Rehabgolfudvalg

Her kan du se formål, ansvar og retningslinjer for Rehabgolf-udvalget.

Kim Jakobsen
Formand og kasserer
kim@jasmindata.dk
40 36 46 50
Hans Møllegaard
Styregruppemedlem

30 42 36 72
Anne-Marie Daugaard
Styregruppemedlem

23 65 69 33
Alice Tarnø


41 60 78 46
Bente Pedersen


20 48 20 19
Dorte Jepsen


21 69 73 46
Bente Helbo

bentehelbo@yahoo.dk
24 20 32 81
Ellen Skarsholm


29 91 35 70
Erik B


50 72 98 48
Finn Tvede


22 84 80 70
Gert Dejbjerg


23 11 92 40
Hans Bomholt-Jacobsen


Hans Kristian Olesen


40 31 05 82
Inger Margrethe Nissen


26 65 98 44
Jens Ole Jensen
Teknik og scootere

29 66 33 29
Jette Ludvigsen


20 12 11 76
Lisbeth Jonstrup Jensen


52 30 31 78
Lise Rosted Retbøll


31 56 06 13
Mogens Daugaard


24 24 55 00
Per Schneider


51 51 77 46
Philip Evans


21 72 73 50
Svend Erik Skarsholm


40 10 37 57
Tove Schneider


40 48 03 60
Kenneth Daugaard
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
Kenneth.daugaard@hotmail.com
61 22 57 49