Roskilde med i forsøg med bæredygtig vanding

Roskilde Golf Klub har sagt ja til at være med i et forsøg, som Dansk Golf Union og resten af landets golfklubber kommer til at følge spændt.

Forsøget handler om brug af renset spildevand til vanding på golfbanen. Det bliver et samarbejde med det firma, der afprøver en ny renseteknologi (Nordphos), forsyningsselskabet FORS og Roskilde Kommune.

”Ideen er at bruge renset spildevand som vandingsvand på golfbanen frem for at lede vandet ud i fjorden. Vi ligger forholdsvis tæt på rensningsanlæg Bjergmarken og bliver via vores aktive natur- og miljøudvalg ofte kontaktet, når nye initiativer skal prøves af. Og vi vil også gerne være med i dette forsøg, da det udover at gavne miljøet også kan vise sig at løse vores problem med manglende vand i tørre perioder,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt, der sammen med Lars Carlsen fra natur- og miljøudvalget bliver golfklubbens repræsentanter, når de nærmere betingelser for forsøget skal aftales i løbet af den næste måneds tid.

Overordnet går projektet ud på, at firmaet Nordphos har lavet et nyt system til efterbehandling af spildevand og at dette system nu skal testes. Det skal undersøges, hvordan græsset på en golfbane reagerer ved at blive vandet med det rensede spildevand og der er store forhåbninger til forsøget. Spildevandet bliver nemlig renset til ”badevands-kvalitet” og ifølge firmaet bag er det også muligt at rense spildevandet på en sådan måde, at bestemte næringsstoffer, der kan gøre gavn på golfbanen, bliver i vandet.

”Det er blandt andet det, som forsøget skal vise. I første omgang vælger vi et område uden for de normalt spilbare områder for at se, hvordan græsset reagerer og så tager vi senere stilling til, om det er noget, vi skal prøve i en større skala. Går alting helt perfekt, så kan man forestille sig, at der bliver gravet en ledning ned, der kan føre vandet fra rensningsanlægget over til golfklubben, men i forsøgets første fase får vi vandet leveret på en tankvogn,” siger Nick Bosholdt.

Forsøget starter her i foråret 2022. Hvis forsøget bliver en succes, så kan det få stor indvirkning på andre golfbaners brug af renset spildevand – både i Danmark og i udlandet.

Forsøget i Roskilde har fået støtte fra Dansk Golf Union – sammen med en række andre naturprojekter i andre klubber.

Læs mere: