråret var regnfuldt. Den 20. november kunne DMI meddele, at efteråret havde overhalet rekorden for regnmængde fra 1967. Altså det vådeste efterår nogensinde. 2019 blev også det vådeste år, siden DMI begyndte at måle for over 100 år siden.

I efteråret fik Hans Møllegaard årets Ildsjælspris af Golfavisen/Golfmagasinet for hans store indsats for Rehab-golf. Rehab-golferne fik kr. 5000 af Roskilde Kommunes Handikapråd samt en idrætspris i forbindelse med kommunens ”Frivillig fredag” arrangement.

Klubbens miljøudvalg fik Roskilde Kommunes klimapris for deres store arbejde med miljømål, m.m. på vores bane, samt kr. 15.000 af DGU´s natur- og miljøfond til plantning af træer på vores bane.

Planerne for udbygning af vores bane blev i første omgang accepteret af Roskilde Kommune og sagen sendt i offentlig høring med et borgermøde i klubhuset den 30. januar 2020.

Den 5. december blev sommergreens lukket og vi spillede nu vinterbanen.

Ved årets slutning kunne DMI meddele, at sommeren havde været den 4. varmeste, siden man startede målinger, samt at den gamle nedbørsrekord fra 1999 på 905 mm. var blevet tangeret.

Medlemstallet per 1. jan. 2020 var 844 seniorer, 380 flexmedlemmer, 121 par 3 medlemmer, 27 Rehab-golf medlemmer, 37 ungseniorer, 68 junior/mikro. Dette gav i alt 1477 medlemmer i klubben.

2018

Året startede mildt, men fugtigt. Vinterspillerne spillede på den nye vinterbane, som var blevet introduceret i november 2017. Der var stor tilfredshed med denne bane, som havde et spændende layout.

I klubhuset kom der ny restauratør, Peter Lassen, som navngav restauranten ”Birdie”. Peter havde en ydmyg tilgang til hans nye job og tilstræbte ikke at foretage de store omvæltninger fra starten. Der gik dog ikke mere end godt en måned, før Peter følte sig ”hjemme” og inviterede til et større vildtarrangement en fredag og en lørdag aften. Begge aftener var der et tilfredsstillende antal gæster.

I midten af januar meddelte Helle i sekretariatet at hun havde fundet et nyt job i Dragør Golfklub. Det ville betyde en stor besparelse i transporttid or hende. Helle stoppede i klubben den 28. februar.

På drivingrangen startede håndværkerne med at bygge to nye overdækkede udslagssteder, som endelig var blevet tilladt efter mange års forhandlinger. De var færdige i slutningen af marts. Der var officiel indvielse med besøg af byens ”sportsminister”, Claus Larsen, i midten af juni. Roskilde Kommune havde ydet et tilskud på kr. 280.000 kr. til etableringen. I efteråret blev der tilføjet et mindre skur til boldmaskine samt lagerrum for pro-shoppen.

Lasses nye proassistent, Lena Tatiana Nielsen, startede den 1. marts. I hele marts tilbød hun gratis træningslektioner, så hun kunne få mulighed for at lære klubbens medlemmer at kende.

I slutningen af februar indtrådte en streng kuldeperiode med døgnfrost. Først i starten af april kom foråret. Vinterbanen blev lukket nogle dage i slutningen af marts. Jorden var frosset, og der kom sne og regn, som ikke kunne sive ned i jorden.

På generalforsamlingen i slutningen af marts blev der lidt tumult i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, Michael Donstrup, rettede en kritik af formanden og ønskede derfor at udtræde. Efterfølgende blev der afstemning mellem tre kandidater, og der var kritik af dirigenten for forløbet af afstemningen.

Jan B. Kristiansen og Stig Nelkop blev nyvalgt til bestyrelsen, der derudover bestod af Kim Møller Behrend (formand), Torben Madsen (næstformand), Jens Krøis (kasserer), Flemming Hviid og Brian Harder.

Freddy Brix fik årets ildsjælspris for hans store arbejde med prøvemedlemmer.

I foråret blev det gamle toiletskur ved hul 12 udskiftet med et nyt og flot toilethus, således at der fremover er gode toiletfaciliteter samt en automat til kolde drikke. I efteråret blev der nedgravet vand og el, så toilettet kunne holdes åbent hele året.

Foråret og specielt sommeren var meget tør og varm. Fra primo maj til langt ind i juli kom der ingen regn. Vanding på greens og teesteder sikrede græsset her, men resten af banen var kun vissent græs. I begyndelsen af juli måtte vandingen reduceres, da der efterhånden ikke var mere vand i det bassin, hvorfra der pumpes. Kun greens på 18-hullers banen blev vandet. Der skulle lægges op på fairways, men der var intet at lægge op på, undtagen en ukrudtsplante i ny og næ. Alt var vissent og de mindre søer blev totalt udtørret. De store karper i søen ved hul 5 blev dog reddet. Kun småfiskene i søen lå døde i vandskorpen.

Først medio august kom der lidt regn og i løbet af ca. en uge var det meste grønt igen, men der var stadig et stort vandunderskud. Klubmesterskaberne blev afviklet i slutningen af september på en bane, som næsten var tilbage i normal stand. I visse områder var der blevet eftersået.

To steder i banens yderområde blev jorden pløjet op for at give plads til såning af blomster, som skal kunne tiltrække insekter og sommerfugle. Og den lille generende tjørnebusk foran teested 50 på hul 12 måtte lade livet. Det tog max. fem minutter for Nick (vores chefgreenkeeper) at klare dette.

Ved Roskilde Kommunes festdag for frivillige i slutningen af september blev klubbens Rehab-afdeling hædret med kulturprisen for foreninger. Hans Møllegaard fik overrakt en pris på 15.000 kr. under festen i Roskilde Hallerne.

I oktober kom der rigtig gang i de planlagte ændringer på banen. Søen på hul 5 blev ændret, træpalisaderne blev fjernet, det store træ foran søen blev fældet, og der blev udgravet en lidt større sø. Nogle træer på hul 9 blev fældet, så der kom bedre indspilsmuligheder til greenen, og der blev fyldt op med jord på skråningen i den nordlige side af fairway. Der blev udgravet et lille vandhul mellem hul 15 og 16, som forhåbentlig kan tiltrække frøer, og der blev plantet nye træer/buske ud mod Hørhusene, både ved hul 16 og for enden af drivingrangen.

Flere af naturændringerne blev støttet af Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune.

Der kunne spilles på sommergreen til medio december. Herefter var det den nye vinterbane resten af vinteren.

Medlemstallet pr. 1. januar 2019 var 819 seniorer, 351 flexmedlemmer, 121 par 3 medlemmer, 13 medlemmer af Rehab-golf, 38 ungseniorer, 51 juniorer og 12 mikrospillere = 1405 medlemmer i alt.

Nogle af de tidligere år er medlemstallet opgjort ved udgangen af året. Men da udmeldelser først har virkning fra 31. december, så er tallet for 1. januar mere reelt og nemmere at sammenligne med årene før. Pr. 1. januar 2018 var tallet 1391 og pr. 1. januar 2017 var tallet 1369.

2017

Vinteren var mild og tillod spil til sommergreen. Efter at varmen var sat ind, kom en periode med koldt vejr, som satte græsvæksten en del tilbage. Det kunne mærkers på banens kvalitet.

Med blot 63 deltagere blev årets generalforsamling afviklet hurtigt, og uden problemer. Den tidligere formand, Jan Eriksen, fik tildelt klubbens ildsjælspris for hans store arbejde for miljø- og naturaktiviteter i klubben.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, så bestyrelsen igen kom til at bestå af Kim Møller Behrend (formand), Torben Madsen, Jens Krøis, Brian Harder, Michael Donstrup og Flemming Hviid.

Der var igen i år stor succes med at tiltrække prøvemedlemmer efter det snart velkendte koncept med træning og mentorhjælp. Der kom 86 i foråret og 57 i efteråret. De blev bl.a. hjulpet af ca. 35 klubmedlemmer, som påtog sig at være mentorer. Ca. 70 % af prøvemedlemmerne tegnede et medlemskab.

Helle Nørregaard Holmqvist i sekretariatet havde 10 års jubilæum. Det blev fejret ved en reception i klubhuset med deltagelse af bestyrelse, udvalgsformænd, m.fl.

Martin Hansen fra proshoppen blev igen i år Danmarksmester for pro-trænere. Desuden vandt han sammen med Lass Frølich Danmarksmesterskabet i best ball. Desværre meddelte Martin i september, at han forlader Roskilde Golf Klub. Han skal overtage jobbet som chef pro i Næstved Golf Klub fra årsskiftet. Lasse annoncerede sidst på året, at hans nye proassistent hedder Lena Nielsen. Hun starter i foråret 2018.

Lasse Frølich havde 10 års jubilæum som pro. Det blev fejret med en match, som blev overtegnet i løbet af 14 timer. 120 spillere var med til at fejre Lasse.

Sommeren og efteråret var meget vådt. September blev den vådeste måned siden 2001. Banen måtte lukkes nogle dage. Hul 10 og 11 var slet ikke spilbare og der var vognforbud i en længere periode. Igen i slutningen af oktober måtte banen lukkes.

Repræsentanter for DGU besøgte banen i september at for at indsamle data til beregning af course rating og slope efter de seneste ændringer af banelayoutet (nyt teested på hul 11, 14/16 og 17). Opmålingen vil medføre en ny konverteringstabel. Fordelingen af hullernes handicapnøgle fastsættes uafhængig heraf. Denne fordeling baseres på statistik udarbejdet af sekretariatet.

Allan og Majken Jensen meddelte tidligt på året, at de ikke ønskede at forlænge deres forpagtningskontrakt. Det skyldtes personlige forhold. Der blev sidst på året indgået aftale med Peter Lassen, som startede den 2. januar 2018. Han ændrede navnet på vores restaurant til ”Birdie”.

En række greens – primært på forgreens – blev angrebet af den frygtede svampesygdom (Dollarspot). Der blev straks iværksat aktiviteter for at stoppe angrebene, bl.a. ved fjernelse af angrebet græs, som blev erstattet med græstørv.

Der kom ok fra Roskilde Kommune til etablering af overdækkede udslagssteder på drivingrange. Efter mange års arbejde var der fundet en løsning, som kommune og naturfolk kunne acceptere. Arbejdet gennemføres hen over vinterperioden. Drivingrangen lukkes delvist i byggeperioden. Kommunen giver et tilskud på kr. 280.000 til etableringen.

Den 11. november blev succesen fra sidste år (Tak for indsatsen) gentaget. Ca. 50 frivillige udvalgsmedlemmer, m.fl. deltog i fælles golfspil, kort orientering og tak af formanden samt en god middag i klubhuset.

Samme dag åbnede klubbens nye vinterbane. Par 3-banen blev inddraget som en del af vinterbanen, og par 3-medlemer kan spille på vinterbanen, så de får lejlighed til at opleve hele vores skønne område. Det nye layout byder på spændende huller og gangbaner, som er anderledes end de ruter, vi følger om sommeren. Den 26. og 27. november var banen igen lukket grundet vand.

Den 27. december var der afskedsreception for Majken og Allan. Klubben gav bl.a. en redningskrans til Allan. Han skal være kok på restaurantskibet Sagafjord i Roskilde Fjord. Under receptionen var der lejlighed til at hilse på den nye forpagter, Peter Lassen.

Ved årets udgang var der i alt 1520 medlemmer i klubben. Heraf var 843 fuldtidsmedlemmer, 392 semiflexmedlemmer, 144 par-3 medlemmer. Resten var juniorer, ungseniorer og rehab spillere.

Den naturlig medlemsafgang pr. 31/12 var 133 medlemmer, og dermed startede året 2018 med i alt 1387 medlemmer

2016

Året startede uden en sekretariatschef. Helle Nørgaard og Tina Donstrup klarede alle aktiviteter med hjælp fra bestyrelse og udvalgsformænd.  Den nye sekretariatschef, Anders Schnack, startede først den 1. maj.

Allan og Majken startede som nye forpagtere af klubbens restaurant, som fik navnet ”Restaurant Kontoret”. De opnåede hurtigt stor popularitet, bl.a. grundet servering af supergod mad til rimelige priser.

Klubben fik ny hjemmeside i foråret. Henrik Overgaard Pedersen blev honorarlønnet webmaster. I løbet at året blev hjemmesiden udbygget med løbende nyhedskommunikation, m.m., således at hjemmesiden blev den primære informationskilde for klubbens medlemmer.

Ved Roskilde Kommunes store idrætsfest for kommunens idrætsudøvere blev 16 spillere fra Roskilde Golf Klub hyldet for danmarksmesterskaber, turneringssejre, m.m.

Det nye teested på hul 11 ude mellem søerne blev taget i brug ved forårets begyndelse. Damerne ”overtog” det tidligere herreteested.  Der blev fældet et par popler ved den sydøstlige sø, som generede drives fra herretee, som i øvrigt blev omdøbt til tee 58. De tre teestedsafstande er nu 58, 55 og 53, svarende til 5800, 5500 og 5300 meter. Denne ændring skete for at sikre, at damerne ikke bare spiller fra “dameteestederne” og herrerne fra “herreteestederne”.

Greenkeepergården blev ombygget for at skabe forbedrede forhold for greenkeeperstaben. Der blev bl.a. etableret nye bad-, toilet- og omklædningsfaciliteter.

DGU startede med at gennemføre løbende medlemsundersøgelser (Golfspilleren i centrum). Resultaterne blev stillet til klubbernes disposition. Disse undersøgelser skulle give god information og inspiration til klubbernes bestyrelse. Også Roskilde Golf Klub startede med de elektroniske spørgeskemaer.

Kim Møller Behrend aflagde sin første formandsberetning for 132 fremmødte ved generalforsamlingen på Lynghøjskolen den 31. marts.

Han sagde bl.a.: “Vi havde en speciel situation sidste år, hvor vores klubber i klubben isolerede sig, og hvor fraktioner i form af underbestyrelser skabte løse rygter, der var ren gift for vores dejlige klub. Det var derfor med en vis bæven i kroppen, at jeg efter sidste års generalforsamling bevægede mig ud i klubben som nyvalgt formand, men jeg må sige, at den frygt var ubegrundet. Overalt er jeg blevet modtaget med smil, og det skal I have tak for.”

Udover Kim bestod bestyrelsen af: Torben Madsen, Jens Krøis, Flemming Hviid, Michael Donstrup og Brian Harder.

Det blev bl.a. oplyst, at Roskilde Kommune havde sagt nej til et forslag om overdækkede udslagssteder på driving range. Nu skulle der udarbejdes et nyt forslag. Desuden nævntes, at der var etableret kommunikation med Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde, som har greenkeeperuddannelse) om en udbygning af par 3 banen.

Hans Møllegaard fik klubbens ildsjælspris for hans store arbejde med golf for handicappede (rehab-golfere).

300 elever fra Roskilde Gymnasium besøgte klubben den 14. april som et led i idrætsundervisningen i gymnasiet.

Klubben opnåede stor succes med at tilbyde et prøvemedlemsskab i tre måneder for 995.- kr. Der var 73 tilmeldte i foråret og 47 i efteråret. 73% af disse tegnede et medlemskab i klubben.

2016 prøvemedlemmer: 73 tilmeldte i foråret og 47 tilmeldte i efteråret, 73% tegnede medlemskab.

Bestyrelsen besluttede, at hvert udvalg i klubben skal tildeles et rådighedsbeløb svarende til 500 kr. pr. udvalgsmedlem. Udvalget kunne selv disponere over anvendelsen af pengene, som dog primært skulle anvendes i klubben (pro-shop , restaurant, SGO-kort).

Kanal Roskilde havde to halvtimes udsendelser om klubben. Den ene med Allan i restauranten, den anden med ”fugle Henning” og Jan Eriksen.

Det nye teested på hul 17 blev taget i brug i september.

Lørdag den 19. nov. var alle frivillige i klubben (udvalgsmedlemmer, m.fl.) inviteret til et ”tak for indsatsen” arrangement, som startede med en 9 hullers match, gensidig orientering og fælles spisning. Det blev en stor succes, som de ca. 80 deltagere var glade for.

Der kunne spilles til sommergreens helt frem til 18. december. De var dog lukket i en kort ”sneperiode” i november.

Rehab-golferne fik 35.000 kr. af Tryg-fonden til vedligeholdelse af deres golfscootere, som er meget vigtige for deres aktiviteter.

Ved årets udgang var der i alt 1496 medlemmer i Roskilde Golf Klub. Heraf var 791 fuldtidsmedlemmer, 380 semiflex og, 145 var par 3-medlemmer. De resterende var juniorer og ungseniorer.

 

2015

Vinteren var mild men meget våd. Ca. 50 % mere vand end normalt og det meste som regn. I perioder måtte hele banen lukkes. Hul 10 og 11 var lukket hele vinteren.

Der blev åbnet for sommergreen medio marts.

Bestyrelsen annoncerede planer om at ændre på tidsreservation og fortrinsret for grupper, f.eks. på herredagen, damedagen, m.m. Dette blev indledningsvis drøftet med lederne af de enkelte udvalg og efterfølgende på orienteringsmøder for nogle udvalgs vedkommende. Det medførte megen snak blandt medlemmerne.om bestyrelsens ønske om at ændre på tidsreservation og fortrinsret.

Bestyrelsen motiverede forsalget med, at en del medlemsafgang var begrundet i, ”man” ikke kunne komme til at spille på vores bane. Hovedtanken i bestyrelsens forslag var, at de hidtidige fortrinsretter blev bevaret, men at medlemmerne skulle bestille tid i fortrinsretperioden og ved ankomst bekræfte tidsreservationen. Hvis en fortrinsretperiode ikke var booket op, ville andre klubmedlemmer kunne booke den ledige tid, dog tidligst to døgn før den aktuelle spilledag.

Drøftelserne forud for generalforsamlingen om ovenstående medførte en ”splittelse” i bestyrelsen, som medførte, at tre bestyrelsesmedlemmer den 23. marts meddelte, at de ønskede at udtræde af bestyrelsen. Det var formand Jan Eriksen samt bestyrelsesmedlemmerne Jan Grønbech og Bo Sponzholtz.

På generalforsamlingsdagen torsdag den 26. marts var der så stort fremmøde, at man ikke kunne/måtte være i klubhuset. Generalforsamlingen blev derfor udsat til onsdag den 22. april. Den blev afholdt i teatersalen i Svogerslev. Også den dag var der stort fremmøde, men generalforsamlingen blev afviklet stille og roligt. Der blev indvalgt en ny formand, Kim Møller Behrend, og et nyt bestyrelsesmedlem, Jens Krøis. Bestyrelsen konstituerede sig med en mand mindre end tidligere.

Golfens dag blev afviklet søndag den 19. april. Trods et flot vejr og to ½ sides annoncer i Roskilde Avis kom der kun ca. 30 gæster. De fleste tegnede et prøvemedlemsskab. I efteråret var der ca. 40 tilmeldte til et to måneders prøvemedlemsskab.

Foråret var køligt, juli meget tør, august og september var rimelige, og banen var meget flot, da der var kommet vand efter den tørre sommer.

Den nye bestyrelse opsagde pr 1. juni samarbejdet med golfmanager Thomas Wichmann. Tina Donstrup kom ind som vikar for at hjælpe Helle. Ved årets udgang var der endnu ikke fundet en ny forretningsfører.

Klubben opnåede fine resultater i en række matcher/turneringer. I regionsgolf blev vores veteran A hold landsmester, Jan Birger Nielsen blev seniordanmarksmester, vores pro Martin Hansen blev dansk mester i parkgolf og Hans Møllegård blev dansk mester i en af handicapgruppen DM-4. I den forbindelse blev Roskilde Golf Klub udnævnt som Handigolf Ressource Center af DGU og DHIF.

I efteråret blev der indgået en ny 3-årig kontakt med Lasse Frölich om jobbet som pro i klubben. Forpagtningsaftalen for restauranten udløb med årets udgang. Der blev opslået annonce for at søge stillingen.

Der blev igangsat arbejde med at udvikle en ny hjemmeside. Projektet startede med et medlemsmøde i klubhuset den 20. august. Henrik Overgaard Pedersen blev tovholder, og han fik samlet en gruppe, som påbegyndte designarbejdet.

Sidst på efteråret igangsatte man arbejdet med at etablere et nyt teested på hul 17. Det placeres nordligere end det gamle, således at der opnås en lige tilgang til greenen. Desuden reduceres risikoen for at ramme spillere på 18. teested.

Ca. 50 af klubbens frivillige deltog i et ”tak for indsatsen” arrangement lørdag den 14. nov. De havde nogle hyggelige og informative timer sammen på banen og i klubhuset

Efteråret var meget mild og meget vådt. Fra medio november blev vinterbanen omlagt, idet der var klar vand på en del af banen. Banen blev lukket helt nogle dage på grund af vand. Den første natte- og rimfrost kom først i slutningen af november. Et kraftigt snevejr med ca. 50 cm sne den 21.- 22. nov. cementerede lukningen. Den 8. dec. blev der åbnet for en ”reduceret” vinterbane. Resten af året var stadig meget fugtig.

Primo december blev det meddelt, at Allan Jensen var valgt til forpagter af restauranten fra 1. jan. 2016. Allan er kendt i Roskilde fra job i kantinen såvel på rådhuset som i det gamle Roskilde Amt. I en periode var han også ansvarlig for serveringen i Odd Fellow Logen ved domkirken.

Ved årets udgang var der i alt 1408 medlemmer i klubben. Heraf var 775 fuldtidsmedlemmer, 340 semiflex og 147 par3 medlemmer, resten var juniorer, ungseniorer, m.m.

 

2014

Klubben fik ny restauratør. Pia og Flemming overtog efter Susanne og Niels, som åbnede ny restaurant i Skomagergade. Restauranten ændrede navn til Caddie & Co.

Det var en meget mild vinter. Ingen hård frost og kun en kort periode i slutningen af januar med sne, som lukkede banen. Sommergreens var angrebet af svamp, men de blev åbnet allerede i begyndelsen af marts. Fra primo april kunne alle vinterrestriktioner annulleres. April blev en meget flot måned med mange solskinstimer.

På generalforsamlingen med rekordstor deltagelse (182 medlemmer) var der en del debat om nye regler for fortrinsretter og blokering af banen. Et forslag fra bestyrelsen var drøftet med nogle udvalg i februar. Det blev i en let modificeret udgave forelagt i forbindelse med formandens beretning, og taget til efterretning, dog med et løfte om revurdering hen over sommeren. Efter afstemning blev Torben Madsen genvalgt og Brian Harder samt Michael Donstrup nyvalgt til bestyrelsen. Lars Søndergaard udgik af bestyrelsen. Erling Høyer blev udnævnt til æresmedlem og Käte Kloster fik årets ildsjælspris.

Formanden konstaterede på generalforsamlingen, at Roskilde Golf Klub er en af de største idrætsklubber i Roskilde og i top 10 blandt Danmarks golfklubber med sine i alt godt 1600 betalende medlemmer.

Den 11. april var der en flot og velbesøgt afskedsreception for vores forretningsfører Peter Petersen, som efter godt 9 år ønskede at gå på pension. Der var også lejlighed til at hilse på hans efterfølger Thomas Wichmann, som var startet per 1. april 2014.

Lasse Frølich ansatte Martin Hansen som proassistent.

Golfens dag blev afhold søndag den 27. april i et skønt solskinvejr, men der kom skuffende få gæster. Kun omkring 25 fandt vej til klubben. Til gengæld var de meget interesserede og mere end halvdelen tegnede et prøvemedlemsskab. I løbet af forsommeren var der allerede tilmeldt næsten 40 til første prøvemedlemsperiode, så i uge 18 startede der seks hold prøvemedlemmer med golftræning. Der var tre hold mandag, to hold torsdag og et hold lørdag. Det største antal hidtil.

Juni, juli og august var fine sommermåneder, en af de bedste somre i mange år. En længere periode med meget lidt regn generede dog ikke banen, som var i meget fin stand hele sommeren.

Det månedlige nyhedsbrev blev ændret, således at formanden har et indlæg i hvert nummer og der gives mere uddybende information om aktiviteter i klubben.

Carlsberg stopper som leverandør til klubben. Der kommer øl fra Royal Unibrew i hanen.

Der indgås en nye sponsoraftale med Jyske Bank, som afløser Danske Banks sponsorat.

Under klubmesterskaberne var der virkelig kamp i herrerækken mellem var nye proassistent Martin Hansen og vores dygtige unge spiller Nicklas Munkebo. I slagspil måtte de ud i omspil før Martin kunne kåres som sejrherre. Under matchen havde det været nødvendigt for Martin at sætte ny rekord på 18 hullers banen (64 slag). I kampen om hulspilsmesterskabet den efterfølgende weekend fik Nicklas revanche, idet han vandt 7-5 over Martin.

Hos damerne var der også tæt kamp. Det blev Cecile Donstrup som trak det længste strå med mesterskab såvel i slagspil som i hulspil.

Martin Hansen blev danmarksmester for pro`er.

I efterårsferien i midten af oktober kom der så meget regn på et par dage, at banen måtte lukkes fra onsdag til lørdag. Mange bunkers var totalt fyldte med vand. Lørdag var det tørvejr og efter en stor indsats fra greenkeepernes side kunne banen åbnes søndag, således at man kunne afvikle cross country matchen. Et nyt kraftigt regnvejr hele søndagen bevirkede, at matchen blev aflyst efter 9 huller og banen blev påny lukket. Den åbnede først i slutningen af den følgende uge. Også november blev meget fugtig – og mild. Banen var stadig meget våd, men dog spilbar i rimeligt om fang.

I årets løb har klubben haft 91 prøvemedlemmer igennem det to måneders prøveforløb. De har fået stor støtte af klubbens ca. 25 mentorer, som har guidet de potentielt nye medlemmer igennem prøveperioden. Resultatet blev at godt 70% af prøvemedlemmerne tegnede et prøvemedlemsskab, et virkelig flot resultat, når vi sammenligner os med andre klubber.

 

2013

Det meste af januar var banen dækket af sne, og det var ikke muligt at spille. En tøperiode sidst på måneden medførte så meget vand på banen, at den blev lukket et par dage. Februar og starten af marts var også kølig med en del frost. Marts blev en af de koldeste martsmåneder i mange år. Al spil foregik til vintergreens.

Udskiftningen af taget på greenkeepergården undtagen nordsiden blev færdiggjort. Det pyntede gevaldigt.

Indendørs blev der støbt nye gulve, og der blev foretaget en større oprydning, således at alt materiel kunne placeres på en hensigtsmæssig måde. Der blev holdt åbent hus på greenkeepergården lørdag den 4. maj.

Nick Bosholdt afløste Hans Henrik Hagelund som chefgreenkeeper pr 1. maj 2013.

Lasse Frølich havde travlt med at etablere sig som den nye pro med Jeppe som assistent. Begge blev meget populære i løbet af sæsonen.

Niels og Sanne meddelte, at de havde købt restaurant i Skomagergade, og at de derfor ville ophøre i klubben med udgangen af 2013.

På årsmødet i Roskilde Idræts Union var der hæder til Hans Møllegaard for hans EM i handicapgolf samt til klubbens U19A hold for deres Danmarksmesterskab.

På generalforsamlingen afgik Aksel Nissen efter seks år som formand. Der var nyvalg til Jan Eriksen. Bestyrelsen bestod derudover af Flemming Hviid, Bo Sponholtz, Lars Søndergaard, Jan Grønbech og Torben Madsen, Regnskabet for året 2012 viste et lavere overskud end budgetteret, primært grundet lavere tilskud fra Roskilde Kommune samt ekstra udgifter i forbindelse med sygdom i sekretariatet i starten af 2012. Henning Jensen fik tildelt årets ildsjælspris.

Vinterreglerne ophørte medio april. Dog var der enkelte frostnætter helt hen til starten af maj, således at der i de tidlige starter måtte spilles til vintergreens. I juni fremstod banen i perfekt og velplejet stand.

Der var rekordtilmelding til årets åbningsturnering, Danske Bank match. I alt 174 klubmedlemmer havde tilmeldt sig matchen.

Der var pænt besøg på Golfens Dag, og klubben fik ca. godt 40 nye prøvemedlemmer, som startede fællestræning i slutningen af april. Over halvdelen af disse fortsatte som medlemmer af klubben fra 1. juli 2013. Et informationsmøde i slutningen af juni gav et tilsvarende antal prøvemedlemmer. Klubbens mentorer ydede en stor indsats for at få de potentielt nye medlemmer til at føle sig godt modtaget i klubben.

Efter en normal, men lidt kølig juni blev der åbnet for solen og varmen i starten af juli. Det flotte sommervejr varede lige til starten af september, og selv i oktober var der fine, stille dage med sol. Juli/august blev de to næstmest solrige måneder siden målingerne startede for over 100 år siden, og der kom kun ubetydelige regnbyger i de to måneder. Det betød en meget tør bane med megen rul til boldene, hvilket da også medførte en ny banerekord ved klubmesterskaberne i slutningen af august. Nicklas Munkebo gik en runde i 65 slag.

40 års jubilæumsmatchen den 1. september blev en succes. Der var plads til 144 spillere, som havde en fin dag. Formanden bød velkommen og takkede initiativtagerne til klubbens stiftelse, hvoraf nogle var indbudt til matchen. Borgmester Joy Mogenssen ankom cyklende og lykønskede klubben. I forvejen havde klubben modtaget en fødselsdagsgave på kr. 4.000.- fra Roskilde Kommune. Borgmesteren fik foræret et prøvemedlemsskab til klubben. Matchen forløb fint trods en enkelt regnbyge. Mange sponsorer havde foræret gaver i anledning af jubilæet. Der var lodtrækning blandt deltagerne om 80 gaver.

Klubbens U19A hold vandt først sjællandsmasterskabet og genvandt efterfølgende Danmarksmesterskabet ved en spændende match den 6. oktober mod Helsingør. Det var Victor Høier Barsøe, Victor Emil Madsen, Jonas Wenckens samt Jacob Falk Schollert, som stod for denne bedrift.

Klubmesteren Nicklas Munkebo og Andreas H. Sørensen kvalificerede sig blandt de 40 spillere, som skal deltage i Ecco Tours 2014.

Klubbens 2. hold i divisionsturneringen vandt 4. division og rykkede op i 3. division. Seniorerne vandt 2. division og spillede om oprykning til 1. division. Hvordan gik det???

I efteråret var der to kraftige storme, som medførte, at 3-4 af de store træer på banen væltede, samt at en del andre træer mistede grene.

Der blev der indkaldt til malerarbejde på greenkeepergården i et par weekends. 10-15 medlemmer mødte op og malede udvendig. Grundet dårligt vejr blev arbejdet ikke helt afsluttet.

Efteråret var helt frem til årsskiftet rimelig lunt med meget få frostdage og praktisk ingen sne. Bortset fra et par tidlige morgener kunne der spilles til sommergreens året ud. I slutningen af december blev sommergreens dog lukket grundet svampeangreb.

Vinterbanen undergik visse ændringer efter forslag fra nogle af herredagens medlemmer.

Jul i Roskilde 2013 indeholdt en flot artikel om klubben i anledning af 40 års jubilæet.

I december blev der indgået aftale med Pia Klingemann og Flemming Haahr Larsen om forpagtning af klubbens restaurant pr 1. januar 2014.

Ved årets udgang var medlemstallet følgende:

 • 132 ungdomsspillere
 • 29 ungseniorer
 • 870 fuldtidsmedlemmer
 • 273 par 3 medlemmer
 • 380 semiflexmedlemmer

Roskilde Golf Klub var en af de få klubber, som ikke oplevede en tilbagegang i medlemsantallet, men havde en tilgang på ca. 35 fuldtidsmedlemmer.

 

2012

Året startede mildt. Der kunne spilles til sommergreens de første par uger. Så kom der døgnfrost, men ikke megen sne. Det varede til slutningen af februar. I perioden med frost kunne der køres på banen, så Roskilde Kommune rensede og uddybede åløbet tværs over hul 10 og 11.

Omkring 10. marts er banen så tør, at der kan åbnes for spil til sommergreens, dog stadig med spil efter vinterbaneregler. Kort tid efter ophæves vognforbuddet. Vi er over en måned forud med banen i forhold til sidste år, siger chefgreenkeeperen på generalforsamlingen ultimo marts.

I samarbejde med DGU forberedes en række markedsføringsaktiviteter. DGU giver information herom forud for generalforsamlingen, som i øvrigt afvikles rimelig fredeligt. Der er en del debat om opsigelsen af pro’ernes kontrakt til udløbet af året. Bestyrelsen svarer, at man ønsker at indgå en ny kontrakt og give alle, inkl. nuværende pro’er, mulighed for at søge jobbet. Torben Madsen nyvælges til bestyrelsen.

Golfens Dag afholdes søndag den 15. april. Vejret er ikke det bedste, og der kom regn eftermiddag. Dog kommer der 70-80 gæster, men kun en meget lille del af dem tegner et prøvemedlemsskab straks. Der tegnes 35 prøvemedlemsskaber i forsommeren.

Bent Østergaard planter Ildsjælens Træ sammen med mikroerne på en skøn torsdag eftermiddag i maj.
Arrangementet overværes af den lokale presse.

Maj og juni er tørre måneder, men banen er i flot stand og modtager megen ros fra gæstespillere.

I slutningen af juni lanceres nyt hjemmesidelayout.

Klubbens juniorer opnår fine resultater i landsdækkende turneringer og en af klubbens greenkeepere (Peter Lundberg) vinder C-rækken i DM for greenkeepere.

Mandag den 25. juni holdes informationsaften for golfinteresserede. Den er annonceret via 2 annoncer i Roskilde Avis. Godt 20 af de fremmødte tegner straks et prøvemedlemsskab. I alt tegnes 45 prøvemedlemsskaber i eftersommeren.

Kaninmatcherne mandag aften er meget populære. I slutningen af august er der rekorddeltagelse med 124 tilmeldte spillere, og ved et par senere matcher deltager endnu flere.. Det giver arbejde til kaninmatchlederne. Det store antal deltagere skyldes bl.a., at semiflex-medlemmer kan deltage i matcherne.

Lasse Frølich ansættes som ny pro per 1. januar 2013.

I september bliver Hans Møllegård Europamester i hans række i paragolf (golf for handicappede). Mesterskaberne blev spillet i Rø Golfklub på Bornholm. To uger efter vinder klubbens U19A ynglingehold Danmarksmesterskabet i deres gruppe.

Der kommer sne primo december, og det blev ikke til meget golfspil resten af året.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 11. dec. Eneste punkt på dagsordenen er en justering af kontingentsatserne, herunder en halvering af indskudsbeløbene. Desuden gives der reduktion i indskud til tidligere semiflex medlemmer samt til ægtepar. Forslagene vedtages.

Ved årets udgang er medlemstallet følgende: 129 mikroer, 22 ungseniorer, 766 seniorer, 321 par3-medlemmer samt 335 semiflexmedlemmer. Dette er en lille nedgang i seniormedlemmer, men en pæn forøgelse af semiflex medlemmer.

 

2011

Det var et snedækket Danmark, som gik ind i 2011, og sneen blev liggende til ultimo januar. Primo februar var der en kort periode med tø, og i godt en uge var det muligt at spille til sommergreens. Så kom der døgnfrost, som varede resten af februar. Ikke megen mulighed for golf i årets to første måneder. Det var kun nogle få garvede, som vovede sig ud på banen, der i øvrigt var hårdt angrebet af sneskimmel.

Foråret var køligt og fugtigt, dog havde vi en påske med super vejr, faktisk noget af det bedste i året. Banen kom sig forbavsende hurtigt, og midt på året kunne der bydes på noget af det lækreste græs, vi har oplevet, men det var på bekostning af sol og tørvejr. Sommeren blev en af de vådeste i mange år og bød ikke på det store antal solskinstimer. Heldigvis viste de forudgående år store dræningsarbejder sig at virke. Banen kunne de fleste steder tage vandet, og vi var – modsat mange andre baner – ikke tvunget til at lukke hele eller dele af banen.

Efteråret var normalt, dog med en utrolig lun og tør november/december og ingen sne/ frost. Der kunne spilles til sommergreen på en meget lækker bane.

Blandt årets aktiviteter kan nævnes følgende:

Der opstilles to lynhytter ude på banen, og der etableres læskur ved greenkeepergården samt ved pumpehuset ved greenen på hul 10.

Arne (Matas) Kristensen udnævnes på sin 70 års fødselsdag til æresmedlem i Roskilde Golf Klub.

Klubbens juniorer, såvel piger som drenge, klarer sig flot i de landsdækkende turneringer. Bl.a. bliver Nicklas Munkebo nr. 2 ved DM i hulspil for juniorer, denne præstation bliver senere belønnet med ”månedens idrætspris” sponsoreret af Nordea og Roskilde Idræts Union. Celine Donstrup bliver årets junior i klubben. Bl.a. for hendes udtagelse til DGU`s gruppe af ”talent piger”.

Klubbens herrehold i 2. division må desværre en tur ned i 3. division, mens seniorholdet rykker op i 2. division efter flotte præstationer i årets kampe. Desværre måtte holdet i damerækken trækkes på grund af manglende spillere.

Klubben deltog i den landsdækkende ”Golfens Dag” søndag den 10. april. Vejret var fint og ca. 40 personer tegnende sig for et prøvemedlemskab i klubben. I august indrykkes annonce i de lokale aviser. Der afholdes ”åbent hus” en mandag aften i august. Det resulterer i ca. 69 nye prøvemedlemmer. Indtil videre har disse hverveaktiviteter givet syv nye fuldtidsmedlemmer, 12 semiFlex medlemmer samt 37 par 3 medlemmer.

Pro`erne Mads og Lasse vinder i september begge sølvmedalje ved Danmarksmesterskaberne for klub pro’er.

Hans Møllegaard og klubben får tildelt kr. 10.000.- af Nordea Fonden for det store arbejde han og Roskilde Golf Klub har udført for handicappede golfspillere.

Klubben anmeldes i Golf Avisen. Anmelderen bemærker sig specielt, hvor pænt der er omkring klubhus og driving range. Banen beskrives som en udfordrende bane, der bliver bedre, når man har spillet den et par gange. Anmelderen anbefaler et besøg.

I årets løb begås en række indbrud i biler på parkeringsområdet. Desværre pågribes tyvene ikke. Nogle unge stjæler to af klubbens golfbiler. De ødelægges under voldsom kørsel i Boserup Skov. Der opsættes ekstra spærring ved parkeringsanlægget for bilerne.

Der anlægges et rodzoneanlæg ved åen mellem hul 1 og teestedet på hul 9. Anlægget skal opsamle og biologisk rense spildvandet fra maskinvaskepladsen ved greenkeepergården inden det udledes i Gedvadrenden.

I november plantes/flyttes ca. 40 større træer på banen, bl.a. langs de gamle piletræer mellem hul 1 og hul 9.

Ved årets udgang er vi 832 aktive samt 188 semiFlex medlemmer. Hertil kommer 133 juniorer og mikroer samt 476 par-3 medlemmer, i alt 1629 medlemmer. En lille fremgang i forhold til årsskiftet 2010/2011.

 

2010

Spil på banen er først muligt i slutningen af marts, og kun til vintergreens. Primo april åbnes for spil til sommergreens, men banen er meget våd, og der er skimmelangreb mange steder.

På generalforsamlingen i marts besluttes det at udvide medlemstallet til max. 1000 aktive medlemmer eksklusive juniorer. Desuden bemyndiges bestyrelsen til at omlægges klubbens lån, således at der optages størst muligt kreditforeningslån. Dette vil lette rentebyrden.

Alle på klubbens venteliste tilbydes at blive optaget som aktive medlemmer. Kun ca. 35 takker ja. For første gang i mange år har klubben ikke venteliste og medlemstallet er ikke på det maksimale.

Fra medio juni til primo august kommer der praktisk taget ingen regn. Men så i løbet af et par uger i august falder der næsten 200 mm. Banen må lukkes i to dage pga. oversvømmelser.

Tidsbestillingssystemet fungerer nu på 2. år til de flestes tilfredshed.

Der inviteres via annoncer til åbent hus arrangement søndag den 5. september. Dette bliver en succes. Vejret er super, og der kommer ca. 125 gæster. Cirka 50 af disse tegnede et prøvemedlemskab. Der iværksættes forskellige tiltag for at integrere disse i klublivet.

Vinteren starter tidligt. Fra omkring 20. november er der igen sne på banen, og den resterende del af året er der kun få dage, hvor det er muligt at spille golf.

Torsdag den 9. dec. afholdes ekstraordinær generalforsamling. Det vedtages at indføre semiFlex medlemskab samt at nye medlemmer kan afdrage indskud.

Ved udgangen af året er der godt 900 aktive medlemmer i klubben. Det har således ikke været muligt at fylde op til 1000. Klubben har dog fortsat en sund økonomi.

2009

Vinteren var rimelig mild uden ekstreme vejrforhold, således at der kunne spilles vintergolf de fleste dage. Sidst på året blev det vedtaget at fortsætte spil til sommergreens undtagen ved sne og frost. De store drænarbejder, som var gennemført i de to forudgående år, viser sig at være nyttige. Selv i en november med regn næsten hver dag, var der ikke oversvømmelse på banen. Næsten alle gamle svellebroer over de mange vandløb på banen er nu udskiftet med nye, pæne træbroer.

Krakket i Roskilde Bank medfører skifte til Danske Bank. I forbindelse hermed optages kreditforeningslån i Nykredit. En del af låneprovenuet ”båndlægges” til finansiering af køb af de 5,11 ha jord, som drivingrange ligger på. Jorden tilhører Roskilde Domsogn.

På generalforsamlingen besluttes en vedtægtsændring, således at der fremover ikke skal indkaldes pr brev til generalforsamlingen. I stedet fremsendes indkaldelsen via e-mail, ligesom beretning og andre dokumenter offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Der indføres tidsbestilling den 1. juni. Efter en kortere indkøringsperiode, hvor sekretariatet ofte måtte yde hjælp, bliver systemet generelt accepteret af brugerne.

Klubbens bedste damehold må forlade 1. division. Johanne Heidebo er fortsat klubbens bedste damespiller, og deltager bl.a. i EM for piger i Finland.

 

2008

Vinteren var mild, dog med lidt sne og frost i slutningen af marts. Fra 1.april kunne der spilles til sommergreens. De dræningsarbejder, som blev igangsat i 2007, afsluttes i løbet af året. I samarbejde med Roskilde Kommune og Odsherred Statsskovdistrikt foretages rensning af grøfter og vandløb på og omkring banen, således at afvandingen optimeres. Der etableres stensætning og rododendronbed på hul 11, og der nedlægges dræn i bakken.

Der etableres kunstgræs teesteder ved alle huller, således at der kan spiles på 18 huller om vinteren.

Klubben oplevede også i år en (mindre) nedgang i greenfeeindtægterne, men kan stadig fremvise en sund økonomi.

Der indgås en 3-årig hovedsponsoraftale med Roskilde Bank, som tilfører klubben et pænt beløb hvert år. (Trods bankens krak fastholdes aftalen i den 3 årige periode).

Klubbens pro-elev Lasse Frølich bliver nr. 2 ved Danmarksmesterskaberne for pro-elever.

I samarbejde med DGU gennemføres en medlemsundersøgelse, som besvares af ca. 40% af klubbens aktive medlemmer. Et af resultaterne er, at der er stemning for at indføre tidsbestilling. Resultaterne fra undersøgelsen indgår i bestyrelsens løbende arbejde.

Johanne Heidebo fortsætter sin succes og udtages sammen med en drengejunior til at repræsentere Danmark i ”The Open” for juniorer. Johanne opnår en pæn placering midt i gruppen.

Al kommunikation i klubben foregår nu elektronisk, dog udgives stadig en årbog med årets turneringsplan samt oversigt over klubbens udvalg og deres medlemmer. Det er disse godt 80 frivillige i udvalgene, som sørger for at Roskilde Golf Klub er en velfungerende og levende klub.

2007

Vinteren gav unormalt meget sne. En kraftig snestorm i februar stoppede al færdsel til og fra klubhus og greenkeepergården i over en uge. Da sneen smeltede, var det nødvendigt at lukke banen i en længere periode. Hele året var meget vådt. I alt over 900 mm regn mod normalt ca. 600 mm. I juli kom der over 100 mm på et døgn og banen måtte for første gang i klubbens historie lukkes i over en uge. I de ”tørre” perioder blev der startet et større dræningsarbejde.

På generalforsamlingen stopper Lis Reisby som formand. Ny formand bliver Aksel Nissen.

Den økonomiske afmatning slår igennem på en række områder. Greenfeeindtægterne er godt kr. 160.000 lavere end i 2006, og det viser sig vanskeligere end tidligere at tiltrække nye medlemmer. Mange af personerne på ventelisten takker nej, når de tilbydes medlemskab.

Kontrakten med klubbens pro`er  (Alex og Mads) forlænges med fem år til udgangen af 2012.

Den nye restauratør viser sig at blive et løft for kvaliteten i restauranten (Albatros) til glæde for medlemmer og gæster.

De mange passive medlemmer har stor glæde af par 3 banen og et aktivt udvalg på 10 personer sørger for mange aktiviteter.

Klubben stopper udgivelsen af et trykt klubblad. I stedet udsendes elektroniske nyhedsbreve til alle, som har afleveret en mailadresse til klubben.  Der installeres to elektroniske informationsskærme i klubhuset. Her vises aktuelle oplysninger om banelukninger, arrangementer, m.m.

Klubbens bedste damehold rykker op fra 2. division til 1. division, dvs. den næstbedste række. Celine Donstrup udtages til DGU`s landsjuniorhold. Klubbens arbejde med mikroer omtales i Dansk Golf nr. 6/2007.

Ved aflevering af klubbens 5. grønne miljøregnskab kvitterer DGU med ordene: Tak for modtagelsen. Det er som sædvanlig blandt landets allerbedste.

2006

Klubbens vedtægter ændres, således at medlemstallet kan øges til 900 medlemmer eksklusive juniorer.

Det vedtages på generalforsamlingen, at det reducerede kontingent for ældreseniorer skal bortfalde over en kortere årrække.

Bestyrelsen forhandler med ejeren af jordstykket op mod Boserup skov. Ejeren kommer pludselig med helt urimelige krav rent prismæssigt, og klubben siger stop for projektet.

Klubben udpeger en sportschef for at fremme elitespillerne i klubben.

Der indføres rygeforbud i klubhuset.

Roskilde Golf Klub er den 4. største golfklub i landet med ca. 1900 medlemmer inkl. ca. 800 passive. Der er 41 mikroer og 131 juniorer.

Klubben besøges af ca. 5000 greenfeegæster, som lægger over 1 mio. kr. i kassen.

Lisbeth ophører som forpagter af Cafe 19. Ny forpagter per 1. jan 2007 bliver Niels Hansen, der var køkkenchef på restaurant Bryggeren.

Den skriftlige information i klubben bevæger sig mod mere elektronisk kommunikation. Klubben begynder at indsamle mailadresser på medlemmerne, og starttider til matcher udsendes elektronisk. Klubbladet reduceres til fire årlige udgaver.

Klubben omtales i bladet “Jul i Roskilde” i anledning af, at Roskilde Golf Klub var årets idrætsklub i 2005.

En række store træer ved parkeringspladsen må fældes i efteråret grundet råd.

Efteråret var meget fugtigt.  Der faldt mere regn i årets fire sidste måneder end i hele 2005. En del huller måtte lukkes i november.

2005

Der er stadig stor venteliste til klubben.

Forsøget på at genetablere teestedet i søen på hul 11 mislykkes, da Dansk Botanisk Forening indgav klage til Naturklagenævnet.

Sten Tinning blev til knyttet klubben som konsulent i 2005.

Eagle golfadministrations systemet indføres i klubben.

Klubben er en af byens største idrætsklubber.

Det store træ på hul 9 bukker under for stormen.

Klubbens grønne regnskab bliver fremhævet på DGUs  hjemmeside som eksempel.

Stor interesse for Bent Østergaards mikroafdeling. Der var tilmeldt 36 børn i alderen 5 til 9 år.

Roskilde Golf Klub bliver udnævnt til årets idrætsklub i Roskilde.

2004

I 2004 oprettes flere nye udvalg, nemlig miljøudvalg, par 3 udvalg og visionsudvalg.

På den ekstraordinære generalforsamling besluttes, at antallet af aktive medlemmer må stige fra 800 til 900 medlemmer.

Klubben har ca. 125 juniorer.

Bent Østergaard tog initiativ til at oprette en mikroafdeling for de helt små for igennem leg at lære, hvor dejligt det er at spille golf.

Mads Flint og Alex Madsen startede som trænere.

1. april startede Peder Pedersen som forretningsfører.

2003

Klubben køber Gedevadgård af Roskilde Kommune, og der indrettes tidssvarende maskinhus og værksted i staldbygningerne.

Åse Gunder Christiansen går af som formand. Lis Rejsby bliver ny formand.

På en ekstraordinær generalforsamling vedtages det at hæve medlemstallet fra 800 til 900.

De nye medlemmer skal indsluses over en 3 års periode.

Den 1. april tages det nye klubhus i brug, og banen spilles efter det nye hulforløb.

Den 3. april havde klubben 30 år jubilæum.

Pølse Bent stopper Cafe 19 og Lisbeth Cornelius overtager forpagtningen.

Rasmussens ejendom (det gule hus ved klubhuset) bliver sat i stand, og Ulrik Wesselhoff flytter ind og bliver vicevært.

Der indrettes træningsfaciliteter bagest i den store bagrumshal.

2002

Stort fremmøde til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen havde fremsat forslag om, at det nedsatte kontingent for ældreseniorer skulle bortfalde over en årrække.
Det store fremmøde af ældreseniorer bevirkede, at forslaget blev nedstemt.

Thomas Larsen tiltræder som pro.

Det første spadestik til det nye klubhus blev taget den 21. juni og kort før jul var der åbent hus i nybygningen. Byggeriet forløb planmæssigt.  Ca. 100 medlemmer deltog.

2001
Den 21. juni afholdes ekstraordinær generalforsamling vedr. igangsættelsen af klubhusbyggeriet.

I efteråret vedtages lokalplanen for det berørte område.

Åbningen af Gedebækrenden over hul 4 og 5 ( Nuværende hul 10 og 11 ) blev påbegyndt i samarbejde med Roskilde Kommune.

2000

Niels Yde går af som formand. Åse Gunder Christiansen bliver ny formand.

Medlemstallet kommer op på 800 aktive medlemmer, og der er venteliste.

Arbejdet med det nye klubhus skrider godt fremad. Der bliver udarbejdet arbejdspladsvurdering for klubbens ansatte og klubben udarbejder et miljøregnskab som en af de første golfklubber i Danmark.

Hans Henrik Hagelund tiltræder som ny chefgreenkeeper.

1999
Klubben har 775 medlemmer.

Byggeudvalget fremlagde plan for det nye klubhus, som efter bestyrelsens opfattelse blev for dyrt, og udvalget blev derfor bedt om at komme med et revideret forslag. Dette forslag blev forelagt medlemmerne på et medlemsmøde.

 

1998
Roskilde Golf Klub fejrer 25 år jubilæum med en reception i klubhuset lørdag den 4. april efterfulgt af en kæmpe jubilæumsturnering.
Selve matchen blev den største i klubbens historie med 250 deltagere.

Den efterfølgende fest blev en kæmpe succes med 300 deltagere, der morede sig i et festtelt med musik og underholdning.

Jette og Arne Kristensen Matas samt Carlsberg sponsorerede match og fest.

Der udgives et 28 siders jubilæumsskrift med forord af borgmester Henrik Christiansen.

Planen med det nye klubhus skrider planmæssig frem.

Bent Hansen (PølseBent) starter Golfgrillen i klubhuset

 

1997
Jes får ny hjælpetræner, Thomas Larsen ansættes.

Niels Yde afløser Verner Pedersen som formand.

Der er flertal for, at bestyrelsen arbejder videre med ”midtvejsløsningen”

Bestyrelsen foreslår at udvide det maksimale antal medlemmer fra 700 til 800 over en årrække. Forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Et byggeudvalg nedsættes og indleder møder med Roskilde Kommune om klubhusbyggeri.

Klubben opfordres til at komme med et detaljeret forslag om ” midtvejsløsningen” primo 1998.

 

1996
Et forslag om at udvide det maksimale medlemstal fra 700 til 800 stemmes ned på generalforsamlingen.

Banens stand er meget forbedret. De nye greens er fine. Banen rates på ny og den vurderes vanskeligere end tidligere. Næsten alle går ned i handicapindex.

Det besluttes at ansætte en lønnet klubsekretær fra årsskiftet. Der indrettes kontor i Gedevadgård.

Klubbens c-hold vinder det uofficielle Danmarksmesterskab (Faxe Cup)

Mette Gylling Mikkelsen sætter ny banerekord for kvinder i Silvan plus 4K match.

 

1995
Debatten om klubhus forsætter.

Der opsættes tre muligheder Hørgården, Gedevadgård og ”midtvejsløsningen”. Hørgården og Gedevadgård ligger i hver sin ende af banen, derfor introduceres midtvejsløsningen, som giver mulighed for at anlægge to ni hullers sløjfer, som begge starter og slutter ved et klubhus.

 

1994
De otte nye greens graves op og anlægges på ny. Der spilles på temporære greens.

Banekontrol indføres.

DGU indfører plastkort som medlemskort.

Meget tør sommer, hvor vækstbetingelserne for de nysåede greens ikke er gode.

Karin Folkersen bliver Danmarksmester i seniorafdelingen.

Roskilde Kommune spørger klubben, om de er interesseret i at købe Hørgården, som er blevet ledig efter at der er bygget nyt vandrerhjem ved havnen i Roskilde.

Debatten om nyt klubhus starter.

 

1993
Baneindvielse af 18 huller fastsat til den 5.juni.

Svend Pedersen stopper som formand, Verner Pedersen vælges som ny formand.

Steen Kaas forlader pro-jobbet. Aftale med Jes Roger Pedersen, der dog først kan tiltræde i 1994. Steen Falk Knudsen og Marie Mattson forsætter som hjælpetrænere.

Course Rating indføres.

Festlig baneindvielse med Roskilde Garden, borgmesteren, Karina Ørum og Steen Tinning.

Toyota Roskilde sætter en bil i præmie for hole-in-one på hul 17. Der blev intet hole-in-one.

Stor indvielsesfest lørdag aften på Slagteriskolen.

De nye greens viser sig at volde problemer. Voldgiftsag mod S48.

Jan Grønbech vinder DM i mesterrækken i firmagolf, hvor finalen spilles i Nice i Sydfrankrig.

 

1992
På grund af baneudvidelsen spilles der kun på ni huller hele året.

Nyt edb-system indkøbes for 40.000 kr.

Steen Falk Knudsen bliver pro-assistent. Par 3 banen tages i brug.

Klubben kan disponere over stuehuset til Gedevadgård.

Plantning af mange hundrede buske og træer på ny banedel gennemføres i efteråret.

Stadig drøftelse med kommunen med adgang fra hul 4 (10) og 5 (11) via tangerne.

 

1991

Marie Mattson fra USA bliver ny hjælpetræner.

Lokalplanen vedtages på byrådsmødet den 17. april. Nu venter klubben på byggetilladelse.

Klubben har opsparet ca. 1,5 mil. kr. til baneudvidelsen. Arbejdet med baneudvidelsen begynder i efteråret. Megen debat på generalforsamlingen den 29.oktober. Den sluttede først kl.24.

 

1990
Brand i det lille maskinhus ved Gedevadgård i januar. Kun materiel skade.

Der er udarbejdet lokalplan for baneudvidelsen. Byrådet indstiller planen til godkendelse på et byrådsmøde den 23. maj, men kræver samtidig, at klubben skal betale den manglende forpagtningsafgift på 72,000 kr. pr. år til Roskilde Kommune.

Steen Kaas afløser Tim Card som pro. Michael Davies-Graham fra Australien bliver ny hjælpetræner. Alle skal lære ”kængurusving”.

Der afholdes borgermøde på Hørgården om lokalplanen. Mange modstandere møder op.

Anvendelse af jord til golfbaner er ikke populært i en stor del af befolkningen. Der er mange fordomme.

Olaf Irgens bliver DGU dommer.

1989
Jes Roger Petersen rejser til Århus.

En arbejdsgruppe på tre mand indleder realitetsdrøftelse med Roskilde Kommune om en baneudvidelse.

Den nye hjælpetræner, Anthony Green, rammes to gange af træningsbolde under boldopsamling på driving range. Begge gange ender det med besøg på skadestuen.

En plan for den nye 18-huller bane vises i klubbladet.

Klubbens junior c-hold, Laust Ladefoged, Rene Christiansen, Helle Falk og Cristian Smith bliver Danmarksmester. Klubben har 609 medlemmer. Det vurderes, at der i forbindelse med baneudvidelsen vil være økonomisk balance ved 700 medlemmer.

 

1988
OK fra Roskilde Kommune om arealet til baneudvidelse med en række betingelser om udformning. Tee-stedet på tangen skal nedlægges – sikkert for at ”please” diverse miljøgrupper.

Jes Roger Pedersen bliver trænerassistent hos Tim Card.

Det rentefri lån betales tilbage til medlemmerne og klubben er gældfri.

Medlemsregister og handicapregistrering lægges på EDB.

Frank Tarp sætter banerekord 66 slag. Sidste ni huller i 30 slag.

Indbrud i klubhuset tre gange, hvor ølautomat og green-fee boks bliver brudt op.

 

1987
John Larsen fra Citroen stiller en 2CV til rådighed til opsamling af træningsbolde på drivingrange.

Klubben har nu 500 medlemmer.

Fornyet ansøgning til kommunen om jord til udvidelse af banen.

Jan Sederholm tegner udkast til baneudvidelse på arealet mellem hul 5 (nuværende hul 11) og Hørgården

Træplantningskampagne. Medlemmerne opfordres til at komme med et træ, som plantes på banen.

 

1986
Det viser sig mulighed for køb af nabojord til banen. Roskilde Kommune er ikke interesseret i at købe jord.

Klubben selv har ikke penge. Ingen andre melder sig.

Der indrettes omklædningsrum uden håndvask, bad og toilet i stalden på Gedevadgård.

Bent Jensen går af som formand, og Svend Pedersen bliver ny formand.

 

1985
Trols Østergaard på 10 år laver hole-in-one.

 

1984
Klubbens medlemmer yder rentefrit lån til klubben for at fjerne stærk rentebelastende gæld.

 

1983
10 års jubilæum. Opvisningsmatch med landsholdsspillerne Lise Eliasen og Leif Nyholm samt vores egne Tim Card og, Torben Larsen.

Jubilæumsfest på Svogerslev Kro den 16. april. Klubben har nu 410 medlemmer.

Torben Larsen sætter banerekord med 61 slag.

Første nummer af det nye medlemsblad udkommer i november måned. Det erstatter de tidligere duplikerede medlemsinformationer.

 

1982
Byrådet vedtager den 13. oktober, at Roskilde Golf Klub skal bevares som golfklub trods protester fra Landbrugsministeriet
Ministeriets argumentation er, at arealet oprindeligt kun blev udlånt i 10 år til den 1. januar 1987.

Preben Eklund får Roskilde Tidendes hole-in-one præmie

Georg Glaner skænker klubben en pavillon til indretning af matchrum, pro-værksted og pro-shop.

Dansk Naturfredning og Dansk Natur og Ungdom ønsker tee-stedet på hul 5 (nuværende hul 11) flyttet fra tangen. Klubben sætter sig imod.

 

1981
Offentlig debat om at nedlægge banen ved Gedevad, da der nu åbnes en bane i Hedeland.

Gunnar Schmidt opnår banens første hole-in-one på hul et par 3 hul. Nuværende hul 7.

 

1980
Uro i klubben. Svend Tinning fyres som træner. Tim Card ansættes som ny træner.

Golfklubben Hedeland stiftes. Klubben får tilladelse til at anlægge en øvelsesbane for nybegyndere.

Projektet ændres til tre huller.

Hans-Christian Eisen træder ud af bestyrelsen efter at have været med siden starten.

 

1979
Kommunen siger nej til klubbens beplantningsplan.

Roskilde Kommune stiller svinehuset på Gedevadgård til rådighed for klubben.

Efter nogen debat indrettes huset til bagrum.

Henning Svendsen forærer klubben en flagstang

 

1978
Borgmester Lisbeth Olsen indvier banen den 10 juni .

Antallet af medlemmer stiger. Stop for tilgang sidst på året.

Frank Tarp slog sin far i finalen om klubmesterskabet. Franks mor, Elisabeth Tarp, vinder damernes mesterskab.

På generalforsamlingen informeres om, at anlæggelse af banen, klubhus, maskiner mm. har kostet 887.557 kr.

 

1977
Forventning om ibrugtagning i august 1977 holder ikke.

Bønnelyckes Trælasthandel forærer klubben et langt træhus til klubhus. Det transporteres på blokvogn til Gedevad og opsættes. Hans-Christian Eisen er en af de drivende kræfter, der sammen med en lille, men trofast skare af klubbens medlemmer udfører et stort, frivilligt arbejde med at etablere banen og klubhus.

Børge Tarp siger på generalforsamlingen:” Maskinerne er godt nok noget gammelt skidt, men de var billige”.

 

1976
Medlemstallet daler til 140, men der udarbejdes et budget baseret på 300 medlemmer.

Det viser sig, at der er landbrugspligt på arealet, som klubben har fået stillet til rådighed. Al aktivitet stoppes. Kommunen støtter klubben.
Tilladelse fra Landbrugsministeriet i december.

 

1975
Utålmodighed hos klubmedlemmerne

Udmeldinger. Samarbejde med Køge om spil på Køge Golf Klubs bane fortsætter.

OK fra økonomiudvalget i Roskilde Kommune om jord til ni hullers bane ved Gedevad.

Indsigelse fra kommunens borgere mod at ”øde jorden væk til golfbane” og forstyrre nattegalesangen. Kraftig offentlig debat mod bane planerne.

Arealet i Hedeland dukker op som alternativ. Gedevad fastholdes, og en lang række entusiastiske klubmedlemmer går i gang med hus- og banebygning, da Jan Sederholm har udarbejdet et udkast til banen. Driving range tilsås, der plantes træer, m.m.

Bormester Grete Munk planter et egetræ ved den planlagte parkeringsplads. Kommunens forvaltningschef overværer plantningen

 

1974
Roskilde Golf Klub optages i Roskilde Idræts Union.

Kommunal velvilje, men stadig ingen bane.

Drøftelse med Baron Wedell-Wedellsborg vedrørende bane i Gundsø Kommune

 

1973
Orienteringsmøde på Hotel Prindsen. Ca. 60 deltagere. Børge Tarp-Hansen redegør for undersøgelser vedrørende bane.

Stiftende generalforsamling den 3. april. Klubben får 166 medlemmer i løbet af maj.

Onsdag den 16. maj. åbner træningsbanen på dyrskuepladsen i Darupvang. Man kunne “slå bolde” på et græsareal, som lå syd for den nuværende hovedindgang. Her blev der også opstillet et lille hus (et forhenværende iskagehus). Huset gav ly for storm og regn. En lille gruppe på 10-12 personer, som kendte lidt til golfspillet i forvejen, mødte ofte op, uanset vejret. Det var Roskilde Handelsstands Forening, som stillede huset til rådighed for klubben.

Svend Tinning fungerede som træner, og der blev etableret en aftale med Christian Otzen, som dengang ejede Køge Golf Klub om, at medlemmer af Roskilde Golf Klub spillede uden at betale greenfee på Køges bane. Roskilde Golf Klub betalte et samlet beløb til Christian Otzen for medlemmernes benyttelse af hans bane. Denne ordning varede i ca. fem år.

1. september afholdes klubmesterskaber på Køge Golf Klubs bane.

Klubmester: Børge Tarp-Hansen. Begyndermester: Karl Erik Jeppesen

Klubben optages i Dansk Golf Union som klub nr. 38.

Klubben har 230 medlemmer ved årets slutning.

1972
Orienteringsmøde i Roskilde Hallen om etablering af en golfbane. Et syv mands arbejdsudvalg nedsættes. I november indkaldes til et møde for folk med interesse i at stifte en golfklub i Roskilde. Dette møde afholdes i kælderen under Handelsbanken. Dette møde blev den stiftende generalforsamling.

Under mødet var der en del debat. En stor gårdejer forsøgte at få de forsamlede til at gå ind for en placering på hans jorde øst for fjorden. Forsamlingen var imod dette. Der var enighed blandt de fremmødte om, at der skulle etableres en golfklub i Roskilde. Så måtte man senere finde ud af, hvor der skulle spilles golf.

Da klubhuset og de første ni huller blev bygget, blev der lavet nogle smalfilm-optagelser. Disse optagelser er i 2023 blev redigeret til en 17 minutters film. Der er også nogle optagelser fra de første års opvisningsmatcher.

Filmen er redigeret af Ka Søby og Henrik Overgaard Pedersen i 2023.