Ekstraordinær generalforsamling med lille ændring i vedtægterne

Roskilde Golf Klub holder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 23. september 2021 kl. 19. Det sker i klubhuset.

Der bliver holdt generalforsamling for at få vedtaget en lille ændring i klubbens vedtægter. Det sker i forbindelse med den indsamling til Kræftens Bekæmpelse, som klubben har gennemført her i september. Indsamlingen skete for på den ene side at støtte Kræftens Bekæmpelse, på den anden side for at Roskilde Golf Klub får mulighed for at søge penge fra en særlig pulje, som en lang række andre foreninger også har fået penge fra de seneste år. Puljen er oprettet til foreninger, der kan opnå status som velgørende via mindst 100 indbetalinger fra medlemmerne på mindst 200 kr. hver. Disse penge skal gå til velgørende formål – i Roskilde Golf Klubs tilfælde til Kræftens Bekæmpelse.

Ansøgningen skal indsendes senest 1. oktober – og det viser sig nu, at for at kunne ansøge skal der i vedtægterne stå, at hvis foreningen bliver opløst, så går et overskud til velgørende formål. I klubbens vedtægter i dag står der, at et evt. overskud går til Dansk Golf Union.

”Vi forventer naturligvis ikke at opløse foreningen, men det står som standard i alle vedtægter, hvad man skal gøre, hvis det skulle ske. Det vil absolut være i tråd med vores værdier, at et evt. overskud ved en lukning af Roskilde Golf Klub går til velgørende formål. Derfor ser vi ikke noget problem i at ændre vedtægterne på dette punkt. Det er dog ikke noget, bestyrelsen bare kan beslutte. Det skal vedtages på en generalforsamling,” fortæller formand Kim Møller Behrend og tilføjer:

”Det står også i vedtægterne, at en ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst otte dages varsel, og da vi skal nå det inden ansøgningsfristen 1. oktober, så er datoen sat til torsdag den 23. september.”

Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen denne gang. Man kan bare møde op. Det er dog alene fuldtidsmedlemmer fra 19 år og opefter, der har stemmeret på generalforsamlingen.

Læs mere:

 

Indsamling fortsætter til den 20. september 2021

Indsamlingen til Kræftens Bekæmpelse fortsætter i øvrigt lidt endnu. Klubben har nået målet for at blive godkendt, men for kræftforskningens skyld ville det være godt, hvis der blev samlet flest mulige penge ind. Indsamlingen fortsætter dermed til den oprindelige frist, den 20. september 2021.

Efter den dato bliver der lavet en samlet opgørelse. Pr. 13. september er der ca. 120 bidragydere på minimum 200 kr. hver. Dertil kommer evt. 10-20 ekstra, som har glemt at skrive ”Donation” i emnefeltet – og disse skal derfor efterforskes nærmere i sekretariatet for at sikre, at pengene rent faktisk er en donation og ikke betaling til klubben for noget andet.

Hvordan støtter du?

Du skal overføre mindst 200 kr. til Roskilde Golf Klubs mobile pay nr. 69944. Vigtigt: Du skal skrive ”Donation” i meddelelsesfeltet i forbindelse med betalingen.