Vil du rulle greens eller være en del af et vandingshold?

På Skjoldunge-banen er der i løbet af vinteren sat nye træer, der både skal være med til at give banen mere karakter og som også bruges til at vise spilleretning på flere af hullerne.

Disse træer skal imidlertid passes godt for at vokse op og blive sunde og raske – og chefgreenkeeper Nick Bosholdt efterlyser derfor medlemmer, der har lyst til at indgå i et trævandingshold, der på skift kører ud på banen med en vandingsvogn og sørger for, at de nyplantede træer får noget at leve af.

”Vi ved, at specielt år 2 efter plantning er det vigtigt at vande grundigt, så derfor vil vi meget gerne have oprettet et vandingsteam, der to gange om ugen sørger for at vande træerne. Jo flere, der melder sig, jo færre vagter, men det ideelle antal er nok ca. seks personer, så man skal afsted en gang hver anden eller hver tredje uge. Vi er fleksible omkring tidspunkt, så det behøver ikke at være om morgenen, men det må gerne være inden for greenkeepernes arbejdstid, så vi kan være til rådighed med hjælp,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Han vil også meget gerne høre, om der er medlemmer, der vil hjælpe med at rulle greens. Det sker normalt tre gange om ugen og lige nu er det tjanserne onsdag og fredag morgen, der mangler at blive besat.

”Man skal kunne li’ at køre på vores rullemaskine og vi vil selvfølgelig stå for en god oplæring. Vi har haft tradition for, at frivillige medlemmer hjælper os med denne opgave og det vil vi meget gerne fortsætte med, så har du selv lyst eller kender du nogen, så tag endelig fat i mig,” siger Nick.

Har du lyst til at rulle eller vande, så henvend dig til Nick på mailadressen .

På billedet er det 1. assistent, Morten Andersen, der er i gang med vanding af et af træerne på Skjoldungen.

Læs mere: