Naturfolder til glæde for medlemmer og vandrere

Hvad er der af naturoplevelser, mens du går rundt på golfbanen – enten som spiller eller som gæst? En del konstaterer du naturligvis selv – med mindre, du alene er fokuseret på at få golfbolden i hul og ikke ænser dådyrene, fuglenes lyde, blomsterne og de nye tiltag for at tiltrække løvfrøer.

Men nu er der kommet ekstra inspiration til naturoplevelsen – i form af en folder, som klubbens natur- og miljøudvalg står bag. Folderen kan du finde ved skranken ind til sekretariatet, og den giver et overblik over golfbanen og over de naturting, man kan se og de naturtiltag, som natur- og miljøudvalget i samarbejde med greenkeeperne gør rundt omkring på banen.

“En tur på golfbanen er for langt de fleste en blanding mellem sport, menneskeligt samvær og naturoplevelser – og vi håber med folderen at give et indblik i, hvad man kan opleve på Roskilde Golf Klubs område”, fortæller Jan Eriksen fra natur- og miljøudvalget.

Udover medlemmerne er folderen også målrettet vandrere, der går en tur i området. De er velkommen til at kigge i folderen, hvis de alligevel skal ind og have en kop kaffe i restauranten på turen, men det er også meningen, at folderen skal sættes i en folder-kasse, så den kan tages med på vejen. Det gælder fx for vandrere, der benytter Skjoldunge-stien, der snor sig igennem banen. Stien går ind på banen ved greenkeergården og følger så grusstien mellem hul 7 og 8, forbi bakken på hul 11 og hen til toiletbygningen på hul 12, hvor stien fortsætter ind i skoven. Den kommer så ud på banen igen på hul 15 langs det nye blomsterbed og forsvinder så ind i skoven igen for at fortsætte ud mod rørmosen.

Folderen findes som nævnt i en trykt version, der kan læses i golfklubben, men her kan du se pdf-udgaven, så du kan læse den derhjemme. Men lad det nu ikke blive ved det. Gå en tur på golfbanen – enten som spiller eller gæst. Det er hele formålet med folderen.

På billedet er det frivillige medlemmer fra le-lauget, der er i gang med at sikre bedre forhold for blomster og dyr i området mellem hul 15 og 16.

Her kan du se, hvem der sidder i natur- og miljøudvalget.