Naturudvalg går videre med 12 af FN’s verdensmål

Natur- og miljøarbejdet i Roskilde Golf Klub er fortsat højt oppe i gear. To gange har klubben været nomineret til golfsportens natur- og miljøpris uden at vinde, og det kunne have fået andre til at blive skuffede og drosle ned på ambitionerne.

Men sådan er det ikke i Roskilde. Tværtimod.

Natur-og miljøudvalget har udarbejdet et dokument, der overordnet beskriver vision og mission for mål og tiltag med udgangspunkt i 12 ud af FN’s 17 verdensmål. Dette dokument vil så løbende blive opdateret – og der vil blive udarbejdet handlingsplaner for hver af de 12 områder.

”Vi håber, at både os i udvalget, men i særdeleshed klubben får rigtig meget ud af at arbejde med natur og miljø ud fra de 12 verdensmål, som vi har vurderet kan give mening i vores golfklub. Det samlede ”manifest” er beskrivelsen af vores overordnede mål, og inden for de 12 områder går vi så de enkelte mål igennem både på kort og lang sigt og udarbejder en plan for hver,” siger Lars Carlsen fra natur- og miljøudvalget. Det er Lars på billedet i færd med at nærstudere naturen på banen på en golfrunde.

Roskilde Golf Klub arbejder videre med følgende 12 verdensmål:

 1. Mål 3. Sundhed og trivsel
 2. Mål 4. Kvalitet i undervisning og formidling
 3. Mål 5. Ligestilling mellem kønnene
 4. Mål 6. Rent vand og sanitet
 5. Mål 7. Bæredygtig energi
 6. Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 7. Mål 11. Lokalsamfundet
 8. Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 9. Mål 13. Klimaindsats
 10. Mål 14. Livet under vand
 11. Mål 15. Livet på land
 12. Mål 17. Partnerskab for handling

De fem mål vi ikke finder relevante for klubben er mål 1: ”Afskaf fattigdom”, mål 2: ”Stop sult”, mål
9: ”Industri, innovation og infrastruktur”, mål 10: ”Mindre ulighed” og mål 16: ”Fred, retfærdighed
og stærke institutioner”.

Natur- og mijøudvalget har udarbejdet en vision med udgangspunkt i de 12 verdensmål. Navnene på disse indgår direkte i visionen og er sat ind med store bogstaver:

”Vores vision er at være en klub, hvor der er adgang til RENT VAND OG SANITET, hvilket er
med til at sikre SUNDHED OG TRIVSEL, hvor alle får en KVALITETSUDDANNELSE, hvor kvinder og
mænd udnytter deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. En klub
med fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI og som skaber ANSTÆNDIGE JOBS som en
aktiv del af et BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND, og takket være en målrettet KLIMAINDSATS,
bidrager til at begrænse den globale opvarmning. En klub hvor både VANDMILJØET og LIVET PÅ
LAND trives, fordi klubben har sikret ANSVARLIGT FORBRUG. Alt dette skal klubben opnå bl.a.
fordi den arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING.

Vores mission er at gøre verdensmål til hverdagsmål.”

Her kan du læse hele dokumentet med beskrivelse af Roskilde Golf Klubs planer inden for de 12 verdensmål.

Her kan du se, hvem der sidder i natur- og miljøudvalget.