Velkommen i Roskilde Golf Klub

Er du nyt medlem af Roskilde Golf Klub, så får du her lidt informationer om, hvordan du bedst kommer i gang. Klik dig rundt mellem fanerne og få et indblik i mulighederne.

Alle medlemmer er forskellige – derfor har vi et bredt udvalg af muligheder. Jo mere opsøgende du er, jo bedre falder du til. Så hold dig ikke tilbage. Vi er en klub, der gør mere ud af klublivet, så bland dig endelig.

Her kan du finde et dokument, der giver et overblik over klubbens forskellige aktiviteter.

Kort fortalt om klubben

Vi er ca. 1500 medlemmer, fordelt på fuldtidsmedlemmer, par 3 og flexmedlemmer + mikroer og juniorer.

Vores organisation af frivillige består af en bestyrelse, en række udvalg, forskellige “klubber i klubben” og andre aktivitetsansvarlige plus hjælpere til ad hoc opgaver, som mentorer for nye medlemmer og en række andre opgaver. I alt er vi ca. 160 frivillige.

Vores organisation af ansatte består af et sekretariat og en række greenkeepere til at passe banen. Hertil kommer en forpagter af vores proshop og hans tilknyttede trænere + en forpagter af klubbens restaurant og hans hjælpere. Vi har også andre til at stå for rengøring, bogholderi, kommunikation plus forskellige former for håndværkeropgaver.

Roskilde Golf Klub er stiftet i 1973. De første ni huller åbnede først i 1978, tre ekstra huller kom til i 1982 og de sidste huller op til 18 kom til i 1995, hvor flere af de gamle greens samtidig var blevet omlagt.

Vi har to baner:

 1. En 18-hullers bane
 2. En par 3 bane

På den store bane booker du tid via GolfBox på forsiden af hjemmesiden. Du skal bruge dit medlemsnummer og din kode, som du har fået ved din indmeldelse. Når du kommer ud i klubben, skal du bekræfte dit fremmøde via en af de to touchskærme over for sekretariatet.

På par 3 banen kommer du bare og går ud “først til mølle” fra hul 1. Scorekort ligger på hylden ved sekretariatet i klubhuset. Start ikke andre steder på banen, for så skaber det hurtigt kø.

Der en enkelte tidspunkter, hvor par 3 banen er optaget af aktiviteter.

Her kan du se, hvis banen er optaget i forbindelse med arrangementer. Vælg 9-hullers banen i rullemenuen midt på siden.

Er du par 3 medlem eller flexmedlem, så kan du spille lige så meget du vil på par 3 banen.

Flexmedlemmer har desuden pr. sæson fem spillebilletter til 18 hullers banen – og kan også deltage i kaninmatcherne om mandagen.

Fuldtidsmedlemmer kan spille på begge baner så meget, de lyster og desuden deltage i alle matcher og turneringer. De kan også være med en eller flere “klubber i klubben”, der spiller på den store bane – og så har de stemmeret på generalforsamlingen.

Læs mere:

 

Her er linket til siden, hvor du kan melde dig ind.

Kontingenter og medlemstyper

Her finder du kontingenterne for 2022.

I Roskilde Golf Klub skal du som nyt medlem ikke betale indskud - og kontingent til Dansk Golf Union er inkluderet.

 

 

Senior fra 25 år

Pris pr. år: 7.300 kr.

Du har fri afgang til 18 hullers banen, par 3 banen og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber. Kort sagt: Et fuldt medlemskab.

 

Ungsenior, 19-24 år

Pris pr. år: 3650 kr.

Du har fri afgang til 18 hullers banen, par 3 banen og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber. Også et fuldt medlemskab.

 

Senior flex, fra 19 år (9-huls bane medlemskab)

Pris pr. år: 2.900 kr.

Du kan spille så meget du vil på par 3 banen, indtil den nedlægges, og derefter frit på den nye 9-hullers bane.

Du kan også benytte træningsfaciliteterne og har gratis bolde på drivingrange.

Du kan tilkøbe runder på 18-huls banen til halv pris. Flexmedlemmer kan ikke invitere gæster med til reduceret greenfee pris.

Med dette medlemskab kan du deltage i alle aktiviteter på 9-huls banen - men ikke matcher og andre aktiviteter på 18-huls banen.

Du har mulighed for at spille på andre baner, der modtager flex-medlemmer, men du kan ikke spille på baner, der siger nej til flex-medlemmer.

Kontingentet opkræves pr. halve år. Prisen i 2022 er lavere end normalt, da den nye bane først åbner i midten af sommeren. I 2023 bliver prisen for medlemskabet formentlig 3940 kr.

Har du greenfee-billetter opsparet fra tidligere år, så kan du bruge dem som betaling både på 9-hullers og 18-huls banen, indtil disse er opbrugt. Der bliver fra 2022 ikke udstedt nye flex-billetter som en del af medlemskabet.

Greenfee flex, fra 19 år

Pris pr. år: 1.900 kr.

Med dette medlemskab betaler du halv pris for spil på klubbens baner, hver gang du er ude at spille.

Du kan frit benytte drivingrange, indspilsområdet og puttinggreen og har gratis bolde på drivingrange.

Det er et medlemskab til dig, der ikke spiller så meget, men gerne vil bevare tilknytningen til Roskilde Golf Klub og gerne vil komme i klubben og træne.

Du har mulighed for at spille på andre baner, der modtager flex-medlemmer, men du kan ikke spille på baner, der siger nej til flex-medlemmer.

SemiFlex, fra 19 år (Udgår)

Dette medlemskab udgår pr. 1/1 2022 og bliver erstattet af Senior flex (9-huls bane medlemskab).

Har du været Semi flex medlem bliver du overflyttet til Senior flex - du kan dog selv vælge at overgå til et andet medlemskab. Ønsker du at melde dig ud eller overgå til Greenfee flex, så er fristen 31/12 2021 - normalt er fristen 30/11, hvis man vil nedgradere sit medlemskab eller melde sig ud. Du kan altid opgradere dit medlemskab, fx til fuldtid.

Har du flex-billetter i overskud fra 2021 eller tidligere, så kan du bruge dem som betaling for runder på 18-hullers banen, indtil disse er brugt.

Par 3, alle aldre (Udgår 31/12 2023)

Pris pr. år: 2400 kr.

Dette medlemskab udgår pr. 31/12 2023 og der optages fra efteråret 2021 ikke flere medlemmer i denne kategori.

Medlemskabet ophører, da par 3 banen nedlægges og erstattes af en ny og bedre 9-huls bane, der tages i brug midt i 2022 - den konkrete dato kendes ikke endnu.

Der er lavet en overgangsordning for par 3 bane medlemmerne, så de gradvist skifter til den nye "senior flex" (9-huls bane medlemskab).

Prisen bliver derfor i 2022 og 2023 justeret gradvist op,, så overgangen til senior flex prisen ikke bliver for brat. I 2022 er prisen 2.400 kr., i 2023 bliver prisen formentlig 3.100 kr.

Par 3 medlemmerne kan spille frit på par 3 banen, indtil den nedlægges, og derefter er der frit spil på 9-huls banen.

Der er krav om et Dansk Golf Union kort som senior flex medlem - og derfor skal par 3 medlemmerne inden 2024 bestå den normale DGU-prøve for at opnå et DGU-kort. Roskilde Golf Klub tilbyder i 2022 fællestræninger med henblik på at kunne bestå slagprøven, som er gratis for par 3 medlemmer.

Du kan spille så meget du vil på par 3 banen og kan også træne både på driving range (inklusiv gratis bolde) samt på vores indspils- og træningsbane samt store putting green.

Junior, fra ca. 10-18 år

Pris pr. år: 1600 kr.

Du har fri adgang til 18 hullers banen og 9-huls banen (hvis du har DGU-kort), par 3 banen, og træningsfaciliteter inkl. bolde på drivingrange. Du har også adgang til rabat-ordninger og greenfeesamarbejde med andre klubber.

Mikro, fra ca. 5-9 år

Pris pr. år: 525 kr.

Mikromedlemmer kan bruge alle træningsfaciliteter, men skal være i selskab med en voksen.

Aktivitetsniveauet for mikroerne afhænger af, hvor mange frivillige forældre og ledere der hjælper til.

Kan jeg skifte klub, hvis jeg er Super Greenfee spiller?

Spillere, der har betalt for at være med i den særlig "Super Greenfee Ordning" (SGO), som gør det muligt at spille på andre SGO-baner, kan godt kan skifte til en anden klub, der er med i ordningen, men der kan være en karensperiode på to år, hvis man skifter klub og fortsat ønsker at være med i SGO ordningen.

Hvornår skal jeg betale?

Par 3 og mikroer betaler kontingent en gang om året i januar. Alle andre betaler halvårligt.

Hvis jeg er under uddannelse?

Er du under uddannelse, så kan du få nedsat kontingent til halv pris i en periode. Du skal fremvise studiekort. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere

Hver mandag sommeren igennem kan nye voksne, flexmedlemmer og fuldtidsmedlemmer, der gerne vil hjælpe nye i gang, være med til kaninmatcherne. Her spiller vi ni hullers golf og hygger bagefter i restauranten. Der bliver også uddelt lidt præmier.

Kaninmatcherne er et rigtigt godt sted at starte for at vænne sig til at spille på den store bane. Her er tempoet tilpasset de nye – og de “gamle” spiller med på de nye medlemmers betingelser.

Der er tilmelding i forvejen.

Læs mere:

Vores klubhus er banen for vores klubliv. Det er her, vi holder vores møder, arrangementer og fællesspisninger. Det er her, vi får en kop “et-eller-andet” efter dagens spil, nyder en bid brød eller noget andet fra menukortet i restauranten.

I klubhuset har vi også vores sekretariat, ligesom trænerne har deres butik.

Alle er velkomne i klubhuset – det gælder også ikke-medlemmer, der måske er ude og gå en tur i området eller som gerne vil spise i restauranten.

Læs mere:

I Roskilde Golf Klub er vi kendte for vores arbejde med natur- og miljø. Vi har et meget aktivt natur- og miljøudvalg, som både sørger for, at vi passer både på banen og naturen, men som også sætter mål for vores fremtid. Udvalget har flere gange været spil til Dansk Golf Unions natur- og miljøpris og arbejder nu direkte med 12 af FN’s 17 verdensmål.

Der er foretaget en række tiltag på banen og omkring klubhuset, der skal nedsætte antallet af pesticider, affald og energiforbrug. På banen er der i samarbejde med Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land indrettet specielle paddesøer og særlige blomsterarealer til glæde for insekter. Der er også sat sliksten op til dyrene og masser af stærekasser.

Et le-laug sørger for at pleje de dele af området, hvor vi gerne vil have, at plantefrø bliver spredt.

I klubhuset finder du en folder om naturen på Roskilde Golf Klubs bane – udarbejdet af natur- og miljøudvalget.

Gedebækrenden løber ind over golfklubbens område og fortsætter videre ud i Roskilde Fjord. Her er der ørreder i og Roskilde og Omegns Lystfiskerklub har et “klækkehus” mellem hul 3 og 4.

Hvert år i maj holder natur- og miljøudvalget en nattergaletur, hvor alle kan komme med rundt på banen og få masser af vide om fugle og natur i området.

Læs mere:

Kammeratskab og god stemning betyder meget for, om du føler dig velkommen i klubben og har lyst til at blive hængende i mange år. Derfor er det vigtigt både for dig og klubben, at du lærer andre at kende og får lyst til at deltage i de forskellige aktiviteter.

Sørg først og fremmest for at være opsøgende – og spørg, hvis du er i tvivl om noget. Dernæst: Meld dig til klubbens forskellige arrangementer, startende med par 3 aktiviteter og kaninmatcherne og derefter øvrige matcher og turneringer.

Det er en rigtig god idé at være med i en “klub i klubben”. Der er mange forskellige – de spiller på forskellige tidspunkter og har forskellige profiler, men du er velkommen alle steder.

Du får mere golfspil og nye venner, hvis du melder dig ind i en klub i klubben. Her får du en oversigt:

 • Herredagen – spiller hver onsdag fra april til september
 • Damedagen – spiller hver tirsdag fra april til september
 • Seniorgolf – spiller hele året, fredag morgen om vinteren, torsdag morgen om sommeren
 • Singlegolf – spiller fire lørdage i sommersæsonen
 • Parmatch – spiller tre lørdage i sommersæsonen
 • Den ultraseje torsdagshyggeklub – spiller på par 3 banen torsdag kl. 17.45 om sommeren
 • Formiddagsgolferne – spiller mandag og tirsdag formiddag om sommeren (både par 3 og stor bane)
 • Weekendgolf – spiller hele året hver lørdag, søndag og helligdage om morgenen – undtagen når der er turneringer
 • Optimisterne – spiller hele året hver tirsdag formiddag – for damer

 

I proshoppen kan du bestille træning – både enkeltvis til 20 minutters lektioner, men også til holdtræning enten af en time varighed eller til bestemte temadage.

Træningen foregår enten på drivingrange, på puttegreen lige foran klubhuset eller på klubbens træningsområde ved siden af hul 18.

Der er desuden fast træning for juniorer minimum en gang om ugen i sæsonen uden for skoleferierne.

Læs mere:

Hen over året er der forskellige klubmatcher, som du kan tilmelde dig til. Matcherne er typisk for fuldtidsmedlemmer og som regel er der sat et maksimum golfhandicap på 48. Men alle, der lever op til disse to begrænsninger, kan være med, og flere af matcherne er så populære, at de bliver udsolgt.

Typisk er der 18 hullers golfspil og så samling i klubhuset bagefter, evt. med spisning. Der er også præmieoverrækkelse.

Matcherne er bygget lidt forskelligt op. Nogle er med individuel tilmelding og andre tilmelder du dig med en makker eller et hold på fire.

Der er også matcher på par tre banen i løbet af året – og her er alle velkomne.

Matcherne er med til at sikre, at du møder andre end dem, du spiller med til daglig.

Hold øje med hjemmesiden – og plakaterne i klubben. På hjemmesiden kan du også se aktivitetskalenderen for hele året, så du kan planlægge, hvornår du har tid til at deltage.

 

Børnene er delt op i to kategorier:

 • Mikroer på 5-9 år
 • Juniorer på 10-18 år

Mikroerne træner fast hver onsdag kl. 17-18 – det er mere leg end decideret golftræning. Mikroerne har altid en ledsager med, far, mor, en bedsteforælder eller lignende.

Juniorer har en række aktiviteter, de kan være med til. Der er ugentlig træning onsdag og lørdag + spil på banen torsdag eftermiddag. Hertil kommer mulighed for at spille på hold, deltage i hyggeturneringer mod andre klubber, være med i “Generationsmatch”, sommercamp eller en efterårstur til Sverige. Der bliver også lavet sociale aktiviteter i klubhuset.

Hvert år udnævnes året mikro og årets junior ved en fælles afslutning i september, hvor alle børn og forældre bliver indbudt.

Læs mere:

Under de øvrige faner er mange af de voksnes aktiviteter allerede nævnt.

Du kan:

 • Deltage i matcher både på 18-hullers og 9-hullers banen
 • Være med i en “klub i klubben” og på den måde finde nye at spille med
 • Komme til kaninaftener om mandagen
 • Deltage i klubaftener, fx medlemsmøder, generalforsamling, nattergaletur, proshoppens modeshow og lignende
 • Melde dig til festmiddag i restauranten – de inviterer af og til skaldyrs- eller vildaften, jazzbrunch og lignende

Læs mere:

Uden frivillige – ingen klub. Og her hos os er vi så heldige, at have ca. 160 frivillige. Det er medlemmer, der sidder i et eller flere af klubbens udvalg, bestyrelsen, hjælper greenkeeperne med opgaver på banen eller ved klubhuset, sørger for aktiviteter i klubberne i klubben, står for matcher, er holdkaptajner, laver aktiviteter for børn, styrer bygge- og baneprojekter, er mentorer for nye medlemmer, hjælper vores fysisk handicappede golfspillere og en masse andet. Uden frivillige ville vi slet ikke kunne fungere.

Mange får også gode venner via det frivillige arbejde, så det er også med til at styre klubbens sociale liv. En gang om året bliver der arrangeret en frivillighedsmatch med spisning.

Har du lyst til at være med, så kontakt gerne sekretariatet eller se på hjemmesiden, når der bliver efterlyst hjælpere.

Læs mere:

 

Du finder alle klubbens kontaktpersoner under menupunktet “Kontakt” i topmenuen. Her kan du klikke dig frem til alle udvalg og funktioner.

Klubbens indgangsvinkel er sekretariatet, som du finder kontaktoplysningerne på herunder:

Sekretariatet

I klubbens sekretariat vil du kunne få hjælp både som nuværende medlem og evt. kommende. Du kan ringe eller skrive til os – eller kontakte os i klubhuset.

 

 

 

 

Vores telefontider er mandag-torsdag kl. 10-13.

For personlig henvendelse har vi normalt åbent følgende tider:

 • Mandag-torsdag kl. 10-15
 • Vinterperioden 1. november – 1. marts: Mandag – onsdag kl. 10-13

Vi er her ofte både før og efter, men tiderne herover er de garanterede åbningstider. Der kan dog være dage, hvor der er lukket – så sætter vi en seddel op.

Sekretariatet har lukket på helligdage og evt. i ferieperioder. Lukkedage kommer til at stå her på siden.

Der er lukket i julen.

Klubbens sekretariat står for klubbens daglige administration, herunder

 • Medlemsservice og – administration
 • Booking af tider på banen til arrangementer, turneringer, “klubber i klubben” og lignende
 • Korrespondance med medlemmer og gæster på telefon, mail og i klubhuset
 • Opkrævning af kontingent
 • Bogføring og regnskab
 • Administration af bl.a. nøgler, bagrum og golfbiler
 • Kontakt til kommune, Dansk Golf Union, GolfBox og andre partnere

…samt en lang række andre opgaver i forhold til medlemmer, ansatte, bestyrelse og udvalg…

I Roskilde Golf Klub modtager vi ikke kontakter i sekretariatet – greenfee kan normalt betales på automaten i klubhuset. Er klubhuset lukket, så kan du overføre på klubbens mobile pay: 69944.

Anders Schnack
Daglig leder
anders@roskildegolfklub.dk
46 37 01 81
Tina Donstrup
Sekretær
sekretariat@roskildegolfklub.dk
Henrik Overgaard Pedersen
Webmaster
hop@roskildegolfklub.dk
91 54 77 76