2022 bliver et år med mange forandringer

Der var mange ting at informere om, da formand Kim Møller Behrend, chefgreenkeeper Nick Bosholdt og daglig leder, Anders Schnack, tirsdag den 23. november havde forberedt en lang række punkter, de skulle fortælle medlemmerne om.

Fokus var først og fremmest på den nye 9-hullers bane, der bliver taget i brug næste år. Tidspunktet er fortsat umuligt at spå om, men i forhold til kontingenter og nye medlemstyper så planlægger alle efter, at det bliver senest 1. juli 2022.

”Bliver det senere, så må vi kigge på det til den tid i forhold til justeringer af kontingenterne, men jeg håber da, at senest 1. juli kommer til at holde,” sagde Anders Schnack i et af sine indlæg, hvor han fortalte om de nye medlemskaber.

Her i referatet vil vi ikke gentage fortællingen om disse medlemskaber, men kan henvise til en tidligere nyhed på hjemmesiden.

 

Organisering af 9-huls aktiviteter er på vej

Blandt de fremmødte medlemmer var der imidlertid flere, der spurgte ind til medlemskabernes rettigheder, altså hvad man fx kan og må deltage i som kommende 9-huls bane medlem (Senior flex).

Flere foreslog, at 9-huls bane medlemmerne også kunne få lov at deltage i enkelte aktiviteter på den store bane, en bragte et hverdags-medlemskab op og der var flere andre forslag. Det svarede formand Kim Møller Behrend på:

”Jeg kan høre, at der er mange forslag. Lige nu holder vi fast i, at 9-huls bane medlemskabet er til 9-huls banen og at fuldtidsmedlemskabet er til begge baner, ellers bliver det noget mudret noget. Og vi skal også vise respekt over for, at fuldtidsmedlemmerne betaler noget mere i kontingent, så der skal jo være forskel. Men når det er sagt, så kan det sagtens være, at vi er klogere om et års tid og derfor kommer til at lave nogle ting om. Lige nu vil jeg dog bede om, at vi alle tager ”ja-hatten” på og er med til at løfte projektet med den nye bane og de nye aktiviteter sammen.”

Anders Schnack fortalte, at de kommende aktiviteter på 9-huls banen inklusiv organiseringen af disse endnu ikke er fastlagt. Det vil ske i løbet af vinteren og det tidlige forår.

”Planen er at danne et 9-huls bane aktivitetsudvalg, og som udgangspunkt skal der være aktiviteter for alle dem, der i dag spiller på par 3 banen + dem, der i dag spiller ni huller på 18 hullers banen. Meningen er jo, at den nye bane skal give mere plads på 18-huls banen. Jeg har en forventning om, at vi får skaffet omkring 20 procent flere udslagstider på den store bane. Det gør vi ved at flytte dem, der alene spiller ni huller, over på den nye bane, men også ved, at kaninmatcherne flytter derover. Det vil sandsynligvis komme til at foregå på den måde, at kaninmatcherne en gang om måneden foregår på den store bane og de øvrige gange er på 9-huls banen. Vi tror, at deltagersammensætningen til kaninmatcherne vil ændre sig en lille smule, nu da flex-medlemmerne hver dag får en langt bedre bane at spille på,” sagde Anders Schnack.

 

Karakterer og kommentarer fra medlemsundersøgelsen 2021

Formand Kim gjorde meget ud af at visualisere billedet af ”én klub – to baner”, hvor der skal være tilbud til alle medlemsgrupper. Udover et 9-huls bane aktivitetsudvalg kommer der også et nyt udvalg for ”let øvede” – kaldet ”Løverne”. Det er et udvalg, der skal sikre god integration ind i klubben for nye medlemmer, efter de har overstået deres prøvemedlemskab og er blevet almindelige medlemmer.

Anders Schnack fortalte om den årlige medlemsundersøgelse, Golfspilleren i centrum. Her har næsten 50 procent af medlemmerne i år svaret på undersøgelsen, den højeste deltagelse i flere år.

”Vi kan se, at der igen er lave karakterer fra medlemmerne til ”ledige starttider” og til ”flow på banen”. Det er jo ikke så overraskende, og med den nye bane er der jo en løsning på vej. Der er også punkter, hvor vi som sædvanlig ligger højt på scoren. Det er punkter, som ofte også scorer højt i andre klubber, fx træning. Til gengæld er der roser til et område, hvor det er svært at gøre alle tilfredse. Det er informationsniveauet i klubben, og det er jo rart at få at vide, når vi nu har gang i så mange nye ting,” sagde Anders og tilføjede så en sætning, der generede smil og klapsalver:

”I medlemsundersøgelsen kan man læse en masse resultater og kombinere alder, køn, handicap og andre oplysninger, så man får en indikation af hvilke medlemsgrupper, der er tilfredse eller utilfredse med nogle bestemte ting.

Generelt er det sådan, at …

  • Jo mindre handicap, spillerne har, jo mere utilfredse er de
  • Jo ældre, jo gladere
  • Mænd er mere utilfredse end kvinder”

Anders Schnack fortalte også, at der i alt er afgivet 586 kommentarer fra medlemmerne i medlemsundersøgelsen for 2021.

”Jeg har læst dem alle sammen og på næste bestyrelsesmøde er medlemsundersøgelsen netop på dagsordenen. Kommentarerne falder inden for forskellige kategorier. En af disse handler om forskelligartede opfattelser af den samme udfordring. Fx skriver mange, at de er meget tilfredse med, at klubben lægger 2-bolde sammen til 4-bolde på spidsbelastningsperioder, men der er også medlemmer, der synes, at det er utilfredsstillende, at de bliver sat sammen med nogen, de ikke kender. En anden gruppe handler om ting, som folk er utilfredse med, men som vi ikke kan gøre så meget ved. Det er fx kommet mange kommentarer omkring rengøring på toiletterne, men det har altså ikke noget med rengøringsniveauet at gøre. Tværtimod gør rengøringsmedarbejderne, hvad de kan, men vaske og toiletter er bare nedslidt og trænger til at blive skiftet.”

”På samme måde er der også kommet en del kommentarer om greenkeeperne, når de klipper græs. Nogle føler, at de nærmest bliver jagtet af en plæneklipper på vej rundt på banen og beder om, at greenkeeperne klipper i en anden rækkefølge. Men så nemt er det altså ikke. Vi har nogle krav, vi skal leve op til i forhold til fx støj ind mod naboerne. Der er andre lignende kommentarer, som handler om ting, vi ikke bare kan ændre, så jeg tænker at samle nogle af disse ting på hjemmesiden, så vi mere aktivt informerer om, hvorfor tingene er som de er,” sagde Anders Schnack.

 

Den nye bane, drivingrange og plan for indspils-området

Chefgreenkeeper Nick Bosholdt gav en status på den nye bane og fortalte også om andre kommende baneprojekter.

”Anlæggelsen af den nye bane går som planlagt, men det er umuligt at sige, hvornår datoen for åbningen kommer. Det afhænger af vejret det næste halve år. Græsset skal være robust, før vi begynder at spille,” sagde Nick og viste nogle billeder, hvor greens på lang afstand så rigtig gode ud, men tættere på er der stadig et stykke vej endnu.

Samtidig fortalte både Nick og formand Kim om intentionerne med den nye bane.

”Banen skal være en bane med kvalitet, men det er ikke en ny ”sløjfe” til 18-hullers banen. Det er den for kort til og der er ikke nogen par 5 huller. Forhåbentlig har mange medlemmer lyst til at spille på den, men den er primært designet til tre målgrupper, begyndere som kan bruge banen til at spille sig ned i handicap, ældre, som ikke har overskud til at spille 18 huller på den store bane, og de lidt travle, som i hverdagen ikke har tid til at spille 18 huller, men vil bruge halvanden time på den gode 9-huls bane,” sagde Kim og Nick supplerede:

”Banen er ikke indrettet til elitespillerne, fx med placering af bunkers, men alle handicaptyper kan naturligvis have fornøjelse af at spille på den. På hvert hul er der to teesteder. Det ene giver den nemme vej til hullet, den anden vil der være lidt udfordringer, fx bunkers, der er i vejen. Dermed kan man få to forskellige udfordringer på hvert hul.”

Nick fortalte også om andre projekter, der er i støbeskeen. Det ene er der allerede handlet på, nemlig sikkerheden omkring hul 11, hvor spilerne nu bedre kan se forbipasserende på stien, efter at en del bevoksning er blevet beskåret. Der er kommet en rapport fra Dansk Golf Union om andre mulige sikkerheds-forbedringer på hul 10 og 11, men rapporten er endnu ikke blevet behandlet i klubben.

Der er også to andre baneprojekter på vej – det ene er allerede besluttet, nemlig dræning af drivingrange, så det bliver muligt at samle bolde i længere perioder om efteråret og tidligere på foråret. Det er endnu ikke afgjort, hvornår arbejdet med dræningen kommer til at foregå. Der er samtidig gang i et projekt omkring udvikling af indspils-området – dette projekt er dog endnu ikke konkret og der er heller ikke sat penge af endnu.

Til gengæld er der sat penge af til en stor udvidelse af klubhuset, som kommer i løbet af det næste års tid. På informationsmødet blev der vist tegninger af udvidelsen, som går ud på at skaffe et ekstra lokale i tilknytning til restauranten, et lokale som enten kan bruges af restauranten eller af medlemmerne, hvis der er større grupper i restauranten. Samtidig bliver sekretariat og proshop placeret tættere på hinanden, og der
bliver etableret en ny indgang til klubhuset tæt på der, hvor indgangen til proshoppen er i dag. Den præcise tidsplan for byggeriet er endnu ikke kendt.

Ca. 100 medlemmer deltog i informationsmødet.