Rehabgolfudvalg

Her kan du se formål, ansvar og retningslinjer for Rehabgolf-udvalget.

Kim Jakobsen
Formand og kasserer
kim@jasmindata.dk
40 36 46 50
Hans Møllegaard
Styregruppemedlem
hmol131399@gmail.com
30 42 36 72
Anne-Marie Daugaard
Styregruppemedlem
ammdaugaard@gmail.com
23 65 69 33
Alice Tarnø

alicetarnoe@gmail.com
41 60 78 46
Bente Pedersen

bpe@privatsport.dk
20 48 20 19
Dorte Jepsen

dorte_jepsen@yahoo.dk
21 69 73 46
Bente Helbo

bentehelbo@yahoo.dk
24 20 32 81
Ellen Skarsholm

skarholm@youmail.dk
29 91 35 70
Erik B

erik21173@gmail.com
50 72 98 48
Finn Tvede

hftvede@gmail.dk
22 84 80 70
Gert Dejbjerg

gdejbjerg@yahoo.dk
23 11 92 40
Hans Bomholt-Jacobsen

hej.bj@mail.dk
Hans Kristian Olesen

hkho@outlook.dk
40 31 05 82
Inger Margrethe Nissen


26 65 98 44
Jens Ole Jensen
Teknik og scootere
ole@strandengen.dk
29 66 33 29
Jette Ludvigsen

jetteludvigsen@yahoo.dk
20 12 11 76
Lisbeth Jonstrup Jensen

lijojensen@gmail.com
52 30 31 78
Lise Rosted Retbøll

liseretbollrosted@gmail.com
31 56 06 13
Mogens Daugaard

ammdaugaard@gmail.com
24 24 55 00
Per Schneider

ps@ggp.dk
51 51 77 46
Philip Evans

pjevans1953@gmail.com
21 72 73 50
Svend Erik Skarsholm

skarsholm@youmail.dk
40 10 37 57
Tove Schneider

ts@ggp.dk
40 48 03 60
Kenneth Daugaard
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
Kenneth.daugaard@hotmail.com
61 22 57 49