Se hvad der skal ske i 2023 med pleje og vedligehold på banerne

Efter et par år med flere store projekter for greenkeeperne, ikke mindst etablering af Skjoldungen, er det i 2023 tid til at holde fuld fokus på at holde både Store Skjold og Skjoldungen så flotte som muligt

Her kan du læse om, hvad planerne for vedligehold og forbedring af de to baner er i 2023.

”Som altid har vi lidt i baghånden, hvis der viser sig at være tid og overskud, og det kan også være, at vi må prioritere om, hvis der kommer uforudsete opgaver, men grundlæggende har vi i resten af 2023 fokus på daglig drift af golfbanerne, og jeg håber, at medlemmerne kommer til at opdage, at vi i år har lidt ekstra ressourcer at kaste ind på opgaver, som vi de seneste år har været nødt til at skubbe lidt,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt undervejs på turen rundt på banerne, hvor han fortæller om årets opgaver.

Grundlæggende er han tilfreds med banerne tilstand – dog med den tilføjelse, at der lige nu mangler vand og at der derfor er risiko for, at græsset mange steder bliver gult og ikke vokser ordentligt. Det har ikke mindst virkning i forhold til de bare områder på forskellige fairways, der på grund af vinterbane-slitage hen over vinteren og på grund af ivrigt hakkende fugle ikke er blevet lukket med nyt græs.

”Vi har eftersået mange gange men uden vand går det ikke, så derfor er fairways stadig ikke i den stand, vi gerne vil have, og derfor spiller vi stadig med mulighed for oplæg på fairways og forgreens,” siger Nick, der oplever, at regnen i og omkring Roskilde falder meget lokalt. Fx kom der ikke ret meget regn på banen, selv om Roskilde by fik en hel del mandag eftermiddag og aften.

”Vi er gået fra drivvådt i det tidlige forår til knastørt lige nu. Med klimaforandringerne er det efterhånden sjældent, vi har den perfekte kombination af passende varme og vand, som giver den ideelle vækst, og det er desværre, hvad vi er nødt til at indrette os efter.”

Aktuelt har tørken betydet, at en planlagt topdressing af fairways er blevet udskudt, men Nick håber meget, at den kan gennemføres senere på året, da kontinuerlig topdressing hvert år er med til at sikre os gode fairways.
Tørken har også betydet, at der overalt er mere ukrudt, fx de hvide bellisblomster, der gør det svært at finde bolde, end normalt. Disse planter har nemmere ved at gro i tørre perioder og desuden er der kraftige begrænsninger på, hvor meget klubben må bruge ukrudtsmidler til bekæmpelsen.

Der er dog et stort lyspunkt omkring fairways, og det er, at fairways på Skjoldungen er løftet gevaldigt i forhold til standarden i åbningsåret 2022. Skjoldungen ser i det hele taget rigtig godt ud – og selv om Nick grundlæggende er tilfreds med både greens og teesteder på Store Skjold, så er de endnu bedre på Skjoldungen.

På rundturen med Nick møder vi flere spillere på Skjoldungen, der bekræfter, at banen er blevet rigtig god oven på begynder-udfordringerne fx med skæve opspring på fairways i åbningssæsonen i 2022.

Her er en oversigt over greenkeeper-opgaverne i 2023:

  • Håndlugning af greens for ukrudt
  • Lægge kanter ned på de bunkers, der har de kraftigste kanter – som udgangspunkt skal kanterne være fladest på fairwaybunkers
  • Topdressing af fairways og prikling af greens
  • Erstatning af broen over åen på hul 8 på Skjoldungen (broen er i dårlig stand og jorden omkring den er begyndt at skride)
  • Udvidelse af søen på hul 2 på Skjoldungen inklusive hævning af fairway i lavningen til venstre for søen og etablering af dræn – alt sammen for at gøre dette område mindre vådt
  • Udlægning af flis i de store, nybeplantede – og indhegnede – område til højre for hul 3 og 4 på Skjoldungen
  • Genetablering af græs bag greenen på hul 15 på Store Skjold. Her er der placeret dynd fra udgravning af søen på hul 14 og lige nu er der en dropzone til højre for greenen. Området bag greenen skal have tilført noget muldjord og derefter sås til med græs (på billedet øverst står Nick i området)
  • På hul 14 på Store Skjold er der et område bag højre greenbunker, der er meget hullet og hvor der derfor er blå pæle og mulighed for at droppe ud. Her har der været mange dyr på gåtur efter etableringen sidste år, så her mangler der først og fremmest vand, så området kan gro til og blive plant igen
  • På hul 4 på Store Skjold er søen før green igen næsten tørlagt. Ofte fylder greenkeeperne vand i søen flere gange om året i det tørre perioder, men det kommer ikke til at ske i 2023, dels fordi vandet gør mere gavn andre steder på banen, dels fordi der er dialog med kommunen om evt. at få lov til at nedlægge søen. Det er dog ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden

Desuden kan der komme en tillægsopgave med etablering af en ny sø med tilhørende bænk og bord til venstre for teested 3 på Skjoldungen. Det er et projekt, som natur- og miljøudvalget har på tegnebrættet og som kommunen også er inde over. Det har sådan set ikke noget med selve golfspillet at gøre, men har mere til formål at give en ekstra naturoplevelse og et godt sted at sidde for alle dem, der bruger stien, der går fra Svogerslev, mellem hul 2/3 og hul 7/8 på Skjoldungen og hen forbi greenkeepergården. Inden det kan blive til noget, skal der bores i jorden for at finde ud af, om undergrunden giver basis for en lille sø netop der.

Læs mere: