Category Archives: Nyheder

Flere handicap P-pladser – kun for handicappede

Bestyrelsen har besluttet at etablere flere handicap parkeringspladser. Der kommer én ekstra ved den store parkeringsplads og to mere oppe ved bag-hallen.

I den forbindelse har bestyrelsen også besluttet at køre en lidt skrappere justits i forhold til benyttelsen af disse pladser. Det gælder i øvrigt også øvrige forbeholdte pladser (til trænerne, sekretariatet og restauranten). Alt for ofte er der andre, der holder på disse forbeholdte parkeringspladser, så når de nye handicap-parkeringspladser kommer i løbet af sommeren, så bliver der samtidig iværksat en kampagne, hvor “forkerte brugere af pladserne” konsekvent bliver indberettet til klubbens ordens- og amatørudvalg, der så tager stilling til konsekvensen.

“Vi har valgt at have disse forbeholdte parkeringspladser, så vores handicappede medlemmer – og handicappede gæster i restauranten – har nemt ved at komme herud og ikke skal tænke på, at der er for langt fra bilen. Samtidig har vi også valgt, at der er nogle forbeholdte parkeringspladser til klubbens personale, så de altid kan komme til – både på hverdage og i weekender. Det er derfor heller ikke tilladt at holde på disse pladser,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

Senere kommer der også parkeringspladser med opladere til de medlemmer, der kører med el-biler. Dette projekt er dog ikke klart endnu.

Se fotos fra Optimisternes generalforsamling 2020

Tirsdag d. 30. juni blev det muligt for Optimisterne af afholde generalforsamling. Vi startede med at spille Mexican scramble efterfulgt af generalforsamling. Det var længe siden, vi alle havde været samlet, så der var også afsat tid til hyggeligt samvær inden Restaurant Birdie serverede en lækker mexicansk buffet.

Vinderholdet af TS blev fra højre Bodil, Helle og lidt gemt Birthe. Nr. 2 blev fra venstre Elli, Lisbeth og Jane.

Her finder du Optimisternes side.

Nye spilledage til Jyske Bank og F. J. Poulsen matcherne

Normalt glæder mange sig til foråret, en masse golf og nogle spændende og sjove matcher, som alle kan være med i. Sådan har det ikke været i år – men Jyske Bank og F. J. Poulsen Anlægsgartneri er heldigvis med på, at vi ikke skal snydes for deres populære matcher, selv om de oprindelige datoer ikke kom til at holde på grund af Corona.

Nu er der derfor fundet nye datoer.

 • F. J. Poulsens Match skulle have været den 31. maj – nu bliver datoen i stedet søndag den 23. august
 • Jyske Banks åbningsmatch skulle have været den 26. april – nu bliver datoen i stedet søndag den 27. september. Det bliver så ikke længere en åbningsmatch, men måske beholder vi alligevel navnet for genkendelighedens skyld. Det må vi se

Der er også enkelte andre arrangementer, der enten er flyttet eller helt aflyst. Herredagen har fx aflyst deres forårsafslutning og har nu flyttet deres sæsonafslutning fra onsdag den 23. september til onsdag den 30. september. Morgenherrernes afslutning er så tilsvarende rykket en uge til onsdag den 7. oktober.

Årets match for sponsorer bliver normalt afviklet i september, men i år blev den flyttet til juni. Den blev så aflyst på grund af Corona, så nu er der igen fundet en dato i september, nemlig fredag den 4. september.

Herunder finder du oversigten over alle klubbens aktiviteter.

Aktivitetskalenderen

Her på denne side ligger aktiviteterne for sæsonen.

Her vil du kunne se tid og sted for aktiviteter, som er for større grupper. Faste spilletidspunkter fx for “klubber i klubben” vil ikke fremgå af aktivitetskalenderen. Listen bliver opdateret med aktiviteter, efterhånden som der er sat dato på dem.

Du kan se aktiviteterne som en samlet liste eller som en grafisk visning, hvor du kan vælge enten at se alle arrangementer eller vælge blandt nogle kategorier.

Indlæser… Indlæser…

Igen over 100 til kaninmatch – 17 skal have reguleret handicap

Kaninmatchen mandag den 29. juni var en succes med 115 deltagere, som spillede i solskin og let blæst. Skønt de mange deltagere var der et fint flow i spillet, og kun få hold måtte vente.

Der var fine resultater, og 17 deltagere skal derfor have reguleret deres handicap ned. F.eks blev der på et hold lavet 3 birdies – 2 stk. af Niels Hvas Olsen og 1 stk. af Lene Luplau Gliese.

Vi skal bede om, at man checker ind og får sit scorekort senest 16.15, så vi evt. kan nå at omgruppere holdene, hvis der er nogle der ikke møder op.

Vi vil fremover, som vi gjorde det denne gang, uddele præmierne efter man har spillet og resultaterne er gjort op, og vi tilstræber, at gøre det på terrassen.

Vinderne blev:

1. plads, med start på hul 15 med 77 point

 • Lars Nielsen
 • Gert Søndergaard Sørensen
 • Finn Hansen
 • Michael Rasmussen

2. plads, med start på hul 17 med 73 point

 • Jens Aaholm
 • Susanne Normann Jensen
 • Jaqueline Bay
 • Claus Jørgen Nielsen

3. plads, med start på hul 3 med 72 point

 • Birgitte Steffen
 • Lars Grønfeldt Welle
 • Bente Buhl Rasmussen
 • Ulrik Uldall Nielsen

Ølbon til næstsidste pladsen, start på hul 11

 • Mogens Emi Svensson
 • Palle Vedel
 • Tine Remil
 • Pia Jørgensen

Aftenens kanin blev:

 • Mette Snedker Thomsen med 24 point

Aftenens kanin fra den 22. juni blev også uddelt, og gik til:

 • Bjarne Hegnsgaard Olsen med 25 point

Anders Teilgaard

Udvalget for kaninmatcher

Herredag kompenserer aflyst forårsafslutning med ribbensteg

Corona får skyld for meget – også at vi har måttet ændre Herredagens planer for sæsonen.

Forårsafslutningen blev annulleret, men resultaterne registreres selvfølgelig og sidste spilledag for forårsturneringen er 15. juli.
Vinderne af de tre rækker får deres præmier overrakt ved sæsonafslutningen.

Sommerturneringen starter så den 22. juli med Svensk slagspil, og sidste spilledag bliver den 23. september.

Sæsonafslutningen afholdes den 30. september. Vi planlægger en match, uddelingen af præmier til årets vindere og en middag i Restaurant Birdie.

Men, men .. LÆS VIDERE – LÆS ENDELIG VIDERE

Aflysningen af forårsafslutningen betød en manglende fest og omsætning for Restaurant Birdie, og det betød også at Herredagen sparede tilskuddet til festen.

Vi har derfor aftalt med Peter i Birdie, at Herredagen køber til hvert eneste medlem en stor fadøl og en ribbensteg sandwich, som er den nyeste succes i Restaurant Birdie.

Alle vores 207 medlemmer kan (kun 1 gang) gå til baren og få udleveret både fadøl og sandwich.

Billedet er fra en forårsafslutning fra for nogle år siden.

Ole K. Sørensen
Herredagen

Seniorklubben samlet til kvartalsafslutning

60 seniorklubmedlemmer var torsdag den 25. juni samlet til Mexican scramble match og efterfølgende spisning i Restaurant Birdie.

I det skønneste sommervejr var 15 hold rundt på klubbens flotte anlæg, hvor der blev spillet Mexican scramble. Alle deltagere drivede ud fra teested 50. Tre hold opnåede scoren 76 og blev belønnet med rødvin.

Det var Seniorklubbens første arrangement med mulighed for spisning efter Coronaens nedlukning, og det mærkedes ved stemningen på terrasserne efter matchen og under den efterfølgende spisning.

Under spisningen gennemgik Ole (billede) den meget lange vinderliste fra 1. kvartal og fem spilledage og den gennemgående turnering i 2. kvartal. På god Coronavis var alle præmier linet op i klublokalet, så alle vindere kunne afhente præmierne, inden de gik hjem.

Seniorklubbens vandrepræmie “Pedro” blev motiveret og overrakt af Jan Hoffmeyer til Henning Jensen.

Runde fødselsdage 75-80 og 85 år blev markeret med overrækkelse af vingaver af Susanne Jensen.

Formand Ejvind gav en orientering om forløbet af det sidste halve år, hvor Seniorklubbens spilletider blandt andet er ændret fra blokering til fortrinsretter, den forestående generalforsamling og de opslåede arrangementer i andre klubber.

Endnu en dejlig dag i Seniorklubben.

Her finder du Seniorklubbens side, hvis du skulle have lyst til at være med.

På billedet øverst er det Dorte Jepsen, der holder et put til en birdie på hul 3 – overvåget af holdkammeraterne Niels Iversen og Gitte Teilgaard.

På udvalgets vegne

Ejvind N. Jensen

Midsommermatch 2020 med mange tilmeldte

2020 blev året, hvor midsommermatchen 20.-21. juni fik en opblomstring med mange deltagere. 122 var med på i alt 31 hold.

Matchen havde i år ikke nogen hovedsponsor, men stor ros til aktivitetsudvalget (Menno Maat, Jens Krøis, Jens Lerke-Møller, Jan Kvist og Kim Møller Behrend), som havde været rundt med raslebøssen og fundet sponsorer til både sandwich og drikkelse på hul 12, præmier og telt. Stor tak til sponsorerne, A-R Rust (Jan Kvist), Multi Pavillon (Carsten Pedersen), Proshoppen (Lasse Frölich), Restaurant Birdie (Peter Lassen), Morfo (Jesper – Schrøders Metal). Der var også ros til greenkeeperne for at have sørget for en bane, der stod rigtig flot, og til matchledelsen for at styre turneringen flot.

Der var højt humør begge dage – spillerne lørdag eftermiddag fik regnvejr at spille i, men ellers var det tørt.

Om aftenen lørdag havde ca. 70 tilmeldt sig. Der var god stemning og dejlig mad. På grund af corona var der dog ikke dans denne gang, men aktivitetsudvalget håber, at det bliver muligt i 2021. Her er datoen allerede fundet, så sæt gerne kryds i kalenderen i weekenden den 19. og 20. juni 2021.

Her er en oversigt over præmier:

Længste drive

Lørdag

 • Damer: Trine Jensen
 • Herrer: Lucas Nielsen

Søndag

 • Lene Vindeløv
 • Lasse Sonne Nielsen

Tættest på par 3 hullerne

Lørdag

 • Hul 5: Kim Sonne, 1,25 m
 • Hul 7: Jens Krøis, 0,49 m
 • Hul 13: John Elnegaard, 3,35 m
 • Hul 17: Anne Danborg, 2,97 m

Søndag

 • Hul 5: Jens Krøis, 2,78 m
 • Hul 7: Michael Bastholm, 0,005 m – en halv centimeter
 • Hul 13: Henrik Sørensen, 3,95 m
 • Hul 17: Lars Gotfredsen, 1,01 m

Bedst udklædte hold:

 • Team Kargaard

B-rækken

 1. The Green Boys (Kim Raagaard, Kim Brokmann, Jan Dalsgaard, Jens Lærke ), 223
 2. Antons venner (Ulrik Lundby, Flemming Hansen, Lene Gliese, Jan Skov), 210
 3. Metal og Rust (Jan Kvist, Thomas Christensen, Jesper Schrøder, Lasse Schrøder), 205

A-rækken

 1. Team Copa (Martin Nicki, Lasse Sonne, Carsten Nielsen, Steven Kitchen), 227
 2. Pernille og Gutterne (Pernille Bruun, Christian Bruun, Kim Sonne, Frederik Hammerrich), 217
 3. Team Frank (Lucas Mennich, Mads Viemose, Frank Tarp, Nichlas Tarp), 217

Ny sponsor: BDO – rådgivning og revision

Roskilde Golf Klub har fået en ny sponsor. Det er BDO, der står for lokal rådgivning og revision i Roskilde. Her kan du læse om BDO:

“Vores lokale rådgivere og revisorer arbejder hver dag for at skabe merværdi for virksomhederne i og omkring Roskilde.

Vi er specialiseret i at arbejde med små og mellemstore virksomheder og tilbyder en personlig, nærværende og kompetent rådgivning, baseret på den enkelte virksomheds behov. Vi tror på, at nærheden og det tætte samarbejde med den enkelte virksomhed er grundlaget for, at vi kan bidrage med at skabe succes hos jer. Vi tror på, at indlevelse skaber udvikling.

Du får kort sagt professionel og nærværende rådgivning til hele din virksomhed og alle dine opgaver. Du vil opleve, at vi altid er tilgængelige og derfor giver dig tryghed for, at du altid har adgang til din personlige rådgiver.

Mød Ferass Hamade og Per Kargaard Madsen, dine lokale BDO-rådgivere og -revisorer, i golfklubben, eller kontakt dem nu på henholdsvis 28705779, feh@bdo.dk eller 40686614, pkm@bdo.dk.”

Tidligere prof-spiller er startet som træner i Roskilde Golf Klub

Han har været en af de længst slående danske professionelle spillere, men han vil egentlig hellere være kendt for det korte spil og putting. Det betragter han selv som sine spidskompetencer.

Det er 29-årige Jacob Pingel Lauridsen, det handler om. Aarhusianer af fødsel, tilflyttet Sjælland for fire år siden og nu ansat af Lasse Frølich som ekstra træner i Roskilde Golf Klub.

I starten er han tilknyttet juniorer, eliten og prøvemedlemmerne, men alle kan nu også booke lektioner med Jacob. Det kan være på drivingrangen, men det kan lige så vel være i bunkers, på indspilsområdet eller på puttinggreen.

Det fik 59-årige Lars Bøttcher at mærke, da han på drivingrange med kort varsel blev ”hyret” som fotomodel til denne præsentation af Jacob. Lars fik hurtigt nogle tips til forbedring af bunkerspillet.

Jacob Pingel Lauridsen spiller fortsat 1. divisionsgolf for barndomsklubben Mollerup i Aarhus – men det er også det eneste golf, han har spillet de seneste par år.

Slutningen på golfkarrieren blev nemlig sluttet med lidt en øv-følelse. Efter at have turneret Europa rundt til diverse turneringer, så blev det spillemæssigt men især økonomisk alt for hårdt – og Jacob endte så med at stoppe som professionel og har siden kørt rundt i de danske klubber som repræsentant for Titleist og Footjoy. Så både udstyr og sko er noget, han har forstand på.

”Men livet som sælger var ikke lige mig, så nu glæder jeg mig til at være træner her i Roskilde. Jeg har allerede mødt en del og kan mærke, at det er en fantastisk social og hyggelig klub,” siger Jacob.

Jacob kommer til at være i klubben, hvad der svarer til en fuldtidsstilling.

Jacob har ikke prøvet at være træner før, men han er sikker på, at han alligevel har meget at lære fra sig.

”Jeg er jo ikke lige så dygtig som Lasse på det tekniske område, men jeg ved, hvordan kroppen skal bevæge sig og hvilke tekniske detaljer, man skal tage fat i for at få det optimale ud af ens spil og det niveau, man er på,” siger Jacob

I Roskilde Golf Klub håber han at få noget af det kammeratskab, som var noget af det, han savnede som golfspiller.

”Jeg får noget af fællesskabsfølelsen, når jeg spiller holdkampe for Mollerup, men ellers er man jo som golfspiller mest sig selv. Set i bakspejlet skulle jeg måske være fortsat med håndbold eller fodbold, som jeg også var god til, men nu blev det golf og det har også givet mig mange gode oplevelser.”

Jacobs far, Jan, har været landsholdsspiller i både håndbold og fodbold og hans onkel, Frank Pingel, har været professionel fodboldspiller – og også på landsholdet, så det med bold kommer altså ikke fra fremmede.

I dag er Jacob flyttet til Hedehusene med sin kæreste, Cecilie Refsgaard. De har en lille søn, som nu er 10 måneder, og er blevet enige om, at nu er det Cecilie, der har lov til at forfølge karrieren. Hun er ernæringsfysiolog hos Team Danmark og giver blandt andet kostråd til golfspillere.

Tilbage til Jacob og golfkarrieren. Han er som nævnt stoppet nu, men han nåede at kvalificere sig til og være med i Made in Denmark som professionel; en kæmpe oplevelse, selv om han desværre ikke nåede med til de to finaledage. En af Jacobs største sejre var, da han som spiller for Mollerup i 1. division var med til at spille klubben op i Elitedivisionen. Jacob vandt et oprykningsomspil mod en af hans gode venner, der på det tidspunkt samtidig var en af Danmarks bedste, nemlig Morten Ørum Madsen.

Du kan booke Jacob online via protræner Lasse Frølichs bookingsystem på lige fod med Lasse selv og assistent Emil – eller ring til Proshoppen.

Her finder du siden med trænerne og proshoppen.

Golfrejse med Proshoppen i marts 2021

Corona kom i vejen for Proshoppens rejse til Portugal i år, men nu er rejsen for 2021 planlagt i stedet.

Destinationen er den samme som den tur i marts 2020, der ikke blev til noget, nemlig golfresortet Montado i Lissabon.

Det bliver en uge med både spil og træning – på en smuk bane med masser af udfordringer.

Prisen er 9995 kr. pr. person i delt dobbeltværelse – 1300 kr. ekstra for enkeltværelse.

I prisen indgår:

 • Flyturen frem og tilbage København-Lissabon
 • Transport af kuffert og golfbag
 • Bus fra/til lufthavnen til hotellet
 • Syv nætter på Montado Golf Hotel
 • Halvpension
 • Fem runder golf inklusiv trolley
 • Træning inklusiv rangebolde

Her finder du proshoppens side, hvor der er mere information om turen på fanen “Golfrejser”. 

Billedet er fra en af Proshoppens tidligere ture.