Category Archives: Nyheder

Alternative teesteder, hul 10 og 11 lukkede, sommergreens åbne

Så kom frosten – i hvert fald kortvarigt – og derfor er det tid til flere ændringer på banen, der gælder fra tirsdag den 23. november 2021.

“Vejrudsigten siger, at frosten ikke fortsætter – derfor kan vi også fortsat spille til sommergreens bortset fra de morgenener, hvor der er rimfrost. Her er der spil til de gule flag,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Med sommergreens fortsat i spil er det ekstra vigtigt at rette nedslagsmærker op. Græsset er nemlig holdt op med at vokse, og derfor bliver skaderne ekstra store, hvis hullerne efter nedfaldne bolde ikke bliver genoprettet. At græsset ikke vokser er også begrundelsen for, at stort set alle teesteder nu er lukkede, og vi nu skal slå fra måtte de fleste steder. Der er nogle enkelte 50’er teesteder, hvor klodserne er placeret bagest på det oprindelige teested og så slår man naturligvis derfra.

 

Lukket for hul 10 og 11 – og for køretøjer

Der er nu endeligt lukket for golfbiler og andre køretøjer på banen – og hul 10 og 11 er lukkede. Det er dog muligt at spille et ekstra hul, da greenkeeperne har placeret et lille udslagssted til venstre for greenen på hul 9. Herfra kan man slå op på greenen til hul 11 og på den måde komme til at spille 17 huller i alt.

Greenkeeperne er begyndt at forberede vinterbanen, men den er endnu ikke sat i værk. De holder øje med vejret og giver besked, når det er tid. På vejrudsigten tegner det ikke til at blive den første uges tid, men der bliver informeret her på hjemmesiden, så snart det sker.

 

Vinterbanen med enkelte ændringer – er endnu ikke sat i gang

Herunder kan du se kortet over den kommende vinterbane. Den er næsten som den plejer, men der er også nogle få ændringer primært på de første huller.

 • Hul 1: Som normalt det første hul på par 3 banen
 • Hul 2: På par 3 banen som normalt, men lidt kortere. I stedet for over åen bliver der nu spillet kort af åen til greenen på par 3 banens normale hul 5
 • Hul 3: Som normalt op ad bakken til en green til venstre for det normale teested på hul 3 på 18-hullers banen
 • Hul 4: Dette hul bliver flyttet, så man nu skal slå hen over fairway på hul 1 til oven på den anden side af åen på hul 8. Afhængig af vejret og hvor slidt området bliver, kan greenen også blive flyttet over på græsset før åen på hul 9
 • Hul 5: Det bliver som normalt med greenen på fairway kort af hul 8’s normale green. Udslagstedet bliver dog flyttet, så vi ikke længere skal slå over åen. På den måde freder vi også det område ud for udslagsstederne til hul 8, der normalt er meget smattede

Fra hul 6 og resten er vejen er vinterbanen som den plejer.

Se kortet herunder:

 

Klubben får nye medlemskaber i stedet for par 3 og flex

Er du fuldtidsmedlem i Roskilde Golf Klub i dag, så fortsætter du uændret i 2022 – uanset om du er senior, ungsenior, junior eller mikro. Bare så det er slået fast.

Men er du par 3 eller semi-flex medlem, så kommer der nu en række ændringer.

Det er tidligere vedtaget og kommunikeret ud, at disse to medlemskaber forsvinder og bliver erstattet af noget nyt i forbindelse med etableringen af den nye 9-huls bane. Nu er vi så tæt på, at banen kan tages i brug, at bestyrelsen nu har besluttet de helt konkrete betingelser.

Roskilde Golf Klub optager ikke længere flex- og par 3 medlemmer – og for jer, der i dag har disse medlemskaber, kommer der en overgangsordning, som I kan læse om herunder.

Kort fortalt så er der nu oprettet en ny type medlemskab, et 9-hullers bane medlemskab, kaldet ”senior flex”. Dette medlemskab giver frit spil på 9-huls banen og ret til at købe greenfee til 18-hullers banen til halv pris. ”Senior flex” erstatter både det nuværende ”semi flex” og ”Par 3” medlemskabet.

Alle nuværende flex-medlemmer bliver overført til det nye ”Senior flex” medlemskab med virkning fra 2022. Par 3 medlemskabet har en overgangsordning og forsvinder først helt fra 31/12 2023.

Prisen for det nye ”senior flex” medlemskab er højere end både det nuværende par 3 og semi flex medlemskab – der er dog en overgangsordning for par 3 medlemmerne i 2022 og 2023. Og der er også en overgangsordning for semi flex’erne i form af et lidt mindre kontingent, da den nye bane sandsynligvis ikke er klar før til 2. halvdel af sæsonen. Se de konkrete priser længere nede.

”Når den nye bane er i fuld brug, vil prisen for ”senior flex” være højere end par 3 og flexmedlemskaberne i dag. Det er naturligt, da den nye bane er meget bedre end vores nuværende par 3 bane. Vi håber da også, at det nye ”senior flex” medlemskab bliver rigtig populært og vil give høj spilaktivitet på den nye bane. Udover almindeligt spil kommer der også nogle særlige 9-hullers bane aktiviteter. Vi er netop ved at kigge på organiseringen af disse aktiviteter i form af nogle nye udvalg. Det arbejder vi med hen over vinteren,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

 

Alle par 3 medlemmer skal have DGU-kort – tilbud om ekstra træning

Fremover kan man ikke komme ind fra gaden og spille på 9-huls banen. Det er nemlig ikke en pay-and-play bane som par 3 banen er i dag. Derfor skal man have et DGU-kort som spilleret til banen. Et DGU-kort får man, når man har bestået en regel-prøve og en praktisk prøve.

”Vi ved godt, at nogle af vores par 3 medlemmer i dag ikke har et DGU-kort og at der blandt de medlemmer kan være nogen, der er lidt nervøse over at skulle op til en prøve, men vi vil gøre meget for at hjælpe og sikre, at alle kommer godt igennem. Klubben vil i 2022 tilbyde træningslektioner og gratis slagprøver til gruppen af par 3 medlemmer uden DGU-kort,” siger Anders.

 

Flex-billetter forsvinder – men brug de gamle, indtil du ikke har flere

Han fortæller også, at det nuværende system med flexbilletter til den store bane vil blive udfaset. I 2022 får flexmedlemmerne ikke fem billetter til den store bane med i deres kontingent. Til gengæld kan de altid købe sig til runder på den store bane til halv pris. Dem, der stadig har flex-billetter fra i år og tidligere, kan benytte disse, indtil de ikke har flere.

 

Nyt medlemskab for dem, der ikke spiller så meget

Som noget helt nyt opretter Roskilde Golf Klub også et ”Greenfee flex” medlemskab. Her betaler du et kontingent uden spilleret, men til gengæld kan du købe runder både på 9-huls banen og 18-huls banen til halv pris, hver gang du vil ud at spille. Dette medlemskab er beregnet til medlemmer, der ikke spiller så meget, men gerne vil bevare tilknytningen til klubben – og som gerne vil have muligheden for at køre ud og træne på drivingrange, puttinggreen og indspilsområdet. Det må de nemlig gøre lige så meget, du har lyst.

 

Her får du et overblik over klubbens fremtidige medlemskaber:

 

Senior Flex

 • Pris (hele året) 2022 = 3.900 kr.
 • Pris reelt 2022 (½ par 3 bane + ½ 9 hullers bane) = 2.900 kr.
 • Pris (forslag) 2023 = 3.940 kr.
 • Frit spil på Par 3 og 9 hullers bane
 • Deltagelse i aktiviteter på 9 hullers bane
 • Der betales ½ greenfee på 18 hullers bane
 • Fakturering af kontingent halvårligt – første gang 1/1 2022 = 1450 kr.

Semi flex

 • Dette medlemskab ophører pr den 31/12-2021
 • Medlemmerne konverteres til senior flex (9 huls bane medlemmer)
 • Fakturering som senior flex medlemmer i 2022
 • Rettigheder som senior flex medlemmer i 2022
 • Gamle flex-billetter kan fortsat anvendes i stedet for betaling af halv greenfee på 18 hullers banen

Greenfee medlemskab (flex)

 • Pris (hele året) 2022 = 1.900 kr.
 • Pris (hele året) 2023 (forslag) = 1.920 kr.
 • Dette medlemskab kræver DGU kort som medlem i Roskilde Golf Klub
 • Frit brug af træningsfaciliteter
 • Frit brug af par 3 bane – så længe den eksisterer
 • Der betales ½ greenfee på 9 hullers og 18 hullers bane
 • Gamle flex-billetter kan fortsat anvendes i stedet for betaling af halv greenfee på både 9 og 18 hullers bane. En billet uanset valg af bane

Par 3 bane medlemskab

 • Pris (hele året) 2022 = 2.400 kr.
 • Pris (hele året) 2023 (forslag) = 3.100 kr.
 • Medlemskabstypen udgår 31/12-2023 og konverteres til senior flex
 • Dette medlemskab giver DGU kort som medlem i Roskilde Golf Klub, når prøve er bestået
 • Frit brug af træningsfaciliteter
 • Frit brug af Par 3 bane – så længe den eksisterer.
 • Frit spil på 9 hullers bane når den åbner – også uden DGU kort
 • Der betales ½ greenfee på 18 hullers bane. DGU kort kræves
 • Der tilbydes fælles træning lektioner i 2022 med henblik på erhvervelse af DGU kort
 • Der tilbydes gratis slagprøver

 

Her kan du se priserne for fuldt medlemskab i 2022:

 • Seniorer = 7.300 kr.
 • Ungseniorer = 3650 kr.
 • Juniorer = 1600 kr.
 • Mikroer: 525 kr.

 

Det er endnu uvist, hvornår den nye 9-hullers bane åbner. Det bliver først afgjort i løbet af 2022, og det afhænger af, hvordan vinteren og foråret forløber.

Alle kan derfor spille videre på den nuværende par 3 bane, indtil den ophører. Det er også muligt for alle medlemmer i Roskilde Golf Klub at spille vinterbanen, når den bliver oprettet som erstatning for både par 3 og 18-hullers banen. Vinterbanens huller er spredt ud over hele golfklubbens areal – både på området med par 3 og 18-hullers banen.

Priser og vilkår som vist herover gælder derfor hvis den nye 9-huls bane åbner senest 1. juli 2022. Hvis det ikke kommer til at holde stik, kan det give anledning til ændringer, fx kompensation for de berørte medlemmer eller lignende.

Har du spørgsmål, så har du mulighed for at få mere information og uddybning. Det sker på medlemsmødet tirsdag den 23. november 2021.

Læs mere:

Hør nyt om klub og baner 23/11 2021 kl. 19 – med tilmelding

Er du nysgerrig på, hvordan det går med den nye 9-huls bane, hvad ændringerne i klubbens medlemskaber betyder for dig eller hvad der egentlig skal ske i klubhuset, når det nu skal ombygges?

Så har du mulighed for at få en uddybende forklaring og få svar på eventuelle spørgsmål, når bestyrelsen holder informationsmøde tirsdag den 23. november kl. 19 i klubhuset.

Herunder kan du se nogle af emnerne. Bemærk, at der er tilmelding på forhånd, så vi ikke bliver flere, end der kan være i klubhuset. Der er også mulighed for at tilmelde sig spisning inden informationsmødet i Restaurant Birdie. Maden bliver serveret mellem kl. 17 og 18.

Aftenens program starter kl. 19

 • Velkommen
 • Status på vores nye 9-hullers bane
 • Arbejdet med sikkerhed og fremtiden for hul 10 og 11
 • Dræning af drivingrange
 • Nye kontingent- og medlemsformer pr. 1. januar 2022
 • Organisering af klubben i forbindelse med åbning af 9-hullers banen
 • Ombygning af klubhuset
 • Medlemsundersøgelsen “Golfspilleren i centrum” og projekt “flow på banen”

Tilmelding er nu slut – medlemsmødet har været afholdt.

 

Restaurant Birdie holder åbent og serverer aftensmad, der bliver serveret mellem kl. 17 og 18. Efter 18.30 bliver bordene båret væk og stolene sat op i tilhører-rækker. Du skal derfor være færdig med at spise senest 18.30.

Dagens infomøde-menu er:

 • Frikadeller med stuvet hvidkål, hvide kartofler og surt = 79 kr.

Bestil på forhånd på peter@restaurantbirdie.dk eller personligt i restauranten. Så er du sikker på, at der er mad til dig. Du kan også bestille på dagen. Restauranten kan ikke garantere, at der er mad nok, hvis du kommer uden at have bestilt på forhånd.

 

Fuldt hus til perfekt andematch med flot spil og vejr

Med 150 spillere – det største antal deltagere til en match i lang tid – vindstille, 15 grader og sol, så blev 2021-versionen af andematchen en fantastisk spilledag. Spillerne var sammen to og to – og matchen blev afviklet på den måde, at begge spillere slog ud fra teestedet og derefter skiftede de to spillere til at slå, indtil bolden var i hul. Det enkelte pars handicap og dermed tildelte slag blev udregnet som et gennemsnit, dog således, at spilleren med det laveste handicap talte 60 procent og det højeste 40 procent.

Matchen blev sponseret af Anti-Rust og Restaurant Birdie. Der var en lang række præmier, ikke mindst ænder, og så blev der serveret frikadeller og kartoffelsalat til alle efter matchen.

Herunder kan du se resultaterne – og nederst er der billeder.

 

A-rækken

 1. Jørn Degn Hansen / Kåre Bergqvist , 43 points
 2. Arne Beyer / Jan Hoffmeyer, 40
 3. Lars Bjerggaard Hansen / Rene Jensen, 39
 4. Klaus Werner Rasmussen / Kim Birch, 39
 5. Erik Vindeløv / Lene Vindeløv, 39

B-rækken

 1. Jens Lerke-Møller / Jonas Lerke-Møller, 43 points
 2. Lene Thormann / Henrik Hansen, 41
 3. Henrik Haahr Larsen / Camilla Boe, 40
 4. Cristian Kubel / Jette Ludvigsen, 39 point
 5. Jørn Schade / Henrik Haugaard Jensen, 37

 

Længste drive, herrer

 • Rasmus Bornæs

Længste drive, damer

 • Naomi Harbison-Hansen

Nærmest hul

 • Hul 7: Lene Thormann, 1,88 m
 • Hul 17: Hans Jørgen Bundgård, 0,27 m

Herunder kan du se en masse billeder fra matchen.

Første borestik er taget til udvidelse af klubhuset

Vicevært Ulrik Wesselhoff og daglig leder, Anders Schnack, har taget det første “spadestik” til ombygningen af klubhuset.

Desværre var det svært at få en spade i gulvet inde i mødelokalet, og de blev derfor nødt til at tage mere egnet værktøj i brug i form af en boremaskine.

Det første ”borede” spadestik er strategisk placeret under fjernsynet i mødelokalet, og der er selvfølgelig en dybere mening med det. De skulle have afsat koten for betonlaget under gulvet, da den skal indgå i projekteringen.

Se status på banerne – og læs om forbedringerne i 2022

Vi går mod vinter, men trods lidt mandskabs-mangel blandt greenkeeperne er der stadig en del projekter, der vil blive arbejdet med de kommende måneder.

Her får du et overblik – både over aktiviteterne på 18-huls banen, hvordan det ser ud på 9-huls banen og hvordan den kommende vinterbane bliver – her kommer der nemlig nogle få ændringer.

 

Den nye bane holder både tidsplan og budget

Lad os bare starte med 9-huls banen.

Der mangler at blive flyttet nogle buske fra midten af området, hvor hul 2, 5, 6, 7 og 8 er i dag. Disse buske bliver flyttet ud i kanterne af området – tæt på to nye fairway-bunkers, der er anlagt i højre side, når man slår op mod det nye hul 8. Disse buske bliver flyttet her i løbet af efteråret.

”Buskene skal udgøre så stor en hindring, at spillerne ikke slår den vej.  Vi skal i stedet slå ud mod midten af arealet, hvor fairway kommer til at være. På den måde beskytter vi dem, der går og cykler på stien bag træerne op langs hul 8, og sådan har princippet været med alle både nye og gamle huller. De er anlagt, så vi slår væk fra områder med færdsel,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt, der glæder sig meget over, at anlægsarbejdet med den nye bane både har overholdt tidsplan og budget.

”Det ser rigtig godt ud. Græsset er kommet fint op her inden vinter, som vi havde håbet på. Der er stadig alt for vådt til, at man kan færdes på det nye område og græsset er langt fra tæt nok og slidstærkt nok til at spille på, men udgangspunktet for vinteren er rigtig god. Det bliver spændende at se, hvordan foråret arter sig, så lige nu er det umuligt at sige, hvornår vi kan åbne den nye bane.”

”Vi kommer til at følge vejret igennem hele foråret og når det er ved at være tid, så bliver der en periode på formentlig 14 dage, hvor par 3 banen lukker helt. I de to uger nedlægger vi så de greens og bunkers, der ikke skal bruges mere, jævner ud og sår græs. Det kan ikke udelukkes, at der vil være områder, der ikke når at så helt til, men hovedparten af banen vil være flot og god, når vi åbner – hvis der altså ikke kommer overraskelser. Indtil nu har vi haft lidt udfordringer med, at dyr har lavet spor både på de nye greens og teesteder, men til gengæld har vi haft vejret med os på mange andre områder, så generelt er jeg meget tilfreds med, hvordan arbejdet er forløbet, siger Nick.”

(Artiklen fortsætter nedenunder billederne fra 9-huls banen).

 

 

 

Hul 10 og 11 åbner igen – buggie-kørsel hul 1-9 + 12-18

Så over til 18-hullers banen. Den har de sidste dage været lidt amputeret, da hul 10 og 11 blev lukket efter det kraftige regnvejr i sidste uge. De to huller bliver åbnet igen fra om morgenen lørdag den 30. oktober. Kørsel med buggier og andre køretøjer bliver også tilladt igen på hele banen – dog med undtagelse af hul 10 og 11.

Dermed bliver andematchen søndag den 31. oktober 2021 også afviklet med en fuld åben bane.

Men hvad kommer der så til at ske på banen den resterende del af året – og til næste år? Der er mange projekter i støbeskeen – tidsplanen for dem afhænger lidt af vejret og af bemandingen på greenkeepergården, men her kommer en oversigt, så du kan se, hvad der er på vej og hvad der er lavet.

 

Rough, blade og dollarspot

Generelt er der klippet rough næsten over hele banen. For at sikre plads til dyre- og insektliv er der områder, hvor roughen bliver stående. Det er typisk på arealer, der meget sjældent har indflydelse på spillet. Roughen er blevet klippet af firmaet Solum, og de omdanner roughen til biogas og gødning.

Der bliver også gjort en stor indsats med nedfaldne blade. Greens bliver blæst rene for blade hver dag, fairway bliver blæst tre gange om ugen og teesteder en gang om ugen. Lige nu falder der rigtig mange blade af træerne, så selv med en hyppig frekvens ligger der stadig mange blade på banen.

 

Af øvrige generelle ting bliver der arbejdet meget med svampesygdommen ”dollarspot”, der ødelægger græsset på greens. Den har vi haft før, hvor den har vist sig i tre etaper henholdsvis før sommer, midt på sommeren og i efteråret. I år slap vi for de første to udbrud, men pludselig var der angreb på adskillige greens.

”Vi har desværre ikke nogen sikker bekæmpelses-metode, men vi prøver os frem med forskellige løsninger, for det kan ødelægge en hel green, når den først bliver ramt af ”dollarspot”. Vi vil gerne kunne opdage sygdommen så hurtigt, at den kun når at ”æde” toppen af græsset og ikke kommer helt ned til ”hjerterødderne”, men det krævede øvede øjne og hurtig reaktion. Nu har vi været ude manuelt at efterså alle de greens, der er ramt og håber, at vi kan undgå, at skaderne viser sig igen til foråret. Men desværre er det en svampesygdom, der breder sig. Rigtig mange klubber har den på greens – i år har vi været heldige, at den først kom til efteråret. Udover manuel såning af græs har vi også topdresset for at gøre spillekvaliteten så god som muligt,” fortæller Nick Bosholdt.

 

Gennemgang af alle 18 huller

Hul 1: Her bliver der skåret lidt i det forreste træ ved åen i venstre side – primært for at give spillerne på tee 50 et mere fair slag mod fairway. Desuden skal den højre bunker ved greenen renoveres i løbet af næste år. Den har et kraftigt udhæng og kan være urimelig svær at komme op af, hvis man lander helt fremme i bunkeren.

Hul 2: Ingen forandringer.

Hul 3: Ingen forandringer.

Hul 4: Ingen forandringer – dog er der en udfordring med manglende vand i søen. Det har været en tendens de sidste år. Nogle har nævnt, om man i stedet kan placere en bunker, men klubben må af naturmæssige årsager ikke foretage sådan en ændring, så indtil videre bliver det som i dag med håbet om lidt mere vand i søen i fremtiden. På billedet er det Jesper Schrøder, der benyttede sig af muligheden for med vandtætte sko at slå nede fra søbunden.

 

Hul 5: Der er beskåret i træet til venstre for green, så grene ikke blokerer næsten en tredjedel af udsynet mod green fra teestedet. Det er dog stadig muligt at lave en lidt svær pindplacering i venstre side.

Hul 6: Træet ved teested 58 er blevet kraftigt beskåret. Grene har hængt så langt ned, at det har været umuligt at udnytte teestedet fuldt ud, men det kan man nu. Så udslagsstedet kan nu blive rykket noget længere tilbage.

Hul 7: På langtidsplanen står fortsat to projekter på hul 7. Det ene handler om at gøre 58-teestedet større og det andet handler om at gøre bunkeren foran green lidt mindre i venstre side, så det er nemmere at slå den vej, hvis man ikke vil slå over bunkeren. Det er dog usikkert, om disse projekter når at blive lavet i 2022.

Hul 8: Her trænger der til at blive drænet fra broen over åen og 200 meter frem på fairway. Det var et projekt, der oprindelig var sat på tidsplanen i år, men det når først at blive til noget i løbet af 2022.

Hul 9: Ingen forandringer.

Hul 10: Umiddelbart ingen forandringer – dog er hullet med i snakken om forbedring af sikkerheden, da udslag fra teesteder går hen over den offentlige sti med dårligt udsyn specielt i forhold til udslag fra tee 58. Golfspillerne kan ikke se de gående, løbende og cyklende, der kommer fra greenkeepergården og gæsterne kan ikke se, om der bliver slået ud. Baneudvalg og bestyrelse er og bliver involveret i dette arbejde, hvor også Dansk Golf Union er taget med på råd.

 

Hul 11: Også dette hul har sikkerhedsudfordringer. Det var her, der i år skete et uheld, hvor en kondiløber blev ramt af en bold, der blev slået mod green – hun kunne ikke se spillerne, og de kunne ikke se hende. I første omgang blev der sat store skilte op, der advarer. Lige nu er der ved at blive beskåret kraftigt blandt buske og træer i det hjørne, hvor stien knækker 90 grader og hvor udsynet er dårligst. I sidste ende kan det ende med en ny løsning i forhold til placering af sti, forkortelse af huller, flytning af teesteder og lignende. Det arbejder baneudvalget med i øjeblikket og sagen skal så afgøres i bestyrelsen.

På hul 11 er der som sædvanlig også udfordringer med vand. Det er ikke fordi, området mangler at blive drænet. Der er nemlig lagt dræn ned. Men vandet skal også have et sted at løbe hen, og lige nu løber det hen til et vandområde, der også er fyldt godt op ved vådt vejr, så der skal en form for pumpeløsning til, hvis området skal kunne drænes bedre – og sådan en løsning er både dyr og svær at opnå hurtig tilladelse til.

Hul 12: Ingen forandringer.

Hul 13: Ingen forandringer.

 

Hul 14: Her er der lavet ny og mindre fairwaybunker i venstre side. Noget af den oprindelige sandbunker er erstattet af græs i en lavning, så det stadig ikke er helt let, hvis bolden lander for meget til venstre. Den lange fairwaybunker i højre side skal omdannes til tre mindre bunkers. Dette arbejde går måske i gang her til efteråret.

På hul 14 er det allerstørste projekt, at søen til højre for tee 58-teestedet helt skal tømmes for vand og al vækst fjernes, så vandhullet starter helt forfra og forhåbentlig bliver en løvfrø-sø. Det er et projekt, som Roskilde Kommune betaler. Der kommer kun til at stå et par træer tilbage i højre side af søen – den øvrige del af vandspejlet skal have fuld sol på, så vandet bliver maksimalt opvarmet. Arbejdet med at tømme søen for jord og slam var egentlig startet men blev stoppet igen på grund af store regnmængder. Det er dog stadig planen, at søen skal tømmes i år. Her er der en opfordring fra greenkeeperne. Skyder du i søen og kan se din bold i det slam, der lige nu ligger i en stor bunke, så lad være med at gå ind og hente den. Du risikerer at synke ned og får svært ved at komme op igen.

 

 

Hul 15: Her er teestederne blevet rettet op, så de ikke længere er skæve – og en lang fairwaybunker i venstre side blev opdelt i to. Oppe ved green er venstre bunker blevet renoveret og bag ved green vil der hele næste år være et areal, hvor der kommer blå pæle og dermed mulighed for at genplacere bolden. Det skyldes, at al jord og slam fra oprensningen af søen på hul 14 bliver placeret i dette område. Det skal først tørre ordentligt, inden det så bliver jævnet ud, tildækket med muld og sået med græs, så området bag greenen bliver mindre stejlt, end det er i dag.

 

 

 

Hul 16: Her skal den sidste bunker i første renoverings-bølge laves. Det er venstre greenbunker, der har et græsudhæng, der kan være svært at slå over, hvis din bold ligger langt fremme i sandet. På hul 16 er det senere også meningen at renovere fairway-bunkeren i venstre side. Denne bunker skal vendes 90 grader i spilleretningen, så der bliver lidt mere landingsplads midt på fairway.

Hul 17: Ingen forandringer.

Hul 18: Ingen forandringer.

På nogle af hullerne kan der dog godt komme til at ske forbedringer i forhold til bunkers. Greenkeeperne har nemlig besluttet ikke bare at starte forfra med de greens, der senest blev renoveret for seks år siden. I stedet går de efter at prioritere renovering af de bunkers, der er mest i spil og som trænger mest. Det er en prioritering, der foretages løbende og derfor er der ikke lavet en tidsplan.

Drivingrange: Her har bestyrelsen bevilget penge til at dræne området, så det bliver muligt at samle bolde op i længere tid om efteråret og tidligere fra om foråret. Det kan ikke lade sig gøre i dag, da området er så blødt, at boldopsamlingstraktoren vil lave dybe render i græsset. Forment bliver dette arbejdet lavet i det tidlige efterår 2022.

 

Små ændringer på vinterbanen

Til sidst lidt om vinterbanen. Det er stadig for tidligt at gå over til vinterbanen, men greenkeeperne er så langt i planlægningen, at de kan skifte over på en enkelt dag, når vejret gør, at vi vil ødelægge sommergreens, hvis vi spiller mere på dem.

Vinterbanen bliver næsten som den plejer at være. Den er anlagt på kryds og tværs af de normale huller og lavet sådan, at vi går uden om de områder, der har godt af lidt fred vinteren over. På den måde bliver kvaliteten af sommerbanen hurtigere høj, når der bliver åbnet igen efter vinterpausen.

Vinterbanen erstatter både 18-hullers og par 3 banen, så om vinteren må alle medlemmer – også par 3 og flexmedlemmer – spille vinterbanen. Bestilling af tid foregår via GolfBox – mere om det følger, når det bliver aktuelt.
Hul 2 på vinterbanen plejer at være med en green på den anden side af åen på par 3 banen. Der er imidlertid anlagt nye teesteder til det nye hul 8 på 9-huls banen, så derfor bliver hullet lidt kortere. Målet bliver i stedet den normale hul 5 green på par 3 banen. Den green er ikke så stor og der er en bunker foran, så det bliver ikke nødvendigvis lettere.

Hul 4 på vinterbanen bliver også lavet lidt om. Hidtil har greenen været placeret på det skrånende stykke foran sommerbanens green 9, men frost og meget færdsel har gjort den vintergreen nærmest umulig at putte på, da bolden bare løb tilbage, hvor den kom fra, hvis den ikke kom i hul. Derfor bliver der nu lavet en ny hul 4 green på fairway på sommerbanens hul 8. Det gør hullet lidt sværere. Til gengæld bliver hul 5 et kort par 3 hul, som bliver placeret langs den sti, der deler hul 7 og 8.

Flere af hullerne får derfor en ny længde og sværhedsgrad, og der bliver derfor lavet både et nyt vinterbane-kort og nye scorekort.

Klubbens frivillige samlet til holdspil og fælles frokost

Alle klubbens frivillige bliver en gang om året indbudt til et arrangement med spil på banen, fælles frokost og information fra sekretariat og bestyrelse.

Dette arrangement var sidste år aflyst på grund af corona, men lørdag den 23. oktober lykkedes det at gennemføre 2021-arrangementet. Det var ellers lige ved at give problemer, da regnvejr gjorde, at banen blev lukket fra om torsdagen, men godt vejr fredag gjorde, at banen blev klar og åbnet, da knap 70 frivillige slog ud. I alt har klubben 150 frivillige, der i alt passer ca. 200 poster, så der er flere frivillige, der har kastet sig over flere opgaver.

De frivillige er med i udvalg, klubber i klubben, er mentorer, hjælpere til at passe på bane og omgivelser og en lang række andre funktioner – og de er uundværlige for klubbens liv og aktiviteter. Bestyrelsesmedlem Annette Carlsson benyttede derfor lejligheden til at komme med en stor tak både til de fremmødte og dem, der ikke kunne være med til frivilligheds-matchen denne gang.

Normalt bliver der spillet almindelig stableford, men denne gang var det arrangeret sådan, at alle blev inddelt i hold med nogenlunde samme samlet handicap og så blev der spillet mexican scramble, hvor holdet på hvert hul hele tiden valgte den bedste bold og så spillede derfra. Det gav nogle rigtig gode scores på en dag, hvor vejr- og vindforhold også var helt perfekte.

Efter spillet var der fælles frokost i klubhuset. Her blev der også trukket lod om en række ekstra-præmier i form af vin og greenfee-billetter til andre baner.

På billederne kan du se billeder fra arrangementet i klubhuset – herunder de to vinderhold.

Der blev også taget et fælles gruppefoto af hele gruppen.

 

Mads Viemose Larsen er med i landsholdstruppen

Succes’en fortsætter for Roskilde Golf Klubs 16-årige Mads Viemose Larsen, der både bliver bedre og bedre og som nu også er udtaget til drengelandsholdet sammen med ni andre fra ni forskellige klubber.

Det betyder, at Mads nu både har udsigt til bedre træning men også er inde i kampen om at kunne repræsentere Danmark ved både Europa- og Verdensmesterskaberne.

Mads har kendt til udtagelsen i et lille stykke tid, men har haft mundkurv på, indtil Dansk Golf Union offentliggjorde alle udtagne til både, dame-, herre-, pige- og drengetrupperne.

Nu må han imidlertid godt åbne munden og udtrykke sin begejstring:

“Det er en kæmpe credit og jeg er meget glad for at få chancen for at komme til at træne sammen med andre, som vil golf lige så meget, som jeg selv vil. Nu kommer jeg ind i et træningsmiljø, hvor der nok er mere struktur end jeg er vant til og hvor jeg sikkert kan lære en hel masse. Og så får jeg også muligheden for at kvalificere mig til fx EM. Her bliver der udvalgt seks ud af de 10 i truppen, og det kunne jo være megafedt at være med til,” fortæller Mads.

Danmark har taget medalje hjem ved mindst et hold-EM hvert eneste år siden 2015, og det er også golfunionens målsætning for 2022.

På billedet er det Mads til venstre – sammen med William Bredtved Hansen fra klubmesterskaberne 2021. Her vandt Mads både slagspil og hulspil.

Læs mere:

Åbningstider i proshoppen indtil jul – Mizuno-prøvedag 1/12

Proshoppen er nu gået over til sensommer-sæson åbningstider.

Foreløbig er åbningstiderne planlagt frem til jul.

Der er også planlagt en dag, hvor udstyr-leverandøren Mizuno kigger forbi og hvor man enten kan få tilpasset sit udstyr eller prøvet til nye jern og køller til næste sæson. Denne dag er onsdag den 1. december.

Er der brug for at få fat i shoppen uden for åbningstiderne, så ring på tlf. 28 40 03 05 eller mail: frolichgolf@hotmail.com.

 

Her er åbningstiderne for efteråret 2021:

Uge 43

 • Man-tirs 10-17
 • Onsdag -tors 10-16
 • fredag lukket
 • lørdag 10-15
 • søndag 9-16

Uge 44 + 45

 • Ferielukket

Uge 46-52

 • 17 nov. 11-15
 • 20 nov. 11-15
 • 27 nov. 11-15
 • 30 nov. 11-15
 • 1 dec. 10-16 – Mizuno fitting dag
 • 4 dec. 10-15
 • 7 dec. 11-15
 • 8 dec. 11-15
 • 12 dec. 10-15
 • 14 dec. 11-15
 • 15 dec. 11-15
 • 18 dec. 10 15
 • 19 dec. 10-15
 • 21 dec. 11-15
 • 22 dec. 11-15
 • 23 dec. 11-15

Golfbanen er lukket til lørdag 23/10 kl. 10

De store vandmængder gør, at Roskilde Golf Klubs baner er lukkede. Det er de frem til lørdag den 23. oktober kl. 10 – det er samtidig det tidspunkt, hvor alle klubbens frivillige mødes til match og spisning. Dette arrangement gennemføres og efter det er der igen mulighed for almindelig booking via GolfBox.

Lukningen er dog med forbehold for, at den kan blive forlænget, hvis generne efter de store regnmængder bliver for store.

Når banen åbner igen lørdag bliver det uden hul 10 og 11, der fortsat vil være lukket.

Der vil desuden være lukket for kørsel med buggier over hele banen.