Efterår med tromling, bunkers, træplantning og dræning

Det er efterår og dermed grave- og plantetid – også på golfbanen. Allerede nu er der blevet flyttet en hel del jord, som kommer til at gøre en forskel ikke mindst på hul 14 på Store Skjold.

Herunder kan du få et overblik, hvad der er gjort og hvad der er på vej her i efteråret 2022.

 

Forbedringer på Skjoldungen

Først og fremmest er det nu, der bliver gjort en indsats for at forbedre fairway på Skjoldungebanen. Især i den tørre periode har boldene hoppet rigtig meget, ikke bare fremad, men også til siderne, fordi fairway er ujævn. Efter regn i sensommeren har det hjulpet lidt, men der skal stadig gøres en indsats, og det er greenkeeperne gået i gang med nu.

”Først kører vi jorden igennem med en maskine, der laver huller i jorden (en verti-dræner), og når det er blevet mere vådt, så kører vi med tromle. Er der behov for det, så gentager vi processen. Ideen er, at vi med hullerne løfter jorden lidt og så med tromlen jævner fairway bagefter,” fortæller chefgrenkeeper Nick Bosholdt.

Her kan du se en film, hvor verti-dræneren kører på banen:

Senere på efteråret går greenkeeperne også i gang med at plante træer og buske på banen. Det bliver langt fra som på Store Skjold, da Skjoldungebanen ifølge lokalplanen fortsat skal være et åbent landskab, men der kommer 25-30 træer placeret rundt om på banen plus buskbeplantning, som først og fremmest bliver placeret ind mod naboerne langs hul 3 og 4. Det bliver både at hensyn til naboerne, men også for dyrelivet, så der er et sted i området, hvor dyrene kan ”gemme sig”.

”Træerne planter vi på strategiske steder primært i forhold til sikkerhed på banen, altså sætter dem steder, som beskytter lidt mod, at spillerne slår derhen. Det er fx ved siden af teestederne på hul 2 og hul 6,” siger Nick, der har lavet beplantningsplanen i samarbejde med natur- og miljøudvalget.

 

Dræning og bunkerprojekter

Ellers har efteråret meget handlet om at flytte en masse jord.

”Dræningen af drivingrange er nu færdig, og det betyder, at vi fremover kan komme til at samle bolde næsten hele året. Vi vil allerede nu mærke en forskel, da jorden bliver drænet langt hurtigere og bedre end før, men om 1-2 år bliver det endnu bedre,” fortæller Nick, der dog også siger, at der stadig kan komme så meget vand, at der skal holdes nogle dages pause. Og når der ligger sne, bliver der heller ikke kørt med boldopsamler.

Her kan du se en film, som viser, hvordan dræningsarbejdet er foregået:

For at boldopsamlingen skal fungere, så kræver det, at vandet i vaskemaskinen ikke fryser. Derfor bliver der nu lavet en inddækning af boldvaskeren.

”På drivingrange har vi desuden lavet en renovering af bunkeren. Det skal jo forestille en fairway-bunker, men kanten var efterhånden blevet alt for høj. Det har vi nu lavet om på,” fortæller Nick.

Dræningsarbejdet på drivingrange har givet rigtig meget overskudsjord – og den jord kommer nu til at gøre gavn på Store Skjolds hul 14. Her er den meget lange venstre fairway-bunker nu delt op i to – og den store højre greenbunker bliver også kraftigt renoveret.

”Vi har længe haft den bunkerrenovering stående på listen, men det var ikke planlagt, det skulle ske nu. Imidlertid fik vi så meget jord til overs fra drængravningen, at det gav mening at lave arbejdet nu. Renoveringen betyder, at der bliver mere plads mellem bunker og green, så der kan komme et lille område med lidt højere græs, så bolden kan blive stoppet. Som det har været indtil nu, har der været en risiko for at putte bolden i bunkeren, og det er jo ikke fair,” siger Nick, der oplyser, at bunkeren bliver ca. en tredjedel mindre end hidtil.

 

Sø på hul 14 er tørlagt

På hul 14 er der sket en tredje ting – og her er kommunen involveret. Det handler om oprensning af søen i højre side inden åen. Her ønsker kommunen, at sivplanter og øvrig bevoksning bliver fjernet og at der kommer et blankt vandspejl af hensyn til dyrelivet (padder). Det kræver imidlertid, at søen først renses helt for bundslam, og det arbejde er klaret i denne uge (uge 41 2022). Slammet er kørt hen til området bag green 15 og her kommer det til at ligge og tørre i et års tid.

”Det er kommunen, der har stået for arbejdet – og for ikke at lave skader på græsset, blev der lagt køreplader ud,” siger Nick.

 

Vinterbane med lidt ændringer

Der er allerede gjort klar til vinterbanen, som både erstatter Skjoldungen og Store Skjold, når vejret gør, at de normale greens og teesteder skal holde vinterpause.

”Også den nye bane skal have ro, så vi holder fast i den normale vinterbane – med nogle få ændringer. Det fortæller vi om, når vinterbanen bliver etableret. Den vigtigste ændring er imidlertid, at hul 1 på Skjoldungen ikke længere bliver en del af vinterbanen. Vi vil gerne have, at alle greens på Skjoldungen bliver ensartet, og derfor går det ikke, at green 1 bliver brugt hele vinteren,” siger Nick, der har lavet et nyt vinterbanekort. Vinterbanen er for alle medlemmer – både fuldtids- og seniorfleksmedlemmer. Læs mere her på hjemmesiden, når vinterbanen kommer i brug.

 

Fremtidige projekter

På den lange bane har greenkeepere og baneudvalg et ønske om et stærkt forbedret indspilsområde og meget gerne større teesteder på Store Skjold.

”Vi har lavet store teesteder på Skjoldungen, og vi kan tydeligt se effekten allerede nu. Jo større teesteder, jo længere kan vi have dem åbent efterår og forår, så hvis der er råd til det, vil det være godt at overføre til Store Skjold,” siger Nick, der også fortæller, at der bliver kigget lidt på de våde områder på hul 10 og 11 samt området ved den lille sø til højre på fairway på hul 2 på Skjoldungen. Her kunne man grave søen lidt større og på den måde afvande fairway, men det skal vi først have tilladelse til hos kommunen.