Hurra, det regner – se nyt om banen i 2021

Det har været et tørt og koldt forår indtil nu – og de to ting i forening har haft betydning for græsset på banen. Derfor er det ingen hemmelighed, at greenkeeperne nu jubler over udsigten til regn her i starten af maj.

I dette skriv får du en status på banen samt lidt nyt om, hvad der venter af nye ting i 2021.

Vi starter med græsset, ikke mindst på fairways på 18-huls banen. Det er nemlig ikke i en super god forfatning. Mange steder er der nedslidt efter en vinterbane-sæson med rigtig mange besøgende, men selv på de områder, hvor vinterbanen ikke har været, er fairways mange steder hullede.

”Jeg er ked af, at fairways ser sådan ud i år. Det er værre, end jeg nogensinde kan huske – og vi er derfor slået lidt tilbage i forhold til de sidste års arbejde med at topdresse for at sikre, at græsset får optimale betingelser. Vi vil gerne hen, hvor græsset på fairways er ensartet og løfter bolden lidt og alle dermed får en optimal god golfoplevelse,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Men hvorfor ser fairways så ud, som de gør lige nu?

”Det er der flere forklaringer på. Den ene er jordkvaliteten, som i Roskilde ikke er helt optimal. Jorden er meget leret. Den anden er, at det var meget vådt, da vi sluttede sæsonen sent i efteråret – og når det så bliver kombineret med mange spillere på banen efterfulgt af et tørt og koldt forår, så har græsset ikke fået mange chancer for at gro ordentligt. Vi har savnet både vand og varme – men forhåbentlig kommer det nu,” lyder det fra Nick, der også har en særlig udfordring med fugle.

Mange steder på banen har der nemlig været ”fugle-angreb” på fairways. Der er blevet hakket en hel del og det har givet en hel del bare pletter, så derfor er det tiltrængt, når greenkeeperne nu er gået i gang med at lægge jord og så græs alle de berørte steder. Det er specielt galt på fairways på hul 12 og 15, men også på mange andre huller.

 

Foran tidsplanen

I år bliver der naturligvis arbejdet med den nye 9-huls bane, hvor vejret faktisk har gavnet. Lige nu er entreprenøren foran i forhold til tidsplanen. Der er gravet ud til greens – både på det nye areal men også på den nuværende par 3 bane. Flere steder er der også lagt dræn ned, så den nye bane begynder at tage form. Klubbens greenkeepere er naturligvis med i planlægningen, men da arbejdet bliver foretaget af en ekstern entreprenør, så vil der også i år foregå forskellige nye ting på 18-huls banen.

På hul 14 og 15 fortsætter arbejdet med at ændre på bunker-designet, så de sidste ni huller kommer til at ligne de første ni. Det betyder, at de meget lange bunkers på fairways bliver opdelt i flere små. På hul 14 bliver noget af bunkeren erstattet af græs, så du derfor fremover kan komme til at slå fra en ”græs-udhuling” frem for en bunker.

Og så bliver der forhåbentlig også tid til at renovere flere bunkers på banen. Fx ved bunkeren i venstre side før green på hul 16, hvor bunkerkanterne trænger til at blive skåret.

På hul 14 sker der i øvrigt endnu mere til efteråret. Her skal søen nemlig omdannes til et endnu bedre sted for padderne. Det betyder, at al siv i søen og også noget af bevoksningen rundt omkring søen, fx et par træer, skal fældes for at få mere direkte sol. Dette arbejde sker i samarbejde med Roskilde Kommune.

Ved hul 15 er der i øvrigt sket store forandringer, som du måske slet ikke har opdaget. Forandringerne er nemlig sket inde i skoven på Skjoldungestien, der jo et kort stykke også bevæger sig i kanten af hul 15. Jorden inde i skoven er så våd, at det har været meget svært at gå på stien. Der er derfor nu lavet en sti af træ, der slynger sig ind gennem skoven. Det skal nok få besøgstallet til Skjoldungestien til at gå i vejret, så hold øje med evt. vandrere. De skulle dog ikke komme i vejen, da deres rute går helt inde ved skoven.

 

Mangler endelig godkendelse til å-ændring på hul 11

På hul 10 og 11 har bestyrelsen bevilget penge til, at en banearkitekt skal komme med forslag til evt. nyt hulforløb, så vi kan undgå, at golfspil og færdsel på den offentlige sti bevirker farlige situationer, men inden det projekt bliver konkret, kommer der til at ske en omlægning af vandløbet, der forbinder søen på hul 11 med Gedevadrenden. Den endelige godkendelse fra Roskilde Kommune mangler endnu, men den kommer forhåbentlig snart, og planen er så, at vandløbet bliver flyttet mere til højre set fra teestederne. Det betyder, at det bliver nemmere at ramme fairway efter åen og at incitamentet til at slå over mod hul 10 også bliver mindre.

På hul 8 vil der sent på sæsonen blive gravet dræn ned i området, hvor man går fra hul 7 over til broen til teestederne på hul 8. I dette område er der ofte meget vådt – også et stykke hen på fairway.

Mellem hul 3 og den nye hul 2 green på 9-huls banen bliver der i øvrigt nu gravet en drænrende, så overskydende vand fra greenen bliver ledt over i den brønd, der i forvejen er ved hul 3. Dette arbejde foregår i løbet af den kommende uges tid, så her skal spillerne på hul 3 være ekstra opmærksomme.

Der vil også blive kigget på en ny placering af hul 4 på vinterbanen, der i år har givet en hel del udfordringer. Frost, slitage og dermed stort set intet græs har samlet gjort, at ”vinterbane-greenen” på dette hul har været nærmest umulig at putte på. Området er i forvejen skråt, så hvis bolden ikke røg i hul på første put, så var det i denne vinter næsten 100 procent sikkert, at bolden trillede tilbage, hvor den kom fra og måske endnu længere væk.

Derfor bliver der nu kigget på mulighederne for en ny placering af dette vinterbane-hul.

Men vinter er der heldigvis lang tid til. Lige nu glæder vi os over regn og forhåbentlig snart stigende temperaturer, så vi får en endnu bedre bane at spille på.

De gode nyheder skal vi også huske. Greens er faktisk gode – set med greenkeeper-øjne trænger de også til noget mere græsvækst, men det er nok de færreste spillere, der bemærker det, for boldene ruller faktisk fint, og det er ikke her, der er skader. Også de fleste tee-steder har det godt. De korteste og mest smalle – der hvor vi slår jernslag – er naturligvis de mest udsatte, men generelt ser det fint ud.

Herunder kan du se en række billeder fra banen – herunder arbejdet med den nye 9-huls bane, hvor chefgreenkeeper Nick Bosholdt er på rundtur sammen med formand Kim Møller Behrend. På et af de andre billeder er greenkeeper Hans-Henrik Hagelund i dialog med en elektriker, da der i øjeblikket er udfordringer med det automatiske vandingsanlæg på greens og teesteder på det meste af banen. Der kan vandet manuelt, men det er naturligvis mere besværligt.

Endelig er der også nogle billeder fra klubhuset, hvor ad hoc udvalget har været i gang med at lave et nyt hegn ved tilbygningen indtil køkkenet, så der bliver lidt pænere i dette område. På billederne med bygning af hegn er det Henning Doktor, Anders Teilgaard, Jan B. Kristiansen og Ulrik Wesselhoff.