Udvalg for golf for handicappede

Her kan du se formål, ansvar og retningslinjer for Rehabgolf-udvalget.

Hans Møllegaard
Formand for handigolfudvalget
hmol131399@gmail.com
30 42 36 72
Svend Erik Skarsholm

skarsholm@youmail.dk
40 10 37 57
Hans Bomholt-Jacobsen

hej.bj@mail.dk
Erik Bonnesen

erik21173@gmail.com
50 72 98 48
Lise Rosted Retbøll

liseretbollrosted@gmail.com
31 56 06 13
Jan Kristiansen

jkristiansen@godmail.dk
29 85 44 52
Per Sneider

ps@ggp.dk
51 51 77 46
Hans Kristian Olesen

hkho@outlook.dk
40 31 05 82
Dorte Jepsen

dorte_jepsen@yahoo.dk
21 69 73 46