Nyt til golfklubben fra fiskeklubben

Vi har modtaget dette nyhedsbrev fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub, som driver klækkeri af havørreder på Roskilde Golf Klubs område:

 

Det summer af liv i klækkehuset mellem hul 3 og hul 4 på golfbanen. De to foreninger, Roskilde og Omegns Lystfiskerklub ROLK og Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord, som driver klækkeriet, har startet processen med at indfange moderfisk. Dette foregår i fisketrappen ved Kattinge sø.

Der er allerede indfanget 40 havørreder, der skal være med til at sikre næste års produktion, målet er at indfange min. 50-60 fisk.

Når ørreden bliver indfanget, stryger vi dem og indsamler æg og sæd i specielbakker. 1 liter æg giver ca. 1000 fisk.

Mærkning af havørreder i Roskilde Fjord

I samarbejde med DTU Aqua vil vores moderfisk i år være genstand for et fantastisk spændende projekt.

50 fisk skal have indopereret en GPS og temperaturmåler, der i det næste år skal kunne give svar på, om fiskene bliver i fjorden eller trækker ud i havet og om vandtemperaturen har en betydning for dette.

DTU gennemfører et lignede projekt for pighvar. Der bliver opstillet ”lyttebøjer” ved Eskilsø, Frederikssund, Frederiksværk og ved Lynæs. Når en ørred passerer disse ”lyttebøjer” bliver det registreret.

Det vil være muligt at følge de mærkede ørreder i ca. 1 ½ år. For at vi kunne komme med i projektet, skulle der indsamles 110.000 kr. til GPS senderne. Formand for ROLK, Uffe Clemmensen har været tovholder på at skaffe disse penge, som er indsamlet hos de fleste kommuner langs fjorden, samt Fishing Zealand og Fisketegnsmidlerne.

Strygning i klækkehuset

Det er fiskene der bestemmer, hvornår de trækker op i vores vandløb for at gyde. Derfor er det ikke på nuværende tidspunkt muligt præcist at give en dato for, hvornår vi stryger og indopererer senderne i fiskene.

Når datoen er fastlagt, omkring først i december, vil vi informere golfklubben om dette, så medlemmerne har mulighed for at se processen. Alle er velkomne, når vi har åben i klækkehuset.

Her er nogle spændende links til videoer: