44 frivillige til spil og debat om klubben

Der var inviteret ca. 150 frivillige til årets frivillighedsdag, og lørdag kl. 13.30 slog 44 spillere ud fra forskellige huller på for-9. Vejret var blæsende, men med solskin, så banen fremstod i de smukkeste efterårsfarver.

Se flere billeder nederst på siden.

Efter matchen var der præmieuddeling, middag og formandens tale, hvorefter ordet var frit.

Vindere af 9-hullers matchen blev:

A-rækken:

  • Lars Carlsen 21 point
  • Jørn degn Hansen 20 point
  • Hans Kristian Olesen 19 point

B-rækken:

  • Viggo Clausen 21 point
  • Svend Erik Skarsholm 17 point
  • Inger-Lise Jørgensen 17 point

Formand Kim Møller Behrend takkede mange gange for den indsats alle klubbens frivillige har ydet i årets løb – udvalg, klubber i klubben og mentorer.

Da ordet blev givet frit, var der en livlig og konstruktiv debat.

Repræsentanter fra nogle af klubbens udvalg fortalte kort om deres gøremål. Bl.a. kunne Hans Møllegaard fra handigolfudvalget fortælle om ReHab-ture, hvor ”dem fra Roskilde” plejer at vinde, og om artiklerskriverier vedrørende den succes afdelingen har – det hele krydret med små anekdoter fyldt med sort humor. Og Ole Dahl luftede muligheden for en ændring i singlegolfudvalgets formålsparagraf, så flere spillere får lyst til at deltage.

Et par af klubbens udvalg mangler frivillige:

På klubbens hjemmeside ønskes gammel info om arrangementer fjernet, når de er overstået, så der kun står relevant og tidssvarende information. Det er ærgerligt at komme til at videregive information om arrangementer, der blev afholdt sidste år, fordi man ikke lige var opmærksom på årstallet.

Deadline for aktivitetskalenderen 2018 er den 15. januar.

En andel del af debatten handlede om fastholdelse af nye medlemmer og nye spillere (kaniner). Klubberne i Klubben betyder rigtig meget, så hvordan får vi dem introduceret? Der kom forslag om en informationsaften, hvor repræsentanter fra KiK orienterer om mulighederne, en informationsskrivelse, eller evt. en bedre orientering på kaninaftenerne. Kim Behrend fortalte, at klubben afholder et arrangement for alle formændene i Klubberne i Klubben. Her skal der bl.a. snakkes om mulighederne for at samarbejde på tværs.

Afslutningsvis orienterede Anders om, at klubben er meget tæt på at skrive kontrakt med en ny restauratør.

Han starter 1. januar 2018. Tag godt imod ham, og huske at bakke op.

Tak for en dejlig dag 🙂

Dorte Qvist