Øvrige priser (leje af vogn, bagrum…)

Der er mulighed for at leje plads til din bag i huset ved siden af vores træningsanlæg.

Der er forskellige størrelser:

Priser for 2022:

Underskabe

 • 60×60 cm underskab uden el: 435 kr. pr.  år
 • 60×60 cm underskab med el: 515 kr. pr.  år
 • 80×60 cm underskab uden el: 520 kr. pr.  år
 • 80×60 cm underskab med el: 570 kr. pr.  år
 • 80×80 cm underskab uden el: 600 kr. pr.  år
 • 80×80 cm underskab med el: 680 kr. pr.  år

Overskabe

 • 60×60 cm overskab uden el: 350 kr. pr.  år
 • 80×60 cm overskab uden el: 460 kr. pr.  år
 • 80×80 cm overskab uden el: 570 kr. pr.  år

Kontakt sekretariatet, hvis du er interesseret. Bemærk, at der især på underskabe kan være venteliste.

2016-05 Golfvogn 1Roskilde Golf Klub har golfbiler (buggyer), som kan lejes til brug på klubbens bane af medlemmer, gæster til medlemmer og andre greenfeespillere – fortrinsvis fysisk handicappede.

Du reserverer golfbilen i forvejen hos sekretariatet, tlf. 46 37 01 81 på hverdage. Leje for gæster er 250 kr.  pr. runde.

Golfbilens venner

Du kan også være med i en ordning, hvor du betaler for en hel sæson og kan bruge bilerne, når det passer dig – og de i øvrigt er ledige. Det koster 1.900 kr. for hele sæsonen. Beløbet betales forud i sekretariatet, som udleverer nøgle.

For at kunne leje en buggy skal spilleren være fyldt 18 år. Føreren skal desuden have et gyldigt kørekort.

Ved kørsel i golfbiler på banen gælder de almindelige færdselsregler.

”Golfbilens venner” er primært for ældre eller andre, som af forskellige årsager har svært ved at gå hele banen, men så længe der plads til flere medlemmer, er det ikke et kriterie, vi håndhæver.

Brug af golfbilerne

Her er fremgangsmåden, når du låner en bil:

 1. Hent nøglen i nøgleskabet i klubhuset
  • Medlemmer af “Golfbilens venner” har nøgle til boksen med golfbil-nøglerne – husk at hænge dit nummer på “sømmet” inde i boksen, så vi kan se, hvilke biler der er ude at køre og med hvem
  • Greenfeespillere henter nøglen i sekretariatet (eller i restauranten, hvis den er bestilt på forhånd til afhentning uden for sekretariatets åbningstider)
 2. Hent bilen på de overdækkede pladser til venstre for bag-hallen
 3. Fjern kæden ud for den bil, du har taget nøglen til og kør ud på runden
 4. Efter runden kører du bilen til opladning med det samme (altså ikke noget med at lade den stå uden opladning til en runde mere)
 5. Sæt bilen i båsen med det rigtige nummer
 6. Sæt strømstikket i (tjek, at der kommer to bip efter ca. 10 sekunder og den gule lampe ved rattet blinker)
  • Dette gælder indtil videre for bilerne 1-9. For bil 10 og 11 skal stikket sættes i som normalt – se skiltet ved bilerne
 7. Fjern golfudstyr og evt. affald
 8. Sæt kæden op bag bilen og lås (dagens sidste “mand” sætter også bommen på plads ind til alle bilerne og låser efter sig)
 9. Læg nøglen på plads i nøgleboksen i klubhuset
  • Greenfeespillere, der ikke har nøgle til boksen, putter nøglen ind i hullet til højre for indgangsdøren

Bemærk også at:

 • Du skal have kørekort for at leje/køre en golfbuggy
 • Færdselsloven gælder også på golfbanen
 • Der må max være to personer i bilen
 • Kør så vidt muligt i semiroughen
 • Du må ikke køre mellem greens og hazarder, herunder greenbunkers
 • Vær specielt varsom i sving, på stigninger og på nedkørsler – ikke mindst, når banen er fugtig
 • Undgå voldsomme opbremsninger – det kan ødelægge græsset
 • Buggyens ansvarsforsikring gælder på banen. Parkeringspladsen og asfaltvejene er dog offentlig vej,
  hvor du selv skal have en ansvarsforsikring, der skal dække eventuelle skader