Vidste du…? Masser af viden om naturen på golfbanen

En lille beretning fra nattergaleturen med Henning Nordstrøm og Jan Eriksen den 28. maj 2019

Kære læser

Vidste du, at der er opsat ikke mindre end 250 fuglekasser i miljørigtigt lærke- eller douglastræ rundt om på banen? Eller vidste du, at hullerne på den forventede udvidelse af par 3 banen mod vest vil blive passet og plejet miljørigtigt uden brug af nogen form for kemi?

Eller at hekseringene i roughen i venstre side af hul 4 – der har du måske aldrig været – er dannet af den fine, spiselige svamp vårmusseron? Eller, at der i Rørmosen er en betydelig bestand af både rådyr og dådyr, som går ud i bunkerne for at slikke mineraler, og at der er opsat såkaldte sliksten fire steder på banen i håb om, at hjortene vil få dækket deres mineralbehov der?

Eller, at de mange visne asketræer i Rørmosen er ramt af svampesygdommen asketoptørre, som rammer ask i det meste af Europa? Eller, at ørreder hvert år i januar trækker op i bækken – den der er en udfordring på mange af hullerne – for at gyde? Eller, at Roskilde og Omegns Lystfiskerklub i det gamle hønsehus ved greenkeepergården hvert år producerer 150.000 stykker ørredyngel, såkaldt smolt, til udsætning i bl.a. Gedevadsrenden?

Eller, at der i vandhullet ved hul 18 lever den sjældne løvfrø? Eller, at der er observeret 125 fuglearter på og omkring golfbanen lige fra den kæmpe store havørn til den bittelille gærdesmutte?

Alt det og mere til fik jeg sammen med 25 andre interesserede at vide på Henning Nordstrøm og Jan Eriksens årlige nattergaletur. Vidende og entusiastiske, som de begge er, var det en fornøjelse at følge og lytte til dem og de mange fuglestemmer på den godt to timer lange naturvandring på golfbanen. Henning er formand for – Jan menigt medlem – af klubbens natur- og miljøudvalg, som yder en kæmpeindsats for miljøet på banen.

Mange af de synlige resultater var vi rundt om på naturvandringen, bl.a. den smukke nye sø ved hul 5. Vandet i søen er udelukkende regnvand. Vegetation og dyreliv i søen er helt miljørigtigt overladt til naturens luner. Karperne fra den gamle sø ved hul 5 lever i bedste velgående sammen med bl.a. kæmpeskaller i den store sø ved hul 11.
Og hvilke hørte og så vi så af de 125 forskellige arter? Det har jeg ikke tal på men kunne i hvert fald opremse mindst 40. Her blot et lille udvalg: Gransanger, gulspurv, gærdesmutte, kærsanger, rørsanger, rørspurv, munk, musvit, blåmejse, vipstjert og sangdrossel.

Og for resten har svaneparret syv unger – ikke blot fire, som der stod i indbydelsen til nattergaleturen. Nattergale? Der var mindst fem, men vist på grund af det kolde vejr holdt de lidt igen med ’galeriet’. Det gjorde til gengæld ikke de mange rågeunger fra kolonien i Rørmosen. Sikken en larm der var omkring hul 15.

Den største af de mange fine naturoplevelser på turen, var for mit vedkommende, fiskeørnen, som med en stor fisk i fangerne fløj hen over os ved ’Hennings Hjørne’ mellem hul 4 og hul 5. Om det var en af de store skaller eller en af karperne, der måtte lade livet, var ikke til at se.

Efter turen rundt på banen var klubben vært ved en tiltrængt kop kaffe eller the og et stykke drømmekage fra Brovst. Under kaffedrikningen orienterede Henning og Jan om natur- og miljøudvalgets arbejde med at implementere 12 af de 17 verdensmål. Ambitionerne er store, men med et par frontløbere som de to ildsjæle, tror og håber jeg, at udvalget formår at finde bæredygtige løsninger, der tilgodeser helheden, både socialt, biologisk og økonomisk.

Til Henning og Jan: Tak for en fin og udbytterig aften i jeres selskab.

Tekst: Jens Krøyer, fotos: Frank Gravesen