Medlemsundersøgelse – ekstra spørgsmål om kommunikation

Hvert år gennemfører Roskilde Golf Klub en medlemsundersøgelse, som sekretariatet og bestyrelsen bruger til at finde ud af, om alt er som det skal være eller om der er punkter i klubben, der burde forandres.

I 2024 gennemføres undersøgelsen over tre omgange, hvor spørgeskemaet bliver sendt ud til 1/3 af medlemmerne hver gang. Første gang var i maj og nu er turen kommet til næste omgang. 1/3 har den 9. juli fået tilsendt en mail med spørgeskemaundersøgelsen og der er så 14 dage til at nå at svare.

“Bestyrelsen håber naturligvis, at rigtig mange vælger at svare på spørgeskemaet. Jo flere, der gør det, jo mere repræsentativ bliver undersøgelsen også. Der er mange spørgsmål, hvor man skal give karakterer fra meget utilfreds til meget tilfreds eller fra 0 til 10, men der er også spørgsmål, hvor det er muligt at komme med personlige kommentarer. På den måde kan man både måle på, om der er sket forbedringer i forhold til sidst, men også få konkrete forslag, ris og ros,” fortæller webmaster Henrik Overgaard Pedersen på vegne af sekretariatet.

Netop denne gang er der indsat nogle ekstra spørgsmål om medlemmernes brug af hjemmeside, nyhedsmails og andre kommunikationskanaler. Svarene på disse spørgsmål er vigtige for at finde ud af, om klubbens kommunikation er god nok eller om der bør ske forandringer.

Medlemsundersøgelsen er landsdækkende, så de enkelte klubber kan måle sig med andre klubber i eller uden for lokalområdet. Det er Dansk Golf Union i samarbejde med firmaet “Players 1st”, der har tilrettelagt undersøgelsen og også sætter datoerne for udsendelse. Tredje omgang kommer sidst i august med frist for svar midt i september 2024.